Ajax-loader

Vercors könyvei a rukkolán


Tropikom%c3%a9dia
elérhető
4

Vercors - Tropi-komédia
Mi ​lenne ha... Mi lenne, ha a tudósok megtalálnák az emberszabású majom és ember közötti hiányzó láncszemet, nem megkövülten és egy példányban, hanem elevenen és több ezer példányban? Ebből a fantasztikus feltevésből indítja el a pergő cselekményt Vercors, tragikomikus bonyodalmak, ötletes fordulatok, szellemes epizódok láncolatán keresztül és vezeti az izgalmas végkifejlet felé. A legnehezebb kérdésre kell választ adni: emberek-e a tropik vagy állatok? Mi teszi az embert emberré? Mert hát végül is az angol bíróságnak kell döntenie róla, hogy gyilkos-e vagy nem gyilkos az újságíró, aki egy tropi nősténnyel nemzett csecsemőjét meggyilkolta... A voltaire-i és france-i hagyományokat folytató filozofikus-fantasztikus regényében Vercors hangot ad gyötrő aggodalmának az emberi méltóságra érdemes emberért, az emberséges emberiségért.

Vercors - A ​csend csatája - Éjféli emlékek
"Amikor ​az 1940-es vereség után a nácik elfoglalták Franciaországot, a francia írók vagy együttműködni kényszerültek vagy elhallgattak. De hogy mégis megmondhassák véleményüket az ellenség tudtán kívül, meg kellett alapítani az Éjféli Kiadót... Illegális kiadót alapítani a Gestapo orra előtt, s kiadni, kinyomtatni, majd terjeszteni A tenger csendjét és utána még negyven más művet, olyan erőpróba volt, ami visszhangot keltett Franciaországban és Franciaország határain túl is... Akárhogy is, akármi történjék is ezekkel a lapokkal, nem restellem, hogy megírtam őket. Amikor az emlékezet gyöngül, amikor már egész szakaszai omlanak a feledés mélyébe, mint megannyi málladozó szikla, amelyet a tenger és az idő szétporlasztott, akkor ideje, hogy az ember összegyűjtse, ami megmaradt, mert aztán késő lesz. Sose szántam rá magam, hogy naplót vezessek, a megszállás alatt meg szóba se jöhetett, legfeljebb olyan, amelyben semmit sem mondok el. Így tehát e korból megmaradt emlékeimnek nincs más forrásuk, csak a kút mélye, amelyben nyugszanak, s ha felhúzzuk a vödröt, meg kell elégednünk azzal, ami benne van. Háromszáz oldalon elég sokszor felhúzom. Csakhogy az elbeszélés, amelynek negyedszázad múltán ilyen módszerrel gyürkőzöm neki, nem tehet eleget a történelmi munkák szigorú követelményeinek. Hézagokra, tévedésekre, időrendi zavarokra kell számítani. S ha éppen megesne, bocsássanak meg nekem: megtettem, ami tellett tőlem. Megpróbálok újra átélni és mások elé tárni egy súlyos tapasztalatot, számomra valószínűleg minden tapasztalatnál súlyosabbat, annak az embernek a tapasztalatát, akit magával sodort egy világkatasztrófa roppant forgószele, s aki néhány barátjával életét kockáztatva megpróbálta megmenteni, ami az életénél is drágább..."

Vercors - Amerre ​a szél fúj
Vercors-t, ​a hajdani grafikust, a háború avatta íróvá. (írói nevéül a híres-nevezetes partizánfészek, a vercors-i fennsík nevét választotta.) Legújabb regénye, amely a Lettres Francaises-ben jelent meg egy készülő nagyobb mű első darabjaként, ugyancsak nagyrészt a második világháborúban játszódik. Izgalmas kalandok sorozata, feszült lélektani helyzetek lánca, de kalandregénynél többé, nagyobb igényű művé avatja Vercors tiszta, szigorú, erkölcsös életfelfogása. Az író, a nagy francia moralisták nyomdokain járva, az ellenállás izgalmas, megkapó jeleneteiben, a haláltáborok és a legutóbbi algériai események megrázó borzalmaiban - az életnek azokban a nagy helyzeteiben tehát, amikor mindenkinek színt kell vallania, mikor az emberség és az embertelenség úgy válik el egymástól, akár a fény az árnyéktól - az erkölcsös, igaz ember képét keresi.

