Ajax-loader

Dr. Dienes Valéria könyvei a rukkolán


Dr. Dienes Valéria - Miénk ​az idő
Lelkem, ​tebenned mérem az időt; ne ellenkezz velem, hogyan lehetséges ez; ne vezessen félre benyomásaid tömege. Mondom, tebenned mérem az időt. Azt a benyomást, amelyet az előtted elvonuló dolgok benned keltenek s amely megmarad, midőn már azok eltűntek, ezt a számomra jelenlévő benyomást mérem, nem azt, ami már elmúlt s a benyomást létrehozta. Ezt mérem, mikor az időt mérem. Vagy ez tehát az idő, vagy nem az idő, amit mérek. De hogyan áll a dolog, mikor a csendet mérjük s azt mondjuk, a csend addig tartott, ameddig a hang kitartott? Nem nyújtjuk-e gondolatunkat a hang tartama szerint, mintha az még hangzana, hogy aszerint adhassuk meg a csend tartamának idejét? Mert mikor a hang és a száj hallgatnak, gondolatban elvonulnak előttünk dalok, versek, s különféle beszéd s továbbhaladásunk terjedelmét és az idő tartamát egyiktől a másikig éppúgy megadjuk, mint mikor szóban hangzanak.

Dr. Dienes Valéria - Dienes ​Valéria önmagáról
Dienes ​(Geiger) Valéria (1879-1978) filozófus, Bergson tanítványa és műveinek fordítója, Prohászka lelki leánya és szellemi partnere, Teilhard műveinek fordítója és a mozdulatművészet hazai kibontakoztatója, e szöveggyűjteményben életművéről és hitéről vall. E vallomásszerű írásokat olvasva végigkövethetjük korunk nagy tanújának lelki szellemi útját. Szabó Ferenc a francia „XY par lui- méme” sorozat mintájára kezdte el szerkeszteni és kiadni Rómában a Mai írók és gondolkodók c. könyvsorozatát, amely korunk nagy íróit és gondolkodóit mutatja be vallomásaik alapján. Mauriac, Marcel, H.U. von Balthasar és Varillon valomásai Rómában, Scneider és Emmanuel gondolatai pedig már Budapesten, a Szent István Társulatnál jelentek meg. A 7. kötettől (Teilhard önmagáról, 1999) a szegedi Agapé teszi közzé a sorozatot. „Dienes Valéria 1912 első felében Párizsban, miközben Bergson filozofiai kurzusait hallgatja, délutánonként látogatja Raymond Duncan görögtorna tanfolyamát a Théatre des pas du Loup-ban. Isadora Duncan táncait a Chátelet-ben háromszor tekinti meg. Bergson filozófiája és a Duncan házaspár mozdulatművészete ihletésére 1912-1919 között alakítja ki orkesztikáját.

Dr. Dienes Valéria - Hajnalvárás
Dienes ​Valéria, vagyis Dienes Pálné Geiger Valéria (1879–1978), táncpedagógus, filozófus. Kialakította mozdulatművészeti rendszerét, melyet orkesztikának nevezett el. Filozófiai kérdésekkel, a mozgáskultúra lélektanával, esztétikájával foglalkozott, filozófiai műveket fordított. Az Aquinói Szent Tamás Társaság tagja, a Mozgáskultúra Egyesület társelnöke; a magyar filozófiai nyelv fejlesztéséért Baumgarten-díjat kapott. Több misztériumjátékot írt. Ez a kötet elmélkedéseit, verseit tartalmazza és Belon Gellért püspökkel folytatott hosszabb beszélgetését, melyben végigjárja életét, és elbeszéli Prohászka Ottokár különleges hatását rá, mely a püspök halála után is folytatódott. Írásainak másik kötete „Miénk az Idő” címen jelent meg.

Kollekciók