Ajax-loader

Selma Lagerlöf könyvei a rukkolán


Selma Lagerlöf - Die ​schönsten Sagen und Märchen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Selma Lagerlöf - Anna ​Svärd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Selma Lagerlöf - The ​Löwensköld Ring
The ​Lowenskold Ring is the first volume of a trilogy originally published between 1925 and 1928. In addition to being a disturbing saga of revenge from beyond the grave, it is a tale of courageous, persistent women, with interesting narrative twists and a permeating sense of ambiguity. The potent ring of the title brings suffering and violent death in its wake, and its spell continues from one generation to the next, as well as into the two subsequent novels in the trilogy.

Selma Lagerlöf - A ​császár
Selma ​Lagerlöf regénye nem sokkal az első világháború kitörése előtt, 1916-ban íródott. A szívfacsaró történet egy agyonhajszolt földmunkás, Jan hányatott sorsát és fokozatos szellemi leépülését mutatja be. A férfit későn született, túláradó szeretettel övezett, ám végül szerencsétlenül elzüllött lánya löki a kegyetlen kényszerképzetek markába. Az eszelős öreg Portugália császárának hiszi magát, gyermekét, Klára-Csilla Arankát pedig hatalmas császárnénak képzeli. A meggyötört Jan lassacskán a falu bolondjává válik, aki „császári” bőrsüvegben, papírkitüntetésekkel mellén, képzelt udvartartásának bűvkörében lépdel tragikus sorsa felé. A műben képzelet és valóság fonódik össze az északi népek babonás, rejtelmes mondáinak csodás köntösében.

Selma Lagerlöf - Csodálatos ​utazás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Selma Lagerlöf - A ​leghatalmasabb érzés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Selma Lagerlöf - A ​számkivetett
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Selma Lagerlöf - A ​Löwensköld-lány
Élt ​egyszer Karlstad városában egy ezredesné, akit Beáta Ekenstedtnek hívtak. Löwensköld-lány volt Hedebyből, tehát született bárónő és olyan finom, olyan kedves, olyan művelt volt, - még verseket is tudott írni, melyek majdnem olyan érdekesek voltak, mint Lenngren költőnő poémái. Termetre ugyan alacsony volt, de jótartású, mint a Löwensköldök általában és az arca érdekes. Mindenkinek, akivel csak találkozott, tudott valami szépet vagy kellemeset mondani. Volt valami romantikus az egész lényében és akik csak egyszer látták is, soha többé nem tudták elfelejteni. Választékosan öltözködött, mindig gondosan fésülködött és akárhová ment, mindenütt neki volt a legszebb melltűje, a legízlésesebb karkötője és a legragyogóbb gyűrűje. Különben neki voltak a legparányibb lábai és akár divat volt, akár nem, mindig magas sarkú aranyos brokátcipőt viselt. Karlstadban a legszebb házban lakott, mely nem volt beszorítva a többi házak tömegébe, hanem kint feküdt a Klara-folyó partján úgy, hogy az ezredesné szobája ablakából kiláthatott a folyóra. El is szokta beszélni, hogy egy éjszaka, mikor a hold szépen sütött a vízre, látta a víziszellemet, amint aranyos hárfáján az ablaka alatt játszott. És senki sem kételkedett abban, hogy igazán jól látta.

Selma Lagerlöf - Liljecrona ​otthona
Előszó A ​VIHAR. Karácsony másodnapján, 1800-ban, iszonyú vihar söpört végig Lövsjö tartomány fölött Vármlandban, úgy, hogy csak Isten volt irgalmas az élőkhöz. Az emberek azt hitték, hogy majd mindent kiszaggat a földből és mindent könyörtelenül elsöpör. Senki sem akad, aki mondhatná, hogy volt még valaha azelőtt, vagy azután ilyen nagy vihar, különösen nem akad az öreg lövsjöbeliek közül, akik sokat hallottak erről gyermekkorukban, hogy e viharnak még sohasem volt párja. Még ma is elszámlálják azokat a kerítéseket, amelyeket a vihar kidöntött, a szalmatetőket, amelyeket széthordott és a tehénistállókat, amelyeket összedöntött; úgy, hogy a szegény állatok több napon át a gerendák alatt eltemetve feküdtek. És meg tudják mutatni azokat a helyeket, hol a tűz kitört, de a vihar miatt nem fojthatták el, úgy hogy az egész falu leégett. És mindannyian a dombokra és magaslatokra menekültek, hol a fák egymásután hullottak le úgy, hogy e napon mindenüktől megfosztotta őket a vihar. Tudjuk, hogy mondják: rossz szél fú, aligha hoz valami jót, e nem mondták ezt a karácsonyi viharra, mely szemük láttára hozta az egyik szerencsétlenséget a másik után. A legkevésbé gondolta az ottani szénégetőtelep "csöppsége", hogy a vihar valami jót hoz majd számára.

