Ajax-loader

Aszlányi Károly könyvei a rukkolán


Aszlányi Károly - Sok ​hűhó Emmiért
„Akivel ​Emmi megtörtént, utólag se talál magyarázatot – akár az ember, aki a fejére esett. Emmi lop, csal, bánt, komisz és hazudik és jó vele lenni. És mégis, Emmi itt van a nyakunkon a sok más baj mellett, amiről jobb nem beszélni – itt van mindig, mint ráadás, vagy talán minden baj eredő oka. És veszekszünk vele ebédnél, reggel és este, a hálószobában, utcán és tribünökön, mint az a két légy, amely ugyanabban a levesben fuldokolt; mert ahelyett, hogy magába szállt volna, a levesbe szállt. Szeretni annyit tesz, mint lehetetlent kívánni felebarátunktól. És nem szeretni annyi, mint lehetetlent kívánni önmagunktól.” Így kezdődik a magyar irodalom egyik legnagyobb tehetségű, és legnépszerűbb írójának filmként is milliók által rajongott műve Emmiről, a magyar Makrancos Katáról, és Málnássy Gáborról, a művelt, szolid, gazdag arisztokratáról, akik egy igazi „road movie” keretében szeretik és gyilkolják egymást, imádnivaló tehetséggel, humorral és kegyetlenséggel, egészen a váratlan végkifejletig. Aszlányi Károly – Rejtő Jenő humorát és Molnár Ferenc finom tehetségét ötvöző – bestsellere elgondolkodtató és pihentető olvasmány, örök kedvencünk.

Aszlányi Károly - Szélhámosok
Hiszen ​vannak régi dolgok Sápvárott, volt itt egy, Mátyás-kastély is, azt mondják, csakhogy nehéz megtalálni a helyét. De minek jött akkor újságíró is?! Megírni való is akad (majdnem azt mondtam: a Hlavánszkyné esete, például… de nem szóltam semmit). De akkor minek jött a régész? Pedig hát itt volt mind a kettő. S miért jöttek motorbiciklin, amikor vonaton is jöhettek volna?! Reggel is jöhettek volna, de ők délután jöttek. Félóra múlva róluk beszélt minden sápvári lakos, kivéve a súlyos betegeket és természetesen a siketnémákat. (Volt kettő.) Csak vasárnap este láthat az ember olyan tömeget a Főtéren, amekkora e napon összegyűlt. Pedig hát hétfő volt. A babonásabbak azt mondták: ez a hét izgalmas lesz, mert izgalmasan indul.

Aszlányi Károly - Az ​Északi Park felfedezése
Kalandos ​vakációnk a nyáron kellemes és szórakoztató volt. Nagyon jól tudtuk, hogy egy nyolcnapos sítúra a tiroli Alpokban sokkal komolyabb és nehezebb vállalkozás. Éppen ezért Müllert itthon akartuk hagyni. Müller alapító tagja a Felfedezők Társaságának és nagyon jó fiú, nagyon szeretjük. De amelyik vállalkozásban a Müller keze benne van, az a vállalkozás botránnyal végződik. Márpedig háromezer méter magasan a legkisebb botrány egy lavina. Szüleink amúgyis nehezen egyeztek bele, hogy Tirolba menjünk. De mindannyian ezt kértük karácsonyi ajándékul. Azonkívül Kecskéssy tanár úrral megyünk, aki az ország egyik legelső sípedagógusa.

Aszlányi Károly - Aludni ​is tilos
Aszlányi ​regényének - mely nagyon régen nem jelent meg, így könyvritkaságnak számít - főhőse egy testi és szellemi tartalékait felélt fiatalember, aki minden lehető és lehetetlen pillanatban álomba zuhan: utcai esőben és kávéházi fülledt melegben, a bútorkereskedő mintatermében és egy asszony mellett az ágyban - s tíz, száz és talán ezer helyzetben még. A talaját vesztett mérnök, Tóth Flórián sorsának alakulását követhetjük nyomon az ázott utcákon át: a selyemfiú és az öntudatos munkanélküli kettéhasadt énjét, a szegény fiatalember és a grófnő szerelmét, vagy éppen a rácsimpaszkodó modern amerikai bakfissal folytatott viszonyát. Vajon szerencse és szerencsétlenség forgandósága, az erő hiánya és a gyöngeség az oka a nyomorúságnak, vagy pedig valami általánosabb, kívülálló ok? Aszlányi megszokott elegáns stílusa, derűs, szellemes és aforisztikus mondatai között bontakozik ki egy sajátos hajléktalansors a XX. század 30-as éveiből.

Aszlányi Károly - Özöngáz
Aszlányi ​Özöngáz című regénye 1936-ban jelent meg. A megromlott emberiséget az Isten újra büntetni kénytelen: ezúttal - különös szeszély folytán - víz helyett gázzal, vagyis az emberre saját fegyverével sújt le. De nem, senki ne gondoljon mérgesgázra: ez a gáz szelíd, s mint kiderül, ez nagyobb csapás mindennél. Az Özöngáz a "Nagy Európai Gázháború" történetének monumentális regénye, amely nem utópia, hanem figyelmeztetés. Nevetés közben is gondoljunk olykor erre.

Aszlányi Károly - Hét ​pofon
... ​valahányszor új regényt akarok írni a szegényekről, akiké a mennyeknek országa, mindig találkozom a HÉT POFONNAL, amint különböző díszes álöltözetben jön szembe azután kényszeríti, hogy foglalkozzam vele. Eddig mindig sikerült valami kifogással sikátorokon s átjáróházakon megszöknöm előle. De most itt ül velem szemben s meséli, hogyan villanyozta fel angol, német, amerikai s másnemű olvasóit történetének frappáns fordulataival...

Aszlányi Károly - Előszó ​egy házassághoz
"Ha ​nem tévedek, május hetedikén a budapesti első kerületi anyakönyvvezető előtt köttetett meg az a házasság Jean T. Laffit és Tóth Flórián között, amelyről dr. Ismerős azt mondta, egy makk felsőt csapva le partnerei elé: Már ennek a házasságnak az előzményei is olyanok voltak, mint egy regény. Mások érdekesnek találták, hogy egy pesti fiatalember amerikai nőt vett el feleségül, aki nem lehet más, mint filmszínésznő. Holott más volt."

Aszlányi Károly - A ​gazdag ember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aszlányi Károly - Haybodyt ​nem lehet agyonütni
Aszlányi ​Károly a magyar irodalom nagy ígérete volt: a Nemzeti Színházban bemutatták egy vígjátékát, több regényét filmre vitték. A sok hűhó Emmyért főszerepét Szeleczky Zita és Jávor Pál játszotta. Humoros könyveiben és virtuóz detektívhistóriáiban talán egy elmélyültebb írói munkára készülődött, lehetett volna új Karinthy, magyar Swift. Fanyar iróniája, pompás stílusa férfikorában remekművek írására predesztinálta. Alig volt harmincéves, amikor riportútra indult a felvidékre, s a jeges úton megcsúszó autó tragikus véget vetett egy fényes életpályának. Sok élvezetes könyv, vígjáték, szórakoztató história maradt utána, köztük ez a bájos és hangulatos detektívhistória amelyet 1932-ben, huszonnégy évesen vetett papírra. (Furkó Zoltán) "A pénz nem boldogít. Csak akkor ha van!" "Egy megrögzött gyilkos a hatóságokat éppúgy meg tudja téveszteni. mint a saját lelkiismeretét. Csak egyet nem téveszthet már meg: az áldozatát." "Soha nem bíztam az olyan emberben, aki a szemembe mert nézni és állta a tekintetemet, mert ez demonstráció, amire tisztességes embernek nincs szüksége." (Haybody)

