Ajax-loader

Dr. Róde Péter könyvei a rukkolán


Békési József - Dr. Róde Péter - Hálózati ​ismeretek
A ​könyvben találkozhatunk a számítógép-hálózati alapfogalmakkal, a különböző hálózatok felépítésével, megvalósítási módjukkal. A könyv felépítését tekintve a jól ismert OSI modellt követi. Figyelembe vettük azonban, hogy az OSI modellben definiált protokollok, technikák egy része már túlhaladott, jelentőségét vesztette és helyettük szinte egyeduralkodóvá váltak a nyilvános hálózatok. Külön hangsúlyt fektettünk a gyakorlatban legelterjedtebb protokollok, hálózati megoldások, technológiák, alkalmazások bemutatására, így többek között az ATM hálózatok, a modemek, a TCP/IP protokoll, a DNS, az SNMP, WWW, HTML részletes ismertetésére is. Könyvünket elsősorban a felsőfokú szakképzésben, illetve a főiskolai szintű informatikaképzésben résztvevő hallgatóknak szánjuk, de hasznosan forgathatja bárki, aki szeretne megismerkedni a számítógép-hálózatok elméleti alapjaival és alkalmazási lehetőségeivel.

Kollekciók