Selma Lagerlöf - Az ​Antikrisztus csodái
Ha ​az emberiség történetében vannak nagy jelképek, az Antikrisztus alakja az egyik. Lagerlöf regényének alapja és kiindulópontja a római Ara Coeli Bazilika Bambino szobrocskája, melyet minden karácsonykor díszes ruhába öltöztetve, táncos-dalos tisztelettel köszöntenek a helybeliek. A történet szerint egy gazdag angol hölgy ellopja a szobrot, s helyére tökéletes másolatot helyez. Az igazi Bambino azonban visszatér, a hasonmást a ferences barátok kidobják, ám az önálló életet kezdve, a jólét és a gazdagság ígéretével számos hívőt megszédít, míg végül egy ferences szerzetes fel nem ismeri. A mű főhősei a valódi és a hamis igazság közt vergődve, a modern ember napjainkban érvényes lélekképét tükrözik, az egzisztenciális kétséget, mely egy Isten nélküli társadalom hamis ragyogásában a hazugságnak biztosít előnyt... Egy évszázaddal később - és ez már valóság - valóban eltűnik az Ara Coeli Bambinója, s azóta csak a másolata fogadja az odalátogatókat...

Selma Lagerlöf - Le ​merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède
Pour ​avoir joué un mauvais tour à un nain, Nils se retrouve à la taille d'un lutin. Il ne peut alors rien faire pour retenir Martin, le jars de la basse-cour familiale, qui veut s'envoler avec les oies sauvages. Tentant le tout pour le tout, Nils s'accroche à son cou... et s'envole pour le plus merveilleux des voyages à travers la Suède...

Selma Lagerlöf - Egy ​udvarház története
Lagerlöf ​legtöbb története a skandináv misztikumba ágyazott témájával tűnik ki. Ez a különleges elbeszélés nemcsak észak mitológiájának elemeit, hanem valóság és álomvilág, élet és halál keveredésének megkapó történetét mondja el. Mindkét főszereplője jár "odaát": egyiküket az őrület, másikukat a tetszhalál ragadja el mindennapi világunkból, hogy örök szerelemben egyesüljenek. Hol is? Hát valamelyik világban, mely világ valósága a szerelmesek számára lényegtelen. Számukra a maguk valósága az egyetlen világ. Csak nekünk, kívülállóknak fontos, hogy melyik világban találnak egymásra. Talán épp ezért, az olvasó kívülállósága miatt oly erős és megkapó ez a történet.

Selma Lagerlöf - Szelma ​Ottilia Lovisa Lágerlöf naplója
Selma ​Lagerlöf 1858. november 20-án született szülei Mórbackai birtokán. Négy éves korában gyermekbénulás következtében egyik lába életre szólóan meghibásodott. Kisgyermekkorában hosszú svéd téli estéken ő olvas fel egész családja örömére. Kilenc éves korában gyógytornáztatás céljából Stockholmban élő arisztokrata rokonokhoz utazik, orvostanhallgató bátyja kíséretében. A testnevelő intézetnek, ahova jár, előkelő rangja van, korábban Frederika Bremer, a nagyhírű írónő is az intézet növendékeihez tartozott. A Stockholmban és Uppszalában kapott élmények egész jövőjére kihatással lesznek. Az Uppszalai Dómban felbecsülhetetlen értékű időt tölt. A híres egyetemi városban bátyja kollégái kalauzolják a svédek hagyományos tavasz (Walpurgiz) ünnepén. Tizenhat éves korában írja első versét, 1881-ben a Sjöberg Leányliceum hallgatója lesz Stockholmban. A következő négy esztendőben tanári képesítést szerez, 1888-ban mély fájdalmára a családnak, el kell adnia Mórbackát. Két év múlva első díjat nyer az "Idun" folyóirat pályázatán.

