Ajax-loader

Cornificius könyvei a rukkolán


Cornificius - A ​C. Herenniusnak ajánlott rétorika
Fordította, ​utószóval és jegyzetekkel ellátta Adamik Tamás. --- A szónoki beszéd mások meggyőzésének művészete. A szónoki mesterséget meg lehet tanulni - például egy retorika-tankönyvből. A szónoklattan, a retorika a szónoki beszédről szóló összes tudást magában foglalja. A klasszikus ókor egyik vezető irodalmi műfaja a szónoki beszéd volt. A görög és latin szónokok neve éppúgy fennmaradt, mint a költőké. Korunkban egyre inkább szükség van a szónoki tudásra, a retorika alapfogásainak ismeretére. A demokrácia alapja ugyanis mások érveléssel való meggyőzése. Erre pedig fel lehet. és fel is kell készülni. És honnan tudnánk a legjobban ismereteket szerezni, ha nem az ókori rétoroktól? Könyvünk tehát tankönyv, az első teljes egészében ránk maradt római retorika, amely összegzi mindazt az ismeretet, amit a görögök és a rómaiak a szónoki beszédről tudtak. A retorika hasznos, mert az igazság és a jog természettől fogva erősebb az ellenkezőinél, úgyhogy ha az ítéletek nem, olyanok, mint amilyeneknek lenniük kellene, szükségszerűen a szónok a hibás, és méltó az elmarasztalásra. (Arisztotelész)

Cornificius - A ​szónoki mesterség
A ​szónoki beszéd mások meggyőzésének művészete. A szónoki mesterséget meg lehet tanulni - például egy retorikatankönyvből. A szónoklattan, a retorika a szónoki beszédről szóló összes tudást magában foglalja. A klasszikus ókor egyik vezető irodalmi műfaja a szónoki beszéd volt. A görög és latin szónokok neve éppúgy fennmaradt, mint a költőké. Korunkban egyre inkább szükség van a szónoki tudásra, a retorika alapfogásainak ismeretére. A demokrácia alapja ugyanis mások érveléssel való meggyőzése. Erre pedig fel lehet és fel is kell készülni. És honnan tudnánk a legjobban ismereteket szerezni, ha nem az ókori rétoroktól? Könyvünk tehát tankönyv, az első teljes egészében ránk maradt római retorika, amely összegzi mindazt az ismeretet, amit a görögök és a rómaiak a szónoki beszédről tudtak. "A retorika hasznos, mert az igazság és a jog természettől fogva erősebb az ellenzőinél, úgyhogy ha az ítéletek nem olyanok, mint amilyennek lenniük kellene, szükségszerűen a szónok a hibás, és méltó az elmarasztalásra." (Arisztotelész)

Kollekciók