Ajax-loader

Laszlovszky József könyvei a rukkolán


Bárány Attila - Laszlovszky József - Papp Zsuzsanna - Angol-magyar ​kapcsolatok a középkorban 1-2.
A ​szerzők a honfoglalástól a középkor végéig kísérik a két nemzet államközi és kulturális kapcsolatainak történetét a teljesség igényével. Minden olyan történelmi, művészeti, gazdaságtörténeti tény helyet kap a kötet tanulmányaiban, amely az országok s a kultúrák összefüggéseit dokumentálja az adott időszakban.

Laszlovszky József - A ​magyar címer története
A ​címer egy ország legfontosabb jelképeinek egyike, történelmének szimbóluma. Magyarország címerének változásai is nemzeti sorsfordulókat tükröznek… A legtöbb modern állam címerének elemeit a történeti múlt és a gyakorlat szentesítette. Egy ország címerének érvényessége nemcsak törvényeken, rendeleteken múlik, hanem azon is, hogy az állampolgárok ismerik-e a szimbólumait, azonosulni tudnak-e vele. A címer tehát nemcsak más államoktól különbözteti meg az országot, hanem egyedi, nemzeti, a történeti hagyományokban gyökerező, összetett jelkép.

Laszlovszky József - Schulek ​Elemér
chulek ​Elemér gyógyszerész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az analitikai kémia tudományának hazai művelői közül az évszázad második harmadának kiemelkedő egyénisége volt. Életrevaló ötleteivel és megvalósítható elképzeléseivel lett a korszerű hatósági gyógyszerellenőrzés hazai megteremtője. A Pázmány Péter Tudományegyetem Tanácsa 1944-ben meghívta a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet megüresedett professzori állásába. Húsz éven át, haláláig vezette az intézetet. Ez alatt a gyógyszerész, a vegyész, a tanárjelölt, valamint a biológus és a geológus hallgatóság generációi sajátították el az analitikai és a szervetlen kémia ismereteit. Munkatársaival az analitikai kémiának akkoriban művelt legtöbb ágában elismert kutatási eredményeket ért el, és maradandó értékű analitikai iskolát teremtett. Elévülhetetlen érdeme a korszerű Magyar Gyógyszerkönyv megalkotása.

Kollekciók