Ajax-loader

Clive Prince könyvei a rukkolán


Lynn Picknett - Clive Prince - A ​Sion-rend titka
A ​Sion-rend központi szerepet kap A Da Vinci-kódban, mint ama földalatti szervezet, amely döbbenetes titkait hatalmas ellenségek fenyegetik, és a heroikus Robert Langdonnek és Sophie Neveu-nek, a két főhősnek kell megakadályoznia, hogy ezek a titkok rossz kezekbe kerüljenek. A zajos ünneplés, döbbenet vagy épp őszinte iszonyat ellenére – az adott olvasó nézőpontjától függően –, ami ezeket a titkokat világszerte fogadta, Brown thrillere alapjában véve csupán újjá­élesztett egy régóta dúló vitát. Valójában a rejtélyes Sion-renddel kapcsolatban minden – még a puszta létezése is – heves viták tárgyát képezte az angolul beszélő világban a ’80-as évek eleje óta, otthonában, Franciaországban pedig már legalább egy évtizeddel korábban. A Sion-rend titkában Picknett és Prince alaposabban megvizsgálja ezt a sokat vitatott francia eredetű szervezetet, mely egyesek szerint nagy jelentőségű vallási és történelmi titkok ősi letéteményese. Lynn Picknett és Clive Prince A torinói lepel és A templomosok titka című sikerkönyvekben – mely utóbbit Dan Brown A Da Vinci-kód egyik legfontosabb forrásaként nevez meg – felfed egy ősi összeesküvést, mely a Jézussal, Mária Magdolnával és Keresztelő Jánossal kapcsolatos titkos tudás köré szerveződött, s nagyrészt a Sion-renddel állítólag kapcsolatban álló személyek és csoportok tevékenységében nyilvánult meg. Most A Sion-rend titkában Picknett és Prince alaposabban megvizsgálja ezt a sokat vitatott francia eredetű szervezetet, mely egyesek szerint nagy jelentőségű vallási és történelmi titkok ősi letéteményese. A Csillagkapu-összeesküvéshez – melyben a szerzők amellett érveltek, hogy a látszólag bizarr hiedelemrendszerek valójában hír­szerző ügynökségek, illetve katonai és politikai hatalmak valódi tevékenységét hivatottak leplezni – hasonló stílusban megírt A Sion-rend titka feltárja, valójában milyen fontos is a Sion-rend, s miért kell mindannyiunknak óvatosnak lennünk...

Lynn Picknett - Clive Prince - Stephen Prior - Kettős ​mérce
A ​mind ez idáig magyar nyelven olvasható legkorszerűbb Rudolf Hess-feldolgozást tartja kezében az olvasó, amely olvasmányos, izgalmas stílusa miatt nemcsak a szakemberek, hanem a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számíthat. A történelem nagy rejtélyei közé tartozik Rudolf Hess tette, vagyis az a cselekedet, amely a Harmadik Birodalom második számú náci vezérét a II. világháború elején Németországból Nagy-Britanniába repítette. A furcsa esemény motívumait, illetve következményeit történészek, zsurnaliszták sokasága igyekezett már megfejteni, de mind ez idáig senkinek sem sikerült. A „Kettős mérce – Alternatívák a Rudolf Hess-rejtély megoldására” című munka szerzői a történettudomány szinte minden eszközét felhasználták könyvük elkészítése során. A téma feldolgozásakor könyvtárnyi szakirodalmat, számtalan köz- és magángyűjteményt kutattak végig, nagyszámú újság- és folyóirat-cikket néztek át, megszólaltatták a még fellelhető és értékes információk birtokában lévő szemtanúkat. A címben szereplő „Kettős mérce” valójában arra a megítélésre vonatkozik, ami több mint fél évszázadon keresztül jellemezte Rudolf Hess rejtélyes „küldetését”, és az ehhez kapcsolódó történelmi eseményeket. A szerzők monografikus feldolgozásukban Hess életét gyermekkorától a spandaui börtön utolsó foglyának haláláig végigkísérik. Vizsgálódásuk során a XX. század szinte minden lényeges egyetemes politika-, diplomácia-, eszme- és hadtörténeti kérdését érintik, az eseményeket pro és kontra érvek, illetve források megszólaltatásával világítják meg. A háború utáni időszak liberális szellemében bátran beismerhetjük: ha van valaki, aki képes megtestesíteni a XX. századi Európa történetét, akkor az minden kétséget kizáróan Rudolf Hess. Az első világháború utáni Németország káoszba döntött világában gyökerező, a bal- és a jobboldali szélsőségek gyűlölettől átitatott, keserű küzdelmében edződött ideológiája a megalakuló náci párt húzóemberévé tette. Személye ily módon megtestesítője lett mindazoknak a paradoxonoknak és feszültségeknek, amelyek a gengszterizmus és fegyelem, az állati brutalitás és a magas fokú szervezettség ellentéteiből nőttek ki a két háború közötti Németországban. Bukott missziója magában foglalta kora legjellemzőbb komplexitásait: Amerika világuralomra törő ambícióit, a bolsevizmus fenyegetését és az angol-német háború realitásait. És akár igazi volt, akár hasonmás, Spandau Hetes Számú Foglya az Európa szívében dúló hidegháború eleven szimbóluma, a XXI. század arca lett."

