Ajax-loader

Hajdu Judit könyvei a rukkolán


Hajdu Judit - Családi ​titok
_Hogyan ​lehet visszaépíteni a bizalmat hosszú évek hazugsága után?_ Anna kétségbe esve keresi fel a Nevelési Tanácsadót. Kamasz fiával elviselhetetlen lett az élet, mióta egy heves családi vita alkalmával fény derült a fiú születésének igaz történetére. A kamasz életkorral együtt járó zűrök összekeverednek a bizalomvesztés okozta lázadással, miközben Anna kezét megköti a bűntudat. A kötet bemutatja, hogyan talál egymásra újra anya és fia a narratív szemléletű családterápiás folyamat során, hogyan tudják újraépíteni az elveszett bizalmat és újra hinni a gyerekkori történetekben.

Hajdu Judit - Vallomások ​az Isten országáról
A ​magánélet hétköznapjaiba ágyazott istenhit megvallásának irodalmi igényű példája a kötet. A Szabálytalan napló Adventtől Húsvétig engedi láttatni Hajdu Judit elmélkedéseinek főbb vonulatát. Az Isten léte és vigasztalást nyújtó tudata azok számára is kapaszkodót jelenthet, akik ritkán vagy egyáltalán nem gondolkodnak a természetfeletti erőkről. Zsoltárok olvasása közben kelt gondolatokat oszt meg olvasóival a teológus szerző, aki a modern világ vallási és hitbéli kérdéseit is érinti írásaiban. - Elmélkedésre, csendes elmélyülésre való olvasmány.

Hajdu Judit - Újdonat-új ​mesék Isten Országáról
Ezek ​a mesék a felnőtteket jobban megérintik, mint a gyermekeket. Hogy miért? .... Nem lehet szavakba foglalni, milyen az, amikor egy-egy mese olvasása után úgy érezzük: mintha megváltozott volna a világ - és én is jobb ember lettem, hacsak egy vonásnyit is

Hajdu Judit - Mesék ​Isten országáról
A ​mesegyűjteménynek kettős célja van. Mivel az egyházi év ünnepeinek sorrendjében halad (adventtől karácsonyon át húsvétig, pünkösdig és az őszi nagy Szűz Mária ünnepig), megtaníthatja kis olvasóit a fontosabb katolikus ünnepek sorrendjére, dátumára és mibenlétére, másrészt kedves, kicsiknek való olvasmányt kínál, persze vallásos tartalmú meséket, amelyek a fa, a magocskák, a kisveréb, a szél, a Fagykirály stb. történetei kapcsán az üdvtörténet értelmezését segíthetik elő. A mesék természetesen erősen didaktikusak, a vallási nevelődést szolgálják, ugyancsak ezt teszik a kötetvégi példabeszéd-parafrázisok, Jézus példabeszédeinek gyerekek számára való átírásai is.

Hajdu Judit - Pötyi
A ​szerző, aki magát, a történetbeli kiskutya tulajdonosának, egyszerűen csak, Pötyi gazdájának nevezi, hű társa hétköznapi "ténykedései" köré szőtte rövid, többnyire érzelmes történeteit. A vallásos érzületű gyermekolvasóknak való könyvecske lényegében arról mesél, hogy a hívő embernek olyan feltétlen odaadással, áhítattal, alázattal és szeretettel kell szemét a mindenhatóra emelnie, ahogyan ezt Pötyi teszi, amikor a gazdájára néz. A vallásos nevelésben részesülő gyerekek bizonyára jó néhány "elvont fogalmat" is megértenek majd Pötyi sorsának alakulásán keresztül.

Kollekciók