Ajax-loader

Lynn Picknett könyvei a rukkolán


Lynn Picknett - Clive Prince - A ​Csillagkapu-összeesküvés
A ​Csillagkapu-összeesküvés korunk legveszélyesebb - és legálnokabb - cselszövésének úttörő leleplezése. A könyv feltár egy rendkívüli, hosszú távú tervet, amely sok mindent felhasznál a XX. század végének legizgalmasabb, legradikálisabb ideái közül, és azon hit köré összpontosul, hogy az ősi egyiptomi istenek valóságosan létező, földönkívüli lények voltak - akik hamarosan visszatérnek közénk, és új kort nyitnak az emberiség történetében. A Lynn Picknett és Clive Prince szerzőpáros a hírszerző titkosügynökségek, a vezető politikusok, a forradalmian új kutatások tudósai, bizonyos "újegyiptológusok", modern new age kultuszok és önjelölt messiások szövevényes hálózatának gyökeréig hatolva feltárja az összeesküvés mögött rejlő sokkoló politikai szálakat. A visszatérő ősi istenekkel kapcsolatos izgalmas elképzelések cukorbevonatát valójában egy nagyon is keserű pirula mázaként tervezték meg - amit a jelek szerint sok millióan gyanútlanul, sőt: örömmel készek lenyelni.

Lynn Picknett - Clive Prince - A ​Sion-rend titka
A ​Sion-rend központi szerepet kap A Da Vinci-kódban, mint ama földalatti szervezet, amely döbbenetes titkait hatalmas ellenségek fenyegetik, és a heroikus Robert Langdonnek és Sophie Neveu-nek, a két főhősnek kell megakadályoznia, hogy ezek a titkok rossz kezekbe kerüljenek. A zajos ünneplés, döbbenet vagy épp őszinte iszonyat ellenére – az adott olvasó nézőpontjától függően –, ami ezeket a titkokat világszerte fogadta, Brown thrillere alapjában véve csupán újjá­élesztett egy régóta dúló vitát. Valójában a rejtélyes Sion-renddel kapcsolatban minden – még a puszta létezése is – heves viták tárgyát képezte az angolul beszélő világban a ’80-as évek eleje óta, otthonában, Franciaországban pedig már legalább egy évtizeddel korábban. A Sion-rend titkában Picknett és Prince alaposabban megvizsgálja ezt a sokat vitatott francia eredetű szervezetet, mely egyesek szerint nagy jelentőségű vallási és történelmi titkok ősi letéteményese. Lynn Picknett és Clive Prince A torinói lepel és A templomosok titka című sikerkönyvekben – mely utóbbit Dan Brown A Da Vinci-kód egyik legfontosabb forrásaként nevez meg – felfed egy ősi összeesküvést, mely a Jézussal, Mária Magdolnával és Keresztelő Jánossal kapcsolatos titkos tudás köré szerveződött, s nagyrészt a Sion-renddel állítólag kapcsolatban álló személyek és csoportok tevékenységében nyilvánult meg. Most A Sion-rend titkában Picknett és Prince alaposabban megvizsgálja ezt a sokat vitatott francia eredetű szervezetet, mely egyesek szerint nagy jelentőségű vallási és történelmi titkok ősi letéteményese. A Csillagkapu-összeesküvéshez – melyben a szerzők amellett érveltek, hogy a látszólag bizarr hiedelemrendszerek valójában hír­szerző ügynökségek, illetve katonai és politikai hatalmak valódi tevékenységét hivatottak leplezni – hasonló stílusban megírt A Sion-rend titka feltárja, valójában milyen fontos is a Sion-rend, s miért kell mindannyiunknak óvatosnak lennünk...

