Ajax-loader

László Ervin könyvei a rukkolán


László Ervin - Harmadik ​évezred
A ​Budapest Klubban nem pusztán rokon lelkek találnak egymásra - sokkal inkább olyan emberek társulnak itt, akik felismerték, hogy a jövőbeli problémák nem oldhatók meg a jelen logikájával, még kevésbé a múlt szabályrendszerével. László Ervin volt az, aki megálmodta ezt a szervezetet. Hívó szavára a legkülönbözőbb hátterű és karakterű emberek gyűltek össze, hogy társai legyenek ebben a nagy kalandban, melynek célja, hogy kiterjessze a képzelet eddigi határait, és így képessé tegye az embert, hogy szembenézzen a gyorsan változó társadalom kihívásaival? Ez a könyv kihívás minden eredeti gondolkodó, minden úttörő, az emberiség összes alkotó szelleme számára." Sir Peter Ustinov

László Ervin - A világ túlélése 2000+
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

László Ervin - Döntés ​előtt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

László Ervin - Izgalmas ​idők
A ​Budapest Klub alapítója, László Ervin, korunk egyik legkíválóbb gondolkodója és tudósa. Számos tisztsége közül a legfontosabbak: jelenleg a Budapest Klub Alapítványnak (Magyarország) és a nemzetközi Budapest Klubnak (Egyesült Királyság) az elnöke; az Általános Evolúciókutató Csoport alapítója és igazgatója; a Párizsi Tudományközi Egyetem (UIP) ügyvivője; az UNESCO főigazgatójának és a Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítványnak a tanácsadója; a Művészeti és Tudományos Világakadémia, a Nemzetközi Tudományos Akadémia tagja; a Nemzetközi Medici Akadémia és a Nemzetközi Tudományfilozófiai Akadémia tanácsosa. Az 1960-as évektől (a Római Klub alapítása) elkötelezetten hirdeti és vallja, hogy a jövőkép alakítható. A fatalista elképzelésekkel szemben igenis az emberiségtől függ, hogy lesz-e és milyen a harmadik évezred. Fáradhatatlanul szervez, győz meg befolyásos embereket a célnak; írja tanulmányait és tanítja a jövőre a ma emberét. Ez a könyve, amely A harmadik évezred címűnek a továbbgondolt változata, legyen tananyaga mindenkinek, aki felelősséget érez egyetlen világunk jövője iránt.

László Ervin - Káoszpont ​– Válaszút előtt a világ
Az ​emberiség, a környezetet erősen károsító tevékenysége miatt, válaszúthoz érkezett. Gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontból egyaránt fontos, hogy sürgősen döntsön, merre halad tovább: egy fenntartható jövő vagy az összeomlás felé? A helyes út kiválasztása tőlünk függ, még időben tudunk cselekedni, ha a fenntarthatóság kívánalmait nem fenyegetésnek, hanem iránymutatásnak tekintjük egy jobb, holisztikus jövő felé.

László Ervin - A ​rendszerelmélet távlatai
A ​szûnni nem akaró gazdasági, társadalmi és politikai válságok nyomán korunkban egyre gyakrabban megfogalmazódik a világ megújítása iránti igény. Ha az ilyen természetû kutatásokban a rendszerelméletet választjuk vezetőnkül, máris megtettük az első lépést a jövő generációk tudatának pozitív alakítása felé. A világ megszámlálhatatlanul sok rendszerből áll, s e rendszerek mindegyike komplex egészet alkot. Mégis csupán együttes vizsgálatuk vezethet el a világ valódi megértéséhez. László Ervin egy igen bonyolult, a fizika és a biológia, valamint a filozófia és a szociológia között húzódó témát vet fel, melynek súlypontjában az ember, illetve az ember és a világ viszonya áll. Hogyan lehet összahangba hozni és együttesen vizsgálni oly különböző dolgokat, mint az emberi test és a Tejútrendszer? Milyen viszonyban állnak egymással a társadalmi és politikai rendszerek? Ember és természet sokszínű kapcsolatának világos elemzésével és szemléletes bemutatásával László Ervin utat vág az elméletek szövevényében, és ezzel új távlatokat nyit olvasói előtt.

László Ervin - You ​Can Change the World
You ​Can Change the World: The Global Citizen's Handbook for Living on Planet Earth should be required reading for anyone who cares about the future of the planet. Written by renowned scientist, futurist and Club of Budapest founder Ervin Laszlo, You Can Change the World answers two pertinent questions-first, what is at the root of all the conflict and crisis in today's world? And second, what can actually be done to move toward a world where we can live in peace, without marginalizing and killing each other and destroying the environment?A handbook that urges readers to become global citizens who aspire to live responsibly on this precious but highly exploited and crisis-prone planet, You Can Change the World provides a simple and basic message: in today's world it is neither wealth nor power, nor the control of territory and technology that make the crucial difference. How we think and act shapes our present and decides our future.

László Ervin - Kozmikus ​kapcsolatok
Döbbenetes ​szintézis! A szerző a legalapvetőbb kérdésekhez nyúl hozzá, amelyek évezredek óta nyugtalanítják az emberiséget. Sorra veszi a tudásunkat a kozmoszról, az anyagról, az életről és a tudatról, ... ... Aki szeretné megismerni korunk tudományos eredményeinek elszórt mozaikkockáit, döbbent tanúja lehet, miként bontakozik ki ezekből egy új, egységes világkép.

László Ervin - Új ​világkép
Az ​elmélyülő gazdasági válság, a társadalmi és gazdasági feszültségek és a klímaváltozás fenyegető érzése sokunkat kétségbe ejt. Ám a baljóslatú veszéllyel együtt egy nagy lehetőség is elérkezett. Itt az idő, hogy a társadalmunkat alapjaiban formáljuk újra, és tetőtől-talpig változtassuk meg az eddig bevett életvitelünket. Az Új Világképben László Ervin világhírű lelki vezetők, tudósok és tudatos üzletemberek gondolatait ötvözi saját meglátásaival a változás jól hasznosítható könyvévé. Rámutat, hogyan válhatunk képessé arra, hogy a társadalmunkat romlásba döntő korlátolt tudatosság helyébe a holisztikus tudatosságot állítsuk. Minden lehetőségünk megvan arra, hogy a minden áron való növekedés politikai és üzleti tévképzete helyett egy az emberi társadalom, a természet és a bolygó számára is fenntartható és tisztességes világképet kövessünk. Egy ilyen mérvű változáshoz azonban fel kell ismernünk és tudatosítanunk kell magunkban, hogy mindannyian kapcsolatban állunk egymással és a kozmosszal. Ez a könyv ékes bizonysága ennek a modern fizika által is leírt kapcsolati rendszernek, és feltárja azokat az eszközöket is, amelyek a holisztikus gondolkodás útján segíthetnek zöldebbé és biztonságosabbá tenni a bolygónkat.

László Ervin - Meg ​tudod változtatni a világot
2001 ​decemberében korunk száz tudósa - köztük számos Nobel-díjas - vett részt a Békedíj századik évfordulójának szimpóziumán, és a következő nyilatkozatot tette: "Az eljövendő években a világbékét fenyegető legsúlyosabb veszély nem az államok vagy egyének ésszerűtlen cselekedeteiből ered, hanem a világ kisemmizettjeinek jogos követeléseiből ébred... és ha megengedjük, hogy pusztító erejű modern fegyverek terjedjenek el ezen a robbanékony emberi tájon, akkor olyan tűzvészt készítünk elő, amely gazdagot és szegényt egyaránt lángba borít." A tudósok következtetése: "Ha életben akarunk maradni az általunk átformált világban, akkor meg kell tanulnunk újszerűen gondolkodni." Napjainkban súlyos a válság, de még megteremthető egy jobb jövő. Új gondolkodással olyan világot alkothatunk, amelyben érdemes élni, és amelyet érdemes gyermekeinkre hagyni.

László Ervin - Világváltás
Egy ​új kor hajnalát vagy az összeomlás végnapjait éljük? válaszúthoz közeledünk: az egész világot érintő fordulóponthoz. A túlélésünk vált kétségessé. Rajtunk múlik, hogy összeomlás következik vagy áttörés egy új típusú világ felé. Erről szól László Ervin új könyve. Tudományos kutatások eredményeire támaszkodva elemzi az emberiséget válasz út elé állító környezeti és társadalmi veszélyeket. De ennél sokkal többet is tesz: az átalakulásnak ebben a drámai korszakában „útikalauzt” nyújtó új szemlélettel áll elő. A legújabb tudományos eredményeket felhasználva vázol fel egy új világképet: a világunkban a kvantumjelenségektől kezdve a bioszféra evolúcióján át egészen a csillagrendszerekig sokkal nagyobb a koherencia, mint ahogy azt korábban képzeltük. Ha sikerül megértenünk a változó világunk összefüggéseit és kialakítanunk egy új, egységen alapuló világképet, akkor már a megérzéseinkre és a bölcsességünkre támaszkodva magabiztosan haladhatunk előre. László Ervin a párizsi Sorbonne Egyetemen a legmagasabb tudományos fokozatot szerezte meg, négy egyetem választotta díszdoktorává (az Egyesült Államokban, Kanadában, Finnországban és Magyarországon). Számos díjjal tüntették ki, többek között 2001ben megkapta a japán békedíjat, a Goidíjat, 2004-ben pedig Nobel békedíjra jelölték. Filozófiát, rendszerelméletet és jövőkutatást adott elő különböző egyetemeken az Egyesült Államokban, Európában és a Távol-Keleten. A nemzetközi humanitárius és kutatásszervező központnak, a Budapest Klubnak alapítója és elnöke, a General Evolution Research Group (Általános Evolúciókutató Csoport) alapítója és igazgatója. Több mint 70 könyv szerzője, könyveit 20 nyelvre fordították le. Jelenleg Olaszországban él.

Kollekciók