Ajax-loader

Moholy-Nagy László könyvei a rukkolán


Oskar Schlemmer - Moholy-Nagy László - Molnár Farkas - A ​Bauhaus színháza
A ​Bauhaus színháza c. kiadványt a ma már nagyhírű iskola elméleti-gyakorlati ismereteket terjesztő könyvsorozatának 1925-ös kiadása alapján jelentetjük meg először magyarul. Schlemmer avantgarde színháza, Molnár Farkas építészeti újításai, a színpadtechnika, a világítás és a bábfigura szcenikai felhasználása napjainkban is számtalan új élményt nyújt. A kötet képanyaga, tipográfiája és a színpadi játékformák leírása gazdag vizuális eseményt kínál a mai olvasónak.

Moholy-Nagy László - Látás ​mozgásban
A ​világhírű magyar származású művész, akinek neve a modern képzőművészet legnagyobbjai között szerepel, élete utolsó szakaszában az Amerikai Egyesült Államokban tanított és ott hozta létre az ún. amerikai "Bauhaust". Életművének betetőzése ez az elméleti, esztétikai, pedagógiai szintézis, amely szülőhazájában még nem jelent meg. Az a dinamizmus és mély expresszió, amely az avantgárd törekvések, majd a német Bauhaus műhelyében oly meggyőző alakot nyert, ebben a nagyszerű összefoglalásban úgy jelenik meg, hogy abból a mai multimédia korszak sokféle specialistája, érdeklődője, diákja is sok-sok szempontot, ösztönzést nyerhet. A kötet elsőrendű haszna persze a művészoktatásban kamatozik majd (de ez ennek középiskolai szintjére is érvényes!): látni, mozgásban érzékelni, ezt a mozgást leképezni, belülről rekonstruálni, mimetizálni tanít nagy-nagy bölcsességgel és érett pedagógiai szellemmel. Ezt az - eredetileg is csak Moholy-Nagy halála után publikált - munkát igen érdekes, önmagában is instruktív képanyag egészíti ki. ; A több mint száz éve született magyar művész eredeti alkotásai közül csak elvétve akad hazai közgyűjteményekben néhány munka; fontos, hogy ez a szellemi főmű a közkönyvtárakban hozzáférhető legyen, és sokak okulására, nemesedésére szolgáljon. A posztmodern korban el kellene juttatni a tanultabb embereket a modern művészet szellemének megértéséhez: a Látás mozgásban ezt a célt szolgálja.

Moholy-Nagy László - A ​festéktől a fényig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Moholy-Nagy László - Új ​művészek könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Moholy-Nagy László - Color ​in Transparency
László ​Moholy-Nagy was one of the most ardent seekers of the 'New Vision' among the early twentieth century avant-garde artists. His ongoing preoccupation with the phenomenon of light defined all periods of his artistic creativity, and his strength lay in his effortless skill translating light and spatial dimensions from one medium to another. In the early 1930s the first color processes became widely available. After he had mastered the different fields of black/white photography, it was only to be expected that Moholy would focus his creative energy on the next hot issue among photographers. Color photography proved to be one of Moholy's most important media of artistic production, but until now, with a few exceptions, his work in the field of color photography is unknown. This book presents 100 works - advertisements, portraits, urban views, New Bauhaus studies, and abstract compositions - from the early days of Moholy's experimentation with color in 1934 until his death in 1946.

Moholy-Nagy László - Az ​anyagtól az építészetig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Moholy-Nagy László - Új ​viszonylatok
Moholy-Nagy ​László (1895-1946) a modernizmus művészetének egyik legjelentősebb magyar származású képviselője volt, akinek életműve a Bauhaus tanáraként eltöltött évek után európai és amerikai nagyvárosokban teljesedett ki. Annyi más kortársához hasonlóan a harmincas évek végétől pályája Amerikában folytatódott, ahol a Chicagóban megalapított, máig működő művészeti iskola számára kidolgozott művészetoktatási programjával alapvetően megváltoztatta a vizualitás mindennapi életben betöltött szerepéről vallott nézeteket. Fáradhatatlanul kísérletező művészegyéniség volt, aki otthonosan mozgott a festészet, a szobrászat, a fotó- és filmművészet, de az ipari formatervezés, a látványtervezés és a reklámgrafika területén is. Kreativitásának, művészi energiáinak tárgyiasult dokumentumai, fényképei, filmjei, nevétől elválaszthatatlan fotogramjai, tanulmányai, elméleti írásai és gyakorlati pedagógiai munkássága a XX. Század második felére szinte teljes mértékben beépültek a kortárs művészetről és a design jelentőségéről folytatott szakmai közbeszédbe. A kiadvány a Kecskeméti Fotómúzeum gyűjteményéből nyújt válogatást.

Moholy-Nagy László - Festészet, ​fényképészet, film
Moholy-Nagy ​László (1895-1946) egyike a modern művészet legsokoldalúbb egyéniségeinek. Festő, fotográfus, művészeti szakíró, a modern tipográfia egyik megalapítója, aki az ún. fotógramok, fotókollázsok készítése mellett a képzőművészeti karakterű filmalkotásban is járatos volt. Fénymodulátorai, mozgó szín-fényalkotásai, a negyvenes években alkotott forgatókönyvei jelentik a napjainkban virágkorát élő "kinetikus művészet" kezdetét - maga a kifejezés is tőle származik. Pedagógusként is igen jelentős és nagy hatású munkát végzett: 1923-28 között a Bauhaus tanára volt, majd a 30-as évek végén Chicagóban megalapította a modern amerikai törekvésekben nagy szerepet játszó Új Bauhaust. Mint a németországi Bauhaus tanára, Gropiusszal együtt szerkesztette az ún. Bauhausbücher-sorozatot; néhány kötetét ő maga írta, többek között a "Malerei, Fotografie, Film" címűt is, amely először 1927-ben jelent meg. 1967-ben a "Neue Bauhausbücher" sorozatban ismét napvilágot látott, s most jelenik meg végre magyar nyelven is. Ebben az ősnyomtatvány jellegű, érdekes írásban azokkal az új ábrázolási lehetőségekkel foglalkozik Moholy-Nagy, amelyeket a fényképezés és a film jelent a képzőművészet számára. A fényképészetben nemcsak a valóság reprodukálásának egyik lehetőségét látta, hanem azt az új képességet is, amely lehetővé teszi a valóság _felfedezését_. Olyasféle felfedezésről van szó, amely a tárgyi világot az új nézetek és látószögek, valamint az akár mikroszkopikus aprólékosságú részletek révén eddig ismeretlen aspektusból tárja elénk. "Másféle természet szól a kamerához, mint a szemhez" - ez Moholy-Nagy felfedezésének az alapigazsága. S mivel a fényképészeten belül egyetemességre törekszik, könyvében nyolcvanöt oldalon keresztül a legváltozatosabb felvételekben, fotókompozíciókban, illetve fotótrükkökben gyönyörködhetünk.

Kollekciók