Covers_74049
elérhető
1

Vercors - Farkascsapda
Magányos ​erdészház, távol a falutól. Ott él visszavonultan egy fiatal leány, mogorva apja és öreg nagynénje társaságában. Boldog és elégedett a madárdaltól és a csobogó pataktól hangos csöndben… De egyszerre minden megváltozik. Egy este egy farkascsapdába esett, sérült fiatalember kerül a házba. És a lány élete megtelik feszültséggel, nyugtalansággal és kíváncsisággal. Nem tudja mire vélni az apja rettegését és nagynénje egyre gondterheltebb ábrázatát. Csupa rejtély az ismeretlen felbukkanása. Mit keresett vagy kit a táblával és csapdákkal óvott-védett területen? A búvópatakként folydogáló történetben Vercors különleges hangulatteremtő erővel villantja fel a háborús évek próbatételeit, amelyek nemegyszer sorsdöntően befolyásolják a mai nemzedék magatartását és gondolkodásmódját.

Vercors - A ​Medúza tutaja
1816. ​június 2-án a Medúza nevű francia hajó zátonyra futott Afrika nyugati partjainál. A kapitány tisztjeivel, a hajó teljes élelmiszer- és ivóvízkészletével a mentőcsónakba szállt, a legénységet és a hajó utasait egy hevenyében ácsolt tutajra telepítette, és sorsára hagyta. A tutaj száznegyvenkilenc emberrel, árbóc, vitorla nélkül hányódott a tengeren. A tizenkettedik napon az Árgus hajó személyzete megtalálta a hajótörötteket, de már csak tizenöten voltak életben, a többieket elnyelte a tenger, megölték, felfalták a társaik. - Ezt a hajótörést ábrázolja Géricault világhírű, A Medúza tutaja című képe. És ezt a címet adja verseskötetének Frédéric Legrand, Vercors regényének főszereplője, az anarchista-nihilista költő, mert úgy érzi, a mai polgári társadalom gazdagjai ugyanazzal a kegyetlenséggel és brutalitással küzdenek egymás ellen, mint a híres tutaj "utasai": "A kor: viharos óceán! A pusztuló társadalom hajótöröttei! Gyűlölik egymást! Kölcsönösen felfalják egymást!" Frédéric felesége, Marilise, az ötvenes évek végén súlyos depresszióval keresi fel Esther Aubagne orvosnőt. "Ha egy asszony lelkében megzavarodik, tíz közül kilenc esetben a férj az igazi beteg" - gondolja az orvosnő, és elsősorban Frédéricet hallgatja meg. A házaspár nem sokkal ezután autójával egy szakadékba zuhan és szörnyethal. Baleset? Öngyilkosság? És vajon melyikük vezette az autót? Esther Aubagne a kezelések során gyakran tapasztalja, hogy még a házastársak sem ismerik egymást igazán. És ha egy asszony rájön, hogy csalódott a férjében, megbetegszik, hogy legalább egy időre folytathassa az önámítást. Vajon Legrand-éknál is ez volt-e a baj? A férfi talán csak megjátszotta a lázadót, holott valójában egészen jól beilleszkedett a sokat szidott társadalomba. Ez a csalódás vitte volna a halálba Marilise-t, és vele a férjét is? Vagy megtudott valamit Marilise férje halálos, nagy szerelméről, a gyönyörű Baláról, és kettőjük görögországi idilljéről?

Covers_31969
elérhető
3

Vercors - Vízbarázdák
Vízbarázdák ​jelzik az óceánt átszelő, rozoga hajó útját, amelyen furcsa, nyugtalanító dolgok történnek. Az utasok közt egyre nő a feszültség: fenyegető tragédia előszelét érzik. De a hajó nem süllyed el, csak a főgépésze tűnik el nyomtalanul. A regény hőse nemcsak az életéért küzd, de saját élete - vízbarázdáiból" is kiutat keres. Az életösztön és a szerelem erejét teszi próbára Vercors költői hangulatú regénye. Mi lett volna , ha sorsunk egy-egy fordulóján a másik lehetőséget választjuk? A Mint két testvér abszurd históriájának hőse még többet is tesz. Megkétszereződve, egyszerre két úton indul el. A Voltaire-i hagyományokból táplálkozó regényben az író azt vizsgálja, hogy mennyire szabják meg valakinek a magatartását az egyénisége, a hajlamai és mennyire a társadalmi, történelmi környezet. És nem kell-e vajon a két életútnak egy döntő pillanatban találkoznia?