Lynn Picknett - Clive Prince - The ​Templar Revelation
In ​the course of their investigations into Leonardo da Vinci and the Turin Shroud, Lynn Picknett and Clive Prince found clues in the work of the great Renaissance artist that pointed to the existence of a secret underground religion. More clues were found in a twentieth-century London church. These were the beginnings of a quest through time and space that led the authors into the mysterious world of secret societies and such bodies as the Freemasons, the Knights Templar and the Cathars and finally back to the ideas and beliefs of the first century AD and a devastating new view of the real character and motives of the founder of Christianity and the roles of John the Baptist and Mary Magdalene. They reveal nothing less than a secret history, preserved through the centuries but encoded in works of art and even in the great Gothic cathedrals, whose revelation could shake the foundations of the Church.

Lynn Picknett - Clive Prince - A ​templomosok titka
A ​szerzők, Lynn Picknett és Clive Prince a torinói lepellel és Leonardo da Vincivel kapcsolatos kutatómunkájuk során olyan árulkodó nyomokra bukkantak a páratlan reneszánsz művész és tudós műveiben, amelyek egy titkos, földalatti vallási mozgalom létezésére utaltak. Amikor követni kezdték a mozgalom tartós fennmaradására utaló nyomokat, újabb jelekre bukkantak egy XX. századi londoni templomban. Ám mindez csupán a kezdete volt egy olyan, időn és téren átívelő nagyszabású kutatómunkának, amely elvezette őket az európai okkultizmus birodalmáig: olyan titokzatos társaságok sötét múltjába, mint például a szabadkőművesek, a katharok vagy a templomos lovagok. Ahogy az eddigi ismereteken túllépve egyre mélyebbre ástak a témában, a nyomok egészen az i. sz. I. század hiedelmei és nézetei közé vezették őket - a kereszténység feltételezett alapítójához, végül pedig az ő valódi karakterének és motivációinak, valamint Keresztelő János és Mária Magdolna szerepének szenzációs felülbírálásához. Kutatásuk során feltárult előttük Európa évszázadokon át féltve őrzött titkos történelme, amelynek utolsó fejezetei alapjaiban rengethetik meg a keresztény egyházat...

Lynn Picknett - Clive Prince - The ​Stargate Conspiracy
The ​authors of "The Stargate Conspiracy" aim to expose one of the most insidious and dangerous plans of our times. One that involves intelligence agencies, politicians, international bestselling authors, and the world's leading scientists and industrialists. They believe that this conspiracy, centred upon the eternal mysteries of ancient Egypt, targets and threatens us all. Lynn Picknett and Clive Prince highlight a secret agenda which has been pursued for nearly 50 years and which is emerging in the form of a hybrid fundamentalism on the eve of the Millennium. Tracing the identity of the groups involved and their pedigree through occult networks and mind-control experiments, the authors argue that at the heart of this conspiracy is the belief that ancient Egyptian gods were - and are - real extrterrestrial beings, that certain key people are in contact with these beings, and that they are about to return through the "stargate" between our world and theirs. The authors reveal that the background to these ideas can be found within astonishingly advanced scientific knowledge encapsulated in the ancient Egyptian texts, now recognized as a major influence on the development of European thought. The US-funded excavations that have taken place on the Giza plateua since the 1970s - offically denied, but for which Picknett and Prince produce documented evidence - now appear to be the result of directives allegedly received through communication with beings of higher intelligence, who are instructing the conspirators to lay the foundations for great global changes. But are we really preparing for the return of the gods? And, if so, will we be expected to accept unquestioningly the conspirators as our spokesmen? Or is this an exercise in mass deception designed to ensure our support of the conspirators? As the powerful few feed on millennial tension, triumphantly persuading us they alone know how to talk to the gods, the authors intend their work as a serious warning to mankind.

Lynn Picknett - Clive Prince - When ​God Had a Wife
Reveals ​the tradition of goddess worship in early Judaism and how Jesus attempted to restore the feminine side of the faith * Provides historical and archaeological evidence for an earlier form of Hebrew worship with both male and female gods, including a 20th-century discovery of a Hebrew temple dedicated to both Yahweh and the warrior goddess Anat * Explores the Hebrew pantheon of goddesses, including Yahweh's wife, Asherah, goddess of fertility and childbirth * Shows how both Jesus and his great rival Simon Magus were attempting to restore the ancient, goddess-worshipping religion of the Israelites Despite what Jews and Christians--and indeed most people--believe, the ancient Israelites venerated several deities besides the Old Testament god Yahweh, including the goddess Asherah, Yahweh's wife, who was worshipped openly in the Jerusalem Temple. After the reforms of King Josiah and Prophet Jeremiah, the religion recognized Yahweh alone, and history was rewritten to make it appear that it had always been that way. The worship of Asherah and other goddesses was now heresy, and so the status of women was downgraded and they were blamed for God's wrath. However, as Lynn Picknett and Clive Prince reveal, the spiritual legacy of the Jewish goddesses and the Sacred Feminine lives on. Drawing on historical research, they examine how goddess worship thrived in early Judaism and included a pantheon of goddesses. They share new evidence for an earlier form of Hebrew worship that prayed to both male and female gods, including a 20th-century archaeological discovery of a Hebrew temple dedicated to both Yahweh and the goddess Anat. Uncovering the Sacred Feminine in early Christianity, the authors show how, in the first century AD, both Jesus and his great rival, Simon Magus, were attempting to restore the goddess-worshipping religion of the Israelites. The authors reveal how both men accorded great honor to the women they adored and who traveled with them as priestesses, Jesus's Mary Magdalene and Simon's Helen. But, as had happened centuries before, the Church rewrote history to erase the feminine side of the faith, deliberately ignoring Jesus's real message and again condemning women to marginalization and worse. Providing all the necessary evidence to restore the goddess to both Judaism and Christianity, Picknett and Prince expose the disastrous consequences of the suppression of the feminine from these two great religions and reveal how we have been collectively and instinctively craving the return of the Sacred Feminine for millennia.

Lynn Picknett - Clive Prince - A ​Csillagkapu-összeesküvés
A ​Csillagkapu-összeesküvés korunk legveszélyesebb - és legálnokabb - cselszövésének úttörő leleplezése. A könyv feltár egy rendkívüli, hosszú távú tervet, amely sok mindent felhasznál a XX. század végének legizgalmasabb, legradikálisabb ideái közül, és azon hit köré összpontosul, hogy az ősi egyiptomi istenek valóságosan létező, földönkívüli lények voltak - akik hamarosan visszatérnek közénk, és új kort nyitnak az emberiség történetében. A Lynn Picknett és Clive Prince szerzőpáros a hírszerző titkosügynökségek, a vezető politikusok, a forradalmian új kutatások tudósai, bizonyos "újegyiptológusok", modern new age kultuszok és önjelölt messiások szövevényes hálózatának gyökeréig hatolva feltárja az összeesküvés mögött rejlő sokkoló politikai szálakat. A visszatérő ősi istenekkel kapcsolatos izgalmas elképzelések cukorbevonatát valójában egy nagyon is keserű pirula mázaként tervezték meg - amit a jelek szerint sok millióan gyanútlanul, sőt: örömmel készek lenyelni.

Lynn Picknett - Clive Prince - Krisztus ​álarcai
Történelmi ​perspektívából szemlélve az egyetlen dolog, ami minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a Jézus személyével kapcsolatos konvencionális nézeteink tévesek. Az elmúlt két évszázadban történt felfedezések sora megmutatta, hogy az evangéliumi történetek jelentős részét félreértették vagy eltorzították - és pontosan ez az, amiért a hozzánk hasonló kutatók szükségét érzik, hogy megpróbálják kideríteni, mi is történt valójában, és alternatívákat kínáljanak, egyszerűen mert a hagyományos elbeszélésekben oly sok kínos és zavarba ejtő hézag, következetlenség és ellentmondás található. Mind közül az egyik legfelkavaróbb felfedezésünk az volt, hogy a Szentírást tanulmányozó tudósok és a teológusok készséggel elismerik ezeknek az új ismereteknek a többségét, ám csupán az akadémia magas, zárt falai nyújtotta biztonságban. Az átlagos keresztényeket az évek során elárulták, és még ma is csaknem teljes tudatlanságban tartják az evangéliumi történetekben rejlő, gyakran katasztrofális hibákat és tévedéseket illetően, s a bibliakutatók és papok leereszkedően úgy bánnak velük, mintha gyerekek volnának, akik képtelenek feldolgozni a hírt, hogy a Mikulás valójában nem létezik. Úgy éreztük, szükség van egy könyvre, amely összefoglalja az újszövetségi felfedezések aktuális helyzetét, és rendszerezve bemutatja, jelenleg miről tudjuk, hogy pontos, miről bizonyították be, hogy téves, és mi az, ami még mindig kétséges Jézus életével és küldetésével kapcsolatban.

Lynn Picknett - Clive Prince - A ​torinói lepel
A ​világ leghíresebb keresztény ereklyéjének szénizotópos kormeghatározása révén 1988-ban kiderült, hogy valójában egy középkori, vagy reneszánsz hamisítvány. Számos kérdés azonban továbbra is megválaszolatlan maradt. Hogyan tudott valaki ötszáz évvel ezelőtt, vagy még régebben létrehozni egy olyan képmást, amelynek fényképnegatívja oly döbbenetesen életszerű? Hogyan készülhetett egy ilyen kép? És egyáltalán: ki merészelte volna meghamisítani Jézus szent leplét? A szerzők a rejtély nyomába eredtek és kutatásaik során felfedezték, hogy a csínytevő nem más volt, mint maga Leonardo, a reneszánsz művész, tudós, feltaláló - és tréfamester -, kinek újításairól általánosan elfogadott, hogy évszázadokkal megelőzték saját korukat. A szerzők egyúttal rekonstruálták Leonardo titkos technikáját is, amivel a világon elsőként sikerült újra előállítaniuk a lepel képmását.

Kollekciók