Ajax-loader

Gyárfás Endre könyvei a rukkolán


Gyárfás Endre - Hosszú ​útnak pora
Hogyan ​lett Imréből, a szegénysorsú székelyből Ibrahim a nagyvezér íródeákja, diplomatája, az első török nyomda alapítója, Rákóczi rodostói tolmácsa? Ez is kiderül, bár Gyárfás Endre voltaképp nem erre keresi a választ sodró lendületű, költői képekkel, szimbólumokkal átszőtt regényében. Az író és könyvének hőse egyaránt azt kutatja: mennyit őrzött meg magában Ibrahim a hajdani Imréből , a török tiszt a magyar diákból, az európai kultúrát oszmán földbe plántáló tudós a függetlenséget áhító kurucból. Remélheti-e az idősödő Ibrahim, hogy éppen őt küldi haza a száműzött fejedelem az újra lázadozók buzdítására? És vallhatja-e tiszta hittel, hogy a haza valóban haza maradt a számára? Váratlan ütközet, oktalan fogságbaesés, rabszolgasors, janicsárkodás, kétségekkel terhes, gyönyörűséggel teljes szerelem, megalkuvások és önámítások története sűrűsödik egyetlen éjszakában és délelőttbe, amikor is Ibrahimnak számot kell vetnie életével.

Gyárfás Endre - Görög ​tüzek
Gyárfás ​Endre, több sikeres útikönyv (Pazarló skótok, Spanyolföldön húsvétkor, Tengertánc és tulipán) szerzője, több ízben járt turistaként Görögországban. Saját maga és családja (felesége, kisfia) élményeit és tapasztalásait e könyvében adja közre. Könyvében a szerző bemutatja - a mitológiai emlékhelyekhez fűződő történelmi, mitológiai, művészettörténeti és gazdaságtörténeti ismertetésen túl - a mai Görögország is. A szerző nagy szuggesztivitással, költői erővel tud tájat ábrázolni, s leírásaiból kibontakozik a táj és az épületegyüttesek minden Görögországba látogató turistára lenyűgözően ható harmóniája, amellyel visszaidézi a régi korok levegőjét, s mintegy személyes belépést tesz lehetővé az elmúlt időkbe. Gyárfás Endre érdekesen ír a XIX. századi görög szabadságmozgalmakról, a partizánok II. világháborús hősiességéről és az ezt követő polgárháborúról, emigrációról is. A közelmúltra, a mai politikai, gazdasági, kulturális életre, szokások bemutatására is sort kerít. A szerző különböző érdekes emberekkel beszélget, felkeres egy nyomdát és egy hajóépítő műhelyt, részt vesz egy hajnali halászaton és egy borfesztiválon, szenvedő alanya egy vasúti sztrájknak, végignéz egy fény-árny játékot stb. A szerző utazásai során a következő helyeken fordult meg: Athénban, az égei-tengeri szigeteken, Eleusziszban, Korinthoszban, Mükénében, Epidauroszban, Arkadiában, Olümpiában, Delphoiban, a Parnasszoszon, Levadiában, a Helikón-hegységben, Thébaiban és Marathónban.

Gyárfás Endre - Kecskés András - Avatástól ​ballagásig
E ​könyv célja az, hogy bemutassa a sokféle színes-ízes diákszokást, diáknótát. Minden iskola, főiskola, egyetem, kollégium, ifjúsági klub szeretné meglévő hagyományait életben tartani, az intézmény múltjának és jelenének megfelelő szokásokkal kiegészíteni. Ehhez nyújt segítséget Gyárfás Endre, aki bővített és átdolgozott írásával idézi elénk a régi diákélet hagyományait, a szokások, szertartások, vidám összejövetelek tartalmát és hangulatát - avatástól ballagásig. A Kecskés András szerkesztésében közzétett régi és új diákdalok gitárkíséretes feldolgozása nemes szórakozást ígér a zenélni, énekelni vágyók örömére.

Gyárfás Endre - Tücsökkaland
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Partközelben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - A ​dzsungel újabb könyve
Sir ​Kán megölése és Maugli távozása után egy évvel az állatok emlékünnepséget terveznek. A fiatalok már alig tudnak az eseményről valamit. Az emlékezés bizonytalansága kiváltja a lappangó ellentéteket. Tabaki fondorlatosan eléri, hogy szembeforduljon egymással a mauglisták és a sirkánisták tábora, barátból ellenség váljék, békéből háborúskodás. Mindaddig, amíg a bozótban fel nem tűnik egy fekete-sárga csíkos bunda... A Sánta Mészáros tér vissza? Vagy a fia? Az unokája? Várható-e, hogy Maugli újra megmenti azokat, akik "egy vérből valók" vele? A József Attila-díjas írótól megszokott líra és humor szövi át a rendszerváltás utáni időszak szatíráját.

Gyárfás Endre - Tücsökkaland
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Zsuzsanna ​kertje
Lorántffy ​Zsuzsanna várkertjében játszódik a történet a tavasz, a nyár és az ősz egy-egy napján. Nagy tervek, nemes szándékok rügyfakadását, virágba borulását, hervadását éli meg a fejedelemasszony. A harmincéves háború már véget ért, a török és az ellenreformáció még nem lendült végzetes támadásba. Béke van Közép-Európában: most kellene meghívni Patakra Comeniust, a kor nagy pedagógusát, hogy messzire sugárzó iskolát teremtsen, most kellene kivívni az ország függetlenségét. Gyárfás Endre lírai töltésű műve belülről mutatja meg a magyar történelem egyik jelentős nőalakját. Tanúi lehetünk e rendkívüli asszony múltját, jelent, jövőt, országos ügyeket és magánéletet átölelő gondolatainak, érzelmi viharainak és a féltő gondoskodásnak, mellyel egy fiatal pár szerelmét pártfogolja.

Gyárfás Endre - A ​labdaművészek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Magyar ​Lochness
Úszkálhat-e ​a Loch Ness-ihez hasonló őslény egy magyar tóban? Miért ne? A turistákra áhítozó vendéglős házaspár és a fogadós rátalál az ötletdús reklámfőnökre, Hubára, és közös erőfeszítésükből „megszületik” a rejtélyes vízilény. A befektetés – azaz bemerítés – hamar megtérül. A vendégforgalmat a fogadó új lakója, Praszkovja, az ukrán „csodadoktor” is fellendíti. Csupán Balázs, a fiatal biológia-földrajz szakos tanár száll szembe a kuruzslás és szélhámoskodás szörnyetegével. Meghökkentő, izgalmas és kacagtató jelenetek sora vezet a viszályból a veszélybe, mely hőseinkre és a szörnyre leselkedik. A József Attila-díjas író regényének fordulatos, mulatságos cselekménye mögött felfedezhetjük hazai viszonyaink és iszonyaink szatíráját. Garantáljuk, hogy jól fog szórakozni.

Gyárfás Endre - A ​hirdetők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Bociék ​nyomoznak
Boci ​egy nap arra ébred, hogy eltűnt a tej, amit reggelire szokott inni. Gyanúba keveredik szinte mindenki az istálló körül. Hová lett a tej? A nyomok az éléskamrába vezetnek... Amíg kis barátaink, Boci és Maszatka, a kis puli a rejtély nyomába erednek, megismerhetjük, hogyan készülnek faluhelyen a tejtermékek.

