Ajax-loader

Leonard Mlodinow könyvei a rukkolán


Leonard Mlodinow - Stephen ​Hawking
Leonard ​Mlodinow egyedülálló és mélyen személyes visszaemlékezésében azt a csaknem két évtizedet idézi fel, amikor Hawking munkatársaként és barátjaként ezzel a sokoldalú emberrel dolgozott. Találkozunk azzal a zseniális Hawkinggal, aki a világegyetem rejtélyein gondolkozik – és végül megfogalmazza a fekete lyukak úttörő elméletét, amellyel új lendületet ad a kozmológiai kutatásnak és utat mutat a fizikusok számára, hogy merőben újszerű módon vizsgálják az univerzum eredetét. Megismerjük Hawkingot, a kollégát és az embert, aki betegsége miatt percenként mindössze hat szót képes megformálni, mégis arra törekszik, hogy beszélgetéseit humorral fűszerezze. Emellett találkozunk Hawkinggal, a baráttal, aki grimaszaival, mosolyával, vagy egyszerűen csak szemöldöke rándításával közvetíti gondolatait és érzéseit. Mlodinow bepillantást enged Hawking magánéletébe, amint a bor és a curry iránti szenvedélyének hódol; megosztja érzéseit szerelemről, halálról és saját fogyatékosságáról; vagy éppen a filozófia és a fizika legmélyebb kérdéseivel birkózik. Akár Hawking munkája iránti odaadó lelkesedését ábrázolja, akár azt mutatja be, miként ragadja meg a pillanat varázsát, például amikor a Cam folyón csónakáznak (bár a kis kirándulás halálos kockázatot jelent számára). Mlodinow mindig kidomborítja Hawking öntörvényű szellemét. Mélyen megható beszámolója barátságukról nemcsak a fizika természetéről és gyakorlatáról szól, hanem számos tanulságot rejt az életről, valamint arról, hogy sokkal többet is el tudunk érni, mint amire képesnek tartjuk magunkat.

Leonard Mlodinow - Az ​emberi gondolkodás rövid története
Néhány ​millió évvel ezelőtt őseink lejöttek a fáról, és felegyenesedve kezdtek járni. Szabaddá vált kezükkel szerszámokat készítettek, elméjükkel pedig felfogták az őket körülvevő világot. Leonard Mlodinow szenvedélyes és gondolatébresztő utazásra viszi magával olvasóit az emberi előrehaladás és a tudomány fejlődésének kulcsfontosságú állomásain keresztül. Eközben lebilincselően újszerű képet rajzol fajunk egyedi tulajdonságairól és társadalmunkról, amelynek köszönhetően eljutottunk a kőszerszámoktól az írott nyelvig, a kémia, a biológia és a modern fizika megszületésének köszönhetően pedig napjaink technikai civilizációjáig. Útközben koronként bemutatja a tudományos gondolkodást befolyásoló kulturális környezetet, valamint a neves filozófusok, természettudósok és gondolkodók színes személyiségét; Galileit, aki jobban kedvelte a festészetet és a költészetet az orvostudománynál, ezért kimaradt az egyetemről; Isaac Newtont, aki egy hegyes szerszámmal nyomta a saját szemét, hogy jobban megértse a fény és a színek változásait; és Antoine Lavoisier-t, aki két hétig csak tejet ivott, hogy megvizsgálja annak szervezetére gyakorolt hatását. Charles Darwin, Albert Einstein, Werner Heisenberg és sok kevésbé ismert, de éppoly zseniális elme bukkan fel a könyv lapjain. Ezekből az élettörténetekből kiderül, mennyire tudható be az emberi fejlődés annak, hogy makacsul keresték a válaszokat a helyesen megfogalmazott egyszerű kérdésekre, a miértekre és a hogyanokra. Az emberi gondolkodás rövid története nemcsak a természettudományok kedvelőinek szól, hanem mindenkinek, akit érdekel az alkotó gondolkodás és a világ megértéséért folytatott szakadatlan küzdelem. A könyvet áthatja a szerzőre jellemző intelligencia, éleslátás, tájékozottság és hitelesség, így válik a mű az emberiség szellemi kíváncsisága előtti nagyszerű tisztelgéssé.

Leonard Mlodinow - The ​Drunkard's Walk
In ​this irreverent and illuminating book, acclaimed writer and scientist Leonard Mlodinow shows us how randomness, change, and probability reveal a tremendous amount about our daily lives, and how we misunderstand the significance of everything from a casual conversation to a major financial setback. As a result, successes and failures in life are often attributed to clear and obvious cases, when in actuality they are more profoundly influenced by chance. The rise and fall of your favorite movie star of the most reviled CEO--in fact, of all our destinies--reflects as much as planning and innate abilities. Even the legendary Roger Maris, who beat Babe Ruth's single-season home run record, was in all likelihood not great but just lucky. And it might be shocking to realize that you are twice as likely to be killed in a car accident on your way to buying a lottery ticket than you are to win the lottery. How could it have happened that a wine was given five out of five stars, the highest rating, in one journal and in another it was called the worst wine of the decade? Mlodinow vividly demonstrates how wine ratings, school grades, political polls, and many other things in daily life are less reliable than we believe. By showing us the true nature of change and revealing the psychological illusions that cause us to misjudge the world around us, Mlodinow gives fresh insight into what is really meaningful and how we can make decisions based on a deeper truth.

