Ajax-loader

Závodszky Géza könyvei a rukkolán


Závodszky Géza - Történelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Závodszky Géza - Olvasókönyv a történelem tanulásához Fakultatív
Ez az olvasókönyv a gimnáziumi történelem fakultatív tantervéhez készült, de nem tölthet be olyan szerepet, hogy belőle a III. osztályban rendelkezésükre álló 64 órában folyamatosan tanuljunk. Ellentmond ennek mindenekelőtt az olvasókönyv műfaja, amely nem tankönyvi sűrítést, hanem forrásokat, valamint mások által már megírt , át nem alakítható szövegek válogatását kínálja. De ellentmond ennek maga a fakultativitás, tehát az anyag szabad kiválasztásának elve is, melynek érvényesítésére a Tanterv a földolgozható tárgykörök olyan gazdag választékát fogalmazza meg, mint egy 20 ív körüli kötetet csak egyes lehetőségek fölvillantásával szolgálhat.

Závodszky Géza - Történelem ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Závodszky Géza - Történelmi ​olvasókönyv az általános iskola 7. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Závodszky Géza - Az ​Amerika-motívum és a polgárosodó Magyarország a kezdetektől 1848-ig
Mi ​lehet a magyarázata annak, hogy a török torkában vergődő Magyarországon, majd később, a magyar felvilágosodás korában és a reformkorban mégis inkább az angolszász Amerikára figyelnek? Mi a magyarázata annak, hogy a függetlenségi harcban született fiatal Egyesült Államok a magyar polgárosodás egyik meghatározó mintájává lett? A teljes magyar művelődési anyag áttekintésével ezekre a kérdésekre keresi a könyv a választ, s közben kitér az amerikai-magyar érintkezés számos érdekes, ismeretlen részletére. A kötet számot tart minden, a történelem és a művelődéstörténet iránt érdeklődő olvasóra, de a kutatásba bevont új forrásokkal, mintegy ezer könyvészeti utalással a szakember számára is hasznos kézikönyv lehet.

Závodszky Géza - Hazáért, ​szabadságért
A ​szerző Magyar Mondák - Magyar történetek című kötetének folytatásaként a Rákóczi szabadságharctól Kossuth Lajos temetéséig terjedő időszak történeteit beszéli el hitelesen, de az igaz mese varázsával. A magyar szabadságküzdelmek hősi, de a humort sem nélkülöző képei elsősorban a tizenéves fiatalokhoz szólnak, de számot tartanak a történelmet szerető felnőtt olvasóközönség érdeklődésére is.

Szabó Péter - Závodszky Géza - Történelem ​II. - A középiskolák számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Závodszky Géza - Emberek ​és századok - Történelmi források 1711-től 1914-ig - Forrásgyűjtemény a szakmunkásképző iskolák 2. osztálya számára
Kereskedelmi ​forgalomba nem kerül! 8196/II.

Ábrahám István - Honffy Pál - Kelemen Endréné - Nagy J. József - Standovár Tiborné - Závodszky Géza - Kiadói ​ismeretek
A ​Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programirodája 1992 őszén három ízben indított továbbképzést leendő tankönyvszerzők és -szerkesztők részére. A tanfolyamok írásos anyagát gyűjtöttük össze abban a reményben, hogy hasznos tudnivalókat adhatunk át az érdeklődő pedagógusoknak a tankönyvek születéséről.

Závodszky Géza - Szabadság ​csillaga
A ​Szabadság csillaga a magyar nemzet születésének fényes emlékű időszakát beszéli el. A kalapos király halálával, a Szent Korona hazatérését ünneplő 1790-es évvel veszi föl a fonalat, megidézi az alkotás lázában égő reformkor két évtizedét, s kegyelettel adózik a polgári jogegyenlőség alkotmányáért és a magyar állam függetlenségéért vívott eposzi küzdelemnek. Megszólalnak a korabeli források, a történeti kép szakkönyvi hitelű, de a stílus oldott és színes, akár a szépirodalmi olvasmányoké.

Závodszky Géza - Történelem ​az általános iskola 7. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Závodszky Géza - Magyar ​mondák
A ​tisztelt Olvasó olyan kötetet tart a kezében, amelyben a szerző olvasmányosan, megragadóan élményt nyújtva meséli el eredetmondáinkat, a magyar mondakincs és történelem legszebb történetét. A főként fiataloknak szánt könyv a magyar honfoglalásról, az államalapításról, a magyar középkorról és a török időkről szedi csokorba a történelmi hűségnek megfelelő izgalmas történeteket, amelyek Buda várának visszafoglalásával zárulnak.

Závodszky Géza - Hermann Róbert - Nemzet ​születik
1823 ​januárjában, zúzmarás napon, szatmárcsekei magányában egy vékony, magas, halovány férfi, Kölcsey Ferenc papírra vetette: "Isten áldd meg a magyart." Vajon ismerjük-e az 1810-es évek végének, az 1820-as évek elejének eseményeit? Tudunk-e eleget azokról a szorongásokról és reménységekről, amelyek Kölcsey nemzedékében a kormány jogtiprása meg a nemzeti művelődés első jelei nyomán keletkezett? Nem sokkal több mint egy évtized múltán, 1836-ban Vörösmarty Mihály megírta a Szózatot. Már véget ért a leghosszabb és legdrámaibb reformországgyűlés. Csak a minap hurcolták katonák börtönbe az országgyűlési ifjakat. Vajon érezzük-e, értjük-e, hogy miért követi a Himnusz zsoltáros hangját a Szózat ércesebb csengése? A 19. század első felének szenteltük ezt a könyvet. Ez a kor népünk emelkedésének, a honfitársakat elválasztó rendi korlátok lebontásának, a magyar nemzet születésének a kora. Járjuk be újra együtt a várakozást, a remény, az építkezés, a szabadság, a diadal, a vértelen forradalom útját! Éljük át újra a hősies helytállás példáit, az önfeláldozást, a vereséget és a gyászt! Sorsunkra külön-külön máig meghatározó hatást gyakorolnak.

Kollekciók