Gyárfás Endre - Terüljasztalkám
Gyárfás ​Endre nevét Dörmögőék története tette ismertté. Ezúttal azonban elszakadt a mackóktól, és vidám verseket írt óvodásoknak és kisiskolásoknak játékról, természetről, állatokról, növényekről és kirándulásról. Az óvónők és tanító nénik újabb kedves rímekből válogathatnak a karácsonyi vagy anyák napi ünnepségre, meg az évzáróra. Buzay István színpompás, modern és humoros illusztrációi valósággal életre keltik a Terüljasztalkám forgatagát

Gyárfás Endre - Spanyolföldön ​- húsvétkor
A ​neves szépíró a spanyol Tájékoztatási és Idegenforgalmi Minisztérium meghívására közel három hetet töltött a napfényes Spanyolországban. Vendéglátói jóvoltából beutazta az Ibériai-félsziget legszebb vidékeit, meglátogatta műemlék városait, ízlelgette a különös hangulatú tájak, ételek-borok zamatát. Spanyolföldön ősi, ó- és középkori föniciai-római-arab hatások érződnek a keresztény hagyományok és népszokások mögött, s a szerző ilyen irányú nyomozóútja éppen azért lehetett eredményes, mert a húsvéti ünnepkör idején tanulmányozhatta a keresztény színezet ellenére többnyire világosan felismerhető, ősi pogány kultúrákból származó vallási képzetek és szokások maradványát. Az írót természetesen elsősorban mégis inkább a ma Spanyolországa és annak élete érdekelte, ahol még élénken él Murillo, El Greco, Goya, Lope de Vega - és a polgárháború emléke... A gyönyörű tájakat, a római, mór és keresztény épületeket, a mai spanyolországi életet részben a vendéglátó spanyol minisztérium, részben a szerző művészi szépségű fényképei elevenítik meg az olvasó szeme előtt.

Gyárfás Endre - Tengertánc ​és tulipán
Közismert ​mondás: "Az úristen megteremtette a hollandokat, azok pedig Hollandiát." Mi ad erőt e kis népnek arra, hogy évszázadokon át védelmezze földjét a tengertánc pusztításaitól, mit jelent a tulipán mind a gazdaságnak, mind a kultúrának, hogyan harcoltak a németalföldi polgárok a hódítók ellen, s miképpen váltak maguk is hódítókká a gyarmatokon, miből táplálkozik csodálatos festészetük és játékos kedvük, miért tartották a hajdani magyarok - így Gyárfás Endre Apáczai című regényének főhőse is - követendőnek a holland szorgalmat, szervezőkészséget, takarékosságot? A könyv választ keres mindezekre a kérdésekre, s közben izgalmas történetekkel, kitűnő jellemrajzokkal, színvonalas humorral sem marad adósunk.

Gyárfás Endre - Márkus ​Mester ezermester
Gyárfás ​Endre könyvének belső illusztrációját Szegedi Katalin csodálatos munkája dícséri. A kiadványban Márkus Mester és az erdő lakóinak mulatságos kalandjaival ismerkedhetünk meg.

Gyárfás Endre - Kívánságtarisznya
Állatkertben, ​vadasparkokban felnőtt és gyerek egyaránt fogadhat örökbe állatokat. Így pártfogója, ajándékozója lehet kedvencének. Vajon mit kérnek pártfogóiktól az állatok? Erre adnak frappáns válaszokat a humoros gyerekversek.

Gyárfás Endre - Cirkusz ​a kertben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Játékábécé
A ​betűket mindenkinek ismernie kell. Főleg ha már iskolás az ember. Játszani pedig az is tud, aki még óvodás. Betű és játék? Mi közük egymáshoz? Csak annyi, hogy ez a könyv az ábécé minden betűjéhez ajánl egy játékot. A játék pedig izgalmasabb, ha vidám vers, mókás mondóka kíséri. Bújócskázó, cicázó, labdázó, ugróiskolázó gyerekek! Játsszatok néha valami mást is! Például ipiapacsolót, ollózgatót, paripázót, derelyézőt, gyurmázgatót, jelmezöltőt! Nagyotmondót is! No de ezt igazán csak játékból!

Gyárfás Endre - Mátyásföld, ​alkonyuló éden
Minden ​megvolt, hogy a kisfiúnak idilli gyerekkora legyen. Szorgalmas szülők, bölcs nagymama, ,,saját" kutya, nagy kert, patakpart, szomszédlányka...Csak hogy az eszterláncot láncbombázás zavarta meg, a bújócska terepe az óvóhely lett, az égből pottyant alvóbaba robbanóanyagot rejtett. Mialatt elsős füzetében a betűk szavakká, mondatokká, verssé álltak össze, a Horthy-korszak törvényeinek betűi sárga csillagot parancsoltak a matrózkabátra, halálmenetbe sorolták az apát, gettóba zárták a családot. Mi volt még hátra? Nyilasház, téglagyár, Wallenberg jóvoltából ,,védett" ház, kibombázás. A szabadság első hónapjaiban hazai cionisták gyerektáborai ajándékozták meg a kilenc éves fiút a közösség élményével. Az alijázás csak ígéret maradt. A kiskamasz gondolkodásában humorforrásul szolgálnak a félrehallások, a félreértések. Az olvasó inkább mulatságosnak, semmint szomorúnak találja majd a József Attila-díjas író önéletrajzi regényét.

Gyárfás Endre - Kössünk ​masnit, Brumi bátya!
Brumi ​bátya nem hiába mosolyog: megtanultak masnit kötni a bocsok. Cipőt fűzni, kötényt kötni nem nehéz. A dicséret olyan édes, mint a méz. Illusztráció: Prue Theobalds. Szöveg: Gyárfás Endre.

Gyárfás Endre - Az ​ezermesterkedők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - A ​varázsgombóc
A ​törpék óriásokká szeretnének válni. Ezért keresik meseországszerte a nagyranövesztő varázsgombócot. Az óriások legnagyobb vágya viszont az, hogy törpék lehessenek. A gombóc receptjét csak kalandok árán lehet megszerezni. Az Olvasó azonban már most, előre megismerheti. Íme: Üss fel három tikmonyt, azaz tyúktojást! Gyúrd össze a liszttel, ahogy az szokás! Legyen benne só is, cukor is csipet! Van aki fahéjjal ízesíti meg. Vigyél ki egy kondért erdő szélire, tiszta forrásvízzel töltsd színig tele! Várj a teliholdra, s amint felragyog, forrald fel a vizet, nézd hogy zúg, zubog! Ekkor dobáld bele a gombócokat! Mormolj varázsigét! Halk legyen szavad!

Gyárfás Endre - Cirmoskalandok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Az ​akadályelhárítók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - A ​farsangolók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Halló, ​itt Puskás!
Hol ​a veszélyes vadnyugaton tűnik fel, hol egy elegáns bácsi kávézóban, de találkozhatunk vele Pesten és Erdélyben is. Vajon ki rejtőzik a kackiás bajusz és a tömött szakáll mögött? Aranyásó vagy kalandor? Üzletember vagy feltaláló? Magányos világutazó vagy romantikus vőlegény? Puskás Tivadar mindez egy személyben. Ő találja föl a telefonközpontot, és öccsével együtt ő vezeti be hazánkban a telefont. Gyárfás Endre lebilincselő stílusban eleveníti fel a 19. század egyik legjelentősebb magyar mérnökének küzdelmes életét. Puskás bejárja Európa és az Egyesült Államok tájait, míg az amerikai álom hajszolójából higgadt gentleman születik. És ő teremti meg a világ első telefonhírmondóját. Élettörténete közelebb hozza a kiegyezés utáni időszakot a kamasz olvasókhoz, akik a nyughatatlan fiatalember sorsfordító döntéseit nyomon követve saját életükre is rákérdezhetnek. „Olyan lennék, mint a kótyagos kutya, aki még el sem rágta a koncot, de már ahhoz kap, amit másodjára vetettek elébe? Mi hajt, hogy mindig valami mást keressek, nem, nemcsak mást, azt mondanám inkább, hogy újat, olyasvalamit, ami addig nem létezett. Az erdélyi vonalon a vasútért lelkesedtem, azután a távíróért, a távíróközpontért, most meg, úgy látszik, a telefonközpont ötlete rezegteti meg az agyam »lemezkéjét«. Nekünk, akik efféle tevékenységre adjuk a fejünket, nem szabad késedelmeskednünk.”

Gyárfás Endre - A ​vásározók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Dörmögőék ​nagy mézeskönyve
A ​méltán népszerű medvecsalád életének legújabb kalandjaival ismerkedhetnek meg kis olvasóink, végigkísérhetik őket egy esztendőn. A szórakoztató és tanulságos, versbe szedett meséket szeretettel ajánljuk a kedves szülők, nagymamák és nagypapák figyelmébe - megkönnyítve az esti mesemondást -, de ajánljuk legifjabb olvasóinknak is, akik most ismerkednek az olvasás örömeivel. Gyárfás Endre kedves figurái ezúttal Jenkovszky Iván bájos-vidám illusztrációi nyomán elevenednek meg.

Gyárfás Endre - Gyárfásné Kincses Edit - Iskolások ​műsoroskönyve
Kötetünk ​az iskolai ünnepeket, előadásokat szervező pedagógusoknak, gyerekeknek nyújt ötleteket. A neves író házaspár összeállítása színvonalas, könnyen megtanulható verseket, dramaturgizált játékokat, szerkesztett jeleneteket gyűjt össze. A könyv csomópontjai az ünnepek: tanévnyitó, szalag és egyéb avató, a madarak és fák napja, a Föld napja, október 23., Mikulás, karácsony, farsang, március 15., húsvét, pünkösd, évzáró, tábornyitó stb., de hétköznapi alkalmi összejövetelekre is ad ötleteket a kötet. Kiadványunk segítségével az iskolai ünnepélyek az ország összes tanintézetében megújulhatnak: az unalomig előadott verseket kínálatunkból a helyi adottságoknak megfelelően kiválasztott költemények, jelenetek, dalok, tréfák válthatják fel.

Gyárfás Endre - A ​tojásfestők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bakk István - Bakk Erzsébet - Gyárfás Endre - Juhász Miklós - Kovács Bea - Kovács Balázs - Pálos ​rend a történelemben
A ​Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes remete rend (Hivatalos neve: Szent Pál első remete szerzeteseinek rendje; latinul: Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae, OFSPPE. A rendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította, amikor 1250-ben egyesítette a Patacs-hegyi és a pilisi remetéket. A rend központja jelenleg a lengyelországi Częstochowában, a Jasna Góra-i kolostorban van, a magyar tartomány székhelye pedig Pécsett. * „A pálosok tevékenységéről egykori levelezések alapján idéz a modern humánkutatás ismert alakja, Russell-Wood, s azt tárja fel, hogy Jézus lényegi tanításának – mint pl. az evangelizáció, a megváltás – a „megszelídítés” szerepe lehet az oktatásban. Arról értekezik, hogy hogyan védték a pálosok az őslakos indiánokat az agresszió és a gyarmatosítás ellen. Jól ábrázolja a szerző, hogyan alakul át a végtelen derűlátás az adott pillanatban. Egy új fázisa kerül a rendszerbe a pálosok kiábrándulásának, a kétségbeesésnek és a dühnek adnak hangot. Mert rossz felé indul a gyarmatosítás, arról írnak, hogy a tolerancia hiánya „a Jézusi ajánlatnak” hogyan vet véget, és végül Jézus tanításának missziónálási szemlélete a ráerőszakolás eszközévé válik. A pálosok nem vettek részt a gyarmatosításban, a tanítást és a közös munkavégzést használják Krisztus tanítása megismertetésének eszközéül, majd később barlangokba meghúzódva – mint a Pilisben – végezték az őslakosság krisztianizálását.” (szerk.)

Kollekciók