Selma Lagerlöf - Gösta ​Berling
Az ​1891-es Gösta Berling Selma Lagerlöf első regénye, s mindjárt világsikert aratott. Benedek Marcell fordítása 1912-ben jelent meg, s a gyors itthoni siker titkát Szerb Antal így jellemzi: "A könyv varázsa egy kevéssé Krúdy Gyuláéra hasonlít. Itt is egy gavalléros, úri világ elvenedik fel, a nemesi életformának csak szépségét és költőiségét látjuk, árnyoldalai nélkül. (...) Tizenketten vannak a gavallérok, és úgy járnak-kelnek a világban, mint Arthus király tizenkét lovagja. Gösta Berling alakját apollói ragyogásba vonja az, hogy az írónő érezhetően szerelmes belé, és elhalmozza minden fényességgel, amit a női képzelet a férfira láthat." A kötet a Nobel-díjasok könyvtára sorozat része.

Selma Lagerlöf - Krisztus-legendák
"Ötéves ​koromban nagy bánat ért. Azóta sem éreztem annál nagyobb szomorúságot. Meghalt szegény nagyanyám, aki napont szobájában ült a kanapén, és mesélt nekem... A meséket, a dalokat vele együtt fekete koporsóba zárták, hogy soha többé vissza ne térjenek. Akkor valami végleg eltűnt az életünkből. Bedördült előttünk annak a bűvös világnak kapuja, melyen át ki-be jártunk, és nem akadt többé senki, aki megnyitotta volna. Negyven esztendő múlva, hogy összeszedegetem a Napkeleten gyűjtött Krisztus-legendákat, ismét eszembe jut az az egyetlen, a Jézus születéséről szóló. Valami belülről bíztat: mondjad el... Nos, hát legyen." Így kezdi a "názáreti próféta" személyéhez fűződő történeteit Selma Lagerlöf, a fiatalabb nemzedékek körében is népszerű, kedvelt írónő, a Nils Holgersson csodálatos utazásának szerzője. Az ebben a kötetben csokorba gyűjtött nyolc tündérien naiv "szent történetben" kirajzolódnak a legendás helyek, elevenen kibontakozik a gyermek Jézus, Júdás, a bölcsek, Szent Péter, Veronika nagy Pilátus alakja. Úgy, ahogyan a Bibliában nem olvashatunk róluk, de az író képzeletének köszönhetően magunk is az események résztvevőivé válunk.

Selma Lagerlöf - Ilse Binting - Nils ​Holgersson csodálatos utazása
Az ​arasznyira zsugorodott Nils Holgerssonnak csodálatos és izgalmas utazásban van része: északra repül egy vadlúd-csapattal és Mártonnal, a házigúnárral. Hihetetlen történeteket hall, vadnál vadabb kalandokat él át, és új barátokra tesz szert. A klasszikus svéd gyermekkönyvet Ilse Binting átdolgozásában kapja kézhez az olvasó Oliver Regener illusztrációval.

Selma Lagerlöf - Gösta ​Berling's Saga
The ​first woman to receive the Nobel Prize for literature, Lagerlöf assured her place in Swedish letters with this 1891 novel. The eponymous hero, a country pastor whose appetite for alcohol and indiscretions ends his career, falls in with a dozen vagrant Swedish cavaliers and enters into a power struggle with the richest woman in the province.

Selma Lagerlöf - Nils ​Holgerssons schönste Abenteuer mit den Wildgänsen
Der ​Kinderbuch-Klassiker Nils Holgersson wäre wohl nie in die Welt hinausgekommen, wenn er nicht einen Wichtelmann verärgert hätte. Zur Strafe wird er in ein kleines Männchen verwandelt, nicht größer als eine Hand breit. So fliegt er auf dem Rücken des Gänserichs Martin über die Provinzen und Städte Schwedens, erlebt unzählige Abenteuer und erfährt viel über sein Land.

