Ajax-loader

John Dickson Carr könyvei a rukkolán


John Dickson Carr - A ​halott kopogtat
John ​Dickson Carr (Dickson Carter néve is sok regénye jelent meg) 1906-ban Uniontownban született. 1931-től 1948--ig Londonban a BBC rádiónál dolgozott. Ez idő alatt Adrian Conan Doyle-lal együttműködve megírta a The Life of Sir Arthur Conan Doyle (Sir Arthur Conan Dolyle élete) című életrajzi művet. Carr regényeire, titokzatos történeteire a nagy detektívregényíró intellektualizmusa és logikai szerkesztésmódja hatott. Carr lett a rejtvény-regény nagymestere. Két detektív főhőse is van: Gideon Fell és Sir Henry Merrivale; ők a zárt helyen játszódó rejtélyek specialistái. Carr stílusa és szerkesztémódja az angol kísértettörténetekhez áll közel. Számos művéből film is készült.

John Dickson Carr - A ​London Bridge rejtélye
A ​London Bridge lebontásra ítélt, középkori házainak egyikében meggyilkolnak egy öregasszonyt. Ám nem egyszerű rablógyilkosságról van szó. Jeffrey Wynne, a Bow Street-i rendőrség "tolvajfogója" eleinte nem is sejti, hogy milyen szövevényes "ki kicsoda?" rejtvényt kell megfejtenie a rendelkezésére álló huszonnégy óra alatt. Külön érdekessége a történetnek, hogy a krimik számára különösen kedvező tizennyolcadik században játszódik, abban a korban, amelyben olyan klasszikus "krimik" születtek, mint a Tom Jones, és olyan "kriminális" klasszikusok, mint a Tristram Shandy. John Dickson Carr mestere a műfajnak, és - új oldalát csillogtatva meg - szakértője ennek a kornak is. Élvezetesen elevenedik meg tolla nyomán az 1757-es London, az ódon házakkal szegélyezett London Bridge, a panoptikum, a találkahelyül is szolgáló török fürdők, az álarcosbáljairól híres Ranelagh kertek, a fogadók, s megelevenedik egy-két valóságból vett figura is, mint például a fentebb említett regényekkel így vagy úgy kapcsolatban álló John Fielding békebíró és Laurence Sterne tiszteletes úr. S nem utolsósorban megismerkedhetünk a Scotland Yard ősével, a Bow Street-i titkosrendőrséggel és a detektív szerepkör legrégibb képviselőjével, Jeffrey Wynne tolvajfogóval.

John Dickson Carr - A ​gyilkos óra
Johannus ​Carver londoni órásmester toronyórát készít Sir Edwin Paull vidéki kastélyára. A befejezés előtt álló óra számlapjáról azonban valaki lelopja a mutatókat. Az egyik mutató kisvártatva előkerül: éjnek idején azzal szúrtak le a Carver házban valakit, akit az első pillantásra besurranó tolvajnak vélnek. A helyszínre érkező rendőrség azonban felismeri benne a Gambridge áruház rablógyilkosságban nyomozó Ames felügyelőt. Vajon ki ölte meg Ames felügyelőt, és miért szerelték le mind a két óramutatót? Milyen összefüggés van a két gyilkosság között? Nem gyanús-e, hogy egyre szaporodnak a bűnjelek, és olyan egyértelműen szűkítik a kört a gyanúsíthatók egyike körül? Az ügy mielőbbi lezárására törekvő, a véletlenekbe és a kézenfekvő látszatokba belenyugvó Hadley főfelügyelő és a ravasz észjárású, vaslogikájú dr. Fell összecsapásából végül is a főszereplő órába vésett mottó kerül ki győztesen: "Gondoskodom az igazság diadaláról."

