Ajax-loader

Freisinger Edéné könyvei a rukkolán


Freisinger Edéné - Irodai ​ügyvitel
A ​tankönyv bemutatja a hatékony ügyintézés elősegítéséhez szükséges legfontosabb irodatechnikai eszközöket, megismertet az üzleti levelezés és az ügyiratkezelés tartalmi és formai szabályaival. Tartalmazza a kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó illem-, etikett- és protokollszabályokat, felhívja a figyelmet a hivatali nyelv stílusának és a nyelvhelyességi szabályok betartásának fontosságára.

Freisinger Edéné - Levelezési ​ismeretek
„A ​szó elszáll, az írás megmarad" szállóige gyakorlati tapasztalaton alapuló tény, hiszen az írott szöveg értelme a maradandóság. A szóbeli közlés gondolataink közvetlen előadása, a levél a közvetett kapcsolatteremtés eszköze. A meggondolatlanul papírra vetett gondolat sokszor hátránnyal, esetleg jogi következményekkel járhat. Fogalmazzunk választékosan, objektív hangnemben, tömören, de közérthetően, udvariasan! Törekedjünk hibátlan helyesírásra, tiszta, hibamentes gépelésre, mondanivalónk esztétikus formába öntésére! Könyvünk ehhez kíván segítséget nyújtani, az egyszerű levelektől a gyakran használt ügyiratok bemutatásáig.

Freisinger Edéné - Ügyviteli, ​igazgatási és ügyvitel-technikai ismeretek
A ​tankönyv a legfontosabb gazdasági, jogi és munkajogi alapfogalmakat, a hivatali szervezet felépítését, az igazgatási és ügyviteli munkakörök feladatait tartalmazza. Megismerhető az ügyintézés minden mozzanata, az ügyirat beérkezésétől az elintézésig. Bemutatja az üzleti levelezés és az ügyiratkészítés tartalmi és formai szabályait, a fontosabb ügyviteli gépeket és berendezéseket, azok alkalmazását.

Kollekciók