Ajax-loader

Magyar Eszter könyvei a rukkolán


Magyar Eszter - Visegrád
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magyar Eszter - Visegrád ​története 1684 - 1756
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magyar Eszter - Szántódpuszta ​a török hódoltságtól a szabadságharcig
Történelmünk ​150 éve, mely a török hódoltság időtartamára esik, szomorú, tragikus, de a közvélemény szerint érdekes és romantikus szakasza múltunknak. Ezt a kor gazdag irodalmának és néphagyományának fennmaradt emlékeiből táplálva tartjuk így emlékezetünkben. A most közreadott füzetünk - a szerző gondos kutatásai alapján - reális képet mutat be Szántódpuszta és környékének e korra eső történetéből. A törökök kiverése utáni időszak pedig fontos fejezet a település fejlődésében, hisz a puszta jelenlegi műemlékeinek nagy része ebben az időszakban épült, tovább fejlődött a ménes, és fellendült a gazdaság. A XVIII. és a XIX. század első fele tehát fontos változásokat eredményezett Szántódpuszta történetében és az ott élő emberek életében. Ezért méltó megkülönböztetett figyelemre e munka, melyből a tisztelt olvasó megismerheti a jelenleg is meglévő település kialakulását és az itt élő emberek küzdelmes életét.

Magyar Eszter - A ​feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban (1255-1747)
A ​tanulmány a három legjelentősebb alsó-magyarországi bányaváros - Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya - erdőgazdálkodását kíséri figyelemmel a feudalizmus korában, a városok kialakulásától kezdve a XVIII. századig. Az általánosan elterjedt felfogással szemben bebizonyítja, hogy Magyarországon az erdőgazdálkodás a bányavárosokban sem I. Miksa 1565-ben kiadott erdőtartásával vette kezdetét. Elemzi az erdők szerepét az eltérő birtoktörténeti fejlődést mutató bányavárosok életében, valamint az osztrák kamarai igazgatásnak e városok számára nem egyértelműen kedvező következményeit. Magyar Eszter tanulmányait az ELTE történelem-levéltár szakán végezte. Foglalkozott településtörténettel, majd érdeklődése az agrártörténet, ezen belül a feudalizmus kori erdőgazdálkodás felé fordult.

Magyar Eszter - Frici, ​Manó, Nudli és a többiek
Manó ​és Frici már nem túl fiatal hörcsögök, precíz figyelemmel mérik fel az alattuk lévő magasságot. Ha túl mélynek ítélik, megvárják, amíg odateszem a kezem, óvatosan lenéznek, majd amikor száz százalékosan meggyőződtek az asztal és a kezem közötti távolságról, magabiztosan lépnek át a kezemre. Tehát az ő esetükben egyáltalán nem mondhatom, hogy nincs magasságérzetük. Viszont ott van Angyalka, aki mintha adrenalinéhségben szenvedne, előszeretettel ugrándozik le két-három méteres magasságokból. Tehát, ha valami szabály vonatkozik a hörcsögökre, az úgy hangzik, hogy semmiféle szabály nem érvényes rájuk. Budán a Mészáros utcában, ahogy jön fölfelé a Krisztina-templomtól, balra egy kis narancssárgára festett üzletet vehet észre a járókelő. Az üzlet a szépen csengő Tukán névre hallgat, ami nem véletlen, hiszen állatkereskedésről van szó. A bolt tulajdonosa és egyetlen alkalmazottja e könyv szerzője, lakói papagájok, halak, egy zöld béka és a könyvben szereplő aranyhörcsögök. Nem túlzás azt állítani, hogy a hörcsöglét rejtelmeit nem sokan ismerik jobban a szerzőnél, az pedig szinte bizonyos, hogy aligha szereti valaki nálánál jobban őket. Nem tagadható az sem, hogy a hörcsögök iránti rajongás másokat is megfertőz, mivel e komikusan harcias, ám mégis roppant barátságos kis lények sokak otthonába varázsolnak fényt és derűt, így hát nem csoda, ha e könyv szereplőinek egyik-másik kalandja sokak számára ismerős lesz, mert a hörcsögök legnagyobb titka az, hogy néhány perc alatt képesek felébreszteni a felnőttben is a gyermeket.

Kollekciók