Ajax-loader

Tutsek Anna könyvei a rukkolán


Tutsek Anna - Cilike ​mátkasága
Cilike ​története folytatódik. Most már igazi nagylány, menyasszony lett, s igazi önérzettel, jogos büszkeséggel készül a házasságra, asszonyi életére, hivatására. Persze, ő most is csak Cilike. Minden igyekezete ellenére szokásos balesetei most sem kerülik el. Ezek a kedves, megmosolyogtató, mulatságos történetek végigkísérik egész mátkaságát, s a szülei, sőt a vőlegénye is kénytelenek belátni: Cilike férjhezmenetelével jobb még várni...

Tutsek Anna - Régi ​emlékek
Tutsek ​Anna írásainak színhelye a 20-as, 30-as évek Magyarországa, annak is polgári, kispolgári környezete. Zárt világ, melyben hősei mindennapi életüket élik, helyüket keresik a világban, igyekeznek boldoggá tenni napjaikat... A szerelem, a házasság, a biztos megélhetés, a boldog családi légkör, a tragédiák elkerülése, túlélése, a szegénységtől, annak megalázó voltától való menekülés... ezek hajtják a főszereplőket. Szimpatikus vagy kevésbé szimpatikus, csinos, fiatal lányok keresik a helyüket és boldogságukat, hivatásukat a világban. Csalódások és sikerek árán tanulják meg megbecsülni mindazt, amit saját erőfeszítéseikkel, kitartásukkal, becsületükkel elértek.

Judit
elérhető
5

Tutsek Anna - Judit
Tutsek ​Anna regénye első ízben a Dante kiadásában jelent meg, s komoly sikert aratott. Főhőse Judit, ez a szép, tizenhat éves kislány, aki boldog családban, gondtalanul él a szülők vidéki birtokán. Korához képest talán túlságosan is okos, komoly, intelligens, aki talán éppen azért nem tud nevetni és nem tud sírni... Hiányzik belőle minden, ami olyannyira jellemző a magafajta lányokra, pedig a környezete mindent megpróbál, hogy megnevettessék vagy megrikassák... még a gonosz tréfáktól sem riadnak vissza... ___Ehhez a családhoz érkezik egy fiatal tanárjelölt, aki Judit fiútestvéreit igyekszik a tudományra oktatni. A tanár és Judit között a kezdeti idegenkedés után szoros barátság alakul ki, mindketten tisztelik a másik tudását, komolyságát... De Judit, a kislány közben nagylánnyá érik, a barátságból mindinkább szerelem lesz és Judit is megtanul sírni...

Tutsek Anna - Cilike ​rövid ruhában
"Ismertem ​egyszer egy kisleányt... Talán te is ismerted, te is, meg te is... De nem úgy, mint én. Ha behunyom a szememet, most is látom. Íme... Szép? Nem, azt nem lehet mondani. De nem is csúnya. A szeme fekete, a haja szőke, az arca piros, az orrocskája - az bizony fitos. Néha olyan vidám és jókedvű, hogy nem fér a bőrébe. Néha bánatos és szomorú, tele világfájdalommal, mint egy macska, akinek az orrára koppintottak. Szokott duzzogni és heveskedni, de tud jó és nagylelkű lenni. Szeret tanulni, tele van ambícióval és lelkesedéssel, buzgalommal, aztán néha, csupa buzgóságból olyan ügyetlenségeket és csacsiságokat követ el, hogy még ő maga is megbámulja.." Ezekkel a szavakkal kezdi Tutsek Anna méltán híres lányregény-sorozatát, a Cilikét, amelynek kezdő kötetét tarthatja - több évtizedes szünet után - kezében az olvasó. Ajánljuk mindenkinek, aki szereti a tanulságos, humoros, szórakoztató könyveket.

Tutsek Anna - Cilike ​bajtársai
- ​Én már nagyon megkomolyodtam, nekem nincsenek többé viszontagságaim. Hanem van egy pár új kis barátnőm, azok szakasztott úgy járnak mindegyre, mint ahogy én hajdan!... Ezeket majd elmesélem a néninek, ha akarja. Például a Lánczy Zsuzsika esetét: hogyan szerzett vőlegényt - haboskávéval!... Mintha csak velem történt volna!... A Cilike eszméje megtetszett nekem. - Nagyon jó lesz - mondtam helyeslőleg. - Hát csak mesélj, Cilike. Sőt, felkérjük az olvasóinkat, írják meg ők is nekünk levélben, ha valami Cilike-baleset történik velük, s ezt mind megírjuk egy nagy könyvben: Cilike bajtársai címmel!

