Ajax-loader

Gyárfás Endre könyvei a rukkolán


Gyárfás Endre - Kecskés András - Avatástól ​ballagási dupla
E ​könyv célja az, hogy bemutassa a sokféle színes-ízes diákszokást, diáknótát. Minden iskola, főiskola, egyetem, kollégium, ifjúsági klub szeretné meglévő hagyományait életben tartani, az intézmény múltjának és jelenének megfelelő szokásokkal kiegészíteni. Ehhez nyújt segítséget Gyárfás Endre, aki bővített és átdolgozott írásával idézi elénk a régi diákélet hagyományait, a szokások, szertartások, vidám összejövetelek tartalmát és hangulatát - avatástól ballagásig. A Kecskés András szerkesztésében közzétett régi és új diákdalok gitárkíséretes feldolgozása nemes szórakozást ígér a zenélni, énekelni vágyók örömére.

Gyárfás Endre - Görög ​tüzek
Gyárfás ​Endre, több sikeres útikönyv (Pazarló skótok, Spanyolföldön húsvétkor, Tengertánc és tulipán) szerzője, több ízben járt turistaként Görögországban. Saját maga és családja (felesége, kisfia) élményeit és tapasztalásait e könyvében adja közre. Könyvében a szerző bemutatja - a mitológiai emlékhelyekhez fűződő történelmi, mitológiai, művészettörténeti és gazdaságtörténeti ismertetésen túl - a mai Görögország is. A szerző nagy szuggesztivitással, költői erővel tud tájat ábrázolni, s leírásaiból kibontakozik a táj és az épületegyüttesek minden Görögországba látogató turistára lenyűgözően ható harmóniája, amellyel visszaidézi a régi korok levegőjét, s mintegy személyes belépést tesz lehetővé az elmúlt időkbe. Gyárfás Endre érdekesen ír a XIX. századi görög szabadságmozgalmakról, a partizánok II. világháborús hősiességéről és az ezt követő polgárháborúról, emigrációról is. A közelmúltra, a mai politikai, gazdasági, kulturális életre, szokások bemutatására is sort kerít. A szerző különböző érdekes emberekkel beszélget, felkeres egy nyomdát és egy hajóépítő műhelyt, részt vesz egy hajnali halászaton és egy borfesztiválon, szenvedő alanya egy vasúti sztrájknak, végignéz egy fény-árny játékot stb. A szerző utazásai során a következő helyeken fordult meg: Athénban, az égei-tengeri szigeteken, Eleusziszban, Korinthoszban, Mükénében, Epidauroszban, Arkadiában, Olümpiában, Delphoiban, a Parnasszoszon, Levadiában, a Helikón-hegységben, Thébaiban és Marathónban.

Gyárfás Endre - Tücsökkaland
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Mátyásföld, ​alkonyuló éden
Minden ​megvolt, hogy a kisfiúnak idilli gyerekkora legyen. Szorgalmas szülők, bölcs nagymama, ,,saját" kutya, nagy kert, patakpart, szomszédlányka...Csak hogy az eszterláncot láncbombázás zavarta meg, a bújócska terepe az óvóhely lett, az égből pottyant alvóbaba robbanóanyagot rejtett. Mialatt elsős füzetében a betűk szavakká, mondatokká, verssé álltak össze, a Horthy-korszak törvényeinek betűi sárga csillagot parancsoltak a matrózkabátra, halálmenetbe sorolták az apát, gettóba zárták a családot. Mi volt még hátra? Nyilasház, téglagyár, Wallenberg jóvoltából ,,védett" ház, kibombázás. A szabadság első hónapjaiban hazai cionisták gyerektáborai ajándékozták meg a kilenc éves fiút a közösség élményével. Az alijázás csak ígéret maradt. A kiskamasz gondolkodásában humorforrásul szolgálnak a félrehallások, a félreértések. Az olvasó inkább mulatságosnak, semmint szomorúnak találja majd a József Attila-díjas író önéletrajzi regényét.

Gyárfás Endre - Kívánságtarisznya
Állatkertben, ​vadasparkokban felnőtt és gyerek egyaránt fogadhat örökbe állatokat. Így pártfogója, ajándékozója lehet kedvencének. Vajon mit kérnek pártfogóiktól az állatok? Erre adnak frappáns válaszokat a humoros gyerekversek.

Gyárfás Endre - Tücsökkaland
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Dörmögőék ​kalandjai
Gyárfás ​Endre bájos és humoros verses meséjét olvasva megismerkedhetünk Dörmögőék három kölykének – Bercinek, Marcinak és Borinak – kalandos, mulatságos életével. A játékos, néha csintalan kölykök különféle bonyodalmakba keverednek - kertészkedés, homokvár építés, farsangolás és sok más tevékenység közben -, de talpraesettségük és meleg szívük révén minden csávából kimásznak, és kalandjaikból tapasztalatokkal gazdagodva kerülnek ki. A kötetet Buzay István tüneményes rajzai teszik még színesebbé, szórakoztatóbbá.

Gyárfás Endre - Dörmögőék ​legújabb kalandjai
Bori, ​Berci, Marci és barátaik a tv képernyőjéről e verseskönyvbe cammogtak, hogy mulattassák az óvodásokat és a kisiskolásokat. Kétbalmancsoskodnak, civakodnak néha, de mindig segítenek bajba jutott cimboráikon. Olyanok ők, mint a mai gyerekek: kirándulnak, fociznak, divatoznak, fogyóznak, báboznak... Gyárfás Endre humorban, költői szépségben bővelkedő régebbi Dörmi-történeteit sokan ismerik. A legújabb kalandok azokat is elbűvölhetik, akik csak most ismerkednek ezzel a mesevilággal.

Gyárfás Endre - Nyugtalan ​egriek
"A ​fogoly leszegte a fejét, úgy ment, mintha a kavargó piacot észre sem venné. Éppen a deres mellett haladt el - mindenki számára világos volt, hogy hamarosan itt látják viszont -, amikor valaki hatalmasat füttyentett a tömegben. A fütty, mint a damaszkuszi penge, felhasította a közönyt. Mindenünnen kurta kiáltások hangzottak, olyasfélék, mint amilyeneket a megvadult állat megfékezésére használnak. A hegyvidéki vajasok-sajtosok felől pásztortülök harsant, és - fordított Jerikó! - új fal keletkezett, erős, makacs. Eszter és Péter eléggé a tömeg sűrűjében állt, hogy meg ne szenvedje a hullámzást. A fiún megmagyarázhatatlan düh kezdett kitörni, olyasmi, ami már benne lappanghatott hetek óta, és most, amikor a felnőttek sem fékezték magukat, egyszerre elszabadult. Árgus szemmel leste a lányt, nem löki-e meg valaki, nem lépnek-e a lábára, hogy aztán a bántalmazóra zúdítsa dühét. Ebben a pillanatban, mintha csak pontot - s egyben választ - tenne a mondat végére, eldördült a mozsárágyú. Az ágyúgolyó - mely német ágyúból, német kezek nyomán röppent a levegőbe - német alapossággal sok mindent tisztázott és rendszerezett. A frontok újra világosan álltak egymással szemben. Egyfelől a jobbágyok (akár egriek, akár makláriak, akár farmosiak, akár felvidékiek), másfelől a zsoldosok, a meglepetten érkező vásárbíró, a hajdúk. A korszerű, királyi lőporszag beült a kitörött ablakokba, a tátott szájakba, a táguló orrlikakba. Olyan otthonosan ült be, mintha évszázadokra szándékoznék ittmaradni." Gyárfás Endre regénye Egerben, a XVIII. század közepén játszódik. Megtörtént eseményeket mond el, hősei - a két fiatal: Péter és Eszter kivételével - mind éltek, történelmi személyek, ha nem is a legismertebb személyiségek. A régi történészek a kuruc kortól a Martinovicsékig terjedő időszakot a tunyaság és csönd századának ábrázolták, csak a legújabb tudományos munkák tárták fel e kor harcait. E kisregény érdekes képet fest a korabeli céhek életéről és mindennapi tevékenységéről, szokásairól, valamint szemléletesen ábrázolja az egyházi hatalmasságok kenetteljességbe burkolt kegyetlenségét és a gazdagabb polgári rétegek megalkuvását.