Leonard Mlodinow - Részeg ​bolyongás
Sokan ​nem hiszünk benne, pedig így van: a véletlen óriási mértékben befolyásolja mindennapi életünket. Ennek következtében az életben elért sikereket vagy elszenvedett kudarcokat gyakran egyértelmű és nyilvánvaló okoknak tulajdonítjuk, holott azokat valójában alapvetően a véletlennek köszönhetjük. Kedvenc sportolónk vagy a legtöbbet szidott politikus tündöklése és bukása - valójában mindannyiunk egész sorsa - legalább annyira tükrözi a véletlen, mint az előzetes tervezés és az eredendő adottságok hatását. Megdöbbentő lehet, amikor felismerjük: kétszer akkora annak a valószínűsége, hogy úton a lottózóba autóbalesetben veszítjük az életünket, mint annak, hogy a megvásárolt szelvénnyel megnyerjük a főnyereményt. Mlodinow szemléletesen mutatja be, hogy az iskolai osztályzatok, a politikai közvélemény-kutatások és életünk sok más ítélete sokkal kevésbé megbízható, mint azt hisszük. Miközben rámutat a valószínűség igazi természetére és feltárja azokat a pszichológiai illúziókat, amelyek következtében tévesen ítéljük meg a bennünket körülvevő világot, újszerű betekintést nyújt abba, hogy mi az, ami igazán ésszerű, és hogyan hozhatunk mélyebb gondolkodásra alapozott döntéseket. Az osztályteremtől a bírósági tárgyalóteremig, a pénzügyi piacoktól a szupermarketekig, az orvosi rendelőtől a Fehér Ház Ovális Irodájáig Mlodinow mindenütt érdeklődést keltő, lenyűgöző. Az olvasókat nemcsak a véletlen, az esély és a valószínűség világán kalauzolja végig, hanem a világ új szemléletét is felkínálja. Ez az eredeti és váratlan utazás arra hívja fel a figyelmet, hogy életünk számtalan eseménye csak annyira jelezhető előre, mint amennyire az éjszakai bárból a friss levegőre kitántorgó ember lépései.

Leonard Mlodinow - Subliminal
Leonard ​Mlodinow, the best-selling author of The Drunkard’s Walk and coauthor of The Grand Design (with Stephen Hawking), gives us a startling and eye-opening examination of how the unconscious mind shapes our experience of the world and how, for instance, we often misperceive our relationships with family, friends, and business associates, misunderstand the reasons for our investment decisions, and misremember important events. Your preference in politicians, the amount you tip your waiter—all judgments and perceptions reflect the workings of our mind on two levels: the conscious, of which we are aware, and the unconscious, which is hidden from us. The latter has long been the subject of speculation, but over the past two decades researchers have developed remarkable new tools for probing the hidden, or subliminal, workings of the mind. The result of this explosion of research is a new science of the unconscious and a sea change in our understanding of how the subliminal mind affects the way we live. Employing his trademark wit and lucid, accessible explanations of the most obscure scientific subjects, Leonard Mlodinow takes us on a tour of this research, unraveling the complexities of the subliminal self and increasing our understanding of how the human mind works and how we interact with friends, strangers, spouses, and coworkers. In the process he changes our view of ourselves and the world around us.

Leonard Mlodinow - A ​tudattalan
Leonard ​Mlodinow, a Részeg bolyongás című sikerkönyv szerzője és A nagy terv társszerzője (Stephen Hawkinggal) meghökkentő és meglepő módon vizsgálja meg, miként alakítja tudatalatti elménk a világról szerzett tapasztalatainkat és például hogyan vezet félre a családtagjainkkal, barátainkkal és üzletfeleinkkel való kapcsolatban, hogyan érti félre befektetési döntéseinket és milyen pontatlanul emlékszik fontos eseményekre. A politikusok népszerűségétől a pincérnek adott borravaló összegéig minden ítéletünk és érzékelésünk elménk kétszintű működését tükrözi: a tudatosat, amelyet ismerünk, és a tudattalant, amely rejtve marad előlünk. Az utóbbi már hosszú ideje találgatások tárgya, de az elmúlt két évtizedben a tudósok olyan figyelemre méltó, új eszközöket fejlesztettek ki, amelyekkel az elme rejtett, tudatalatti működése is megvizsgálható. A kutatás területén ennek nyomán végbement robbanásszerű fejlődés eredményeképpen megszületett a tudattalan új tudománya és tengernyi változás következett be felfogásunkban arról, miként befolyásolja a tudatalatti a mindennapi életünket. A rá jellemző éleslátással és a legelvontabb tudományos kérdések világos, közérthető magyarázataival Leonard Mlodinow körbevezeti az olvasót ezeknek a kutatásoknak a világában. Fellebbenti a fátylat a tudattalan én bonyolultságáról, és elmélyíti az agy működésére vonatkozó ismereteinket. Elmagyarázza, milyen kölcsönhatásban állunk barátainkkal, az idegenekkel, a házastársunkkal és a munkatársainkkal. Eközben megváltoztatja a magunkról és a bennünket körülvevő világról alkotott képünket.

Stephen W. Hawking - Leonard Mlodinow - A ​Briefer History of Time
Stephen ​Hawking's worldwide bestseller, A Brief History of Time, remains one of the landmark volumes in scientific writing of our time. But for years readers have asked for a more accessible formulation of its key concepts--the nature of space and time, the role of God in creation, and the history and future of the universe. Professor Hawkings response is this new work that will guide nonscientists everywhere in the ongoing search for the tantalizing secrets at the heart of time and space.... Although briefer, this book is much more than a mere explanation of Hawkings earlier work. A Briefer History of Time both clarifies and expands on the great subjects of the original, and records the latest developments in the field--from string theory to the search for a unified theory of all the forces of physics. Thirty-seven full-color illustrations enhance the text and make A Briefer History of Time an exhilarating and must-have addition in its own right to the great literature of science and ideas.

Stephen W. Hawking - Leonard Mlodinow - The ​Grand Design
The ​three central questions of philosophy and science: Why is there something rather than nothing? Why do we exist? Why this particular set of laws and not some other? No one can make a discussion of such matters as compulsively readable as the celebrated University of Cambridge cosmologist Hawking (A Brief History of Time). Along with Caltech physicist Mlodinow (The Drunkard's Walk), Hawking deftly mixes cutting-edge physics to answer those key questions. For instance, why do we exist? Earth occupies a "Goldilocks Zone" in space: just the perfect distance from a not-too-hot star, with just the right elements to allow life to evolve. On a larger scale, in order to explain the universe, the authors write, "we need to know not only how the universe behaves, but why." While no single theory exists yet, scientists are approaching that goal with what is called "M-theory," a collection of overlapping theories (including string theory) that fill in many (but not all) the blank spots in quantum physics; this collection is known as the "Grand Unified Field Theories." This may all finally explain the mystery of the universe's creation without recourse to a divine creator. This is an amazingly concise, clear, and intriguing overview of where we stand when it comes to divining the secrets of the universe.

Stephen W. Hawking - Leonard Mlodinow - A ​nagy terv
A ​VILÁG EGYIK LEGNAGYOBB GONDOLKODÓJÁNAK CSAKNEM EGY ÉVTIZED UTÁN AZ ELSŐ JELENTŐS MUNKÁJA, MELYBEN ÚJ VÁLASZOKAT AD AZ ÉLET VÉGSŐ KÉRDÉSEIRE. Mikor és hogyan kezdődött az Univerzum története? Miért vagyunk itt? Miért van ott valami a semmi helyett? Mi a valóság természete? Miért vannak a természeti törvények olyan pontosan beszabályozva, hogy éppen megengedjék a hozzánk hasonló lények létezését? És végül, a Világegyetemünkre érvényesnek látszó „nagy terv” bizonyítékot jelent-e egy jóindulatú Teremtő létezése mellett, aki mozgásba hozta a világ fejlődését – vagy a természettudomány másmilyen választ ad erre a kérdésre? Stephen Hawking és Leonard Mlodinow legújabb könyvükben briliánsan szellemes, ugyanakkor egyszerű és közérthető nyelven mutatják be az Univerzum rejtelmeire vonatkozó, legfrissebb tudományos elképzeléseket. Elmondják, hogy a kvantumelmélet szerint a kozmosznak nem egyetlen létezése vagy történelme van, hanem az univerzum minden lehetséges történelme egyidejűleg létezik. Amikor ezt az Univerzum egészére alkalmazzuk, az elképzelés megkérdőjelezi az ok és okozat viszonyának hagyományos felfogását. A szerzők szerint az a tény, hogy a múlt nem ölt határozott formát, azt jelenti, hogy nem a történelem hoz létre bennünket, hanem mi magunk hozzuk létre a történelmet, azáltal, hogy megfigyeljük a múltat. A szerzők kifejtik, hogy mi magunk is a korai Világegyetemben fellépő kvantumfluktuációk leszármazottai vagyunk, és megmutatják, miként jelzi előre az elmélet a „multiverzum” létezését – amely elképzelés szerint a miénk csak egyike annak a rengeteg univerzumnak, amelyek mindegyikében eltérő természeti törvények uralkodtak, és amelyek mind spontán módon, a semmiből bukkantak elő. Emellett Hawking és Mlodinow megkérdőjelezi a valóság hagyományos fogalmát, amikor felállítják a valóság „modellfüggő” elméletét mint a legjobb elméletet, amelynek felfedezésében reménykedhetünk. Végül megvizsgálják az M-elméletet mint a minket és az egész Világegyetemünket irányító törvények magyarázatát. Ez az elmélet jelenleg az egyetlen életképes jelölt arra, hogy a „mindenség elmélete” legyen. Ha sikerül bebizonyítani az elmélet helyességét, írják a szerzők, akkor ez lesz az az egyesített elmélet, amelyet már Einstein is keresett. A nagy terv bármely más könyvnél informatívabb és provokatívabb útikalauz azon felfedezések világába, amelyek megváltoztatják világképünket, és alapjaiban fenyegetik legjobban kedvelt elképzeléseink némelyikét.

Stephen W. Hawking - Leonard Mlodinow - Az ​idő még rövidebb története
Stephen ​Hawking világszerte ismert sikerkönyve Az idő rövid története mérföldkő volt a tudományos ismeretterjesztés történetében. Ennek csak egyik oka a szerző lebilincselő stílusa, a másik viszont az általa tárgyalt lenyűgöző témák: a tér és az idő természete, Isten szerepe a teremtésben, a Világegyetem története és jövője. Kétségtelen tény viszont, hogy a könyv megjelenése óta sok olvasó jelezte Hawking professzornak, hogy milyen nehézséget okozott a könyvben szereplő legfontosabb fogalmak megértése.Ezért született meg Az idő még rövidebb története. A szerző szerette volna korábbi könyve mondanivalóját még érthetőbbé tenni olvasói számára - és egyúttal kiegészítette azt a legújabb tudományos megfigyelések és felfedezések ismertetésével.

Leonard Mlodinow - Eukleidész ​ablaka
Az ​Eukleidész ablaka című könyvben Leonard Mlodinow pompás idegenvezetőként kalauzol végig bennünket a geometria öt forradalmának eseményein, a görögök párhuzamosokról alkottott fogalmától a legutolsó hipertér-elképzelésekig. Bemutatja, hogy a térrel - legyen az a nappali szoba vagy egy másik galaxis - kapcsolatos egyszerű kérdések miként lehettek a legmagasabb szintű tudományos és technikai eredmények rejtett mozgatórugói. A precíz és hiteles kutatás, valamint a könnyen érthető, humoros történetmesélés szerencsés elegye teszi megdöbbentően eredetivé a geometria elsőbbségének bizonygatását. Akik valaha átnéztek már Eukleidész ablakán, azok számára a tér, az anyag és az idő már soha nem lesz olyan, mint előtte volt.

Leonard Mlodinow - Feynman ​szivárványa
LEONARD ​MLODINOW 1981-ben szerezte meg fizikusi doktorátusát a Berkeley Egyetemen, és azonnal a California Institute of Technology, a természettudományok híres fellegvára földszintjén találta magát, Richard Feynman és Murray Gell-Mann szomszédságában. Miután néhány hétig szorongva várta, hogy kiderüljön, valójában nem is őt akarták felvenni, és csak tévedésből került oda, úgy döntött, él a lehetőséggel, és megpróbálja attól az embertől megtudni, mi a dolga a tudományban és az életben, akinek a hatására fizikus lett. Így kezdődött beszélgetéssorozata Richard Feynmannal, amelyből ez a kötet íródott. A súlyos beteg, élete vége felé közeledő Feynman és a zöldfülű kezdő beszélgetéseiből - tudományról, kreativitásról, szerelemről, matematikáról, boldogságról, Istenről és a művészetekről - csak úgy süt az intellektuális hedonizmus. Feynman szerint csak azzal érdemes foglalkozni az életben, ami szórakoztató, és csak az szórakoztató, amire kíváncsiak vagyunk, csak azt érdemes csinálni, amiben biztosak vagyunk, és egyáltalán: csak saját magunkra érdemes hallgatnunk. A vívódó pályakezdő nemcsak Feynmannal beszélget, hanem a másik Nobel-díjassal, Murray Gell-Mann-nal és számos kollégájával is, akiknek szavaiból mind-mind másféle szakmai és emberi választások, pályák rajzolódnak ki. Mlodinow végül rádöbben, hogy a sikerhez, a boldogsághoz és az elégedettséghez még a Nobel-díjasok esetében is számtalan út vezet.

Kollekciók