Tutsek Anna - Marietta
Tartalom ​(vagyis a benne lévő történetek): Marietta Az első találkozás A karácsonyfa utazása Mese Zsuzsika Otthon Hogyan kell egy várat bevenni Magda Húsvét Arckép Aranka A baba Zsófi, Terka, Katica Zsófi, Terka, Katica A rózsaszínű ruha Vezeklés Csalódás

Bánffyhunyadi Hunyadi Erzsébet - Tutsek Anna - A ​jó házikonyha
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tutsek Anna - Vidorka ​/ Uj élet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tutsek Anna - Nagy ​meséskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tutsek Anna - Az ​én utam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tutsek Anna - Jázminvirág
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tutsek Anna - Mindig ​lesznek Cilikék
Részlet ​a könyvből: Mikor is találkoztam utoljára Cilikével? Hadd gondolkozzam kissé... Igen, most már emlékszem. Akkor Cilike fiatal asszony volt. A Gyöngyharmat-utcában lakott a férjével, Kőváry László mérnök úrral s a három kis gyermekével, Cilikével, Lacival és Vilmával. Boldog, elégedett, nyugodt családi élet. a sok viszontagság, vidám és tréfás balesetek sora és komoly, igazi megpróbáltatások után, csendes, nyugalmas vizeken evezett most Cilike. A felhők elvonultak, fölötte sütött a nap, szép volt az élet, és úgy látszott ezentúl így lesz már mindig. Utolsó találkozásunk emlékszem úgy történt, hogy kimentem hozzá látogatóba, a Gyöngyharmat-utca 904. szám alatt levő szép kis kertes házba. Már nagyon régen nem hallottam felőle semmit és kíváncsi voltam reá, hogy van, mit csinál? Hát Cilike éppen az ablaknál ült és varrt. Azaz, hogy foltozott. Nem díszes kézimunkát hímzett, aranyszállal, ezüstfonállal, ezerszínű tarka, színes selyemmel, hanem foltozott - jó erős, vastag, barna patent-harisnyát, pici gyermeklábra valót, de ökölnyi lyukakkal a térdén.

Tutsek Anna - Az ​élet iskolája
A ​napokban régi könyvek, írások közt rendezgetve, egyszerre csak kezembe akadt egy fehértáblájú, piros vászonsarkú, piros és fekete, régies motívumokkal díszített könyv. Jó ideig teljesen idegenül nézegettem, forgattam. Nem ismertem meg. Csak azután jöttem rá, mikor pár sort elolvastam belőle, hogy hiszen ez a könyv régi, régi jó ismerősöm. Az Élet iskolája. Én írtam egykor, még fiatal leánykoromban! Milyen réges-régen is volt az, Istenem! Néztem, forgattam a sárguló lapokat és a sárguló lapokból egyszerre életre keltek rég elmúlt idők. Emberek, alakok léptek ki a könyv lapjai közül. Élő, valódik lények, akiket mind jól ismertem, küzdelmüket, szenvedésüket végigéltem, végigszenvedtem velük, akiknek élettörténete összeforrt, egybefonódott az én életemmel.

Tutsek Anna - Katóka ​szakácskönyve
Ime, ​lányok, itt van, megérkezett a második kiadása Katóka szakácskönyvének, amelyet olyan régóta vártatok, annyit sürgettetek. A Katóka szakácskönyve tulajdonképpen azoknak a cikkeknek gyüjteményéből való, amelyekben Katóka, a páratlan jó kis gazdasszony szíves készséggel ismertette meg az ő kis barátnőivel a főzésnek és a gazdasszonykodásnak mindenféle csinját-binját, amelyet az ő mindentudó nagyanyuskájától tanult. Hogy tehát minden recept, ami itt benne foglaltatik, megbizható és kipróbált, amely után bátran el lehet készíteni mindent, arról kezeskedik a jó öreg nagyanyus és Katóka, aki csakis azt gyüjtötte össze és írta le, amiről biztosan tudta, hogy jó. Még egyet. Ne csodálkozzék senki sem azon, hogy ebben a szakácskönyvben túlsúlyban vannak a sütemények, torták, édességek leírása, míg a főzelék, leves, sültfélék gyérebben vannak képviselve. Hiszen azt mindenki tudja, hogy a fiatal leányok, kezdő kis gazdasszonyok sokkal szívesebben készítenek el például egy csokoládétortát, mint teszem föl: sárgarépa-főzeléket.

Tutsek Anna - Ágnes ​története
Elbeszélés ​fiatal lányok számára "A vonat sípolt, meglassította menetét, aztán egy nagyot, éleset füttyentett és megállt a balatonligeti kis állomásnál. Egyetlen utas szállott ki egy másodosztályú kocsiból. Októberben már nem szoktak fürdővendégek érkezni. A vonat azonnal továbbment s az utas ott maradt egyedül a sötét, alig világított pályaudvaron. Körül se nézett, mint aki jól ismerős mindennel s fölkapva kis kézipodgyászát, melyet az előbb maga mellé tett le a földre, nem a rendes kijárat felé ment, hanem a belső oszlopos kis folyosón végig s bekopogtatott az egyik még kivilágított ablakon."

Tutsek Anna - Kis ​anyám
Tutsek ​Anna történetében a Komlódi és Kanizsay család tagjait, életüket és titkaikat ismerhetjük meg, melyet összefon a főszereplő fiatal lány, Blanka alakja. A jólétben nevelkedő lány befogad egy szőke kislányt, Ilikét, akinek segítségével nemcsak Blanka, a "kis anyám", hanem közvetlen környezete is megváltozik, a mogorva szomszéd öregúrból mosolygós, szeretetet újra adni képes ember, a vidéki életet unalmasnak találó lányból szorgalmas, dolgozó nő válik. A szálak hamarosan összefutnak és a megérdemelt boldogság is megérkezik.

Tutsek Anna - Cilike ​búcsúja
Az ​egykor és ma is népszerű "Cilike"-sorozat zárókötetét tartja kezében az olvasó. A kedves, vidám, mulatságos baleseteiről, kalandjairól ismert Cilike most már nagymama. Megöregedett, túl van az élet sok szép és sok nehéz, néha bizony tragikus eseményén. Régi jókedve, vidámsága ma is jellemzi, de a régi, bohókás Cilike azért már a múlté. Most unokáin a sor, s elsősorban Sárikán, a legfiatalabb unokán, aki szerelmes, de a Cilike-történetek hagyományai szerint valami közbejön... Ott van azonban Cilike-nagymama, s bölcsessége segít túljutni az akadályokon... S Zsuzsikának, a másik unokának megszületik a kislánya, akit Cilikének hívnak, s aki már egészen kicsinek éppen olyan, mint a nagymama volt fiatalkorában...

Tutsek Anna - Cilike ​férjhez megy
Cilike, ​a kedves, jókedvű kislány ebben a kötetben végképp túljut a "kislányságán". Hosszúra nyúlt mátkaságának utolsó hónapjai elevenednek meg az olvasó előtt. Laci külföldi útja, no és Cilike szelessége, éretlensége miatt elhalasztott esküvő miatt Cilike menyasszonysága tovább tart, s ennek megfelelően folytatódnak a kalandjai is, melyekből újra és újra kiderül: Cilikének bizony komolyodnia kell, hogy kellően felkészülhessen a házasélet komoly feladatára, a háztartást ellátó asszonyi munkára... De addig is marad az olvasó számára a humor, a jókedv, s a kalandokban való magáraismerés... és a kötet végére a nagyon várt esküvőre is sor kerül, bár főhősünk azt sem ússza meg szokásos baleset nélkül.

Tutsek Anna - Az ​utolsó Eörssy-lány
Eörssy ​Ildikó, az elszegényedett nemesi család utolsó sarja, hazatér az ősi kastélyba, miután megbukott az érettségin. Ildikót szülei halála után két nagynénje nevelte, taníttatta ékszereik eladogatásából, így utolsó reményük foszlott szerte azzal, hogy Ildikóból immár nem lesz diplomás ember. Vajon hogyan tudnak megküzdeni a szegénységgel úgy, hogy régi rangjukon ne essen csorba? Vagy beletörődnek abba, hogy változnak az idők, és nem szégyen a munka? Vajon megtalálja-e Ildikó egyéni boldogságát? Vagy vénlányként éli le életét, mint nagynénjei? Ezekre a kérdésekre ad választ Tutsek Anna nosztalgikus lányregénye.

Tutsek Anna - Nagymama ​naplója
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tutsek Anna - Égig ​érő rózsafa
Bevallom, ​kissé félve és kételkedve indítom útnak ezt a kötetet. Vajon fogja-e a mai olvasót érdekelni? Negyvenöt év munkásságának ez a kis töredéke, amely három nemzedék fiatal leányai életének tükörképét adja, amelyben három generáció leányainak fokozatosan változó problémája, öröme, bánata szólal meg. Talán lehetne úgyis mondani: egy darabka kultúrtörténet, apró mozaikokból összerakva, amely megmutat a régi, oly tragikus gyorsasággal elsüllyedt, napsugaras világban élő leányok életéből - végig, egészen a mai nap leányainak életéből egy-egy kis darabot, egy jelenetet, egy gondolatot, egy érzést, - három leánynemzedék életének eseményeit. Szerettem és megértettem a fiatal lányokat, a fejlődő, kibontakozó kis lelkeket, amikor még magam is fiatal voltam. Szerettem és megértettem később is, mikor az évek elszálltak felettem és szeretem, megértem és figyelemmel kísérem még ma is, mikor már csak egy-két lépésem van hátra. És fölteszem magamnak a kérdést: - Vajon ment-e sok átalakuláson, változáson keresztül a leányok életfelfogása, lelki struktúrája negyvenöt év alatt? Bizonyára. Ha az olvasó megnézi a dátumot, hogy melyik novella mikor íródott, azonnal látni fogja, szinte évről-évre a változást. De hiszem és vallom, hogy a mai élet sötét, viharos útvesztőjében is örökéletű és mindig egyforma maradt a tiszta leánylélek és mindig lehet találni - nem is olyan nagyon ritkán - egy-egy háládatos, alázatos szeretettől, jóságtól tündöklő tiszta leányszívet, amelyből kinő az égig érő rózsafa!... Tutsek Anna