Aszlányi Károly - Hét ​pofon / Aludni is tilos
Tenson ​MacPhab ősei bibliát olvastak, bagót rágtak és általában megölték ellenségeiket. Tenson kissé feszélyezetten üldögélt a King's Garden falánál, s az esti felhőket bámulta, amelyek olyan lassan vonultak, mint az óramutató. A platánok levelein aranyvörös cseppek hunyorgása látszott. Egy öreg csősz szakálla éppilyen volt, s botjának szeges végére úgy tűzött fel egy fürt lehullott veres falevelet, mintha a saját szakállának másodpéldányát vinné maga előtt. Tenson MacPhab érezte a békét; a Békét, mint valami habos, bodzaillatú valóságot, amelyben fürödni lehet. Vérében volt a régi kalózfilozófia, a gyakorlati bölcsesség, amelyet tengerészek és szárazföldi rablók életéből szűrt le az Idő: hogy mikor az ember a csuklóján s a nyakszirtjén érzi a Békét, akkor az a vége felé jár, s hogy amikor a békéből Béke lesz, akkor már voltaképpen nincs is.

Aszlányi Károly - Az ​álmos riporter
"Ransom ​aludni szeretne. Ez kétségtelen. Szemei leragadnak, fájnak. Szíve bódultan, kergén dobog. Hét napja nem aludt ágyban. Csak ülve vagy állva aludt. Ha valakinek elkezdenek lefelé menni a dolgai, akkor mennek lefelé. Ez olyan igaz, mint a szentírás. Az is bizonyos, hogy balszerencsének vannak változatai, mint ahogy egy vörös hajú nőnek szeszélyei vannak. Némelyik embert a bűnbe kergeti, másikat az éhhalálba. Ezek azonban nem a legborzalmasabbak. Az álmatlanság mindennél kínosabb. És Ransom Cherryre ezt rótta ki a balszerencse. Pénzt csak egy helyről várhatott: a Saint Louis Tribune riportázs-szerkesztőjétől. Mr. Wellings Collate volt ez az úr. Hajlandó volt pénzt adni Ransom Cherrynek egy szenzációért, ami pénzt ér. De a szenzációk természetüknél fogva elkerülik a peches embert, és elkerülték így Ransom Cherryt is. Már akkor látnia kellett, hogy a közeljövő nem sok jót tartogat a számára. De várakozását felülmúlta az a gyorsaság, amellyel ügyei tragikus fordulatot vettek." A harmincas években más, neves írókhoz hasonlóan Aszlányi Károly is írt bűnügyi regényeket, nyugatias hangzású álnév leple alatt. Így született Az álmos riporter is, amelynek sziporkázó szövege, nyelvi leleményei előbb-utóbb szállóigékké válnak.

Aszlányi Károly - A ​bádogkirály leánya
Féltve ​őrzött kincse a Széchényi Könyvtárnak a könyv, amit az olvasó a kezében tart. R jelzés (reserve, tartalék) alatt tartják nyilván, fokozott védelmet élvez. Néhány évvel ezelőtt ugyanis botrányos lopássorozatot lepleztek le a Széchényi Könyvtárban: a tettes ezerszám lopta a két világháború között megjelent detektívregényeket, ponyvákat, vadnyugati és légióstörténeteket, s jó pénzért eladta az ócskapiacon. Az Ecseri úti piac a megmondhatója, mekkora keresletet tartott fenn évtizedeken keresztül a nosztalgia. Mert az olvasó nosztalgiát érez a húszas-harmincas évek lektűrirodalma iránt, annak ellenére, vagy talán éppen azért, mert időközben egy emberöltővel és sok történelmi és társadalmi leckével bölcsebb lett. Elnéző iróniával idézőjelbe teszi ezeket az olvasmányokat, amelyekben egyértelműen győz az igazság, és megkönnyebbülten nekilát a kikapcsolódásnak. Mellesleg nem is mindig lektűrről van szó, hanem klasszikus krimikről, kriminális klasszikusokról. A Nosztalgia Regények első kötete mindjárt meglepetés: nemigen tudta még maga a jogtulajdonos sem, hogy az egykor (s ma ismét) oly népszerű Aszlányi Károly Kirk van Hossum álnéven krimiket, krimiparódiákat is írt.

Aszlányi Károly - Egy ​boxbajnok kalandjai
A ​két világháború közti időszakot méltán tarthatjuk a magyar ponyva aranykorának, amikor is több tucat kiadó százával, ezrével jelentette meg azon műveket, melyeknek az egyszerű szórakoztatáson túl nem igen voltak magasabb rangú célkitűzései. A zömében nyugati mintára íródott kalandregények között azonban időről-időre felbukkant jó néhány gyöngyszem, akik nélkül valljuk be, a magyar nyelvű irodalom szegényebb volna. A műfajt vitathatatlanul legnagyobb zsenije természetesen Rejtő Jenő volt, azonban az ő kortársai között nem kevesen vannak olyanok, akik e műfaj keretein belül a legmagasabb szakértelemmel „termelték” a western, idegenlégiós, detektív vagy épp szerelmes történeteket. E mindig is népszerű műfaj, mára klasszikussá vált darabjaiból állítottuk össze sorozatunkat.

Aszlányi Károly - A ​rejtélyes konflis
E ​nyáron kezembe kerültek régi iskolai dolgozataim, melyeket átolvastam és most közreadok, némi módosításokkal. Meggyőződésem hogy akkor jobban írtam, mint ma, s ezért lehetőség szerint meghagytam mindent eredeti formájában. Kedves gimnazista olvasóim e dolgozatokat lehetőleg ne használjátok puskának, mert e következményekért nem vállalok felelősséget. S viselt dolgaim e krónikája nem is követendő példa: nem voltam én éppen jó gyerek. De éppen annyival vagyok ma jobb, amennyivel öregebb lettem.

Aszlányi Károly - Brentford ​rendet csinál
"A ​sziamangok, (Hyolabates syndactilus F. Cuv.) tudvalevően a nagy és hosszúkarú gibbon-családhoz tartoznak. Az antropomorf-majmoknak ez a negyedik s legkisebb alkatú csoportja a gorillák méltósága, a csimpánzok humora és derűs életfelfogása s az orángután mélyreható pesszimizmusa mellett a szürkeséget, kispolgári opportunizmust, gyakran alattomos gyűlöletet képviseli. Ennél a fajtánál találjuk először a hipokrízis és a megalkuvás első jeleit, amit az is bizonyít, hogy az emberszabású majmok között egyedül a gibbon képes társaséletre. Ha még azt a néhány közkeletű igazságot elmondjuk a sziamangokról, hogy: 18 dorsolumbál csigolyájuk, 13 pár bordájuk s - ellentétben a többi gibbonnal - gégezacskójuk van, viszont farkuk és pofazacskójuk nincsen: akkor az olvasó már szinte többet tud róluk, mint Brentford tudott, amikor közéjük került."

Aszlányi Károly - Kalandos ​vakáció
A ​nyájas olvasó talán nem tudja, hogy a nyarat Sápváron töltöttük, mi, a Felfedezők Társasága, Merezsényi, Üsti, Müller és én. A sápvári kastély a báró apjának tulajdona, aki őseitől örökölte aztat. A báró a társaságunk ötödik tagja, de ő csak a vakáció végén lett azzá, odáig csupa hazugságok sültek ki róla és minden. A vakáció nagyon szép volt és összekovácsolt bennünket, még Müllerrel is, aki eltörte a lábát, de azért nagyon jól mulatott. Röviden elmondom a nyári felfedezéseket azoknak, akik még nem hallottak róla. Vadásztunk, de nem lőttünk semmit, autót vezettünk, de az autó porrátört alattunk, elindítottunk egy mozdonyt, de nem bírtuk megállítani. Volt bál is, amelyen táncoltam Xéniával, de aztán kibékültünk. Mindenféle érdekes dolgot fedeztünk fel.

Aszlányi Károly - Kalandos ​vakáció / Az Északi Park felfedezése
Az ​1938-ban tragikusan fiatalon elhunyt írót sokan úgy emlegették, hogy humora Karinthyéval vetekszik. E két ifjúsági regénye egyértelműen beleillik kiadónk Klasszikusok fiataloknak sorozatába, s mint ahogy a többi klasszikust, ezt is élvezettel forgathatják gyermeklelkű felnőttek is. A Felfedezők öttagú társasága fogalom a suliban. Némi töprengés után vakációjuk két hetét osztálytársuk, a "báró" papájának sápvári birtokán töltik.Ennek során mozdonyt vezetnek, porrá zúznak egy autót, találkoznak az ősök szellemével, megverik az urasági inast és még számtalan kalandban van részük. Ezután döntenek úgy, hogy a téli szünetet is együtt töltik, ezúttal egy alpesi síparadicsomban. Itt sem kerülik el őket az izgalmak, és újra találkoznak a "báró" húgával, Xénia baronesszel. És ez – nem véletlenül – újabb galibákat okoz…

Aszlányi Károly - Pénz ​a láthatáron
A ​legszebb feladat, amit el tudok képzelni, ebből a sziklából szavakat csiholni! Vajon mit mondhat amikor őszinte? Vajon mikor őszinte? Most forró teát itatnak vele, hidegbe csavarják, aláíratnak vele, - szerződéseket és fényképeket - rángatják ide-oda és nem hagyják lélegzetet venni. Érzem, hogy most engem figyel. Egy szőke fürtöm előrehull, amint a papírra hajlok. Megdördül a világbajnok hangja, közvetlenül mellettem. – Hadd lássuk, mit írt rólam az újságnak, kisasszony? Vérvörös lettem és görcsösen szorítom a papirost. De mindenki rám néz és ha nem mutatom meg az "interjút", – kidobnak. Ha megmutatom, akkor is kidobnak. Corner elveszi a papirost. A papiroson ennyi áll: "Jemmi Corner. Jemmy Corner. Jemmy Corner." Úgy tesz, mintha olvasná. Évtizedekig tartó másodpercek telnek el. Jeff bele akar nézni a papirosba. Jemmy durván ellöki. Durván? Nem. Gyöngéden. Hozzám gyöngéden. Amikor visszaadta az "interjút", csak annyit mondott: – Szeretném, ha ezt leközölné a lapja, változtatás nélkül.

Aszlányi Károly - A ​sötét kamra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aszlányi Károly - Szilveszter
Amit ​érdemes tudni Üsthy Brúnóról, hogy egy minden tekintetben kiváló fiatalember, híres autóversenyző, a Tourist Trophy győztese. Ő volt Tölgyessy Miklós feleségének első udvarlója, akiről sok egyéb pozitív tulajdonsága mellett az is kiderül, hogy figyelmes és igyekvő volt, na és persze őrjöngve szerette Uzonyiék lányát, a későbbi Tölgyessynét. T. Miklós gondos anyósa mindezen információkat úton-útfélen igyekszik szeretett vejébe sulykolni, akit mindezzel lassan az őrületbe kerget: Igyekezzék, Miklós, olyanná válni, mint Brúnó volt... Jobb boldog férjnek lenni, fiam, mint boldogtalan ideálnak.” S még csak haragudni sem lehet Uzonyinéra, aki mindezt nem rosszindulatból teszi. Egy általa jól kigondolt elmélet szerint a boldog és tartós házasság titka, ha a férjet egy láthatatlan fantommal, egy mumussal való állandó rivalizálás kényszere éberré, figyelmessé teszi, és a kapcsolat elején jellemző szenvedélyességét és kedvességét konzerválja. Aszlányi Károly Szilveszter című regényének főhőse tehát egy Üsthy Brúnó nevű mumussal küzd mind a mai napig...

Kollekciók