John Dickson Carr - A ​sorozatos öngyilkosságok esete
A ​címben szereplő "öngyilkosságok" színhelye: a vadregényes Skócia, azon belül pedig egy düledező, ősi kastély; szereplői: a nem kevésbé ősi, ám régen elszegényedett Campbell-család kései leszármazottjai. A tét: egy harmincötezer forint értékű életbiztosítás - ha a család feje Angus Campbell, öngyilkos lett, az örökösök egy lyukas garast sem kapnak, míg ellenben ha meggyilkolták... Ám mindkét verzió tökéletesen valószínűtlen. Az ügyet súlyosbítja, hogy újabb "halálugrás" történik az ódon toronyszobából; a festői Coe-vízesés mentén, egy düledező erdei házacskában pedig akasztott emberre bukkannak. Rejtély rejtélyre halmozódik, mígnem színre lép Dr. Gideon Fell, a tohonya, ám éleselméjű tudós, és műkedvelő detektív. A Campbell-nemzetség vérfagyasztó kalandjait számos vidám epizód tarkítja; a nagy meglepetés azonban, a műfaj szigorú szabályai szerint, itt is csak az utolsó oldalakon következik be, természetesen a tudós Dr. Fell közreműködésével.

John Dickson Carr - A ​kastély titka
A ​címben szereplő kastélyban éldegél Matthew Damon úr, három gyerekével, a kicsapongó Victorral, a gyenge idegrendszerű szőke Celiával, és a kicsattanóan temperamentumos Kate-tel. Nem hagyhatjuk említés nélkül Damon úr bájos ifjú hitvesét sem, a Damon gyerekek mostohaanyját, aki a színpadot cserélte fel a kastély úrnőjének szerepkörével. Egy szép napon Victor Damon furcsa okkal hívja meg a kastélyba barátját, Clive Stricklandet, az ifjú regényírót. Clive küldetéséről egyelőre természetesen nem árulhatunk el semmit, annyi azonban bizonyos, hogy merőben más lesz a kimenetele, mint akár ő, akár az olvasók sejtették volna.. John Dickson Carr, a híres angol detektívregény-író neve nem ismeretlen a magyar olvasó előtt sem. Ez a regénye azonban elüt az eddig kiadottaktól, olvasóit ugyanis Viktória királynő korába kalauzolja, és komoly írónak is dícséretére váló műgonddal ábrázolja a múlt század Angliájának londoni és vidéki életformáját egyaránt. Nem kell félni: a múlt század vidéki kastélyai csak olyan alkalmasak voltak rejtélyes büntények elkövetésére /és kibogozására/, mint a modern bűnügyi regények bármelyik színhelye. Nem szűkölködik rejtelmekben és bűnügyekben a Damon család története sem, amelynek legizgalmasabb és legvégzetesebb napjai elevenednek meg John Dickson Carr regényében.

John Dickson Carr - The ​Corpse In The Waxworks
Set ​in the nighttime world of Paris in the Twenties, this eerie mystery begins when a young woman is found dead in the arms of a waxen satyr in the gloomy depths of the oldest waxwork museum in Paris. Monsieur Bencolin must infiltrate the Silver Key Club to solve the crime, where masked men and women thrill to secret and forbidden encounters.

John Dickson Carr - A ​három koporsó
Sírjukból ​kikelő, levegőben repülni tudó, szükség esetén akár szalmaszállá változó, majd újra emberi alakot öltő és az élőkre támadó magyarországi vámpírokkal riogatja egymást egy összeszokott és amúgy józan gondolkodású asztaltársaság, s noha van egy pillanat, amikor egy különös látogatónak köszönhetően szinte mindenki komolyan veszi a rémmesét, végül is senki nem hiszi el igazán. Hiszen felvilágosult korban élünk, és még az asztaltársaság jeles tagja, a rejtélyes jövevény által halálosan megfenyegetett Charles Grimaud is természetes okokat keres a babona mögött. Legalábbis egy darabig, azután környezete legnagyobb megdöbbenésére maga is talizmánhoz folyamodik. Ekkor azonban már késő. Valaki meglátogatja egy igen zord, havas délutánon, s a belülről bezárt szobában találják, golyóval a tüdejében, haldokolva. Akárki ölte is meg, legfeljebb az ablakon távozhatott, ám a hóban sem alant, sem a tetőn nincsenek nyomok... Nem mindennapi feladvány előtt áll Grimaud ismerőse, dr. Fell, valamint Hadley felügyelő, akik csak néhány perccel késték le a gyilkos távozását. Hamisítatlan viktoriánus rémregény a magyar olvasó régi ismerőse, John Dickson Carr tollából, amelyet a legjobb bezárt szoba rejtélyeként tartanak számon.

John Dickson Carr - Holtomiglan ​holtodiglan
— ​Ember, az Isten szerelmére, mit akar? – kiáltotta. — Csak azt nem tudtam, hogyan közöljek magával egy tényt – mondta Sir Harvey, és mintha most csillant volna föl a szemében végre valami igazi emberiesség. Feltekintett Dickre. – Tudja, kicsoda valójában ez az úgynevezett „Lesley Grant”? — Hogy kicsoda valójában…? — Gondolom – mondta Sir Harvey –, a legjobb lesz, ha közlöm magával. Mély lélegzetet vet, fölállt az asztal mögötti székről. Dick ekkor hallotta a puskalövést. És utána mintha rémálommá hullt volna szét a világ.

John Dickson Carr - A ​császár burnótszelencéje
— ​Lehet, hogy nem kellett volna elárulnom önnek – tette hozzá M. Goron bizonytalanul. – Igen, meggondolatlan voltam. A gyanúsítottal nem szokás ilyen nyíltan beszélni a letartóztatás előtt… — Letartóztatás előtt?… – hebegte Eve. — Számolnia kell vele, asszonyom.

John Dickson Carr - Fantom ​a hajón
A ​méltányosság úgy kívánja, hogy könyvemet azon útitársaim emlékének ajánljam, akikkel a háború első napjaiban együtt indultam el a Georgic fedélzetén New Yorkból egy bizonyos angol kikötő felé. A regényben és a valóságos utazás külső körülményei — például az elsötétítés, a mentőmellények viselete stb. – nagyon hasonlítanak egymáshoz. De csak a külsőségek. A valóságban 1939 szeptemberében keltünk útra, és nem 1940 januárjában. Nem szállítottunk fegyvereket, és az itt elbeszélt sajnálatos események közül egyik sem történt meg hajónkon. A regénybeli hajó legénysége, tisztjei, utasai valóságos személyekkel semmiféle rokonságban nincsenek. Röviden: az utazás sajátos légkörét leszámítva könyvem az első szótól az utolsóig teljes mértékben a fantázia szüleménye. London, 1940. május John Dickson Carr

John Dickson Carr - A ​júdásablak
Ki ​ne emlékezne Carr nevére, ki ne emlékezne a szerzőnek a Mutatvány a sötétben című nagysikerű bűnügyi regényére, amelyet a Rakéta Regényújság hasábjain ismerhetett meg a magyar olvasó. Következő számunkban kezdjük el Carr egy másik szenzációs bűnügyi regényének A júdásablaknak közlését. Titokzatos gyilkosság történt Londonban: dolgozószobájában nyílvesszővel megöltek egy tisztes polgárt, s amikor az ajtó kinyílt, az áldozaton kívül egy másik tisztes polgár is ott volt a helyiségben. Vajon ő a gyilkos, ahogy a koronaügyész állítja? Vagy valaki más, ahogy a védelem igyekszik bebizonyítani? Kijuthatott-e egy harmadik személy a szobából, amelynek ajtaja-ablaka belülről tökéletesen be volt zárva? Eltűnhetett-e nyomtalanul két pohár whisky? Ezekre a titokzatos kérdésekre most nem mesterdetektív, nem lélekbúvár, nem amatőr nyomozó, hanem egy zseniális ügyvéd; Sir Henry Merrivale adja meg a választ a londoni esküdtbíróság drámai tárgyalásán. Megjelent a Rakéta Regényújság II. évfolyamának 28-34. számaiban.

