Ajax-loader

Németh Zsolt könyvei a rukkolán


Németh Zsolt - A Képes Krónika miniatúráinak átfogó értelmezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Diczig István - Dobos János - Németh Zsolt - Rózsa Éva - Somogyi Gábor - Balekok ​és bűnözők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Kisszékelyi Ödön - Németh Zsolt - Huber Béla - A ​bódulat csapdájában
E ​könyv égető szükségletet elégít ki: csaknem egy évtizedre lenne időszerű a megjelenése. Az utóbbi tíz évben harapódzott el nálunk annyira a kábítószerek használata, hogy a helyzetet ma már drámainak nevezhetjük. Legsürgetőbb teendőink a megelőzés terén közösek; nemcsak a gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás szakemberei, orvosok és pszichológusok, de minden pedagógus és szülő erkölcsi kötelessége a narkotikumok csábításának kitett fiatalok visszatartása a végzetes úton. Ehhez olyan tájékoztatásra, alapvető szakismeretekre van szükségünk, amelyeket eddig - megfelelő összefoglaló könyv híján - nélkülözni voltunk kénytelenek. E kötet szerzői arra vállakoztak, hogy a veszélyeztetéstől a rehabilitációig áttekintik a teljes folyamatot. A gyógyszertani, orvosi, lélektani, jogi és pedagógiai, szociológiai összefüggések feltárása során egyaránt kitekintenek a hazai és a nemzetközi fejleményekre. Munkájukat mind az érintett területek hivatásos szakemberei, mind a szülők - az egész felelősen gondolkodó ifjú- és felnőtt társadalom - figyelmébe ajánljuk. A kötetet a hazai gondozó- és kezelőhelyek jegyzéke zárja.

Németh Zsolt - A ​veleméri Szentháromság-templom
Magyarország ​talán legszebb, és sok szempontból legkülönlegesebb középkori temploma a veleméri. "Eldugott" helye bizonyára nagyban szerepet játszott abban, hogy elkerülték a változtatások: Velemér Vas megye délkeleti csücskében, az Őrség határán helyezkedik el. Az épületben nem történt lényeges átalakítás, és pompás, eredeti, Aquila János festette falfestményeire sem került újabb festékréteg. A kiadvány részletesen bemutatja a freskókat és az egész "fénytemplomot".

Németh Zsolt - Japán-magyar ​orvosi szótár / 和洪医学用語辞典
Japán ​orvosi szakkifejezések magyar nyelven: – az első japán-magyar orvosi szótár – több mint 45.000 szóbekezdés – minden területen hasznosan forgatható: tanulás, hobbi, munkavégzés – a japán orvosi kifejezések magyar jelentéseinek szinte egyedüli forrása – sok, jelentéshez fűzött rövid, megértést segítő magyarázó megjegyzés – szakfordításhoz nélkülözhetetlen segédeszköz – a többoldalú szótárhasználat biztosítására a szójelentések nagy része orvosi latinnal is.

Németh Zsolt - A ​Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai I.
Az ​Őrség Árpád-kori templomait és a csíksomlyói Salvator-kápolnát ismertető munkái után Németh Zsolt a Kárpát-medence középkori templomaival foglalkozó harmadik könyvét tarja kezében az Olvasó. E kiadvány, mely egy sorozat nyitó kötete, a Dunántúl és a Csallóköz legkülönlegesebb alaprajzi és építészeti sajátosságokat mutató, ősi templomaival foglalkozik. A szerző, aki a fizika tudomány kandidátusa, távol tartva magát a történetírásban uralkodó merev nézetektől, friss szemmel tekint ezekre az épületekre, és vesz észre rajtuk olyan jellegzetességeket, amelyek a korábbi vizsgálók figyelmét elkerülték. Kutatásai felfedik, hogy a könyvben szereplő Árpád-korinak (X-XIII. század) besorolt templomok egy része korábbi építésű kell, hogy legyen. Kis alapterületű rotundákat és a korszak építési stílusáétól eltérő jellegzetességekkel bíró hosszúházas templomokat mutat be, melyek eredetileg aligha római vagy bizánci rítusú szertartások befogadására készültek, hiszen nem illeszkednek azok szertartásrendjéhez. Mindezek mellett a szakirodalomból ismert, ám a fennálló nézetekkel össze nem egyeztethető voltuk miatt elhallgatott tényeket is felsorakoztatva rávilágít arra, hogy a kereszténység Kárpát-medencei története a X-XI. században másként zajlott, mint azt az uralkodó nézetrendszer láttatni igyekszik. Németh Zsolt vizsgálatai nyomán új kép rajzolódik ki a kora Árpád-kori kereszténységről Magyarországon. A szerző a tőle megszokott világos, közérthető stílusban sorakoztatja fel érveit. Gondolatmenete követését több mint 70 kép és 19 ábra segíti. A könyv olyan, csak szűk szakmai körökben ismert templomokat von reflektorfénybe, amelyek akár ötcsillagos látnivalóként a figyelem középpontjában is állhatnának. A kiadvány, hasonlóan a szerző korábbi köteteihez, arra bátorítja az Olvasót, hogy a bemutatott épületek meglátogatásával legyen ő is minél jobb ismerője a hatalmas Kárpát-medencei magyar kulturális örökségnek.

