Ajax-loader

Póta György könyvei a rukkolán


Póta György - Fizikai ​kémia gyógyszerészhallgatók számára
A ​hagyományos megfogalmazás szerint a kémia tudományán belül a fizikai kémia szolgáltatja azokat az általános elveket és törvényszerűségeket, amelyeken a kémia többi ágában felhalmozott ismeretanyag rendszerezése és értelmezése nyugszik. Indokolt, hogy a gyógyszerészhallgatók kémiai tanulmányaik és részben más szakmai tárgyaik megalapozásához fizikai kémiát is hallgassanak. Ugyanakkor a gyógyszerészhallgatók - az érthető tantervi korlátok miatt - a kémia szakosokénál kisebb óraszámban és egyfajta "felhasználói szemlélettel" tanulják ezt a tárgyat. E jegyzettel a gyógyszerészhallgatók olykor megfogalmazódó tanulmányi gondjain kívánunk enyhíteni. Igyekeztünk a tananyagot könnyebben tanulható módon összefoglalni, ám ezzel együtt esélyt kívántunk adni azoknak is, akik a tárgyalt anyagnak az átlagosnál mélyebb megértését tűzik ki célul vagy szeretnének tanulmányaik adott fokán érthető ismertetést kapni bizonyos kapcsolódó témakörökről. Ez az oka annak, hogy a jegyzet - az oktatói válogatást is lehetővé téve - összességében több anyagot tartalmaz, mint amennyi a szokásos előadássorozat keretében el szokott hangozni. Ugyanakkor az állandóan formálódó előadásokon olyasmi is szerepelhet, ami e jegyzetben még nem kapott helyet. Hálával tartozom Dr. Turányi Tamásnak az ELTE Fizikai Kémiai Tanszék egyetemi docensének fáradtságos lektori munkájáért. A jegyzet létrejöttét másként segítő számos kolléga név szerinti felsorolására e helyen nincs lehetőség, de összefoglaló módon szeretnék köszönetet mondani a KLTE Fizikai Kémiai Tanszék oktatói karának továbbá az MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságából és a hazai nemlineáris dinamikai közösségből ismert, segítőkész oktatóknak és kutatóknak. Az olvasó most a jegyzet harmadik kiadását tartja a kezében, amelyet az oktatási tapasztalatoknak megfelelően módosítottam és részben átdolgoztam. Az új kiadás kapcsán is eredményes fizikai kémiai tanulmányokat kívánok a gyógyszerészhallgatóknak és a jegyzet esetleges más felhasználóinak. Arra kérem őket, hogy észrevételeiket juttassák el hozzám.

Kollekciók