John Dickson Carr - Halál ​az öltözőben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John Dickson Carr - The ​Hollow Man
Professor ​Charles Grimaud was explaining to some friends the natural causes behind an ancient superstition about men leaving their coffins when a stranger entered and challenged Grimaud's skepticism. The stranger asserted that he had risen from his own coffin and that four walls meant nothing to him. He added, 'My brother can do more... he wants your life and will call on you!' The brother came during a snowstorm, walked through the locked front door, shot Grimaud and vanished. The tragedy brought Dr Gideon Fell into the bizarre mystery of a killer who left no footprints.

John Dickson Carr - A ​kísértetek háza
Mi ​történik mikor hat józan észjárású embert - akik nem hisznek a szellemekben - hív meg egy hétvégi partyra Martin Clarke, az éppen felújított új otthonába, a Longwood-házba. Ennek a dél-angliai régi háznak nyugtalanító története van, és már két rejtélyes haláleset is történt benne. Az egyik meghívott vendégnek, a szép és keményfejű Tess Frasernek már a bejáratnál valami láthatatlan kéz megmarkolta a bokáját. A vendégek azonban sem a régi történetek hallatán, sem a maguktól ugráló székek, furcsa zajok és recsegések után sem hajlandók hinni a szellemekben. Majd egy borzalmas eset történik: az egyik vendéget, Archibald Bentley Logant egy olyan fegyver lövi homlokon, ami - három tanú állítása szerint - a falról ugrott le és megállt a levegőben... Egyedül Dr. Gideon Fell a legbizarrabb bűncselekmények leleplezője lesz képes megoldani ezt a kísérteties rejtélyt. Mert Dr. Fell továbbra sem hisz a kísértetekben és meg van győződve arról, hogy közönséges gyilkossággal állunk szemben…

John Dickson Carr - Gyilkosság ​a panoptikumban
Két ​előkelő és gazdag lány holttestét ugyanabban az időben fedezi fel a francia rendőrség; az egyiket a Szajnából halásszák ki, a másik egy panoptikum-figura karjaiban alussza örök álmát. Vajon miért ölték meg őket? Félreértésből? Bosszúból? Féltékenységből? Hogyan került az egyik áldozat a panoptikumba? Ki követte el a felháborító kettős gyilkosságot? Ez után nyomoz a francia felügyelő amerikai kollégájával és az egyik lány vőlegényével.

Adrian Conan Doyle - John Dickson Carr - The ​Exploits of Sherlock Holmes
From ​the son of Sir Arthur Conan Doyle, and one of America's greatest mystery writers, John Dickson Carr, comes twelve riveting tales based on incidents or elements of the unsolved cases of Sherlock Holmes. The plots are all new, with painstaking attention to the mood, tone, and detail of the original stories. Here is a fascinating volume of mysteries for new Sherlock fans, as well as for those who have read all the classics and crave more!

John Dickson Carr - Mutatvány ​a sötétben
Különös ​gyilkosság ügyében nyomoz Sodbury Crossban Elliot, a Scotland Yard fiatal felügyelője és dr. Gideon Fell, a híres pszichológus. Marcus Chesneyt, a gazdag őszibaracktermelőt és műkedvelő kriminalistát ölték meg, annak az éjfélkor rendezett mutaványnak a során, amellyel azt akarta bebizonyítani, hogy egy előzőleg történt gyilkosságban nem unokahúga, Marjorie Wills a bűnös. Chesneyt kéksavval mérgezi meg az a valaki, aki az éjszakai előadáson partnere volt, az áldozat utolsó szavai szerint az asszisztense, Wilbur Emmet. Csakhogy néhány óra múlva Wilburt is megölik.

Kollekciók