Selma Lagerlöf - Nils ​Holgersson csodálatos utazása
Selma ​Lagerlöf, a későbbi Nobel-díjas írónő az 1900-as évek elején megbízást kapott egy iskolásoknak szóló földrajzkönyv megírására. Lelkesedéssel fogott a munkához, és bízott benne, hogy szebbet, jobbat adhat a gyerekeknek, mint az átlagos tankönyvírók, és megszeretteti velük szülőföldjüket. Így született meg a Nils Holgersson csodálatos utazása. Nils Holgersson vásott, unatkozó kölyök. Törpeként feljut a magasba, és a vadludakkal bejárja egész Svédországot. Megtanul a tó jegén aludni, nélkülözni, közelről megismeri az állatokat és az emberek mindenféle fajtáját; ennek köszönheti, hogy talpig ember válik belőle. Selma Lagerlöf könyve Nils féléves vándorlását, csodálatos, izgalmas kalandjait meséli el.

Selma Lagerlöf - A ​generális gyűrűje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Selma Lagerlöf - Jeruzsálem
A ​19. század végén egy misztikus látogató hatására vallási megújhodás indult meg egy dalarnai svéd faluban, s az egész közösség arra az elhatározásra jutott, hogy javait pénzzé téve Jeruzsálembe zarándokol. Lagerlöf 1900-ban látogatta meg Jeruzsálemben ezeket a svéd parasztokat, s két évvel később meg is jelent a vallásos élményekről, emberszeretetről, a svéd parasztok életéről egyszerre valósághűen és meseszerűen tudósító regény, a svéd irodalom egyik ékköve. Selma Lagerlöf, aki Strindberg mellett a legnagyobb világirodalmi hatású alkotója a svéd irodalomnak, nem csak az első női irodalmi Nobel-díjasként, hanem a Svéd Akadémia első női tagjaként is tartja számon az irodalomtörténet. A Jeruzsálem mellett olyan remekművekkel vívta ki magának a világhírt, mint a Gösta Berling története és Nils Holgersson csodálatos utazása Svédországon át. Szerb Antal így méltatja a szerzőt A világirodalmon történetében: "Lagerlöf fedezte fel a világ számára az Észak költészetét, az Északot, mint mesetájat, ahová a lélek vágya száll... A legendaképzés, az elhihető mese adománya Lagerlöf legfőbb írói tulajdonsága... Dickensnek talán ő az egyetlen méltó követője a modern irodalomban."

Selma Lagerlöf - Helga ​/ Marianna
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Selma Lagerlöf - A ​halál kocsisa
Szilveszter ​este, éjfél felé. Egy David Holm nevű korhely tüdővérzéssel fekszik a komor, fagyos templomkertben. Még nem tudja, nem is sejti, micsoda borzalmas feladat vár rá az új esztendőben: neki kell felváltania a Halál kocsisát, aki az óévben ezt a hálátlan tisztet betöltötte... Elfojtott romantikus szenvedély, misztika, erkölcsi példázat, bolygó kísértetek, a jó és a rossz küzdelme - minden megvan a Nobel-díjas Selma Lagerlöf 1912-ben megjelent könyvében, ami egy vérbeli svéd regényhez szükséges...és még több is, de erről beszéljen maga az írás.

Selma Lagerlöf - Nils ​Holgerssons underbara resa genom Sverige
På ​ett torp i Västra Vemmenhög bor Nils Holgersson, en tio-tolvårs pojke, en riktig odåga. Som straff för sina elakheter mot gårdens djur, förtrollas han av hustomten till en liten pyssling. När han försöker hindra mors bästa vita tamgås, Mårten, att slå följe med vildgässen mot norr, blir det istället han som på Mårtens rygg följer med upp i luften Genom sin mänskliga list lyckas han hjälpa vildgässen mot Smirre, den ondskefulle räven. Vildgåsflockens ledare, Akka från Kebnekajse, lovar honom att få följa med på deras färd genom landet upp till Lappland. Och så börjar det stora, fantastiska äventyret för Nils, som från gåskarlens rygg får färdas från det bördiga och varma Skåne i syd till gässens sommarvisten i midnattssolens Lappland i norr. Gång på gång lyckas han rädda gässen undan den illvillige Smirre Räv, som svurit Nils evig hämnd. I Karlskrona söks han av den rasande kung Karl XI, som klivit ner från sin statysockel, men räddas av sin nyförvärvade vän, trägubben Rosenbom. Han får veta villkoret för sin förtrollning: om han för Mårten gåskarl hem till hösten, skall ha få bli stor igen. I Stockholm skiljs han från gässen och fångas av en fiskare. Han rymmer tillsammans med örnen Gorgo, som han befriar ur fångenskapen på Skansen. Nils lär känna den kloka korpen Bataki, som sätter honom på prov i Uppsala. Äntligen når han vildgässens dal i Lapplandsfjällen, där han återser Mårten. Mor Akka visar honom kring i den storslagna fjällvärlden under den korta Lapplandssommaren och snart är det åter dags att dra mot söder. Nils är glad att det bär hemåt, men får veta det sanna villkoret för att han ska få bli stor igen: att han för Mårten hem till mor - för att slaktas! Man kommer hem igen till Västra Vemmenhög. Nils vill inte svika vännen Mårten och försöker övertala honom, att de ska följa vildgässen mot södern. Men Mårten vill än en gång se hemgården. När han går dit blir han infångad av Nils mor. När Nils försöker rädda sin vän, bryts förtrollningen och han blir stor igen. Och Nils tar farväl av sina vänner vildgässen, som drar vidare mot söder.