Tutsek Anna - Az ​édes otthon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tutsek Anna - Cilike ​mint asszony
Mindig ​pajkos, vidám Cilike története folytatódik. Cilike már felnőtt, férjhez ment, s most indul Kőváry Lacival nászútjára. A balesetek azonban itt sem kerülik el, s ennek is betudhatóan igazán vidáman indul Cilike asszonyélete... Közbeszól azonban a történelem. Szarajevóban megölik a trónörököst, kitör a háború. Laci is bevonul, s Cilike magányos, aggódó feleség lesz. Még jóformán el sem kezdte asszonyi életét, s az máris félbeszakad. Cilike - ha csak lehet - Laci után megy, s a háború zavarában, ha lopottan, zaklatottan is, de élni tudja életét, s most is, itt is mulatságos kalandjait. De még ez a lopott boldogság is megszűnik egyszer. Laci az orosz frontra kerül, majd fogságba esik. Cilike vár, reménykedik, s végül ha sok megpróbáltatás után is, de nem hiába...

Tutsek Anna - Küzdelmes ​évek
Egy ​komoly, dolgozó leány a közös hőse ezeknek a köteteknek: Évike. Az élet derűjét, küzdelmeit, boldogságát mondja el.

Tutsek Anna - Szélvész-kisasszony
Elbeszélés ​fiatal lányok számára.

Tutsek Anna - Mese ​két kis lányról
Részlet ​a könyvből: Volt egyszer egy kis lány, akit Erzsikének hívtak. Apja már régen meghalt és most csak a jó Isten viselt gondot reá, az édes anyjára és a kis testvérére, Juliskára. Nagyon szegények voltak és Erzsike minden este, minden reggel imádkozott a jó Istenhez: - add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket. Szegény anyja könnyeit törülgette, mikor reggeli nélkül kellett iskolába bocsátania kis leányát, de Erzsike jókedvűen öltözködött fel, megcsókolta anyját és vígasztalta: - Meglásd anyácskám, majd ad ebédet a jó Isten!

Tutsek Anna - Évike ​följegyzései
Egy ​komoly, dolgozó leány a közös hőse ezeknek a köteteknek: Évike. Az élet derűjét, küzdelmeit, boldogságát mondja el.

Tutsek Anna - Vetés ​és aratás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tutsek Anna - Gaál Mózes - Leányélet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tutsek Anna - Két ​leány élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tutsek Anna - Cilike ​menyasszony lesz
"Cilike" ​- bizonyára sok nagymama és anyuka kapja majd föl a fejét, mikor kezébe veszi a könyvet. Igazuk van! Gyermekkoruk és ifjúságuk kedvenc olvasmányát tartják kezükben, és jó szívvel ajánlhatják gyermekeiknek, unokáiknak. Tutsek Anna kedvelt hőse, a vidám, pajkos és szeles Cilike kalandjai elevenednek meg a kötet lapjain. Cilike már felserdült, s büszke is arra, hogy ő nem rövidruhás kislány, hanem nagylány, akinek a ruhája is egyre hosszabb, s környezete is mindinkább nagylányszámba veszi. Így is próbál viselkedni, de pajkossága - ma úgy mondanánk: tinisége - minduntalan galibákat, baleseteket okoz, amit ő nagyon szégyell, s a környezete bosszankodva, nevetve veszi ezt tudomásul. Így jön el a pillanat, amikor megkéri a kezét gyermekkori pajtása, Laci, akibe Cilike is szerelmes. Igent mondanak a szülei is, de az eljegyzéssel várni kell, mert Laci előbb külföldi tanulmányútra indul, s Cilikének is meg kell komolyodnia. Ő mindent el is követ, de még az eljegyzést sem tudja szokásos balesete nélkül megúszni...

Tutsek Anna - Aranyfátyol
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók