Ajax-loader

Koltay György könyvei a rukkolán


Koltay György - Az ​erdő és fasorok fáinak nyesése
A ​szocialista állam minden dolgozóját anyagi szempontból is érinti, hogy ipari üzemeink milyen hatásfokkal dolgoznak. A faipari üzemek épületeinek, gépeinek beruházási tételei, a felhasznált emberi munka és energia nem fogja a megfelelő termelési értéket előállítani, ha a nyersanyag, jelen esetben a szerfa, minősége nem megfelelő. Tudjuk, hogy mennyi munkaidőt fordítanak például a göcsös részeknek a lehámozott lemezből történő kitördelésére vagy kifoltozására. Gyakorlati megfigyelés szerint a lehámozással dolgozó faipari üzemeink hulladékának mintegy 25 százalékát a göcsök okozzák. Hasonló a helyzet a faipar többi üzemeiben is. De nemcsak a nagyipar területén, hanem minden kisipari vagy házi felhasználás esetén is jobb a munka és az anyag kihasználása, ha az anyag hibátlan. Mennél kevesebb a fánk, annál fontosabb, hogy az jó legyen. A göcsös, hibás faanyag egységnyi mennyiségét ugyanannyi kitermelési, szállítási stb. költség terheli, mint a jó minőségűt. Nyilvánvaló tehát, hogy a szerfa minőségének javítása és annak segítségével a kihozatali norma emelése népgazdaságunk számára sokmilliós megtakarítást jelent.

Kollekciók