Ajax-loader

Blumné Bán Erika könyvei a rukkolán


Blumné Bán Erika - Kresalek Péter - Merétey-Vida Zsolt - Takácsné Lengyel Andrea - Példatár ​és feladatgyűjtemény az elemzés és az ellenőrzés módszertanához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blumné Bán Erika - Kresalek Péter - Pucsek József - Sisa Krisztina - Sztanó Imre - Siklósi Ágnes - Veress Attila - Tételvázlatok ​a vállalkozási mérlegképes könyvelői komplex szakmai vizsgához
A ​Tételvázlatok a mérlegképes könyvelői képzésben résztvevőknek készült. A kiadvány igazodik a Nemzetgazdasági Minisztérium által elfogadott és 2014. február 1-jétől érvényes: vállalkozói mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenységének tartalmához, így a számviteli- és elemzési-ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó témakörök mindegyikét tartalmazza. A könyv az említett vizsgatevékenység szóbeli tételsorához igazodva 30 tételvázlatot tartalmaz, amelyek a két tantárgy (számvitel és elemzés-ellenőrzés) összevont szóbeli vizsgájára való felkészüléshez nyújtanak segítséget. A tételek – hasonlóan a kiadott tételsorhoz – három részből állnak, ezeket a részeket a kiadvány tételenként „a”, „b” és „c” jelzéssel elkülönítve tartalmazza. A tételvázlatokon belül minden egyes tétel „a” része a számvitel, „b” része az elemzés és „c” része az ellenőrzés témakörével foglalkozik. A szerzőközösség által elkészített könyv naprakész, a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok figyelembevételével készült. Ezekből adódóan a tételvázlatok aktuális tartalommal igazodnak a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekhez. A „Tételvázlatok” tehát a szóbeli vizsgára történő sikeres felkészüléshez kíván segítséget nyújtani. Az egyes tételek a legmeghatározóbb jelentőségű területek kiemelésével tartalmazzák a számviteli, elemzési és ellenőrzési ismereteket. Az egyes tételek azonban valóban vázlatosan, tehát nem teljeskörűen kidolgozottak, a sikeres szóbeli vizsgára való készüléshez iránymutatást, az egyes témák vázlatos, tömör összefoglalását adják. Ennek megfelelően nem helyettesíti a tantárgyakhoz tartozó könyveket, tananyagokat, azok alapos ismeretét, viszont hatékonyan támogatja azok feldolgozását. Pontosan ezért a vizsgára készülő hallgatók rendelkezésére áll minden egyes tételrész végén azoknak a kiadványoknak, műveknek a listája, amelyek a vizsgára való felkészülést egy-egy téma részletes kifejtésével megalapozzák. A könyvet a mérlegképes könyvelői képzés hallgatóinak ajánljuk, azonban érdeklődésre tarthat számot azok körében is, akik a feldolgozott témákban (számvitel, elemzés, ellenőrzés) rövid és aktuális áttekintést szeretnének szerezni.

Blumné Bán Erika - Vörös László - Az ​ellenőrzés rendszere és általános módszertana
A ​mulasztások, a hibák, a hiányosságok jövedelemcsökkenésben, műszaki elmaradásban, gazdasági hátrányokban, vagyonvesztésben jelennek meg, amelyeknek megelőzése és a hátrányos következmények gyors kijavítása a vállalkozó alapvető érdeke. Ennek fontos segítő eszköze az ellenőrzés, amely a vezetés minden szintjén nélkülözhetetlen funkció. Mindez egyre inkább szükségessé teszi az ellenőrzési ismeretek elsajátítását. A változások nemcsak az ellenőrzés rendszerét alakították, hanem hatással voltak az ellenőrzések tartalmára, feladataira, az ezek keretében alkalmazott módszerekre, eszközökre is. A kötet elsősorban a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzéséhez kíván segítséget nyújtani, a vizsgára való felkészülést szolgálja, de időszerűsége folytán segítségére lehet minden érdeklődőnek. Az egyes fejezetek végén az olvasók ellenőrző kérdéseket találnak, amelyek segítik a vizsgára való felkészülést.

Blumné Bán Erika - Kresalek Péter - A ​vállalati tevékenységek elemzésének módszertana I.
A ​sikeres vállalati működéshez hozzátartozik a gazdálkodási folyamatok alapos ismerete. Az ismeretszerzésnek – a vállalkozások szintjén is – bevált módszere az elemzés, a gazdasági jelenségek, összefüggések megismerése, minősítése és értékelése. Ehhez kíván módszertani segítséget adni ez a kétkötetes szakkönyv, amely a felsőoktatásban, a felsőfokú szakmai képzésekben és a vállalti gyakorlatban egyaránt felhasználható. Az első kötet a jellemzőbb vállalati tevékenységek közül az ipari termelő-szolgáltató és a belkereskedelmi vállalati gazdálkodás alapvető elemzési módszereit dolgozza fel, részletesen tárgyalva a vállalati teljesítmények és az erőforrás-gazdálkodás fontosabb elemzési területeit. A könyv az elemzési módszerek bemutatását követően gazdag példaanyaggal (megoldott példákkal és gyakorlófeladatokkal) segíti a leírtak megértését és a vállalati gyakorlatban történő alkalmazását.

Dr. Birher Ilona - Blumné Bán Erika - Kresalek Péter - Pucsek József - Sándor Lászlóné dr. - Sztanó Imre - Takácsné Lengyel Andrea - Példatár ​a vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzéséhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók