Ajax-loader

Urbán János könyvei a rukkolán


Urbán János - Matek Gyakorló 7. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - Urbán János - Vincze István - Sokszínű ​Matematika 9
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - Urbán János - Vincze István - Sokszínű ​Matematika 11
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - Urbán János - Vincze István - Sokszínű ​Matematika 10
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Urbán János - Határértékszámítás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Póda László - Urbán János - Fizika 10. Emelt szintű kiegészítésekkel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Urbán János - Koldusjáték
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Urbán János - Határérték-számítás
A ​könyv a Műszaki Könyvkiadó Bolyai-sorozatának 9. tagja, amelyben a szerzők célja megismertetni az olvasót a matematikai analízis alapfogalmával, a határérték-fogalommal és annak néhány alkalmazásával. A példatár anyagának megértéséhez nincs szükség több előismeretre, mint a középiskolák első három évfolyamának matematikai anyagára. A fejezetek három részre tagolódnak először a legfontosabb definíciókat, tételeket foglalják össze, majd a gyakorló feladatok, végül az önálló megoldásra szánt feladatok következnek. A gyakorló feladatok megfogalmazása után közvetlenül következik a megoldás. Az egyes fejezetekben kitűzött feladatok megoldásai a fejezet végén, egy helyen találhatók meg. A könyvet elsősorban egyetemi és főiskolai hallgatóknak ajánljuk, illetve azoknak a középiskolás diákoknak, akik a reáltudományok terén kívánják folytatni tanulmányaikat.

Hajnal Imre - Nemetz Tibor - Urbán János - Pintér Lajos - Matematika ​- IV. osztály - fakultatív B tagozat
A ​tanárok és a tanulók körében a legkedveltebb matematikatankönyv-sorozat. A tankönyvsorozatot elsősorban a négyosztályos gimnáziumokban tanulóknak ajánljuk, de jól használhatók valamennyi középiskolában. A sorozat négy alapkönyve a hagyományos, alapóraszámban tanulók számára készült. Azoknak a tanulóknak, akik a III. és IV. évfolyamon a matematikát választják fakultációs tárgynak, a B fakultációs tankönyveket ajánljuk.

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - Urbán János - Vincze István - Sokszínű ​Matematika 12
Az ​elmúlt évek legnépszerűbb és legszínvonalasabb matematika-tankönyvcsaládjának tagja. Az iskolai oktatásban, valamint otthoni gyakorlásra továbbra is kitűnően használható.

Dégen Csaba - Póda László - Urbán János - Fizika ​10.
A ​könyv rövid tartalmi ismertetője: A tankönyv célja a fizika tantárgy érdekessé és érthetővé tétele, valamint a fizika és mindennapjaink kapcsolatának bemutatása. A könyv szép kivitelű, gazdagon illusztrált. Tudományos érdekességeket, naprakész információkat is tartalmaz. A Fizika 10. tankönyvben számos olyan tartalmi és formai újdonság van, ami (jelenleg) egyetlen más fizikakönyvben sem található meg. A fejezeteket oldalpár nyitja: baloldalon a fejezet egy kísérletének videó-képkockái láthatók, jobboldalon a fejezet témájának rövid ismertetése szerepel. Minden lecke új oldalon kezdődik két nyitóképpel és egy nyitó kérdéssel, valamint egy mindennapi jelenségről szóló rövid szöveggel és kérdéssel. A leckéket alcímek tagolják, segítve a tananyag követését, a szövegben való tájékozódást. A leckékben szereplő tartalmi elemek: kísérletek leírása tapasztalattal és következtetéssel, kidolgozott feladat(ok), olvasmány(ok), kérdések és feladatok. A fejezetek végén rajzos összefoglalás található. A könyv végén a feladatok végeredményeit közöljük. A könyvet tárgymutató zárja.

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - Urbán János - Vincze István - Colourful ​Mathematics 10.
A ​kiadvány az MS-2310 Sokszínű matematika 10. c. kötet angol nyelvű változata. This book is the English version of the Hungarian market leader textbook titled Sokszínű matematika 10.

Kosztolányi József - Kovács István - Pintér Klára - Urbán János - Vincze István - Colourful ​Mathematics 9.
A ​kiadvány az MS-2309 Sokszínű matematika 9. című kötet angol nyelvű változata. This book is the English version of the Hungarian market leader textbook titled Sokszínű matematika 9.

Imrecze Zoltánné - Reiman István - Urbán János - Fejtörő ​feladatok felsősöknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Árki Tamás - Konfárné Nagy Klára - Kovács István - Trembeczki Csaba - Urbán János - Sokszínű ​matematika feladatgyűjtemény 9-10.
A ​9-10. évfolyamos feladatgyűjtemény két évfolyam feladatanyagát összevonva tartalmazza, melyekhez a megoldás CD mellékleten található.

Hack Frigyes - Dr. Fülöp Ferenc - Kugler Sándorné - Radnai Gyula - Urbán János - Szabados László - Nemerkényi Antal - Balázs Lóránt - Büki András - Négyjegyű ​függvénytáblázatok, összefüggések és adatok
A ​könyv a régi, az érettségi és a felvételi vizsgákon harminc éve használatos Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések című kiadvány átdolgozott, kiegészített, adattartalmában felfrissített változata. A középiskolai matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz és kémia tananyagában megtalálható legfontosabb összefüggéseket és a számítási feladatokhoz nélkülözhetetlen adatokat, táblázatokat tartalmazza. A tartalomból: matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia.

Urbán János - Matematikai ​logika
Ennek ​a feladatgyűjteménynek az a célja, hogy a matematikai logika legfontosabb alapfogalmaival és alkalmazásaival ismertesse meg az Olvasót. A feladatgyűjtemény anyagának megértése nagyon kevés konkrét matematikai előismeretet tételez fel (nagyjából a gimnázium első két osztályának matematika-tananyagát), de a fogalmak megértése, a feladatok megoldása komoly matematikai érdeklődést és absztrakciós készséget igényel. A matematikai logika olyan részeit itt nem tárgyaljuk, amelyeknek megértéséhez szükség lenne a végtelen halmazok számosságával, ill. matematikai axiómarendszerekkel kapcsolatos ismeretekre. A példatár egyes pontjai általában három részre tagolódnak. A bevezetőben röviden összefoglaljuk a legfontosabb fogalmakat, tételeket. Ezek alkalmazásaként gyakorló feladatok következnek - ezek megoldása közvetlenül a kitűzés után következik - majd a pont végén önálló megoldásra szánt feladatok következnek. A kitűzött feladatok megoldását minden fejezet végén, egy helyen találja meg az Olvasó. A gyakorló feladatok és a feladatok anyagában sok fontos elméleti ismeret található. Az is előfordul, hogy fogalmak definícióját, tételek megfogalmazását is itt találja meg az Olvasó. Aki a matematikai logika alapjainak rendszeres felépítését akarja megismerni, annak számára fontos, hogy sorra vegye - és lehetőleg önállóan oldja meg - a gyakorló feladatokat és feladatokat.

Póda László - Urbán János - Fizika ​10.
Kíváncsi ​vagy arra, miért nehéz lecsavarni a lekvárosüveg tetejét, ha forrón zárták le? Érdekel, hogy miért csökken a levegő hőmérséklete nagy tömegű hó olvadásakor? Gondolkodtál már azon, kell-e villámcsapástól tartani az autóban vagy a repülőgépben utazóknak? Szeretnéd megérteni, hogyan működik az érintőképernyő? FEDEZD FEL A VILÁGOT!

Árki Tamás - Konfárné Nagy Klára - Kovács István - Trembeczki Csaba - Urbán János - Sokszínű ​matematika feladatgyűjtemény 11-12.
A ​feladatgyűjtemény, amelyet a kezében tart, egyedülálló a középiskolai matematika feladatgyűjtemények között. A szokásos tematikus felépítésen túl ugyanis ebben a kötetben évfolyamonként, kisebb fejezetekre bontva találjuk a feladatokat. A könyv felépítése pontosan követi a _Sokszínű matematika_ tankönyvcsalád köteteinek szerkezetét, így akik ebből a tankönyvből tanulnak, közvetlenül alkalmazhatják az órai munka és az önálló gyakorlás, sőt az érettségi felkészülés során is. Ugyanakkor - mivel a feladatgyűjtemény felépítése természetesen megfelel a tantárgy belső logikájának és az iskolákban általánosan alkalmazott kerettanterveknek - minden nehézség nélkül használhatják azok is, akik más tankönyvekből tanulják, illetve tanítják a matematikát. A feladatok nagy száma és változatossága miatt a tanulók bőségesen találnak a maguk számára kitűzött szintnek megfelelő gyakorlási lehetőséget. Így a tankönyveket és a feladatgyűjteményt együtt használva kellő jártasságot szerezhetnek a feladatmegoldásban. Az egyes fejezetek végén található _Vegyes feladatok_ áttekintést adnak az adott fejezet anyagából, ezért jól segíthetik az átfogóbb számonkérés előtti felkészülést.

Ruzsa Imre - Urbán János - A ​matematika néhány filozófiai problémájáról / Matematikai logika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Urbán János - Matematika ​I. gyakorló tesztek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók