Ajax-loader

Keményné dr. Pálffy Katalin könyvei a rukkolán


Keményné dr. Pálffy Katalin - Alapozó ​pszichológia
A ​könyv elsősorban azoknak a felsőoktatásban tanuló (jogász, bölcsész, közgazdász stb.) hallgatóknak készült, akik különböző alkalmazott pszichológiai stúdiumokat tanulnak a tudomány rendszerének, alapvető témáinak ismerete nélkül. Azaz úgy építkeznek, hogy hiányoznak a megfelelő alapok. Az Alapozó pszichológia ezt a hiányt kívánja pótolni azzal, hogy tömören, érthetően, tanulhatóan mutatja be, tárgyalja, rendszerezi a pszichológia alapvető ismereteit.

Keményné dr. Pálffy Katalin - Bevezetés ​a pszichológiába
Új ​pszichológia-tankönyvet tart kezében az olvasó. Új abban az értelemben, hogy nem az évtizedeken át sikerrel használt, dr. Geréb György által szerkesztett Pszichológia című tankönyv utánnyomásáról vagy átdolgozásáról van szó. E könyv újdonsága, hogy - a pedagógusképző intézmények tantervi elképzeléseivel összhangban - szakít a korábbi, immár hagyományosnak mondható tudománytani rendszerrel, felépítéssel (az általános, fejlődés- és pedagógiai pszichológia egymásutánjával), s az ennek megfelelő "hagyományos" témakezeléssel. E kötet (mint a címe is mutatja) csupán bevezetés a pszichológiai tanulmányokba; nem foglalja magában mindazt, amit a pedagógusképzés során pszichológiából szükségesnek tartunk. A folytatást a régi tankönyv 2. és 3. része, illetve a készülőben lévő újabb kötet(ek) tartalmazzák. (A szerző)

Keményné dr. Pálffy Katalin - Személyiségpszichológia
"A ​személyiség tanulmányozása a pszichológia nemcsak legbecsvágyóbb területe, hanem ugyanakkor a legidősebb is" - írja Atkinson. A személyiséggel foglalkozó pszichológia izgalmas, egymásnak sokszor ellentmondó, új és újabb elméletek, nézetek tárháza, egyszersmind a legrégebbi, az ókor óta művelt tudományterület. A korszerű személyiségpszichológia alapvető ismeretei nélkülözhetetlenek a különböző, emberekkel foglalkozó tevékenységekben - legyen az nevelés, vezetés, befolyásolás, meggyőzés vagy gyógyítás. A Személyiségpszichológia tankönyv különböző nézőpontok szerint csoportosítva mutatja be a jelentősebb, ismertebb elméleteket a személyiségről. Foglalkozik azzal, hogy milyen módszerekkel lehet feltárni, megismerni a személyiség sajátosságait. A fejezetek kitérnek a lelki problémák kezelésében alkalmazható különböző terápiás eljárások bemutatására is. Minden fejezetet pontokba szedett összefoglalás, a kulcsfogalmak felsorolása és azok tömör magyarázata egészíti ki, segítve az ismeretanyag könnyebb elsajátítását.

Kollekciók