Selma Lagerlöf - Eine ​Gutsgeschichte
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Selma Lagerlöf - The ​Wonderful Adventures of Nils
Considered ​a masterpiece since first published in 1907, this enchanting, remarkably original work by a Nobel Prize-winning author records the adventures of a mischievous 14-year-old who is changed into a tiny being, transported across the Swedish countryside on the back of a goose, and learns about nature, geography, and folklore.

Selma Lagerlöf - Die ​schönsten Legenden
"Es ​war zu der Zeit, da Augustus Kaiser in Rom war und Herodes König in Jerusalem. Da geschah es einmal, daß eine sehr große und heilige Nacht sich auf die Erde herabsenkte..." Selma Lagerlöfs Legenden gehören zum bleibenden Bestand religiöser Dichtung in der modrnen Literatur. Dieser Band enthält Heiligengeschichten aus Skandinavien, die berühmten _Christuslegenden_ und Legenden aus Italien und dem Heiligen Land.

Selma Lagerlöf - Arne ​úr kincse
Amikor ​a patinás katonatiszti családból származó svéd tanítókisasszony írásra adta a fejét, senki sem gondolta volna, hogy 1909-ben a Nobel-díj Bizottság neki fogja ítélni a világ legrangosabb elismerését. Selma Lagerlöf, a Nils Holgerson írója, tudott valamit az emberekről, az irodalomról, amitől az olvasók, kiadók, kritikusok és filmrendezők egyformán megszerették. Az idő is kíméletesen bánt vele: műveit halála után éppúgy olvassák, mint életében. E kötet két kisregényt fűz össze, mindkettő egy lányról és egy nagy szerelemről szól, s életre szóló lírai olvasmányélménye lehet egy fiatal lánynak.

Selma Lagerlöf - Amikor ​én kislány voltam
Az ​Amikor én kislány voltam csodálatos, tüneményes mese, mert a valóságról szól. Selma Lagerlöf gyermekkorának hiteles, mégis szinte mesebeli, varázslatosan szép krónikája, a minden gyermek szívében vágyként élő igazi, szerető, meleg otthon, az eszményi családi élet himnusza. A mindig gyerekzsivajtól és vendégek víg lármájától hangos morbakkai udvarház élete, a hétköznapok és ünnepek eseményei, szokásai úgy elevenednek meg egy fogékony, mélyen érző kislány, a 10-14 éves Selma átélésében, hogy örökre magukkal ragadják, beleringatják Morbakka felejthetetlen hangulatába olvasójukat.

Selma Lagerlöf - A ​karácsonyi rózsa legendája
A ​Nobel-díjas svéd írónő novellája akár meseként is olvasható, de mint minden mese, ez a történet is az emberi élet misztériumának mélyebb rétegeibe hatol. Az előítéletekkel szemben, az empátia és a megbocsátás érzése mellett az egyetemes szolidaritás, a hit ereje és a szeretet szimbóluma világítja át ezt a hideg-rideg környezetben játszódó, de szívet melengető csodálatos elbeszélést. Bár mindannyian megláthatnánk, legalább egyszer életünkben, a legendás karácsonyi rózsát!

Kollekciók