Gyárfás Endre - Bociék ​nyomoznak
Boci ​egy nap arra ébred, hogy eltűnt a tej, amit reggelire szokott inni. Gyanúba keveredik szinte mindenki az istálló körül. Hová lett a tej? A nyomok az éléskamrába vezetnek... Amíg kis barátaink, Boci és Maszatka, a kis puli a rejtély nyomába erednek, megismerhetjük, hogyan készülnek faluhelyen a tejtermékek.

Gyárfás Endre - Terüljasztalkám
Gyárfás ​Endre nevét Dörmögőék története tette ismertté. Ezúttal azonban elszakadt a mackóktól, és vidám verseket írt óvodásoknak és kisiskolásoknak játékról, természetről, állatokról, növényekről és kirándulásról. Az óvónők és tanító nénik újabb kedves rímekből válogathatnak a karácsonyi vagy anyák napi ünnepségre, meg az évzáróra. Buzay István színpompás, modern és humoros illusztrációi valósággal életre keltik a Terüljasztalkám forgatagát

Gyárfás Endre - Pazarló ​skótok
Sokan, ​ha a skótokról hallanak, csak a skót-viccekre, a kockás, piros szoknyaviseletre, a dudára – és a skót whiskyre gondolnak. Pedig Skócia sokkal gazdagabb, a skótok sokkal ..pazarlóbbak", mint azt általában hiszik. Gyárfás Endre avatott lollú leírásaiból megtudhatjuk, hogy a skót viccek mögött a sanyarú sorsú, elnyomásban is hősiesen kitartó, kemény nép szükségszerű takarékossága rejlik, hogy a skót szoknya piros kockás mintázata az egykori törzsi, vérségi kötelékek, az elnyomók ellen szövetkező klánok megkülönböztető jele volt, s hogy a skót whisky készítése valóságos tudomány… A kelta eredetű népei nem kényeztette el a történelem. A vért és tehetséget pazarló nép fiai között találjuk a költő Burnst, a gőzgép feltalálóját, Wattot és számos ragyogó tehetségű díszét az emberiségnek. Gyárfás Endre színes leírásai nyomán megelevenednek a skót városok és várak, a pazar skót tájak, a tehetséges fiatalok – és ha nagyon figyelünk, talán még a titokzatos szörny háta is felbukkan előttünk a Loch Ness mély, kék vizéből …

Gyárfás Endre - Noé ​meg a bárkája
Noé, ​miután hajnalban meghallotta az Úr szózatát, mely szerint egyes egyedül ő és családja lehet az emberiség bűneiért járó népirtás túlélője, elballagott a házától kiáltásnyira meredező sziklaszirthez. Sehogy sem értette, miért ő lett a kiválasztott, aki kegyelmet talála az Úr előtt. A Teremtő parancsba adta a bárka megépítését, pedig ha tudott teremteni napot, holdat, földet, csillagokat, miért ne tudna bárminő vízi járművet? Noénak még fiaival, azok asszonyaival és nem utolsósorban feleségével, Cipórával is zöldágra kell vergődnie. Kik jöhetnek a bárkába? Noé a befogadás és a kirekesztés módszerével él. A hajózás során az emberi nyelven beszélő állatok közül egyesek újraelosztást követelnek, uralkodnának a többségen, de emberükre, azaz állatukra akadnak. Mire a bárka megfeneklik, kiderül a túlélés titka: az egyetértés és az együttműködés. Gyárfás Endre bárka-regénye bibliai, ám ironikus hangnemben meséli el Noé nagyon is emberi történetét.

Gyárfás Endre - Kössünk ​masnit, Brumi bátya!
Brumi ​bátya nem hiába mosolyog: megtanultak masnit kötni a bocsok. Cipőt fűzni, kötényt kötni nem nehéz. A dicséret olyan édes, mint a méz. Illusztráció: Prue Theobalds. Szöveg: Gyárfás Endre.

Gyárfás Endre - Hófehérke
"Meghalt ​a jó édesanya. Mostohája lett a lánynak. Tükrét kérdi, s azt reméli: hízelkedő választ várhat. - Tükröm, tükröm, falitükröm, ki a legszebb égen-földön? Hát a tükör mit felel? Megmondom, ha érdekel. - Te vagy itt a szépek szépe, de százszor szebb Hófehérke."

Gyárfás Endre - A ​zenebonálók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Zöldségcirkusz
Attrakció! ​Szenzáció! A zöldségek összefognak a konyhában, és cirkuszi előadást rendeznek. Bohóckodik a paradicsom, bűvészkedik a padlizsán, a paprika az erőművész, a zöldbab pedig a légtornász. A mókás előadás alatt az egész színes társulat a gyerekek kedvét és egészségét keresi.

Gyárfás Endre - Magyar ​Lochness
Úszkálhat-e ​a Loch Ness-ihez hasonló őslény egy magyar tóban? Miért ne? A turistákra áhítozó vendéglős házaspár és a fogadós rátalál az ötletdús reklámfőnökre, Hubára, és közös erőfeszítésükből „megszületik” a rejtélyes vízilény. A befektetés – azaz bemerítés – hamar megtérül. A vendégforgalmat a fogadó új lakója, Praszkovja, az ukrán „csodadoktor” is fellendíti. Csupán Balázs, a fiatal biológia-földrajz szakos tanár száll szembe a kuruzslás és szélhámoskodás szörnyetegével. Meghökkentő, izgalmas és kacagtató jelenetek sora vezet a viszályból a veszélybe, mely hőseinkre és a szörnyre leselkedik. A József Attila-díjas író regényének fordulatos, mulatságos cselekménye mögött felfedezhetjük hazai viszonyaink és iszonyaink szatíráját. Garantáljuk, hogy jól fog szórakozni.

Gyárfás Endre - A ​dzsungel újabb könyve
Sir ​Kán megölése és Maugli távozása után egy évvel az állatok emlékünnepséget terveznek. A fiatalok már alig tudnak az eseményről valamit. Az emlékezés bizonytalansága kiváltja a lappangó ellentéteket. Tabaki fondorlatosan eléri, hogy szembeforduljon egymással a mauglisták és a sirkánisták tábora, barátból ellenség váljék, békéből háborúskodás. Mindaddig, amíg a bozótban fel nem tűnik egy fekete-sárga csíkos bunda... A Sánta Mészáros tér vissza? Vagy a fia? Az unokája? Várható-e, hogy Maugli újra megmenti azokat, akik "egy vérből valók" vele? A József Attila-díjas írótól megszokott líra és humor szövi át a rendszerváltás utáni időszak szatíráját.

Gyárfás Endre - Történelmi ​kalandok a magyarság múltjában
A ​mű olyan dramatikus történeteket mutat be a magyarság múltjából, amelyek egy-egy sorsfordító korszakhoz kapcsolódnak. Ilyen a német császári seregek legyőzésében kulcsszerepet játszó Búvár Kund vagy a Magyarországon a nyomtatást meghonosító Hess András története, de kalandos módon győzték le a törököket a mámaiak harangjaiknak köszönhetően. Történelem ez a javából, de nem a megszokott, száraz, adatközpontú, tankönyvízű történelem, hanem olyanfajta "alulnézet", amely épp a lényeget hozza közelebb a fiatal olvasókhoz: azt, hogy miként éli át az ember kora változásait, mi mozgatja a fontos döntéseket, hogyan befolyásolja a mindennapi kapcsolatokat egy-egy sorsfordító pillanat. A kötet gyönyörű illusztrációi a régmúlt korok képzőművészeti és tárgyi emlékeinek alapos tanulmányozása nyomán születtek, hitelesen tolmácsolva az adott kor tárgyi kultúráját, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a dramatikusan megírt történeteket a gyerekek akár színielőadás keretében is elő tudják adni. Nyolc éves kortól ajánlott.

Gyárfás Endre - Túlélők ​dekameronja
Két ​középkorú házaspár néhány napi sátrazásra kiköt egy kis szigeten. Éjjel a Duna elviszi a kenut. Nem vittek telefont: ki akartak szakadni a zajló életből. Az élelmet spórolósan osztják be, horgásznak, gombásznak. Naponta mesélnek egymásnak történeteket: milyen stratégiák, taktikák segítettek "túlélni" az elmúlt ötven év - nem háborúk, nem katasztrófák! - konfliktu-sos helyzeteit, hétköznapi csapdáit, sorsok kudarcait. A "túlélés" módozataira hoznak naponta példákat: vagyongyűjtés, vallásos és egyéb hit, új hitre találás, pályaváltás, nyugdíjaztatás utáni azonos vagy egészen más tevékenység, művészkedés, hobbi, gyűjtés, játék, sport, fölfedezés és aktivitás a Természetben, önképzés, oktatás, karitatív munka, szerelem, család, utódok... A történetekből az elmúlt évtizedek egyéni sorsainak "dekameronja" bontakozik ki. "Robinsonjaink" nem szokták meg a kapitalista tempót. Egyre kevésbé érzik, hogy munkájukra, képességeikre, áldozatvállalásukra még szükség lehet. Szimbolikus tehát, hogy a szigeten rekedtek. "Kiestek a forgalomból." Ezt is túl kell élniük.

Anthony Lupatelli - Gyárfás Endre - Sportoló ​állatvilág
Különböző ​sportokat űző állatok kalandjai tréfás költeményekben elbeszélve. Anthony Lupatelli gyönyörű illusztrációival.

Gyárfás Endre - A ​madárijesztő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Halló, ​itt Puskás!
Hol ​a veszélyes vadnyugaton tűnik fel, hol egy elegáns bácsi kávézóban, de találkozhatunk vele Pesten és Erdélyben is. Vajon ki rejtőzik a kackiás bajusz és a tömött szakáll mögött? Aranyásó vagy kalandor? Üzletember vagy feltaláló? Magányos világutazó vagy romantikus vőlegény? Puskás Tivadar mindez egy személyben. Ő találja föl a telefonközpontot, és öccsével együtt ő vezeti be hazánkban a telefont. Gyárfás Endre lebilincselő stílusban eleveníti fel a 19. század egyik legjelentősebb magyar mérnökének küzdelmes életét. Puskás bejárja Európa és az Egyesült Államok tájait, míg az amerikai álom hajszolójából higgadt gentleman születik. És ő teremti meg a világ első telefonhírmondóját. Élettörténete közelebb hozza a kiegyezés utáni időszakot a kamasz olvasókhoz, akik a nyughatatlan fiatalember sorsfordító döntéseit nyomon követve saját életükre is rákérdezhetnek. „Olyan lennék, mint a kótyagos kutya, aki még el sem rágta a koncot, de már ahhoz kap, amit másodjára vetettek elébe? Mi hajt, hogy mindig valami mást keressek, nem, nemcsak mást, azt mondanám inkább, hogy újat, olyasvalamit, ami addig nem létezett. Az erdélyi vonalon a vasútért lelkesedtem, azután a távíróért, a távíróközpontért, most meg, úgy látszik, a telefonközpont ötlete rezegteti meg az agyam »lemezkéjét«. Nekünk, akik efféle tevékenységre adjuk a fejünket, nem szabad késedelmeskednünk.”

Bakk István - Bakk Erzsébet - Gyárfás Endre - Juhász Miklós - Kovács Bea - Kovács Balázs - Pálos ​rend a történelemben
A ​Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes remete rend (Hivatalos neve: Szent Pál első remete szerzeteseinek rendje; latinul: Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae, OFSPPE. A rendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította, amikor 1250-ben egyesítette a Patacs-hegyi és a pilisi remetéket. A rend központja jelenleg a lengyelországi Częstochowában, a Jasna Góra-i kolostorban van, a magyar tartomány székhelye pedig Pécsett. * „A pálosok tevékenységéről egykori levelezések alapján idéz a modern humánkutatás ismert alakja, Russell-Wood, s azt tárja fel, hogy Jézus lényegi tanításának – mint pl. az evangelizáció, a megváltás – a „megszelídítés” szerepe lehet az oktatásban. Arról értekezik, hogy hogyan védték a pálosok az őslakos indiánokat az agresszió és a gyarmatosítás ellen. Jól ábrázolja a szerző, hogyan alakul át a végtelen derűlátás az adott pillanatban. Egy új fázisa kerül a rendszerbe a pálosok kiábrándulásának, a kétségbeesésnek és a dühnek adnak hangot. Mert rossz felé indul a gyarmatosítás, arról írnak, hogy a tolerancia hiánya „a Jézusi ajánlatnak” hogyan vet véget, és végül Jézus tanításának missziónálási szemlélete a ráerőszakolás eszközévé válik. A pálosok nem vettek részt a gyarmatosításban, a tanítást és a közös munkavégzést használják Krisztus tanítása megismertetésének eszközéül, majd később barlangokba meghúzódva – mint a Pilisben – végezték az őslakosság krisztianizálását.” (szerk.)

Gyárfás Endre - Spanyolföldön ​- húsvétkor
A ​neves szépíró a spanyol Tájékoztatási és Idegenforgalmi Minisztérium meghívására közel három hetet töltött a napfényes Spanyolországban. Vendéglátói jóvoltából beutazta az Ibériai-félsziget legszebb vidékeit, meglátogatta műemlék városait, ízlelgette a különös hangulatú tájak, ételek-borok zamatát. Spanyolföldön ősi, ó- és középkori föniciai-római-arab hatások érződnek a keresztény hagyományok és népszokások mögött, s a szerző ilyen irányú nyomozóútja éppen azért lehetett eredményes, mert a húsvéti ünnepkör idején tanulmányozhatta a keresztény színezet ellenére többnyire világosan felismerhető, ősi pogány kultúrákból származó vallási képzetek és szokások maradványát. Az írót természetesen elsősorban mégis inkább a ma Spanyolországa és annak élete érdekelte, ahol még élénken él Murillo, El Greco, Goya, Lope de Vega - és a polgárháború emléke... A gyönyörű tájakat, a római, mór és keresztény épületeket, a mai spanyolországi életet részben a vendéglátó spanyol minisztérium, részben a szerző művészi szépségű fényképei elevenítik meg az olvasó szeme előtt.

Gyárfás Endre - A ​vendéglátók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Apáczai
Apáczai ​Csere Jánosnak a XVII. század nagy pedagógusának pályafutását idézi fel ez a lírai sodrású regény. A tudománypártoló, puritánus polgárok Hollandiája és II. Rákóczi György két tűz közé szorított, bukásra ítélt Erdélye elevenedik meg lapjain. Az író a fiatal tudós életéből azokat a "nagy pillanatokat" ragadja ki, amikor válságos helyzetben kell döntenie: megtagadja vagy vállalja haladó és humanista voltát, hazáját, elveit és a szegénysorsúak támogatását. Apáczai a legjobb németalföldi egyetemeken tanult, de Enciklopédiáját magyar nyelven írta. Gyökeret ereszthetne a gazdag környezetben, Utrechtben, de vállalva a létbizonytalanságot, az itthoni hívásra hazatér. Tehetségét a magyar tudományos nyelv megteremtésére, a népművelés és népoktatás elveinek kimunkálására fordítja. Valóban drámai az a küzdelem, amelyet Apáczai rövid élete során az értetlenséggel, a közönnyel, a világi és egyházi hatalmasságokkal vívott. Ebben a harcban méltó társa volt a felesége - a regényen végigvonul kettejük szerelmének költői szépségű története.

Gyárfás Endre - Az ​ezermesterkedők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Vörös Andor - Bródy János - Boldog ​születésnapot
Ki ​ne ismerné Halász Judit "Boldog születésnapot" című dalát? Két másik jól ismert dallal együtt elevenedik most meg előttünk mesefilm és könyv formájában. A dalok szerzői között szerepel Bródy János, Vörös Andor, Gyárfás Endre. A csodás rajzokkal illusztrált könyv és a bájos film tartalmazza még tíz kicsi cica vidám kalandját, továbbá Halász Judit kedvenc dalát, mely egy bújócskát kelt életre - most megújult, átdolgozott formában.

Gyárfás Endre - Az ​arcképfestők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Bakfark, ​Európa lantosa
A ​regény hőse Bakfark Bálint, az első európai hírű magyarországi (erdélyi) muzsikus. Bakfark hosszú levélben kéri az új erdélyi fejedelmet, Báthori Istvánt, hogy ne vegye vissza a János Zsigmondtól kapott birtokát – büntetésül amiatt, hogy Báthori ellenlábasát, Bekes Gáspárt támogatta. Bakfark a Báthorit győzködő levélben felidézi sorsának útelágazásait. Dilemmája a művész örök belső konfliktusa: birtokos nemesként – anyagilag függetlenné válva – megszabadulhatna a szolgaléttől, de akkor le kellene mondania művészi szabadságáról. Bakfark személyiségének fejlődését követi végig a levél formájában megírt élettörténet. A levélregény különleges erénye régies, nagyon szép nyelvezete.

Kollekciók