Ajax-loader

Gyárfás Endre könyvei a rukkolán


Gyárfás Endre - Hosszú ​útnak pora
Hogyan ​lett Imréből, a szegénysorsú székelyből Ibrahim a nagyvezér íródeákja, diplomatája, az első török nyomda alapítója, Rákóczi rodostói tolmácsa? Ez is kiderül, bár Gyárfás Endre voltaképp nem erre keresi a választ sodró lendületű, költői képekkel, szimbólumokkal átszőtt regényében. Az író és könyvének hőse egyaránt azt kutatja: mennyit őrzött meg magában Ibrahim a hajdani Imréből , a török tiszt a magyar diákból, az európai kultúrát oszmán földbe plántáló tudós a függetlenséget áhító kurucból. Remélheti-e az idősödő Ibrahim, hogy éppen őt küldi haza a száműzött fejedelem az újra lázadozók buzdítására? És vallhatja-e tiszta hittel, hogy a haza valóban haza maradt a számára? Váratlan ütközet, oktalan fogságbaesés, rabszolgasors, janicsárkodás, kétségekkel terhes, gyönyörűséggel teljes szerelem, megalkuvások és önámítások története sűrűsödik egyetlen éjszakában és délelőttbe, amikor is Ibrahimnak számot kell vetnie életével.

Gyárfás Endre - Kecskés András - Avatástól ​ballagásig
E ​könyv célja az, hogy bemutassa a sokféle színes-ízes diákszokást, diáknótát. Minden iskola, főiskola, egyetem, kollégium, ifjúsági klub szeretné meglévő hagyományait életben tartani, az intézmény múltjának és jelenének megfelelő szokásokkal kiegészíteni. Ehhez nyújt segítséget Gyárfás Endre, aki bővített és átdolgozott írásával idézi elénk a régi diákélet hagyományait, a szokások, szertartások, vidám összejövetelek tartalmát és hangulatát - avatástól ballagásig. A Kecskés András szerkesztésében közzétett régi és új diákdalok gitárkíséretes feldolgozása nemes szórakozást ígér a zenélni, énekelni vágyók örömére.

Gyárfás Endre - Görög ​tüzek
Gyárfás ​Endre, több sikeres útikönyv (Pazarló skótok, Spanyolföldön húsvétkor, Tengertánc és tulipán) szerzője, több ízben járt turistaként Görögországban. Saját maga és családja (felesége, kisfia) élményeit és tapasztalásait e könyvében adja közre. Könyvében a szerző bemutatja - a mitológiai emlékhelyekhez fűződő történelmi, mitológiai, művészettörténeti és gazdaságtörténeti ismertetésen túl - a mai Görögország is. A szerző nagy szuggesztivitással, költői erővel tud tájat ábrázolni, s leírásaiból kibontakozik a táj és az épületegyüttesek minden Görögországba látogató turistára lenyűgözően ható harmóniája, amellyel visszaidézi a régi korok levegőjét, s mintegy személyes belépést tesz lehetővé az elmúlt időkbe. Gyárfás Endre érdekesen ír a XIX. századi görög szabadságmozgalmakról, a partizánok II. világháborús hősiességéről és az ezt követő polgárháborúról, emigrációról is. A közelmúltra, a mai politikai, gazdasági, kulturális életre, szokások bemutatására is sort kerít. A szerző különböző érdekes emberekkel beszélget, felkeres egy nyomdát és egy hajóépítő műhelyt, részt vesz egy hajnali halászaton és egy borfesztiválon, szenvedő alanya egy vasúti sztrájknak, végignéz egy fény-árny játékot stb. A szerző utazásai során a következő helyeken fordult meg: Athénban, az égei-tengeri szigeteken, Eleusziszban, Korinthoszban, Mükénében, Epidauroszban, Arkadiában, Olümpiában, Delphoiban, a Parnasszoszon, Levadiában, a Helikón-hegységben, Thébaiban és Marathónban.

Gyárfás Endre - Tücsökkaland
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Mátyásföld, ​alkonyuló éden
Minden ​megvolt, hogy a kisfiúnak idilli gyerekkora legyen. Szorgalmas szülők, bölcs nagymama, ,,saját" kutya, nagy kert, patakpart, szomszédlányka...Csak hogy az eszterláncot láncbombázás zavarta meg, a bújócska terepe az óvóhely lett, az égből pottyant alvóbaba robbanóanyagot rejtett. Mialatt elsős füzetében a betűk szavakká, mondatokká, verssé álltak össze, a Horthy-korszak törvényeinek betűi sárga csillagot parancsoltak a matrózkabátra, halálmenetbe sorolták az apát, gettóba zárták a családot. Mi volt még hátra? Nyilasház, téglagyár, Wallenberg jóvoltából ,,védett" ház, kibombázás. A szabadság első hónapjaiban hazai cionisták gyerektáborai ajándékozták meg a kilenc éves fiút a közösség élményével. Az alijázás csak ígéret maradt. A kiskamasz gondolkodásában humorforrásul szolgálnak a félrehallások, a félreértések. Az olvasó inkább mulatságosnak, semmint szomorúnak találja majd a József Attila-díjas író önéletrajzi regényét.

Gyárfás Endre - Tücsökkaland
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Kívánságtarisznya
Állatkertben, ​vadasparkokban felnőtt és gyerek egyaránt fogadhat örökbe állatokat. Így pártfogója, ajándékozója lehet kedvencének. Vajon mit kérnek pártfogóiktól az állatok? Erre adnak frappáns válaszokat a humoros gyerekversek.

Gyárfás Endre - A ​dzsungel újabb könyve
Sir ​Kán megölése és Maugli távozása után egy évvel az állatok emlékünnepséget terveznek. A fiatalok már alig tudnak az eseményről valamit. Az emlékezés bizonytalansága kiváltja a lappangó ellentéteket. Tabaki fondorlatosan eléri, hogy szembeforduljon egymással a mauglisták és a sirkánisták tábora, barátból ellenség váljék, békéből háborúskodás. Mindaddig, amíg a bozótban fel nem tűnik egy fekete-sárga csíkos bunda... A Sánta Mészáros tér vissza? Vagy a fia? Az unokája? Várható-e, hogy Maugli újra megmenti azokat, akik "egy vérből valók" vele? A József Attila-díjas írótól megszokott líra és humor szövi át a rendszerváltás utáni időszak szatíráját.

Gyárfás Endre - Gulliver ​utolsó utazása
- ​Valószínűleg jól sejti, uram, a jelenlegi pártviszonyokat - folytatta. - Annyi párt van, ahány állampolgár. Minden lilliputi egy-egy pártot alkot. Igyekeztem komoly képet vágva érdeklődni. - És mindegyiknek van saját programja, jelmondata, jelvénye? - Természetesen. Az én programom például úgy foglalható össze, hogy "egy lépés előre, két lépés hátra". Jelvényemen egy rák hátán ülő teknőc látható. - Remek ötlet - dicsértem meg. - Érzem - mondta - hogy kegyelmed nem fogja föl e pártrendszer hasznát mind az államra, mind az egyénre nézve. Lássuk csak! Egy régebbi törvény szerint az államnak csupán a tíznél nagyobb taglétszámú pártokat kell támogatnia. Így hát nem támogat senkit. Nincsenek pártszékházak, pártirodák, arculattervezők, kortesek. Nem kell tagdíjat fizetni. Minek tegyem egyik zsebemből a másikba? Nincsenek frakcióviták, gyűlések, megszűnt a tagfelvétel megalázó procedúrája, nem bosszankodunk a kilépőkön, az árulókon... És ami a legfőbb: senki sem sikkasztja el a pártkasszát.

Gyárfás Endre - Magyar ​Lochness
Úszkálhat-e ​a Loch Ness-ihez hasonló őslény egy magyar tóban? Miért ne? A turistákra áhítozó vendéglős házaspár és a fogadós rátalál az ötletdús reklámfőnökre, Hubára, és közös erőfeszítésükből „megszületik” a rejtélyes vízilény. A befektetés – azaz bemerítés – hamar megtérül. A vendégforgalmat a fogadó új lakója, Praszkovja, az ukrán „csodadoktor” is fellendíti. Csupán Balázs, a fiatal biológia-földrajz szakos tanár száll szembe a kuruzslás és szélhámoskodás szörnyetegével. Meghökkentő, izgalmas és kacagtató jelenetek sora vezet a viszályból a veszélybe, mely hőseinkre és a szörnyre leselkedik. A József Attila-díjas író regényének fordulatos, mulatságos cselekménye mögött felfedezhetjük hazai viszonyaink és iszonyaink szatíráját. Garantáljuk, hogy jól fog szórakozni.

Gyárfás Endre - Spanyolföldön ​- húsvétkor
A ​neves szépíró a spanyol Tájékoztatási és Idegenforgalmi Minisztérium meghívására közel három hetet töltött a napfényes Spanyolországban. Vendéglátói jóvoltából beutazta az Ibériai-félsziget legszebb vidékeit, meglátogatta műemlék városait, ízlelgette a különös hangulatú tájak, ételek-borok zamatát. Spanyolföldön ősi, ó- és középkori föniciai-római-arab hatások érződnek a keresztény hagyományok és népszokások mögött, s a szerző ilyen irányú nyomozóútja éppen azért lehetett eredményes, mert a húsvéti ünnepkör idején tanulmányozhatta a keresztény színezet ellenére többnyire világosan felismerhető, ősi pogány kultúrákból származó vallási képzetek és szokások maradványát. Az írót természetesen elsősorban mégis inkább a ma Spanyolországa és annak élete érdekelte, ahol még élénken él Murillo, El Greco, Goya, Lope de Vega - és a polgárháború emléke... A gyönyörű tájakat, a római, mór és keresztény épületeket, a mai spanyolországi életet részben a vendéglátó spanyol minisztérium, részben a szerző művészi szépségű fényképei elevenítik meg az olvasó szeme előtt.

Gyárfás Endre - Apáczai
Apáczai ​Csere Jánosnak a XVII. század nagy pedagógusának pályafutását idézi fel ez a lírai sodrású regény. A tudománypártoló, puritánus polgárok Hollandiája és II. Rákóczi György két tűz közé szorított, bukásra ítélt Erdélye elevenedik meg lapjain. Az író a fiatal tudós életéből azokat a "nagy pillanatokat" ragadja ki, amikor válságos helyzetben kell döntenie: megtagadja vagy vállalja haladó és humanista voltát, hazáját, elveit és a szegénysorsúak támogatását. Apáczai a legjobb németalföldi egyetemeken tanult, de Enciklopédiáját magyar nyelven írta. Gyökeret ereszthetne a gazdag környezetben, Utrechtben, de vállalva a létbizonytalanságot, az itthoni hívásra hazatér. Tehetségét a magyar tudományos nyelv megteremtésére, a népművelés és népoktatás elveinek kimunkálására fordítja. Valóban drámai az a küzdelem, amelyet Apáczai rövid élete során az értetlenséggel, a közönnyel, a világi és egyházi hatalmasságokkal vívott. Ebben a harcban méltó társa volt a felesége - a regényen végigvonul kettejük szerelmének költői szépségű története.

Gyárfás Endre - Dörmögőék ​Vidám Parkja és csodajátéka
A ​népszerű mackócsalád mai témájú kalandjait ismerhetjük meg e két verses meséből. Az elsőben a Dörmi szülők a vásárba mennek, csak a bocsok és az idős Brumma néni maradnak otthon, akiket szélhámosok csapdába csalnak. A rászedettek azonban összefognak és izgalmas kalandok után megszabadulnak, a lélektanilag is hiteles történetben. A második mesében Dörmögőék egy "csodajátékot", egy video-játék-automatát szánnak az erdei gyermekközösségnek. Marci bocs hibájából két gazember kicsalja tőlük az értékes gépet. A fordulatos mese azonban ezúttal is a mackók diadalával ér véget. Az író meséiben az igazi értékek - munka, becsületesség, együttműködés, természet- és családvédelem - fontosságát hangoztatja a gazemberség ellenében.

Gyárfás Endre - Gyárfásné Kincses Edit - Iskolások ​műsoroskönyve
Kötetünk ​az iskolai ünnepeket, előadásokat szervező pedagógusoknak, gyerekeknek nyújt ötleteket. A neves író házaspár összeállítása színvonalas, könnyen megtanulható verseket, dramaturgizált játékokat, szerkesztett jeleneteket gyűjt össze. A könyv csomópontjai az ünnepek: tanévnyitó, szalag és egyéb avató, a madarak és fák napja, a Föld napja, október 23., Mikulás, karácsony, farsang, március 15., húsvét, pünkösd, évzáró, tábornyitó stb., de hétköznapi alkalmi összejövetelekre is ad ötleteket a kötet. Kiadványunk segítségével az iskolai ünnepélyek az ország összes tanintézetében megújulhatnak: az unalomig előadott verseket kínálatunkból a helyi adottságoknak megfelelően kiválasztott költemények, jelenetek, dalok, tréfák válthatják fel.

Gyárfás Endre - A ​zenebonálók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Édes ​Öcsém!
A ​regény főhősnője egy nyugdíjas tanárnő, aki egy dunántúli faluban él. Férje öt éve halt meg. Lánya a városban lakik családjával. A magány és unalom ellen a következőket találja ki: elkezd levelezni Mikes Kelemennel, mintha ő lenne az a fiktív személy, akihez Mikes missilis levelei íródtak. Rádöbben, hogy sorsuk hasonlóan alakult, mindketten száműzöttként élnek. A levelekből egy mai vidéki falu életét ismerhetjük meg, illetve a ma emberét foglalkoztató problémákat. Mindezzel párhuzamosan a száműzött Mikes, illetve az őt körülvevő emberek életébe is bepillantást nyerhetünk. A regény érdekessége, hogy három évszázadot ölel át, és két gondolkodó ember nagyon hasonló gondolatait fejti ki.

Gyárfás Endre - Bakfark, ​Európa lantosa
A ​regény hőse Bakfark Bálint, az első európai hírű magyarországi (erdélyi) muzsikus. Bakfark hosszú levélben kéri az új erdélyi fejedelmet, Báthori Istvánt, hogy ne vegye vissza a János Zsigmondtól kapott birtokát – büntetésül amiatt, hogy Báthori ellenlábasát, Bekes Gáspárt támogatta. Bakfark a Báthorit győzködő levélben felidézi sorsának útelágazásait. Dilemmája a művész örök belső konfliktusa: birtokos nemesként – anyagilag függetlenné válva – megszabadulhatna a szolgaléttől, de akkor le kellene mondania művészi szabadságáról. Bakfark személyiségének fejlődését követi végig a levél formájában megírt élettörténet. A levélregény különleges erénye régies, nagyon szép nyelvezete.

Gyárfás Endre - Terüljasztalkám
Gyárfás ​Endre nevét Dörmögőék története tette ismertté. Ezúttal azonban elszakadt a mackóktól, és vidám verseket írt óvodásoknak és kisiskolásoknak játékról, természetről, állatokról, növényekről és kirándulásról. Az óvónők és tanító nénik újabb kedves rímekből válogathatnak a karácsonyi vagy anyák napi ünnepségre, meg az évzáróra. Buzay István színpompás, modern és humoros illusztrációi valósággal életre keltik a Terüljasztalkám forgatagát

Gyárfás Endre - Tengertánc ​és tulipán
Közismert ​mondás: "Az úristen megteremtette a hollandokat, azok pedig Hollandiát." Mi ad erőt e kis népnek arra, hogy évszázadokon át védelmezze földjét a tengertánc pusztításaitól, mit jelent a tulipán mind a gazdaságnak, mind a kultúrának, hogyan harcoltak a németalföldi polgárok a hódítók ellen, s miképpen váltak maguk is hódítókká a gyarmatokon, miből táplálkozik csodálatos festészetük és játékos kedvük, miért tartották a hajdani magyarok - így Gyárfás Endre Apáczai című regényének főhőse is - követendőnek a holland szorgalmat, szervezőkészséget, takarékosságot? A könyv választ keres mindezekre a kérdésekre, s közben izgalmas történetekkel, kitűnő jellemrajzokkal, színvonalas humorral sem marad adósunk.

Gyárfás Endre - Cirmoskalandok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bakk István - Bakk Erzsébet - Gyárfás Endre - Juhász Miklós - Kovács Bea - Kovács Balázs - Pálos ​rend a történelemben
A ​Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes remete rend (Hivatalos neve: Szent Pál első remete szerzeteseinek rendje; latinul: Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremitae, OFSPPE. A rendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította, amikor 1250-ben egyesítette a Patacs-hegyi és a pilisi remetéket. A rend központja jelenleg a lengyelországi Częstochowában, a Jasna Góra-i kolostorban van, a magyar tartomány székhelye pedig Pécsett. * „A pálosok tevékenységéről egykori levelezések alapján idéz a modern humánkutatás ismert alakja, Russell-Wood, s azt tárja fel, hogy Jézus lényegi tanításának – mint pl. az evangelizáció, a megváltás – a „megszelídítés” szerepe lehet az oktatásban. Arról értekezik, hogy hogyan védték a pálosok az őslakos indiánokat az agresszió és a gyarmatosítás ellen. Jól ábrázolja a szerző, hogyan alakul át a végtelen derűlátás az adott pillanatban. Egy új fázisa kerül a rendszerbe a pálosok kiábrándulásának, a kétségbeesésnek és a dühnek adnak hangot. Mert rossz felé indul a gyarmatosítás, arról írnak, hogy a tolerancia hiánya „a Jézusi ajánlatnak” hogyan vet véget, és végül Jézus tanításának missziónálási szemlélete a ráerőszakolás eszközévé válik. A pálosok nem vettek részt a gyarmatosításban, a tanítást és a közös munkavégzést használják Krisztus tanítása megismertetésének eszközéül, majd később barlangokba meghúzódva – mint a Pilisben – végezték az őslakosság krisztianizálását.” (szerk.)