Németh Zsolt - A ​Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai II.
A ​Dunántúl és a Csallóköz legkülönlegesebb alaprajzi és építészeti sajátosságokat mutató, ősi templomai után a könyvsorozat második kötetében Németh Zsolt a Felvidék nyugati részének kilenc templomával foglalkozik, amelyhez tizedikként egy dunántúli csatlakozik. A szerző, aki a fizika tudomány kandidátusa friss szemmel tekint ezekre az épületekre, és vesz észre rajtuk olyan jellegzetességeket, amelyek korábbi vizsgálói figyelmét elkerülték. A kiválasztott épületek tárgyalását a VI-XI. század kárpát-medencei történetének áttekintése vezeti be, amely túlnyúlik a bölcsészettudományok kínálta látóhatáron és az ismert régészeti leletek alapján élesen rámutat a fennálló történelmi kép súlyos fogyatékosságaira és ellentmondásaira. Külön fejezet foglalkozik a templomok szakralitásának kérdéskörével és azzal, hogy építőik világszemlélete miként tükröződik a kialakított formákban. Németh Zsolt a tőle megszokott világos, közérthető stílusban sorakoztatja fel érveit. A könyv olyan, többnyire csak szakmai körökben ismert templomokat von reflektorfénybe, amelyek, bár a határainkon kívül állnak jelenleg, a magyar kulturális örökség elválaszthatatlan részei.

Németh Zsolt - ,,Csakazértis ​lett!''
Egy ​csapat. Öt évtized. Három bajnoki és hat kupa trófea. Több száz játékos. Több mint ezer mérkőzés. Sok ezer szurkoló. Sok tízezer kosár, több százezer kilométer, és millió élmény. 50 év kosárlabda Körmenden.

Németh Zsolt - A ​Szent Korona sérüléseinek és átalakításainak krónikája
Kevéssé ​ismert, hogy a magyar Szent Koronát létezése során mennyi sérülés érte és milyen sok átalakításon ment keresztül. Mindezek alapos és részletes számbavételére vállalkozott Németh Zsolt e könyvében, aki már korábbi munkáiban is foglalkozott a kérdéskörrel. Minden eddiginél több írott forrás és korai Korona-ábrázolás, valamint a különböző szakvizsgálatok eredményeinek összevetésével a lehető legteljesebb összegzését adja a Koronát ért változtatásoknak, melyek száma lényegesen meghalad minden korábbi feltételezést.

Máté-Tóth Andrásné - Németh Zsolt - Takács Anita - Gyálarét ​társadalma
Az ​1973-ban Szegedhez csatolt falu történetét, közösségeit, a közösségek törésvonalait, konfliktusait és a közösségeket összetartó erőket, törekvéseket mutatja be a kötetben olvasható három szakdolgozat.

Németh Zsolt - Simon Attila - Az ​Őrség árpád-kori templomai
A ​két őrségi szerző fényképekkel gazdagon illusztrált könyve sorra veszi a különleges hangulatú tájegység magyar és szlovén területen álló legrégebbi templomait. Átfogóan tárgyalja építészetüket, átalakításaikat, viszontagságos sorsukat, és elemzi-értelmezi falfestményeiket. Különösen részletesen foglalkozik Velemér Aquila János által 1377-78-ban kifestett templomával, mely, részben a jó állapotban megmaradt freskóinak köszönhetően, talán a legszebb magyar szakrális épület, s melyben a fény ma is jár, és azt élővé teszi, valamint a nagytótlaki körtemplom négy különböző időszakból származó, gazdag képi üzenetet hordozó falfestményeivel. Simon Attila lényeget láttató fotói, köztük montázsok segítségével létrehozott arctanulmányok segítik Németh Zsolt szakszerű, de a szakzsargont mellőző, könnyen érthető magyarázatai nyomon követését, melyek közel hozzák az olvasóhoz Isten e kicsi házai távolinak vélt világát, és mutatják meg ma is élő, tiszta szakralitásukat.

Lőrincz Csaba - Németh Zsolt - Orbán Viktor - Rockenbauer Zoltán - Nemzetpolitika ​'88-'98
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Zsolt - A ​magyar Szent Korona
Hiánypótló ​munka Németh Zsolt könyve, hisz még nem jelent meg a magyar Szent Koronáról olyan összefoglaló könyv, amely minden fontos elméletet, új tudományos eredményt, vitát és nézetet korrekt módon közöl. Mindemellett a szerző saját kutatási eredményei, és eddig nem publikált korona-ábrázolások is megtalálhatók a közérthető stílusban megírt, gazdagon illusztrált, igényes kivitelű kötetben.

Kollekciók