Ajax-loader

Ratkó József könyvei a rukkolán


Ratkó József - Gyerekholmi
"Vakablak ​vezet vakajtót,/cepelnek üres szakajtót" - no, vajon milyen furcsa vers kerekedik ebből a szokatlan képből? A nyírségi költő sok humorral megírt verseit , a versen nevelkedő kis olvasó nemcsak élvezi, de ötletet is kap ahhoz, miképpen lehet környezetének naponta látott képeiből remek költői képeket csinálni.

Ratkó József - A ​kő alól
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ratkó József - Drámák
Kötetünk ​Ratkó József kevéssé ismert oldalát, drámaírói és -fordítói munkásságát tárja a nagyközönség elé. A közreadott három darab közül a Segítsd a királyt! című dráma bemutatásának évében, 1985-ben kirobbanó sikert aratott, s elnyerte az év legjobb színpadi alkotásának kijáró Szép Ernő-jutalmat. A mű, mely rendkívüli költői és nyelvi erővel idézi meg Szent István király uralkodásának személyes és máig ható történelmi problematikáját, joggal sorolható drámairodalmunk gyöngyszemei közé. A Kreónban, e különleges költői kísérletében Ratkó arra vállalkozott, hogy megírja Szophoklész Antigonéjának előzményeit, s hogy műve által a ma embere számára is érthetővé tegye Antigoné igazát, akinek a zsarnoki hatalom ellenében is volt bátorsága az isteni törvények mellett dönteni. A kötet utolsó műve, az Antigoné újszerű, eddigi fordítói hagyományoktól eltérő magyarítása minden korábbinál hitelesebben tolmácsolja Szophoklész tragédiáját. Az ókori görög és jelenkori magyar író "együttműködése" nyomán született két tragédia a homo eticus örök ideálját állítja példaképül az ember elé az értékek egyre gátlástalanabb rombolásának korszakában, fogódzót kínálva ezzel mindazoknak, akik emberek kívánnak maradni modern világunk erkölcsi válságában is.

Ratkó József - Fegyvertelenül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ratkó József - Félkenyér ​csillag
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ratkó József - Versek
"Tapasztalataimat ​a létről két mondatban összegezhetem. Fontos végül is két dolog: a születés és a halál. S ami közte van: a szerelem. Írásaim többsége emberlétünk eme Szent-Háromságáról szól." Ratkó József

Ratkó József - Segítsd ​a királyt
"A ​dráma írása közben két elemi parancsnak engedelmeskedtem. 1. Az István-művet leszólni tilos! 2. Úgy kell megírnom ezt a drámát, hogy a későbbi időből senki ne vehesse magára az istváni rangot." (Ratkó József)

Ratkó József - Félelem ​nélkül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ratkó József - Egy ​kenyéren
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ratkó József - Törvénytelen ​halottaim
A ​Törvénytelen halottaim a József Attila-díjas költő negyedik verseskötete. "Ez a könyv - írja Ratkó - a törvénytelen halottaké, első halott anyámé s azoké, akiket háborúra ítéltek, rákra, infarktusra és tüdővészre ítéltek. A földbe és égbe temetettekről, a szemétdombon elmálló és tűzben szétolvadó halottacskákról, szerelmünk aszályáról szól. Az idő vizsgálata közben találtam rájuk. a hiányukra. Kezük és szívük hiányára." A jövőért áldozatot hozó, idő előtt elpusztult névtelen hősök, a múlt áldozatai, a halott történelemépítők előtti tisztelgés és hódolat ez a verseskötet. Az ő emlékük, példájuk idézése. És felhívás az élet folytatásának, továbbvivésének kötelességére. Ratkó költészete a szívósan, fáradhatatlanul végzett munka, a történelmi felelősség,a hűség, a néppel szembeni elkötelezettség költészete. Komor zengésű líra, de hitet, reményt adó. Nem elcsüggeszteni, hanem bajok, nehézségek közepette is biztatni, életkedvre bátorítani akarja olvasóit. A Ratkó-vers színes fantáziára valló képgazdagsága, áttételes képzetkapcsolásai ellenére elemien egyszerű, szíjas, puritán, kiegyensúlyozott. nem festői és zenei hatású elsősorban, inkább keményen kivésett metszetekre vagy fafaragásra hasonlít.

Kollekciók