Ajax-loader

Timothy Radcliffe könyvei a rukkolán


Timothy Radcliffe - Vesd ​bele magad!
A ​keresztelés legtöbbünk számára inkább egy kedves családi ünnepség hangulatát idézi fel, középpontjában az újszülött csecsemővel. A neves angol domonkos könyve viszont feltárja olvasói előtt a keresztségben kibontakozó csodálatos világot, az Isten életében való részesedés végtelen gazdagságát. Nagyon reálisan és kritikusan tekinti át az átlagos keresztény élet szürkeségét és töredékességét, rámutat viszont arra a lehetőségre, amit a keresztség és a bérmálás szentsége nyit meg előttünk. Humoros stílusával, ugyanakkor mélyen elgondolkodtató meglátásaival meghívja az olvasót: legyen bátorsága arra, hogy "vesse bele magát" az igazi keresztény élet kalandjába, ahogyan az első keresztényeket alámerítették a keresztelő medencében, élje át minél teljesebben a keresztség és a bérmálás kegyelmét. A könyv két korábbi, magyarul is megjelent könyvének folytatása: Miért vagyok keresztény?, Miért járjunk misére?

Timothy Radcliffe - Isten ​éltet
Hogyan ​tud a kereszténység hatni kortársaink szemléletére napjainkban, amikor a nyugati világban egyre kevesebben vallják magukat vallásosnak? Timothy Radcliffe erre keresi a választ könyvében. Érdekfeszítően, sokszor szórakoztatóan mutatja be a „keresztény szemléletet”, amely tágasabb és teljesebb életre hív mindenkit, hívőket és nem-hívőket egyaránt. Isten szavára hivatkozik: „Eléd állítottam az életet és a halált: válaszd az életet”. Érvelésében Radcliffe segítségül hívja mindazokat, akik értik az emberi élet szépségét és bonyodalmait, örömeit és küzdelmeit – írókat és költőket, tudósokat és művészeket. Szövetségeseinek tekinti mindazokat, akik ki akarnak törni véges világunk börtönéből, földhözragadt, egysíkú szemléletéből, hogy megláthassák az életnek végtelenbe nyíló gyönyörű távlatait. A könyvben elkísérjük Jézus tanítványait, hogyan próbálják megérteni őt, aki meggyógyítja és tanítja az embereket, megbocsátást és örök életet kínál mindenkinek. A halál színe előtt pedig arra tanítja őket, hogy mit jelent az eleven élet Istenben – már itt a földön is. Szava nekünk szól: “azért jöttem hogy életük legyen, bőséges életük”. Timothy Radcliffe 1945-ben született Londonban. Domonkos szerzetes, teológiai tanulmányait Oxfordban végezte. Négy éven át az angol provincia vezetője, majd kilenc éven át, 1992-től 2001-ig a domonkos rend legfőbb elöljárója. Ezekben a mozgalmas években beutazta szinte az egész világot, és megrendítő élményekben volt része: rengeteg borzalmat látott, de találkozott az emberi hősiesség ragyogó példáival is.

Timothy Radcliffe - Miért ​járjunk misére?
A ​neves domonkos teológus a szentmisét közelebb hozza azokhoz, akik rendszeresen járnak templomba, de azokhoz is, akik inkább távol maradnak tőle, mert unalmasnak és értelmetlennek tartják. Radcliffe a szentmisét hatalmas drámaként mutatja be, amely átalakítja emberségünket, és bevon bennünket Isten végtelen életébe és szeretetébe. Fesztelen, könnyed, „hétköznapi” stílusa segít abban, hogy otthonosabban érezzük magunkat a szentmisén.

Timothy Radcliffe - Új ​dalt énekeljetek
A ​ma is keresett előadó, népszerű prédikátor, a Domonkos-rend korábbi legfőbb elöljárója ebben a sok nyelvre lefordított, bestsellerré vált könyvében olyan előadások, levelek, prédikációk szövegét adja közre, amelyeknek fő címzettjei szerzetesek. Ám mivel a szerzetesi életnek – meggyőződése szerint – csak akkor van értelme, ha van mondanivalója a keresztény élet és általában véve az emberi élet számára, jó szívvel ajánlja írásait a szélesebb olvasóközönségnek is. Humorral, szókimondó egyenességgel, közvetlen hangnemben, felszabadító bölcsességgel megírt elemzései arra biztatnak, hogy merjünk énekelni, mert az ének legyőzi az élet legnagyobb ellenségét, a félelmet, és merjünk új dolgokkal kísérletezni, hogy valóban jézusi, evangéliumi szabadsággal élhessünk.

Timothy Radcliffe - Miért ​vagyok keresztény?
A ​világszerte ismert szerzőt már sokan ismerik, a Miért járjunk misére? című könyvéből, szeretik szellemes, olykor humoros stílusát, szókimondó, közérthető fogalmazásait. Mostani könyvének már a címe nekünk szegezi hitünk legradikálisabb kérdését. Válasza: a keresztény életútnak világos célja van: Isten felé tart. Válságoktól sújtott korunkban ez ad számunkra biztos reményt, szabadságot, életörömet és bátorságot.

Kollekciók