Ajax-loader

Zavaczki Gabriella könyvei a rukkolán


Zavaczki Gabriella - Játékszertár
Zavaczki ​Gabriella nagyrészt a kiadó e témában korábban megjelent köteteinek felhasználásával állította össze a gyűjteményt. A tematikus összeállításból elsősorban hagyományos kézműves technikák (nemezelés, gyékényszövés, agyagozás, szövés stb. ), a varrás alapelemei (különböző öltéstechnikák, rojt és bojt készítése), a ma divatos technikák (folttechnika, gyöngyfűzés stb. ), illetve a különböző ünnepek hangulatát fokozó dekorációk (karácsonyfa díszek, ablakdíszek, ünnepi asztaldíszek stb. ), dísztárgyak (különböző technikával készült képek) készítése sajátítható el. A kötet leírásai alapján készített tárgyak nemcsak a kézügyesség fejlesztését szolgálják, az elkészített tárggyal játszani is lehet, de hasznos kiegészítője lehet a háztartásnak (edényfogó, könyvjelző, madáretető stb. ), a ruhatárnak (változatos anyagokból készült nyaklánc, karkötő, medál stb. ) vagy dísztárgyként (vázák, virággömb, girlandok stb. ) is használhatók. Az összeállítás előnye nemcsak az, hogy a rajzzal illusztrált leírásokat az anyagszükséglet felsorolása, valamint az elkészítés menete egészíti ki, hanem az is, hogy a háztartásban megtalálható vagy olcsón beszerezhető anyagokból készíthetők el a bemutatott tárgyak.

Szabóné Zavaczki Andrea - Zavaczki Gabriella - Síkidomok ​5.-8. osztályig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabóné Zavaczki Andrea - Zavaczki Gabriella - Matematikai ​képlet- és fogalomtár
A ​kötet összegyűjti mindazokat a matematikai képleteket és fogalmakat, melyeket az általános iskola nyolc osztályában tanítanak. Nem a tananyag, hanem a fogalmak és műveletek egymásra épülése, logikája szerint halad, mégis teljes áttekintést ad az általános iskolai matematikai tananyagról, követelményekről. A kötet első, számtani része a számhalmazok fogalmával, a római számokkal, az egész- és törtszámokkal és a velük való műveletekkel, hatványokkal foglalkozik, míg a második rész az általános iskolában szükséges geometriai ismereteket foglalja össze. Először mindig a matematikai szabály ismertetése áll, melyet példákon keresztül világítanak meg az összeállítók, végül felhívják a figyelmet azokra a dolgokra, melyeket feltétlenül meg kell jegyzeni.

Zavaczki Gabriella - Végén ​csattan az ostor
A ​közmondások a mindennapi élet valamely gyakorlati vagy tapasztalati igazságát, szabályát fejezik ki. A nép körében szájról szájra terjedő mondásainkban tükröződik a magyarok csavaros észjárása, az emberek erkölcsi értékítélete, a tiszta józan ész és az életbölcsesség. A közmondások rövidek, velősek, s magukban hordoznak egyegy tanulságot, alapigazságot, amelyek az emberek életéhez kapcsolódnak. A közmondásoknak rendkívüli szerepük van nevelői szempontb6l is. Beszédünket át- meg átszövik a közmondások, s hozzájárulnak nyelvünk sokszínűségéhez, az eredeti magyar észjárás megőrzéséhez. Kötetünkben egy csokorra való közmondás rövid magyarázatát találhatja az Olvasó. A gyönyörű grafikákkal illusztrált válogatás a legismertebb és leggyakoribb közmondást tartalmazza, melyek magyarázatát rövid példák teszik szemléletessé.

Kollekciók