Lynn Picknett - Mária ​Magdolna
Míg ​a hagyományos bölcselet szajhából lett szentként látja Mária Magdolnát, a közelmúltban egyes kutatók és népszerű biográfusok (többek között az evangélikus női humorista, Liz Curtis Higgs) igen meggyőzően amellett érveltek, hogy nem létezik semmiféle bizonyíték arra nézve, miszerint Jézus ezen közeli tanítványa valaha is prostituált lett volna. A revizionista történelem azonban valószínűtlen irányt vesz a Mária Magdolna: a kereszténység titkos istennője című könyvvel, Lynn Picknett írónő nagyon is spekulatív beszámolójával Máriáról, mint az Újszövetség és a korai keresztény egyház "titkos istennőjéről". Picknett több gnosztikus szövegből is merítve egyaránt felsorakoztat elcsépelt és új érveket Máriával kapcsolatban, akiről kijelenti, hogy Jézus valójában őt szemelte ki igazi utódaként. Ahol egyes gnosztikus szövegek szexuális kapcsolatot sejtetnek Mária és Jézus között, Picknett a szigorúan (de rigueur) az ezoterikus korai egyházban folytatott kész nemi rítusokat lát - noha ezeket később betiltották. És amíg néhány képzelet szülte (és viszonylag kései) egyházi legenda szerint Mária Magdolna "Franciaországba" menekült Jézus feltámadása után, Picknett egy teljes részletes fejezetet kínál annak alátámasztására, hogy ez a "francia kapcsolat" nem csupán legenda, hanem tény és valóság.

Lynn Picknett - Clive Prince - The ​Stargate Conspiracy
The ​authors of "The Stargate Conspiracy" aim to expose one of the most insidious and dangerous plans of our times. One that involves intelligence agencies, politicians, international bestselling authors, and the world's leading scientists and industrialists. They believe that this conspiracy, centred upon the eternal mysteries of ancient Egypt, targets and threatens us all. Lynn Picknett and Clive Prince highlight a secret agenda which has been pursued for nearly 50 years and which is emerging in the form of a hybrid fundamentalism on the eve of the Millennium. Tracing the identity of the groups involved and their pedigree through occult networks and mind-control experiments, the authors argue that at the heart of this conspiracy is the belief that ancient Egyptian gods were - and are - real extrterrestrial beings, that certain key people are in contact with these beings, and that they are about to return through the "stargate" between our world and theirs. The authors reveal that the background to these ideas can be found within astonishingly advanced scientific knowledge encapsulated in the ancient Egyptian texts, now recognized as a major influence on the development of European thought. The US-funded excavations that have taken place on the Giza plateua since the 1970s - offically denied, but for which Picknett and Prince produce documented evidence - now appear to be the result of directives allegedly received through communication with beings of higher intelligence, who are instructing the conspirators to lay the foundations for great global changes. But are we really preparing for the return of the gods? And, if so, will we be expected to accept unquestioningly the conspirators as our spokesmen? Or is this an exercise in mass deception designed to ensure our support of the conspirators? As the powerful few feed on millennial tension, triumphantly persuading us they alone know how to talk to the gods, the authors intend their work as a serious warning to mankind.

Lynn Picknett - Clive Prince - Stephen Prior - Kettős ​mérce
A ​mind ez idáig magyar nyelven olvasható legkorszerűbb Rudolf Hess-feldolgozást tartja kezében az olvasó, amely olvasmányos, izgalmas stílusa miatt nemcsak a szakemberek, hanem a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számíthat. A történelem nagy rejtélyei közé tartozik Rudolf Hess tette, vagyis az a cselekedet, amely a Harmadik Birodalom második számú náci vezérét a II. világháború elején Németországból Nagy-Britanniába repítette. A furcsa esemény motívumait, illetve következményeit történészek, zsurnaliszták sokasága igyekezett már megfejteni, de mind ez idáig senkinek sem sikerült. A „Kettős mérce – Alternatívák a Rudolf Hess-rejtély megoldására” című munka szerzői a történettudomány szinte minden eszközét felhasználták könyvük elkészítése során. A téma feldolgozásakor könyvtárnyi szakirodalmat, számtalan köz- és magángyűjteményt kutattak végig, nagyszámú újság- és folyóirat-cikket néztek át, megszólaltatták a még fellelhető és értékes információk birtokában lévő szemtanúkat. A címben szereplő „Kettős mérce” valójában arra a megítélésre vonatkozik, ami több mint fél évszázadon keresztül jellemezte Rudolf Hess rejtélyes „küldetését”, és az ehhez kapcsolódó történelmi eseményeket. A szerzők monografikus feldolgozásukban Hess életét gyermekkorától a spandaui börtön utolsó foglyának haláláig végigkísérik. Vizsgálódásuk során a XX. század szinte minden lényeges egyetemes politika-, diplomácia-, eszme- és hadtörténeti kérdését érintik, az eseményeket pro és kontra érvek, illetve források megszólaltatásával világítják meg. A háború utáni időszak liberális szellemében bátran beismerhetjük: ha van valaki, aki képes megtestesíteni a XX. századi Európa történetét, akkor az minden kétséget kizáróan Rudolf Hess. Az első világháború utáni Németország káoszba döntött világában gyökerező, a bal- és a jobboldali szélsőségek gyűlölettől átitatott, keserű küzdelmében edződött ideológiája a megalakuló náci párt húzóemberévé tette. Személye ily módon megtestesítője lett mindazoknak a paradoxonoknak és feszültségeknek, amelyek a gengszterizmus és fegyelem, az állati brutalitás és a magas fokú szervezettség ellentéteiből nőttek ki a két háború közötti Németországban. Bukott missziója magában foglalta kora legjellemzőbb komplexitásait: Amerika világuralomra törő ambícióit, a bolsevizmus fenyegetését és az angol-német háború realitásait. És akár igazi volt, akár hasonmás, Spandau Hetes Számú Foglya az Európa szívében dúló hidegháború eleven szimbóluma, a XXI. század arca lett."

Lynn Picknett - Clive Prince - A ​torinói lepel
A ​világ leghíresebb keresztény ereklyéjének szénizotópos kormeghatározása révén 1988-ban kiderült, hogy valójában egy középkori, vagy reneszánsz hamisítvány. Számos kérdés azonban továbbra is megválaszolatlan maradt. Hogyan tudott valaki ötszáz évvel ezelőtt, vagy még régebben létrehozni egy olyan képmást, amelynek fényképnegatívja oly döbbenetesen életszerű? Hogyan készülhetett egy ilyen kép? És egyáltalán: ki merészelte volna meghamisítani Jézus szent leplét? A szerzők a rejtély nyomába eredtek és kutatásaik során felfedezték, hogy a csínytevő nem más volt, mint maga Leonardo, a reneszánsz művész, tudós, feltaláló - és tréfamester -, kinek újításairól általánosan elfogadott, hogy évszázadokkal megelőzték saját korukat. A szerzők egyúttal rekonstruálták Leonardo titkos technikáját is, amivel a világon elsőként sikerült újra előállítaniuk a lepel képmását.

Lynn Picknett - Lucifer ​titkos története
A ​Leonardo által használt luciferi szimbólumok titkainak feltárása - az igazi Da Vinci-kód. Lynn Picknett ebben a feltáró erejű, egy régi vallásról írt új könyvében kifejti, hogy a Lucifer név szó szerint azt jelenti: "a fényhozó", és hogy az ősi luciferi kultuszok hívei szilárdan hittek az emberiség megvilágosodásában és az emberi tudás elmélyítésében. Lucifer egykor a Hajnalcsillagot, vagyis a Vénusz bolygót és annak istennőjét személyesítette meg. A "férfi" Lucifer tehát eredetileg nőnemű volt - a szeretet, fény és az emberi melegség isteni ábrázolása. Valójában számos régi istennőt ismertek Lucifera néven - amely titulus Mária Magdolnára is kiterjedt az istennőkultusz papnőjeként és Krisztus örököseként betöltött valódi szerepében. A korai keresztény egyház azonban kisajátította a Lucifer nevet, és annak az arkangyalnak tulajdonította, aki kiűzetett a mennyországból; a későbbiekben pedig a szó a sötétség, a gonosz, az ördög szinonimájává vált. Mindazonáltal a történelem során számos nagy gondolkodó titokban továbbra is az ősi luciferi utat követte. Mindannyiuk közül a leghíresebb nem más, mint Leonardo da Vinci, aki rejtjeles formában beépítette munkáiba eretnek hitének szimbólumait - méghozzá oly módon, hogy csak azok láthassák, akiknek birtokában van a kulcs a megfejtésükhöz.

Lynn Picknett - Clive Prince - A ​templomosok titka
A ​szerzők, Lynn Picknett és Clive Prince a torinói lepellel és Leonardo da Vincivel kapcsolatos kutatómunkájuk során olyan árulkodó nyomokra bukkantak a páratlan reneszánsz művész és tudós műveiben, amelyek egy titkos, földalatti vallási mozgalom létezésére utaltak. Amikor követni kezdték a mozgalom tartós fennmaradására utaló nyomokat, újabb jelekre bukkantak egy XX. századi londoni templomban. Ám mindez csupán a kezdete volt egy olyan, időn és téren átívelő nagyszabású kutatómunkának, amely elvezette őket az európai okkultizmus birodalmáig: olyan titokzatos társaságok sötét múltjába, mint például a szabadkőművesek, a katharok vagy a templomos lovagok. Ahogy az eddigi ismereteken túllépve egyre mélyebbre ástak a témában, a nyomok egészen az i. sz. I. század hiedelmei és nézetei közé vezették őket - a kereszténység feltételezett alapítójához, végül pedig az ő valódi karakterének és motivációinak, valamint Keresztelő János és Mária Magdolna szerepének szenzációs felülbírálásához. Kutatásuk során feltárult előttük Európa évszázadokon át féltve őrzött titkos történelme, amelynek utolsó fejezetei alapjaiban rengethetik meg a keresztény egyházat...

Lynn Picknett - Clive Prince - Krisztus ​álarcai
Történelmi ​perspektívából szemlélve az egyetlen dolog, ami minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a Jézus személyével kapcsolatos konvencionális nézeteink tévesek. Az elmúlt két évszázadban történt felfedezések sora megmutatta, hogy az evangéliumi történetek jelentős részét félreértették vagy eltorzították - és pontosan ez az, amiért a hozzánk hasonló kutatók szükségét érzik, hogy megpróbálják kideríteni, mi is történt valójában, és alternatívákat kínáljanak, egyszerűen mert a hagyományos elbeszélésekben oly sok kínos és zavarba ejtő hézag, következetlenség és ellentmondás található. Mind közül az egyik legfelkavaróbb felfedezésünk az volt, hogy a Szentírást tanulmányozó tudósok és a teológusok készséggel elismerik ezeknek az új ismereteknek a többségét, ám csupán az akadémia magas, zárt falai nyújtotta biztonságban. Az átlagos keresztényeket az évek során elárulták, és még ma is csaknem teljes tudatlanságban tartják az evangéliumi történetekben rejlő, gyakran katasztrofális hibákat és tévedéseket illetően, s a bibliakutatók és papok leereszkedően úgy bánnak velük, mintha gyerekek volnának, akik képtelenek feldolgozni a hírt, hogy a Mikulás valójában nem létezik. Úgy éreztük, szükség van egy könyvre, amely összefoglalja az újszövetségi felfedezések aktuális helyzetét, és rendszerezve bemutatja, jelenleg miről tudjuk, hogy pontos, miről bizonyították be, hogy téves, és mi az, ami még mindig kétséges Jézus életével és küldetésével kapcsolatban.

Kollekciók