Vercors - Sylva
A ​regény hősnője egy Sylva nevű lány, illetve nem is lány, hanem róka. Pontosabban: rókából lett lány. Története pedig a legcsodálatosabb, ami rókával megeshetik: miután nővé változott, megkezdődik értelmének fokozatos kibontakozása, emberivé alakulása. Ennek az átváltozásnak izgalmas, kalandokban bővelkedő csodáját beszéli el a regény mesemondója, egy fiatal angol földbirtokos, aki végül önmagán is észleli a csoda hatását: beleszeret Sylvába. Vercors regényét remek lélektani megfigyelések, humoros és kesernyésen fájdalmas epizódok tarkítják, s teszik mindvégig élvezetessé.

Vercors - Les ​animaux dénaturés
En ​Nouvelle-Guinée, une équipe de savants auxquels s'est joint le journaliste Douglas Templemore cherche le fameux « chaînon manquant » dans l'évolution du singe à l'homme. En fait de fossile, ils trouvent une colonie bien vivante. Une colonie de quadrumanes, donc de singes. Mais a-t-on jamais vu des singes troglodytes ? Enterrant leurs morts ? Tandis que les hommes de science s'interrogent sur la nature de leurs « tropis », un homme d'affaires voit en eux une potentielle main-d'oeuvre à bon marché. La seule parade aux noirs desseins du sieur Vancruysen est de prouver l'humanité des tropis. Raisonner en zoo-logues plutôt qu'en paléontologues ne résout qu'à demi le problème mais offre à Doug Templemore un moyen d'obtenir la preuve nécessaire. Ce qui l'amène à risquer sa tête pour notre plus vif divertissement, et notre édification, car sous le rire de cette satire allègre se pose la grave question de ce que nous sommes, nous les « personnes humaines », animaux dénaturés.

Vercors - Tropi-komédia ​/ A tenger csendje és más elbeszélések
Mi ​lenne, ha...? Mi lenne, ha a tudósok megtalálnák az állat és ember közt hiányzó láncszemet, nem is megkövülten és egy példányban, hanem elevenen és több ezer példányban? Ebből a fantasztikus feltevésből kiindulva, a francia író a tragikomikus bonyodalmak, ötletes fordulatok, szellemes epizódok láncolatain keresztül vezeti a cselekményt az aggodalommal várt végkifejlet felé. A kötetben a regényen kívül az író híres - tv-játék formájában sikert aratott - novellája, a Tenger csendje és más elbeszélései is megtalálhatók.

Vercors - A ​rókalány
Vercors ​különös szerelmek történetét írja meg a három kisregényben. Olyan szerelmekét, amelyeknek már a létrejötte is esztelenségnek tűnik, amelyeknek boldog befejezése soha nem jöhet el, de amelyek mélyén mégis ott csillog emberi létünk győzelme. Ezek a szerelmek legyőzik a gyanakvó észt, az ugrásra kész félelmeket, az én önzését. Azt a bonyolult lelki folyamatot tárják fel ezek az írások, amely az észrevenni - rácsodálkozni, megérteni - megszelídíteni stádiumokat átélve juttatják el az embert a vonzódástól az önfeladás vállalásáig, az önző magány helyett a páros lét kívánságáig.

Vercors - A ​tenger csendje és más kisregények
A ​tenger csendje és a Clémentine című kisregényen kívül, amelyek nemcsak könyv alakban, hanem tévéjáték formájában is nagy sikert arattak, és valóságos kis remekművek, az olvasó megtalálhatja még Vercors más jelentős és sikeres írásait is a kötetben. Örömmel olvassa majd Sylva című regényét, melynek hőse egy Sylva nevű lány, illetve pontosabban: rókából lett lány. Története pedig a legcsodálatosabb, ami rókával megeshetik: miután nővé változott, megkezdődik értelmének fokozatos kibontakozása, emberivé alakulása. Ennek az átváltozásnak mulatságos kalandokban bővelkedő csodáját beszéli el a regény mesemondója, egy fiatal angol földbirtokos, aki végül önmagán is észleli a csoda hatását: beleszeret Sylvába. Az Amerre a szél fúj című kisregény egy másik világba repíti az olvasót. Vercors, a nagy francia moralisták nyomdokán járva, a történelem döntő és megrázó pillanataiban - az életnek azokban a nagy helyzeteiben tehát, amikor mindenkinek színt kell vallania, és mikor az emberség és az embertelenség úgy válik el egymástól, akár a fény az árnyéktól - a tiszta, igaz ember alakját, életútját és magatartásformáit kutatja-keresi.

Vercors - A ​tenger csendje
A ​tenger csendje és a Clémentine című kisregényen kívül, amelyek nemcsak könyv alakban, hanem tévéjáték formájában is nagy sikert arattak, és valóságos kis remekművek, az olvasó megtalálhatja még Vercors más jelentős és sikeres írásait is a kötetben. Örömmel olvassa majd Sylva című regényét, amelynek hősnője egy Sylva nevű lány, illetve pontosabban: rókából lett lány. Története pedig a legcsodálatosabb, ami rókával megeshetik: miután nővé változott, megkezdődik értelmének fokozatos kibontakozása, emberivé alakulása. Ennek az átváltozásnak mulatságos kalandokban bővelkedő csodáját beszéli el a regény mesemondója, egy fiatal angol földbirtokos, aki végül önmagán is észleli a csoda hatását: beleszeret Sylvába. Az Amerre a szél fúj című kisregény egy másik világba repíti az olvasót. Vercors, a nagy francia moralisták nyomdokain járva, a történelem döntő és megrázó pillanataiban - az életnek azokban a nagy helyzeteiben tehát, amikor mindenkinek színt kell vallania, és mikor az emberség és az embertelenség úgy válik el egymástól, akár a fény az árnyéktól - a tiszta, igaz ember alakját, életútját és magatartásformáit kutatja-keresi.

Vercors - Le ​silence de la mer
Les ​Editions de Minuit ont été conçues par Vercors à l'automne 1941 et crées par lui avec Pierre de Lescure. Le Silence de la mer est le premier titre à y être publié. Une vingtaine d'autres suivront jusqu'à la Libération, mais c'est le texte inaugural de Vercors qui connaît le plus grand retentissement. Cette sobre histoire, où une famille française s'oppose par le silence à l'officier allemand qu'elle a été obligée de loger, est un plaidoyer implacable contre la barbarie hitlérienne. Sous la calme surface des eaux, c'est la terrible " mêlée des bêtes dans la mer " qui se trouve soudain révélée, et toute " la vie sous-marine des sentiments cachés, des désirs et des pensées qui se nient et qui luttent ". Les récits qui accompagnent ici Le Silence de la mer ont une portée peut-être moins complexe mais tout aussi forte. Tous lancent un vibrant appel aux vertus d'un humanisme conscient de ses devoirs.

Vercors - Mesék ​borogatás közben
Vercors ​neve jól ismert a felnőtt olvasók körében. A magyar származású francia író egyik műve, A tenger csendje a francia ellenállás már klasszikussá vált regénye, melyet nemcsak több ízben jelentettek meg magyarul, de filmen is játszottak. Szívesen ír gyerekeknek is. Ezt a mesefüzért anyjától hallotta, aki lenmaglisztből készített borogatást a számára, a régi világ szokása szerint, amikor beteg volt, és míg a csípős borogatás kisfia testét égette, meséket mondott, hogy fájdalmát enyhítse. Aki elolvassa ezt a rendkívülien szép könyvet, sohasem felejti el alakjait, a valamikor szépséges, önfeláldozó leányt, a későbbi bathilda anyót, és három nemes szívű fiát, a nagy barátságokat, szép szerelmeket, a hétfejű sárkány legyőzésének különös történetét. Ebben a mesevilágban mindenki jó, még a lélek nélküli Szoborember is megváltozik. A jellegzetes középkori francia meséket Heinzelmann Emma magával ragadó, francia középkori metszeteket idéző illusztrációi kísérik.

Kollekciók