Gyárfás Endre - Bociék ​nyomoznak
Boci ​egy nap arra ébred, hogy eltűnt a tej, amit reggelire szokott inni. Gyanúba keveredik szinte mindenki az istálló körül. Hová lett a tej? A nyomok az éléskamrába vezetnek... Amíg kis barátaink, Boci és Maszatka, a kis puli a rejtély nyomába erednek, megismerhetjük, hogyan készülnek faluhelyen a tejtermékek.

Gyárfás Endre - Víziló ​a Vidámparkban
A ​kisfiú és a víziló együtt indul a vidámparkba. Vízilovunknak be kell látnia: ha nem ad le a súlyából, sok mókából marad ki. A verses mese megmutatja, milyen fonák helyzeteket teremt a gyermekkori elhízás, és mennyire fontos az egészséges táplálkozás, a jóleső mozgás.

Gyárfás Endre - A ​vendégfogadók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyárfás Endre - Nyugtalan ​egriek
"A ​fogoly leszegte a fejét, úgy ment, mintha a kavargó piacot észre sem venné. Éppen a deres mellett haladt el - mindenki számára világos volt, hogy hamarosan itt látják viszont -, amikor valaki hatalmasat füttyentett a tömegben. A fütty, mint a damaszkuszi penge, felhasította a közönyt. Mindenünnen kurta kiáltások hangzottak, olyasfélék, mint amilyeneket a megvadult állat megfékezésére használnak. A hegyvidéki vajasok-sajtosok felől pásztortülök harsant, és - fordított Jerikó! - új fal keletkezett, erős, makacs. Eszter és Péter eléggé a tömeg sűrűjében állt, hogy meg ne szenvedje a hullámzást. A fiún megmagyarázhatatlan düh kezdett kitörni, olyasmi, ami már benne lappanghatott hetek óta, és most, amikor a felnőttek sem fékezték magukat, egyszerre elszabadult. Árgus szemmel leste a lányt, nem löki-e meg valaki, nem lépnek-e a lábára, hogy aztán a bántalmazóra zúdítsa dühét. Ebben a pillanatban, mintha csak pontot - s egyben választ - tenne a mondat végére, eldördült a mozsárágyú. Az ágyúgolyó - mely német ágyúból, német kezek nyomán röppent a levegőbe - német alapossággal sok mindent tisztázott és rendszerezett. A frontok újra világosan álltak egymással szemben. Egyfelől a jobbágyok (akár egriek, akár makláriak, akár farmosiak, akár felvidékiek), másfelől a zsoldosok, a meglepetten érkező vásárbíró, a hajdúk. A korszerű, királyi lőporszag beült a kitörött ablakokba, a tátott szájakba, a táguló orrlikakba. Olyan otthonosan ült be, mintha évszázadokra szándékoznék ittmaradni." Gyárfás Endre regénye Egerben, a XVIII. század közepén játszódik. Megtörtént eseményeket mond el, hősei - a két fiatal: Péter és Eszter kivételével - mind éltek, történelmi személyek, ha nem is a legismertebb személyiségek. A régi történészek a kuruc kortól a Martinovicsékig terjedő időszakot a tunyaság és csönd századának ábrázolták, csak a legújabb tudományos munkák tárták fel e kor harcait. E kisregény érdekes képet fest a korabeli céhek életéről és mindennapi tevékenységéről, szokásairól, valamint szemléletesen ábrázolja az egyházi hatalmasságok kenetteljességbe burkolt kegyetlenségét és a gazdagabb polgári rétegek megalkuvását.

Gyárfás Endre - Noé ​meg a bárkája
Noé, ​miután hajnalban meghallotta az Úr szózatát, mely szerint egyes egyedül ő és családja lehet az emberiség bűneiért járó népirtás túlélője, elballagott a házától kiáltásnyira meredező sziklaszirthez. Sehogy sem értette, miért ő lett a kiválasztott, aki kegyelmet talála az Úr előtt. A Teremtő parancsba adta a bárka megépítését, pedig ha tudott teremteni napot, holdat, földet, csillagokat, miért ne tudna bárminő vízi járművet? Noénak még fiaival, azok asszonyaival és nem utolsósorban feleségével, Cipórával is zöldágra kell vergődnie. Kik jöhetnek a bárkába? Noé a befogadás és a kirekesztés módszerével él. A hajózás során az emberi nyelven beszélő állatok közül egyesek újraelosztást követelnek, uralkodnának a többségen, de emberükre, azaz állatukra akadnak. Mire a bárka megfeneklik, kiderül a túlélés titka: az egyetértés és az együttműködés. Gyárfás Endre bárka-regénye bibliai, ám ironikus hangnemben meséli el Noé nagyon is emberi történetét.

Gyárfás Endre - Ábécéskert
Az ​illusztrációkat Neuberger Gizella készítette. Az évszakok váltakozása a gyermekek számára legjobban a kertben figyelhető meg. A gyermekíró versei nekik íródtak. "Zsebrevágom a kiskertet. Elhiszed-e, ha én mondom? Ugyan, miért füllentenék? Olyan puha tán az orrom? Bal zsebemben egy-egy ágyás répa, retek, karalábé, jobb zsebemben tucat bokor saláta és - csokoládé. Hátsó zsebem mélyén egy sor bársonyvirág, porcsinrózsa, hajnalka a kerítéshez, tátika a porhanyósba. Minden zsebem kifordítom, tartalmát a földbe vetem, s ha majd serken a vetésem, gyomlálgatom, öntözgetem. Annyi lesz a répa, retek, bele sem fér a zsebembe! Salátának, karalábnak három zsák is kevés lenne. A virágok úgy pompáznak! Örülhetnek anyukámék... S ami marad a zsebemben, mert - bölcsen - el nem vetettem: Megeszem a csokoládét."

Gyárfás Endre - Zsuzsanna ​kertje
Lorántffy ​Zsuzsanna várkertjében játszódik a történet a tavasz, a nyár és az ősz egy-egy napján. Nagy tervek, nemes szándékok rügyfakadását, virágba borulását, hervadását éli meg a fejedelemasszony. A harmincéves háború már véget ért, a török és az ellenreformáció még nem lendült végzetes támadásba. Béke van Közép-Európában: most kellene meghívni Patakra Comeniust, a kor nagy pedagógusát, hogy messzire sugárzó iskolát teremtsen, most kellene kivívni az ország függetlenségét. Gyárfás Endre lírai töltésű műve belülről mutatja meg a magyar történelem egyik jelentős nőalakját. Tanúi lehetünk e rendkívüli asszony múltját, jelent, jövőt, országos ügyeket és magánéletet átölelő gondolatainak, érzelmi viharainak és a féltő gondoskodásnak, mellyel egy fiatal pár szerelmét pártfogolja.

Anthony Lupatelli - Gyárfás Endre - Sportoló ​állatvilág
Különböző ​sportokat űző állatok kalandjai tréfás költeményekben elbeszélve. Anthony Lupatelli gyönyörű illusztrációival.

Gyárfás Endre - Hány ​óra van, Brumi bátya?
Brumi ​bátya nem hiába mosolyog: ismerkednek az órával a bocsok. Segíts nekik, hiszen te már tudhatod: hány órát is mutatnak a mutatók?

Gyárfás Endre - Dörmögőék ​nagy mézeskönyve
A ​méltán népszerű medvecsalád életének legújabb kalandjaival ismerkedhetnek meg kis olvasóink, végigkísérhetik őket egy esztendőn. A szórakoztató és tanulságos, versbe szedett meséket szeretettel ajánljuk a kedves szülők, nagymamák és nagypapák figyelmébe - megkönnyítve az esti mesemondást -, de ajánljuk legifjabb olvasóinknak is, akik most ismerkednek az olvasás örömeivel. Gyárfás Endre kedves figurái ezúttal Jenkovszky Iván bájos-vidám illusztrációi nyomán elevenednek meg.

Gyárfás Endre - Az ​arcképfestők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók