Ajax-loader

Szigeti Lajos könyvei a rukkolán


Covers_407076
elérhető
0

Szigeti Lajos - Erővonalak
Modern ​költőhöz illő szakszerűséggel és pontossággal, nevükön nevezve teszi a versbe a világ tárgyait, lényeit, s rajzolja oda, olykor csak egy-egy vonással, segítségül híva a tudományt is, a mindenséget. Képei érzékletesek, anyagszerűek. (Lator László) A versek abszolút lírai természetességét csodálom, szerzőjük otthonosságát akár a kötött, akár a szabados zenei sorokban. Végképp elhallgathatatlan, hogy filozofikus költőről van szó, aki érzéki burokba rejti gondolatait. (Tarján Tamás) Megfogott a filozofikus hang, az emberi élet és a világlétezés kérdései fölötti töprengés, és megfogtak a természeti képek, az eredeti és újszerű metaforák. Jó érzéke van a meditációra is. Remekül tudja a tárgyi világot, a természetet, a látványt átlelkesíteni, a jelenségek mögött a jelt, a jelentést fölmutatni. S amit kerestem, a költő személyiségét, vallomásait is megtaláltam. (Tüskés Tibor)

Szigeti Lajos - A ​tejút szélén
Vannak ​költők, akik végtelenül bonyolult és egyre inkább széteső világunkat tovább bomlasztják. Nem mondatokat, gondolatokat, érzelmeket vetnek papírra, csak indulatfoszlányokat, képtöredékeket, agyonkínzott nyelvtörmeléket. Szigeti Lajosban még él a költészet szakrális hivatása. Összefoglalni a bomladozót, felülemelkedni a megtévesztő látszat köznapiságán és kimondani a dolgok mögött rejlő kimondhatatlant. Őrizve a hagyományt, a múlt halhatatlan értékeit, ugyanakkor néven nevezve az újat, otthonosan mozogva szédületes iramban fejlődő civilizációnk elképesztő vívmányai között. A kötet számtalan verse meggyőző példa arra, hogy milyen jól megférnek bennük a hagyományos természeti képek a tudomány vagy a technika legújabb felfedezéseire utaló kifejezésekkel. Ennek a szintézisnek a létrehozása ugyanakkor különleges költői technika kialakulását eredményezi. Szigeti Lajos versei általában rövidek, szűkszavúak és tele vannak frappáns csattanókkal. Az embernek néha az az érzése, hogy olvasói élmény helyett egyfajta akrobata mutatvány látványának a részese. Amit persze csaknem minden esetben zsongítóra enyhít a szerző valamennyi munkáját végigkísérő zeneiség. Így lesz a torokszorító drámából szívmelegítő, nagyon rokonszenves, a XXI. század frenetikus hangzavarában is jól megkülönböztethető egyéni líra. (Hárs Ernő)

Szigeti Lajos - Hívó ​szó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók