Ajax-loader

Syndie Maison könyvei a rukkolán


Syndie Maison - A ​bosszú árnyékában
_Az ​atyák vétkeiért időnként a leányok bűnhődnek… Amikor a sötét múlt lesújt, nem marad más, csak a remény._ Irigylésre méltó az élete annak, aki a szüleinek köszönhetően még hírből sem ismeri a nélkülözést. Az ilyenekre szokták mondani: csak megszületniük volt nehéz - talán még az sem. Ha a sors mégis hoz valami akadályt, semmi baj! A papa, aki gazdag és nagy hatalommal rendelkezik, mindent elsimít. Neki tényleg csak a telefont kell felemelnie, sokszor talán még azt sem... Ám a gazdagság és a hatalom sokszor valamilyen sötét, törvénytelen forrásból fakad. Megesik, hogy egy ambiciózus fiatalember elindul az életben, és gátlástalanul, az eszközökben nem válogatva a vagyon és a befolyás megszerzésére törekszik. Megesik, hogy akkor még meg sem fordul a fejében, hogy ezekért a sikerekért valakinek egyszer még fizetnie kell. Ha nem neki, hát évtizedekkel később, a lányának. A sors lesújt, és időnként egy bosszúra szomjas bűnöző alakját ölti magára. Egy olyan bűnözőét, aki ismeri az örökérvényű mondást: -Ha ütsz, oda csapj, ahol a legnagyobb fájdalmat okozod!- A luxusból kiragadott lányt az apa régi ellensége testileg és lelkileg is meggyötri, valóságos ronccsá változtatja, megalázza, a legmocskosabb cselekedetek végrehajtására kényszeríti, ám amikor már minden megsemmisülni látszik, amikor minden darabokra hullik, kiderül: a remény örök, a szülői szeretet pedig megtörhetetlen.

Syndie Maison - Üzenet ​a múltból
Jennifer ​egy véletlen folytán tudomást szerez anyja, Dorothy súlyos titkáról, melyet éretlen fejjel képtelen feldolgozni. Menekülését otthonról zűrzavaros évek követik. Aztán ikrei születnek és újra rendezett életet él: gondos anya, lelkes színésznő válik belőle. Megismerkedése Thomasszal szerencsésnek bizonyul: a férfi főszerepet játszik egy filmben, melynek hősnőjét hamarosan menesztik, és Jenny kapja meg a szerepet. Vonzalmuk egymás iránt tovább nő, amikor Jenny kislánya titokzatos körülmények között eltűnik. Az együtt átélt megpróbáltatások még közelebb hozzák őket egymáshoz, s a kezdeti szimpátiából igazi szerelem születik. A gyerek szerencsés visszatérése látszólag az utolsó akadályt is elhárítja boldogságuk útjából. Együtt látogatják meg Thomas magányosan élő édesapját, Eric Millert. Az ismerkedés remekül sikerül, és Thomas megkéri Jenny kezét. Amikor Jenny anyjára, Dorothyra várnak, még nem tudják, hogy a múlt újra közéjük áll s kis híján örökre elszakítja őket egymástól.

Syndie Maison - Pokoli ​szerelem
A ​szép és fiatal orvosnő belehabarodik egy jóképű és tüzes temperamentumú arab olajmérnökbe, aki nemcsak rettenetesen szereti őt, de igen gazdag is. Fittyet hányva az intő szóra, a baráti és szülői figyelmeztetésekre, a Nasvává vedlett Natasha ott hagy Texasban csapot--papot, jó állást, a karrier lehetőségét, és elutazik egy arab országba, ahol a megérkezése pillanatában fátyolos muzulmán feleséggé válik. A férj szép ígéretei semmivé foszlanak, nincs már önállóság, nincs magánélet, csak engedelmesség és állandó megaláztatások sorozata, megtetézve a váltig lángolóan szerelmes férfi állandó hazudozásával. Natasha valóban a pokolba került, kezdi elveszteni az egyéniségét, feladni a szabadulás reményét, amikor mindennek betetőzéséül még szörnyű tragédiák is érik. Hátborzongató módon éppen a testi--lelki rettenetek -- no meg egy régi jóbarát -- vezérlik végül a meghasonlott személyiségű nőt arra az útra, amely sok szenvedés után a meneküléshez, a saját és gyermeke életének megmentéséhez vezet.

Syndie Maison - Csillaghullás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Syndie Maison - A ​legerősebb kötelék
"Ezután ​került sor Martin Menjou meghallgatására. – Elgondolkodott-e önök közül bárki itt, tisztelt Bíróság, hogy mi késztette ezt a fiatal anyát arra, hogy megszülje ugyan, de azután örökbe adja a szíve alatt kihordott gyermekét? Nos... A szülei kitagadták, mert szakított népének és vallásának évszázados hagyományaival: házasság nélkül összeköltözött egy férfival. A férfi kihasználta, azután becsapta; magára hagyta egy másik nőért a testében éppen fejlődésnek induló magzatával. Nem csak elhagyta, hanem az utcára tette, mert a lakást is, amelyben éltek, eladta a feje fölül. Munkája nem volt, mert növekvő pocakkal már nem tartott rá igényt fotómodellként a reklámszakma. Pénze sem volt, hiszen még tanult az egyetemen. Egyedül maradt a világban lakás, munka, pénz, támasz és remény nélkül. Testében a gyűlölt férfi magzata növekedett. Az abortuszt tiltotta a hite..." Ezt a részletet Petterson New York-i bírónak az egyik tárgyalási jegyzőkönyvéből idéztük. Ebből a jegyzőkönyvből írt regény Sarah Sompston joghallgató megrázó, romantikus fordulatokkal teli sorsáról szól. Milyen lelki vívódásokat élt át miközben előbb eldobta, azután megpróbálta visszaszerezni újszülött gyermekét? És milyeneket, amikor elhagyta magzatának apja és amikor megtalálta a gyermekéhez apai érzelmekkel kötődő szerelmét? Fájdalmas élmények árán jött rá, hogy a gyűlöletnél van erősebb érzés. Az anyai szeretet. A legerősebb kötelék.

Syndie Maison - Jéggé ​dermedt szenvedély
Úgy ​tűnik, Karen tudja már, mit kell tennie, hogy betegesen zsarnok, agresszív férje szorításából végre kikerüljön és gyermekének nyugodt életet biztosítson. Úgy tűnik, a válás véget vet megalázó szerepének, karriert építhet, hiszen mindenkinek birtokában van, amitől sikeres és kiegyensúlyozott lehet. Esze, értelme, szépsége megbűvöli munkahelyén - a neves nemzetközi trösztnél - főnökeit, munkatársai imádják, újra bekerül a pezsgő lüktetésbe. Ám ez nem tart sokáig. A szépség és eszesség együtt kettős élű fegyver. Egyre feljebb kerül a ranglétrán, és naivul hiszi, hogy csak munkájának köszönhetően. Elhessegeti magától a vágy, a szerelmi tűz démonait, mikor a cég első emberének közeledésében felfedezi azokat. Nyugalmat akar, harmóniát, de rég elfojtott ösztönei csúnyán elbánnak vele. A kérdés: örök háttérbe szorulva, zsarolva, bűntudatban élje le életét, vagy eszére hallgatva fogadja el a másik férfi féltő szerelmét? Karen örvénybe került falevélként egyre kuszább mélységben gyötrődik. Föl tud-e jönni onnan, hogy végre szabadon szerethessen? Ki mutat utat, ha egyszer csak kiderül, hogy nem az az ellenség, akit annak gondolt? És hány háromszög fél egy szerelembe?

Syndie Maison - Tiszta ​lappal
Kamika ​Macsui gyönyörű félvér lány, amerikai apa és vietnami anya gyermeke. A mamája New Yorkba jött megszülni gyermekét, és megkeresni a szerelmesét. Sajnos, a szülés után azonnal meghalt, így a kislány különböző nevelőotthonokban nőtt fel úgy, hogy még az édesanyja nevét sem tudja. Sok hányattatás után egy kínai lokáljában táncosnő lett. A tulaj azonban "postásként" is használja különböző aljas üzleteihez. Egy alkalommal azonban véletlenül olyan balsikeres az útja, hogy a rendőrségre kerül, miközben ártatlan embereket sodor bajba.

Covers_76938
elérhető
5

Syndie Maison - Rekviem
Vivienne ​az emlékezetvesztés rémével harcol, mégpedig oly módon, hogy emlékezik. A rá váró tragédiát az élete szépségeinek felidézésével próbálja elűzni, és nem is sikertelenűl, hiszen neki valóban van mire emlékeznie. A sorsát egy egzotikus helyszínen játszódó, egyáltalán nem szokványos szerelem határozza meg: nős férfiba szerelmes Afrika kellős közepén, egy angol katonatisztbe, akivel megpillantják egymást, és mindketten tudják, hogy egymásnak vannak rendelve, amíg világ a világ. Felfordul körülöttük minden, a történelem és az élet fájdalmas fordulatokkal teszi próbára az érzelmeiket, halál arat körülöttük, szeretett emberek tűnnek el a nemlétben, de ők kapaszkodnak egymásba, ők boldogok, mert egymást kapták ajándékba a sorsuktól, és ez kárpótolja őket a csapások okozta keservekért. Aztán egy nap mindennek vége lesz, az örömöknek és a szépségeknek is, de Vivienne nem roppan össze, mert van kiért élnie, és amikor öreg korában beteljesedik a tragédiája, boldogan hal meg, hiszen tudja jól: hamvai Afrika imádott földjén egyesülnek majd a régi kedvessel, aki az emlékek ösvényén várja őt, hogy örökké együtt maradjanak a szavanna fölött suttogó szélben.

Syndie Maison - A ​delfin nyakék
A ​szabadgondolkodású kubai Abuelito Guan ültetvénymunkás Floridába szerette volna menekíteni a családját egy lélekvesztőn az otthoni üldöztetése elől. A feltámadt viharban azonban a csónak fölborult, s egy amerikai halászhajónak csak a feleségét és a hatéves kislányát, Esmeraldát sikerült a partra menekítenie. Hogyan alakult a gyermek sorsa – akit tizenhat évesen az anyja is magára hagyott egy férfi kedvéért – az új hazában? Aki tanítónőnek tanult, de ott forrott benne apjának latin-amerikai vére, a zene és a tánc kitörölhetetlen lüktetése. Aki egy tengerparti mulatóban esténként egzotikus szépségével és táncának érzéki mozdulataival rajongásba bűvölte a közönséget; kedvtelésből meg a tanulásához és a megélhetéséhez szükséges pénz megszerzésének kényszeréből. És elbűvölte egyik este a mulatóba véletlenül betévedő, fényes ügyészi pályafutás előtt álló amerikai úrifiút, Robertet is. Őszinte szerelem bontakozott ki közöttük, s mivel a fiú szándéka komoly volt, eljegyzési ajándékot is vásárolt a lánynak: egy gyémántokkal kirakott, összesimuló delfineket formázó arany nyakéket. Vajon miért maradt el mégis az eljegyzés? S miért vette el Robert a kubai szépség helyett Massachusetts állam főbírójának szép, de jégcsaphideg lányát? Azt az amerikai szépséget, aki az érzéseit, az iránta érzett vágyát az anyjától tanult régimódi társadalmi elvárásoknak rendelte alá, s tőle is elvárta az ezekhez az elvárásokhoz való igazodást. Házasságát követően pályája gyorsan ívelt fölfelé; főügyésszé nevezték ki fiatalon apósa jóvoltából. Ekkor azonban váratlan dolog történt: kilenc év távlatából megtudta, hogy régi szerelmének, Esmeraldának fia született. A kubai táncosnő szerette volna felnevelni gyermekét egyedül, de örökletes szívbetegsége miatt erre már nem futotta a számára rendelt földi életéből, ezért az apjára kellett őt bíznia. De ki a gyermek apja? Lehet, hogy ő? De akkor mi lesz a fényes pályafutásával és a házasságával? Vagy mégsem ő? Ennek a kettős kapcsolatnak a történetét bontja ki ez a romantikus, bűnügyi fordulatokban egyaránt gazdag, izgalmas regény. S a végére kiderül az is, hogy a kubai táncosnő halála után mi lett a delfin nyakék sorsa.

Syndie Maison - Érzelmek ​Labirintusában
Robin ​Burstin,a televizió népszerű műsorvezetője egy riport kapcsán ismerkedik meg Jane Kinskyvel,az amatőr képzőművésszel.Házzasságuk válságos időszakát élik mindketten,és sorsukat megpecsételi ez a találkozás.Felfedezik egymásban azt amit házastársukból hiányoltak:a figyelmességet,a bátoritást,a másik munkájának értékelését és az egymásra való odafigyelését.Mire felismerik a veszélyt,amibe önmagukat és a családjukat sodorták,már késő.Beleszeretnek egymásba..

Syndie Maison - Évődő ​szerelem
Mi ​történik, ha két különböző világlátású író egymás útjába akad? Ha egyik nő, másik férfi? Ha egyik romantikus lelkületű, másik kemény cinikus? Hát bizony izgalmas, kalandos, fordulatokkal teli, néhol drámai dolgok történnek, mert van egy nagyon is közös vonásuk: mindkettő akaratos, és állhatatosan bizonyítani szeretnék igazukat egymásnak. A befutott, eszes és magabiztos krimi író meddig mehet el a még kiforratlan, de ösztöneiben és az emberi érzések fontosságában hívő fiatal írónő tanításában? Ki a Mester és ki a tanítvány? Ahogy haladunk a cselekményben előre, úgy bonyolódnak az érvek és érzések is, hol ennek, hol annak adunk igazat, - míg kiderül, hogy bármennyire izgalmas játék a szembekötősdi, a tiszta és vállalt szerelemben nincs helye. Syndie Maison frappánsan szórakoztató regénye ezúttal is életszagú kérdéseket feszeget az örök Vénusz-Mars játszmák kavalkádjában, és ehhez a legjobb alap, hogy nem csak az ellentétek, de az ellenfelek is vonzzák egymást.

Syndie Maison - Édes ​végtelenség
"„Miért ​fáj ennyire? Miért ez a kegyetlen, szívet facsaró kín? Hisz itt volt, mellette volt a szerelem, csak érte kellett volna nyúlnia. De nem vette észre. Mert a szerelem észrevétlenül van mellettünk. Akkor érezzük, amikor megszületik, akkor nagyon boldogító, de iszonyúan tud fájni, amikor veszély fenyegeti, amikor azt kell éreznünk, hogy elveszíthetjük. Miért így kell megtudnunk érzéseink nagyságát? Miért akkor döbbenünk rá a veszteségre, amikor már vesztésre állunk?” A szép szőke Helga, Böringer doktor felesége szembesül a fentiekkel. Házasságuk első boldog évei és a gyermekáldás után egyre inkább elhidegült kapcsolatuk, már nem is keresték egymás társaságát, az otthon melege veszélyben, a család széthullóban, a gyerekek dacosan és megrémülve, talajt vesztve élik mindennapjaikat. Megrázó igazságokra kell rájönniük egymást a távolból szemlélve. Böringer doktor a kutató munkában keresi a vigaszt egy távoli helyen. Keserűen, fásultan érkezik oda, ahol fura társaságba csöppen, fura kapcsolatokba bonyolódik. Ám itt bontakozik ki végtelen gyengédséggel átélt szerelme a törékeny, rejtélyes, fiatal kolléganője iránt, ami felborítja minden eddigi nézetét, az életét és hihetetlen mód megváltoztat mindent. A végkifejlet megdöbbentőbb, mint gondolnánk, a szerelmi metamorfózisok megfoghatatlan és gyönyörűséges bűvkörébe vonva az olvasót."

Syndie Maison - Mi ​ketten és a remény
A ​bájos gyermek, Sharon harmonikus családban él anyjával és apjával, élete átlagosnak mondható. Ám apja elvállal a bankban egy biztonsági őri állást, és egyetlen szemtanúja lesz a nagyszabású Piccoló-féle rablótámadásnak. Becsülete úgy kívánja, hogy feladja a rablógyilkosokat, akikkel leszámol a rendőrség. Főnökük vérbosszút esküszik, mielőtt eltűnik a pénzzel. Nemsokára tragikus búcsút vesz az élettől Sharon anyja, és utána apja is. Sharon nagybátyja veszi magához, ám ő is halálos balesetet szenved, és hirtelen minden szétesik a lány körül. Láthatatlan erők irányítják életét elszakítva elveitől és önmagától is. Pár hónap múlva egy casino tulajdonos feleségeként lassan rájön, hogy egy pénzcsináló bábja, egy befektetés, aminek busásan meg kell térülnie; egy semmibe vett asszony, akinek a luxus körülmények között se személyisége, se akarata. Rémséges összefüggések sorozata kezd kibontakozni. Van szabadulás a gyilkos pokolból?

Syndie Maison - A ​sziget dobogó szíve
Dina ​Warner fiatal kora ellenére korán megtapasztalhatta, mi a veszteség és a fájdalom. Rendőrcsalád sarja - apja, bátyja, férje rendőrök voltak, és hivatásuk áldozatai lettek. Megérte életüket feláldozni úgy, hogy a bűn tovább terjed feltartóztathatatlanul? Dina kilép a rendőrség soraiból és régi szenvedélyének hódol, a fotósok örömtelibb, nyugalmasabb életét akarja élni. Ám sógornője rejtélyesen gyors és megmagyarázhatatlan betegsége, unokaöccse brutális, váratlan halála, sokat sejtető levele felborzolja törékeny nyugalmát. Titkos nyomozásba kezd, és hiába a csábító filmes munka egy édeni szigeten Kalifornia közelében, a sors vagy valaki más újrarendezi a dolgokat. Ismét az alvilág, a drogbárók és a kegyetlen, törvényen kívüli világ hálójába kerül. ki kicsoda, ki akar jót, ki rosszat, ki van az álca mögött? Dina újra érzi zsigereiben elődei igazságot követelő erejét; félelem és rettegés árán, de ösztöneitől hajtva kutat az elátkozott szigeten. Ki az, ki mellészegődik: férfias sármjával játszani jól tudó csalárd ellenség vagy az igaz, mindent elsöprő szerelem? Dina pattanásig feszült igyekezettel szinte érzékeit veszti az édenkert foglyaként. A mélybezuhogó, dübörgő vízesés adja meg rá a választ: élet vagy halál... halál vagy szerelem...

Syndie Maison - Hazatérés
- ​Soha nem szerettél! Eszköznek tekintettél, szaporítani akartál. Zsaroltál a kórházzal, Guyival! Csakhogy ennek már vége! Sajnos nem létezik a kórház, és Guyi sincs... Azon sem lennék meglepve, ha nem a te tudtod, esetleg közbenjárásodra szűntek volna meg élni... Belőled minden aljasságot kinézek, azok után, ahogy Erost olyan bűnök elkövetésének vádjával dugtátok a cimboráddal börtönbe, amiről ti magatok is tudjátok, hogy nem igaz. Semmiféle törvény nem kényszeríthet többé arra, hogy egy kegyetlen vadállattal éljem le az életemet! Nincs szükségem a nevedre, tartsd meg magadnak, vagy ajándékozz meg vele valaki mást, akit szaporíthatsz! A szüleimtől elrabolt pénzt is megtarthatod, csak a szabadságomat követelem vissza! - Kö-ve-te-led? - szótagolta kidülledt szemmel a férfi. Olyan volt az ábrázata, mint aki ölni készül. Még hogy követel! Hát mivé lenne a világ, ha egy kis szuka csak úgy egyszerűen bármit is követelne Gerardo Fundichelytől? Ökle hatalmas mellkasán döngött: - Itt én! Érted? Egyedül csak én követelhetek. Megértetted? - Akkor csak kérlek - hátrált a lány, mert érezte, túl veszélyes helyzetet teremtett a vakmerőségével... Szép szóval talán többet érhetne el Gerardónál... - Kérlek, engedj elmenni, Gerardo... Vissza szeretnék menni Caracasba... Kérlek, járulj hozzá a házasságunk felbontásához...

Syndie Maison - Az ​eltűnt évek nyomában
"Gwen ​még egy utolsó pillantást vetett a táska tartalmára: alsó-felső ruházat, több váltás fehérnemű, zoknik, papírzsebkendő, törülközők, aszpirin - könnyebb sérülésekre felkészülve - kötszer, fertőtlenítő folyadék. Biztosan elfelejtett valamit, amire borzasztóan nagy szüksége lehetett Jamie-nek, de a falióra éppen ütni kezdte a nyolcat, és ha nem akart elkésni, máris indulniuk kell. Nincs idő további töprengésre - vetett véget ideges szemléjének -, és egy határozott, gyors mozdulattal behúzta a táska zippzárját." (Részlet a regényből)

Syndie Maison - Visszatért ​álmok
Robert ​Largó, a világhírű zongoraművész nem kívánja átvenni azt az óriási vagyont, amelyet egy idős hölgy végrendeletében ráhagyott. Mereven elzárkózik minden magyarázat elől. Doris Koch, a Reggeli Hírek újságírója azt a feladatot kapja főszerkesztőjétől, hogy a művész tiszteletére adott fogadáson férkőzzön Largó közelébe, és bármi áron, csellel, alattomossággal, de szedje ki belőle titkát. Doris felkészül a harcra, de arra nem számít, hogy szinte az első percben beleszeret a művészbe...

Syndie Maison - Zűrös ​apaság
Jack, ​Los Angelesben éli a nőtlen férfiak kiegyensúlyozott, zökkenőmentes életét. Pedáns rendben tartott otthona, jó állása és csinos barátnője van, vagyis minden, ami boldoggá teheti. Ám egy hajnali, New York-ból érkező telefonhívás egyszeriben felkavarja nyugalmát. Hajdani barátnője, Nicole tömören adja tudtára, hogy egy időre elküldi hozzá közös gyermeküket, akiről Jack mindezideig még csak nem is hallott. Mire kábulatából magához térne, a telefonban kattanás jelzi a hívás végét úgy, hogy még gyermeke korát és nemét sem sikerül tisztáznia. Ízetlen tréfát sejt a közlés hátterében, próbálja túltenni magát a hír keltette megdöbbenésen. Ám néhány héttel később, több napos üzleti útját félbeszakítva, hazatérvén, nappalija díványán egy hippi külsejű kamaszlányt talál, akit a korábbi telefon alapján gyermekének vél, és aki ráadásul a házába telepítette népes, kétes egzisztenciájú, zajos baráti körét is. Ettől kezdve Jack élete a feje tetejére áll. A "gyermeknevelés" ezernyi problémájával szembesülve igyekszik eleget tenni a váratlanul nyakába szakadt apaszerepnek. Ezalatt a város másik felén egy, New York-ból érkező és az apját kereső nyakigláb kamaszfiú - Nicole fia - egy papírfecnire firkált név és cím alapján beköltözik az apjának vélt, jómódú fogorvos házába...

Syndie Maison - A ​napisten menyasszonya
A ​gyermekkori emlékek nem mindig kellemesek - még akkor sem, ha valaki olyan érdekes és különleges helyen nőtt fel, mint Peru. A fiatal nő úgy érzi, egy rémálom válik valóra, amikor egy családi tragédia miatt kénytelen visszatérni abba az országba, ahol sosem érezte jól magát, ahol kislányként csak szenvedett. Megtalálja a régi barátokat, ismerősöket, és rá kell döbbennie, hogy nem mindegyikük jár egyenes utakon. Egykori barátja révén kapcsolatba kerül egy bandával, amelynek tagjai az ősi sírok és templomok kifosztásából élnek, és eközben megérinti őt a hajdani korok szelleme - rátalálnak azok, akik még mindig a barbár istenekben hisznek. Sokszor az angyalarcú a démon, és az a valódi angyal, aki éppen csak egy fokkal szebb az ördögnél... Amikor már úgy tűnik, hogy minden elveszett; amikor már csak a csoda mentheti ki az emlékek hálójában vergődő nőt haramiák és szektások karmai közül, a szíve megsúgja neki, mit kell tennie. A szerelem mindenre megoldást nyújt; a szerelem bebizonyítja neki, hogy még egy olyan országban is lehet boldogan élni, amelyre mind a mai napig rávetül az ősök árnyéka.

Syndie Maison - Tűzliliom
Sok ​halál vár rád gyermekem, de ne félj, az élet mindig visszatér hozzád... - jósolja egy cigányasszony a szeplős, vörös hajú kislánynak. Annak a gyermeknek, aki az anyjától még sohasem hallotta a nevét, mert csak „ronda kis béka” volt neki mindig. Akit az apja már akkor elhagyott, mielőtt megszületett, akit a mostohája tizenegy évesen megrontott, s aki már tizennégy évesen az utcán kereste meg a kábítószerre a pénzt. Ártatlan gyermeklelke, akinek neve sem volt, meghalt. Megölték, akiktől segítséget remélt, de Meggie nevet adva neki becsapták. S meghalt majdnem a teste is a túladagolt herointól.

Syndie Maison - Veszélyes ​játék
Christine ​Griffits szülei segítségével neveli négyéves kislányát, Briggit. A helyi gimnáziumban tanít, és úgy érzi, semmi sem hiányzik az életéből. Barátnője - Helene - azonban nem egészen így látja. Mindent elkövet, hogy Christine életébe becsempéssze a szerelmet, s főleg egy csinos és megbízható férfi személyében a megfelelő társat is. Egy ízben Helene, férje egyik barátját, dr. Peter Bhöniget - a város legsikeresebb szülész-nőgyógyászát szemeli ki barátnője számára. Az ismeretlen orvos legfőbb bűne a foglalkozása, ugyanis Christine, korábbi rossz emlékei hatásaként ki nem állhatja a nőgyógyászokat... Christine egy véletlen incidens következtében megismerkedik David Shulzéval. A csinos, magas férfit rendkívül vonzónak találja. Hamarosan kialakul közöttük a kölcsönös szerelem.

Syndie Maison - Kölcsönkapott ​boldogság
Csak ​látszólag könnyű a gazdagság és neves család sarjának lenni, főleg, ha a szülők és lányuk nem egyformán képzelik el a jövőt. Betty Ruppenthal szinte minden spontaneitástól és akarattól lett elbarikádozva, mikor anyagilag és politikailag is felfutóban lévő apja, bátyja meghatározzák neki, mit tehet és mit nem. Betty azonban gyökeresen megváltozik, mikor az egyetemen beleszeret a teljesen más felfogású Charlieba, aki magával akarja vinni Brazíliába . Heves szerelmük tragédiák sorát indítja el; összeházasodnak, de a szülők kitagadják Bettyt, aki elindul szerelme után, hogy pár nap múlva együtt folytassák útjukat. Ám szörnyű baleset áldozata lesz, emlékeit veszti, és hónapokra kórházban ragad, ismeretlenül, keresetlenül. A fiú csalódva elutazik. Az ismeretlen lányt, a baleset okozója, egy farmer gondozza. Kiderül, hogy terhes, de ki az apja senki sem tudja. Betty hozzámegy a farmerhez, akivel idillben élnek, míg haza nem érkezik az unokaöccs. A találkozás sokkoló.

Syndie Maison - Vadonban ​született szerelem
Loren ​hazafelé tartott és sokat gondolt a három hét múlva tartandó esküvőjére. Ő és a vőlegénye csak a munkájuknak élő, humortalan értelmiségiek voltak. Ám repülőgépük - amin sokféle ember utazott, köztük életvidámak is - egy terrorakció miatt máshol landolt, mint ahol kellett volna. A parancsnokságot a szerencsétlenség után átvette egy optimista férfi, Mark, aki megpróbálta felrázni Lorent - tudatosítani benne, hogy az embernek érzelmei is vannak.

Syndie Maison - A ​csodák rövid életűek
Dorothy ​Loungton fiatal, energikus birminghami üzletasszony. Életútját gyermekkora óta egy jómódú, nagy befolyással bíró, korosodó nagyvállalat-tulajdonos, Donald Havilland egyengette. A férfi szeretné törvényesíteni évek óta tartó kapcsolatát Dorothyval, aki bár tiszteli, és mint jó barátot szereti is, mégsem siet elfogadni a házassági ajánlatot. Dorothy Bécsben egy aukción megismerkedik a csodálatosan kék szemű, szőke hajú Eric Millerrel. A sok megpróbáltatás után végre magára találó, csinos, vonzó férfi rabul ejti Dorothy Loungton szívét. A közöttük éledező vonzalom közös útjuk során tovább mélyül, míg egy mindent elsöprő szerelemben beteljesül. Dorothy nem sokat habozik elfogadni Eric Miller meghívását Grazba, ahol már elkövetkező közös életüket tervezgetik. Úgy tűnik, már semmi sem zavarhatja meg boldgoságukat. Készülnek az egybekelésükre, amikor egy váratlan esemény új fordulatot hoz életükbe.

Syndie Maison - Örök ​visszatérés
Erich, ​az osztrák építészmérnök magányosan és megkeseredve él, egy tragédia emlékeivel viaskodik, amely elragadta tőle a feleségét és a kislányát. Felbukkan azonban az életében Dorothy, a szép angol üzletasszony, aki szintén súlyos terheket cipel a vállán. A két ember mind közelebb kerül egymáshoz, egy magyarországi utazás idején rádöbbennek, hogy együtt képesek csak létezni, s meg is kezdik közös életüket, ám bekövetkezik egy újabb sorscsapás, Dorothy hazamegy Angliába, és megpróbálja elfelejteni a férfit. Eltelik huszonöt év, egy filmforgatáson egymásba habarodik Jennifer, a kis londoni színésznő, és Thomas, a nőbolond osztrák színész. Jennifer egészen fiatalon, egy léha, könnyűvérű korszakában összeszedett két törvénytelen gyereket, akikről mélyen hallgat Thomas előtt, egészen addig, amíg az egyiket el nem rabolják. A férfi Jennifer mellé áll, segít a gyerek visszaszerzésében, lelki támaszt nyújt neki, miközben számára is meglepő módon szembesül a ténnyel, miszerint vége a felszínes szórakozásoknak, a nőcsábászatnak, a kapcsolatuk Jenniferrel már régen nem könnyed játszadozás. Ám ekkor közbeszól a múlt, közbeszól a már megöregedett Dorothy és Erich, akikről kiderül, hogy igen sok közük van a fiatalokhoz, s akaratukon kívül csaknem sikerül is elválasztaniuk egymástól az ifjú párt. Ám kivételesen a sors ezúttal kegyes hozzájuk, fellebben egy régi titokról a fátyol, aminek eredményeképpen a fiatalok útjából elhárulnak az akadályok, és az idősebb pár is végre megfoghatja egymás kezét.

Syndie Maison - Az ​örökség
A ​részeges csavargó, Larry a hasonmásának, egy cipőgyáros fiának az ágyában tér magához egy öntudatlanságig átpiált éjszaka után. Tetszik neki ez a helyzet, különösen az a szőkeség, Judy, aki fölébresztette, ezért nem árulja el kilétét. Kínos kalandokba keveredik, de fura helyzetbe kerül hasonmása, Brian is, mert benne meg Larry elvált felesége fedezi föl a volt férjét. Amikor aztán találkoznak éjszaka egy szállodában, összeverekednek. Közben akaratlanul fölgyújtják a szobát, így a rendőrségi fogdába kerülnek. Ott a hadnagy nagy bajban van. Nem tudja eldönteni, melyikük kicsoda, mert mindketten a gyáros fiának mondják magukat, és megkülönböztethetetlenül egyformák. Végül Anthony bácsit, a gyárost idézik be, hogy ő döntsön. S ekkor megdöbbentő dologra derül fény: mindketten az ő fiai. Egypetéjű ikertestvérek. S annak, hogy elszakították őket egymástól, apjuknak egy tragikusan végződött ifjúkori szerelmi kalandja az oka. Hogyan tovább? Larry, az utcafiú – akinek Victor az igazi neve – átveszi-e a gyár vezetését, ahogy apja akarja, vagy az anyjától örökölt zenei tehetségével inkább a művészpályát választja? És elfogadja-e őt, a műveletlen csavargót a tudós testvér, akinek viszont fogalma sincs az életről, benne a legfontosabbakról, a nőkről. Kiderül mindez ebből a szellemes, fordulatos, félreértésekkel és meglepetésekkel teli, kalandos regényből. És az is, hogyan viselte el ezt a fölfedezést Judy, aki azon a bizonyos reggelen odaadta magát gyermekkori szerelmének, Briannak, aki Larry volt, de aki valójában Victor!

Syndie Maison - Az ​éj sötétje elszáll
Melissa ​Foster nagyon furcsa kislány volt. Édesanyja meghalt születésekor, mormon nagyszülei nevelték, ám sem ők, sem orvosai, sem barátai nem értették, mi történik vele, ha hirtelen elájult vagy látomások gyötörték. Mintha mindig átcsúszott volna lelke egy másik világba. Őrjítő és mindenkit felkavaró belső utazásaitól menekülve a lány úgy határoz, hogy barátnőjével kikapcsolódik a Sziklás-tó vidékén. Érkezéskor megdöbbentő felfedezést tesz: ez az a bizonyos hely, ami látomásaiban szerepel, a ház a tó partján, a szőke fiú mind valahonnan ismerős. Tudja, hogy nem szabadul, bár érzi a tragédia előszelét, amíg ki nem kutatja, ki ő valójában és mit keres itt. A lázas kirakós játék elkezdődik. Melissa rádöbben, hogy volt egy ikertestvére, aki rejtélyes autóbalesetben itt halt meg a hegyek között. Azon a napon, hogy megtalálja őt, el is veszti. Feneketlen sötétségbe borul lelke, önmagát is veszve érzi.

Syndie Maison - A ​fátyol sikolya
A ​szép és fiatal orvosnő belehabarodik egy jóképű arab olajmérnökbe, és otthagyva csapot papot Texasból egy arab országba utazik, ahol a megérkezés pillanatában fátyolos muzulmán feleséggé válik. A férj szép ígéretei semmivé foszlanak, és megkezdődik Natasha kálváriája...

Syndie Maison - Szerelem ​monszun idején
Mennyivel ​is egyszerűbb lenne az élet, ha a szív és az értelem összhangban, együtt hoznák meg a mindenkinek legjobban tetsző döntéseket. Csakhogy a szerelem nem elhatározás kérdése. Egyszerűen megtörténik. A szív nem kéri ki az értelem tanácsait, kizárólag a maga dobbanásaira hallgat… A jól nevelt, szépséges angol úrilány, Edwina keserűen csalatkozott házasságában, amikor igent mondott Josephnek, a Bruneiben fontos és jó állással rendelkező barátjának. A trópusi rezidencián hamar fény derül férje üzelmeire és arra, hogy gyermekkori szerelme rózsaszín illúzió volt csupán. Férje kegyetlen börtönébe kerül, aki teljesen elzárja a külvilágtól takargatni való titkai miatt. Ám Edwina, bár gyengének és törékenynek látszik, most ébred rá igazán saját erejére és céljaira, halált megvető szökése, menekülése a tomboló trópusi viharban olyan megpróbáltatások elé állítják, amit korábban aligha remélhetett túlélni. Egyszerre mindent elveszít, úgy néz ki, még az emlékezetét is. Aztán az ismeretlen, paradicsomi szépségű Bohol szigetén új világba csöppen, egy idegen, rendkívülien vonzó, sok feladatot elé állító és igazi szerelmet ígérő fantasztikus világba. Vajon vállalja-e érte az asszony a megpróbáltatásokat, vajon akar-e Edwinából Aloya lenni, ki az elátkozott, síró óriás könnyeit felszárítja, és az ősi történetet átírja a beteljesült szerelem legendájává? A Fülöp-szigetek élő mítoszai segítik a szerelmeseket…

Syndie Maison - Az ​élet folytatása
John ​szorongva tart hazafelé három, börtönben töltött év után. Nagyon vágyik már a felesége meg a kislánya után. Megdöbben, amikor a saját házában a feleségét egy régi munkatársa társaságában találja, aki a házigazda szerepét játsza. Még jobban feldühödik, mikor közlik vele, hogy a kislányt már másfél éve Arnie szüleinél helyezték el. Elrohan a kicsiért, meg is találja - épp akkor, mikor a "nevelőanyja" csalánnal üti a gyereket. Elviszi tőlük a testileg-lelkileg meggyötört Michelle-t - bár maga sem tudja, hová menjenek, hogyan lesz tovább. Abban biztos, hogy amilyen kegyetlen, lusta, önző a felesége, nem hagyja őket boldogan együtt élni.