Ajax-loader

Heribert Illig könyvei a rukkolán


Heribert Illig - Franz Löhner - A ​Kheopsz piramis
A ​Kheopsz piramissal mondhatni, egykorú a megépítésével kapcsolatos rejtély. Mert hát mit is tudunk eme irdatlan tömegű alkotásról? Nem igazán sokat... Történelemkönyveink szerint Kheopsz (az egyiptomiaknál Khufu) a negyedik dinasztia jeles uralkodója Kr.e. 3100 táján élt. A nagy fáraóról elnevezett piramis a korabeli előkelőségek számára épült temetőváros közepén helyezkedik el. Ez a könyv nagy sikerű és igen népszerű kutatók lebilincselő nyomozását örökíti meg, amelyek témája a Kheopsz-piramis építése.

Heribert Illig - Kitalált ​középkor
"Az ​1991-re kidolgozott tézisem, amelyet azóta minden tudományos fórumon képviselek, röviden a következő. Az európai történelem VII., VIII., és IX., százada művileg beiktatott, minden valóságot és reális történést nélkülöző időszak. Ennek megfelelően maradék nélkül törlendő, majd az előtte és utána lévő történések közvetlenül, vagy kis eltéréssel összekapcsolandók. A kérdéses időközt már ekkor pontosan behatároltam: a betoldott, vagy kitalált időszak 614. augusztus végétől 911. szeptember elejéig tart.” (Heribert Illig) Megdöbbentő? A szerző Németországban hatalmas vihart kavart könyvének tézisét azóta sem tudták megcáfolni a középkorkutatók. Merthogy Illig úr rendkívül alapos munkával bizonyítja be: kik, hogyan, hol és mikor követték el minden idők legnagyobb történelemhamisítását. Naptárunk szerint elmúlt 2000. Valójában alig jutottunk túl 1700-on. Habár ez a lebilincselő történelmi krimi arra is rávilágít, csínján kell bánnunk az olyan szavakkal, mint például a "valójában". Hiszen az is kiderül: nem csupán Nagy Károly és kora kitalált, de időszámításunkhoz is kapcsolódik jó néhány meglepő rejtély.

Heribert Illig - Időugrások
Heribert ​Illig a KITALÁLT KÖZÉPKOR-ral nagy sikert aratott, komoly viharokat váltott ki és kavar ma is. Immár 1991 óta kutatja a történelem érdekes összefüggéseit, az elméletét alátámasztó tényeket. Munkatársaival együtt eredményeiket rendszeresen közzéteszik a Zeitensprünge (Időugrások) című folyóiratban. A hazánkban tapasztalható óriási érdeklődésre való tekintettel Illig örömmel válogatott a magyar olvasók számára kutatásaik gazdag anyagából. Tette ezt abban a reményben, hogy a kételkedő, gondolkozó emberek között a kezünkben tartott színes csokor élénk érdeklődést, vitákat vált majd ki és további kutatásokat inspirál. Az elgondolkodtató kötet lebilincselően izgalmas, érdekes kultúrtörténeti utazásra csábít. A könyvből kiderül, hogyan érintkezik egymással a múlt, a jelen és a jövő. A feltárt összefüggések egyben arra is rávilágítanak, hogy a helyes történelmi szemlélet életbe vágóan fontos és időszerű kérdés.

Heribert Illig - Klaus Weissgerber - Magyarok ​a kitalált középkorban
Mikor ​történt a honfoglalás? Hány magyar törzs érkezett a Kárpát-medencébe? Kik voltak a hunok és az avarok? Ez csupán néhány azon kérdések közül, amelyeket Herbert lllig és liluus Klaus Weissgerber e könyvükben nagyító alá helyeznek. De miért is vizsgálnánk meg újra már az általános iskolában belénk sulykolt ismereteket? E kérdés megválaszolását nagyban segíti Herbert Illig nagy port felvert Kitalált középkor című műve. Az eladási listákat jó ideig vezető könyv jelentős felfordulást okozott történészkörökben is. Illig ugyanis nem kevesebbet állít, mint hogy a "sötétként" emlegetett középkor nem is lehetett olyan sötét, mivel annak korai szakasza egyszerűen nem is létezett! Így tudjuk csak igazán megérteni a jelen könyvben feltett, egyszerűnek tűnő kérdések igazi súlyát, hiszen a vizsgált kor éppen a korai magyar történelem legfontosabb időszaka. A szerzők szemügyre veszik László Gyula sokat vitatott "kettős honfoglalás" elméletét, a Képes Krónika "problémás" időrendjét és a nagyszentmiklósi aranykincshez hasonló magyar régészeti leletek igencsak zavaros időbesorolását. Kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Elsősorban mindazoknak, akiknek érdeklődését felkeltette a Kitalált középkor. Ajánljuk azoknak is, akik nem ismerik a nagy vihart kavart könyvet, hiszen e kötetben a szerzők a magyar történelem izgalmas kérdéseinek taglalásán kívül ismertetik a fantomkorszak elméletét és annak az egyetemes történelemre gyakorolt hatását is. Es nem utolsósorban ajánljuk ezt a könyvet mindenkinek, aki szeretné megismerni a történettudomány legizgalmasabb felfedezését.

Kollekciók