Ajax-loader

Pataky Dénes könyvei a rukkolán


Pataky Dénes - Szinyei ​Merse Pál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pataky Dénes - A ​magyar rajzművészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pataky Dénes - A ​francia impresszionizmus
Az ​impresszionista festészet alaphangját 1862-ben szinte egyszerre ütötte meg Manet és Degas. A 60-as évek elején az új irányzat festői között két csoportot lehetett megkülönböztetni; az egyiket a Pissarro körül csoportosuló Cézanne és Guillaumin alkották, a másik Monet körül alakult ki, tagjai Bazille, Renoir és Sisley voltak. Az irányzat e jelentős képviselői mellett a kisebb tehetségekkel is foglalkozik a szerző. Először az impresszionizmus újdonságnak számító vonásait jellemzi, majd egyenként mutatja be szereplőit. A művészek életútja a könyvben egy-egy kiállítás idején mint csomópontban találkozik, majd újra külön elemzi a szerző a munkásságukat. Kitekintést nyújt a mű az impresszionizmus előzményeire és a belőle kinövő irányzatokra is. 48 színes és 71 fekete-fehér nyomat illusztrálja a kiadványt.

Pataky Dénes - Farkas ​István
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pataky Dénes - Bernáth ​Aurél
Bernáth ​Aurél festészete és elméleti munkássága mintegy fél évszázad óta a magyar művészeti élet homlokterében áll. Somogy megyében, Marcaliban született, és első művészeti impulzusait Kaposvárnak, Rippl-Rónai városának köszönhette, de tulajdonképpeni iskolája a nagybányai művésztelep volt. Rövid bécsi és berlini expresszionista kitérő után végérvényesen a nagybányai iskola szubjektív lírai természetszemléletéhez kanyarodott vissza. Egy átmeneti korszak markánsabb művei (Csendélet sakktáblával, Hegedű, Riviéra) után lágyabb, bensőségesebb hangulatú festmények következtek (Reggel, Ősz, Tél), majd a művészpálya hűvösebb, tartózkodóbb, legújabb figurális kompozíciókig, csendéletekig és a balatoni képek közismert sorozatáig vezet tovább. Bernáth Aurél esztétikai, művészetelméleti és irodalmi jellegű írásai 1935 óta folyamatosan jelennek meg. Az album 24 nagyméretű színes reprodukciója a művész festői pályafutásának valamennyi eddigi korszakát fő művekkel kívánja bemutatni. Az egyszínű képek grafikai munkásságából adnak szemelvényeket, illetve néhány megsemmisült alkotást dokumentálnak.

Passuth Krisztina - Pataky Dénes - XX. ​századi művészet
A ​kötet a Szépművészeti Múzeum műkincseit bemutató sorozathoz kapcsolódva, a legfiatalabb együttes, a XX. századi gyűjtemény anyagából ad válogatást. A gyűjtemény létrehozásában nagy része volt a két szerzőnek is.

Marjai Imre - Pataky Dénes - A ​hajó a művészetben
Akár ​a vadászat élménye, a hajózás, ez a nagy kaland - hisz az embernek végül is nem természetes eleme a víz - ősidők óta foglalkoztatta a művészek fantáziáját. Amióta az ember első, primitív csónakjain kimerészkedett a tavakra, átszelte a folyókat, és végül tengerre szállt, festmények sora örökítette meg ezt a romantikus és ősi témát. Pataky Dénes művészettörténész Marjai Imrével, a hajózás történetének kutatójával összefogva követte nyomon a téma fejlődését az európai festészetben az I. századtól kezdve a XX. század első évtizedéig. Római freskótól középkori oltárok képein át vezet az út a hajó- és tengerábrázolás virágkoráig, az újkorig, amikor a nagy tengeri hatalmak, Hollandia, Anglia és Franciaország mesterei megteremtik a festészet történetének legcsodálatosabb hajóábrázolásait. A van de Velde család, Turner vagy később a francia Fauves-csoport színes témákat kereső művei, Marquet, Derain képei egyetemes értékeket jelentenek. A két szerző azonban nemcsak a festmények esztétikai jelentőségét ismerteti, hanem e szinte kivétel nélkül hiteles ábrázolásokon keresztül röviden feltárja a hajózás fejlődésének évezredes útját is, 48 színes táblával illusztrálva az egyes szakaszokat.

Marjai Imre - Pataky Dénes - A ​hajó története
Az ​emberiség és a hajó története már a legősibb időktől kezdve szorosan összekapcsolódott. Az ősember úszó fatörzse - melyre kapaszkodva a csónakkészítés gondolatára jutott - volt a kezdő lépés a hajó történetében. Ettől a momentumtól kezdve vezetik be az olvasót a szerzők technikatörténeti, kultúrtörténeti művükben a vitorlás hajók típusainak és építésének ismertetésébe, a navigáció és tengeri történelem tudományába. A szerzők földrajzi és kronológiai felosztásban tárgyalják a hatalmas anyagot. Hasonló átfogó, a téma minden részletére kiterjedő munka eddig még nem jelent meg magyar nyelven. A könyv gazdag illusztrációs anyaga a rég letűnt korok hajóinak rekonstruálásában elsősorban képzőművészeti ábrázolásokra, írott emlékekre, megmaradt korabeli modellekre és a tengeri archeológiai kutatás legújabb eredményeire támaszkodik. Dr. Marjai Imre, neves kultúrtörténész, a hajómodellezés nemzetközi szaktekintélye az ókori rész és a kishajókról szóló fejezet szerzője; a középkori és újkori részt dr. Pataky Dénes művészettörténész, a budapesti Szépművészeti Múzeum osztályvezetője, a századforduló művészetének kiváló szakértője írta.

Pataky Dénes - Monet
1874-ben ​egy párizsi fényképész műtermében néhány fiatal festő kiállítást rendezett. Az újdonságukkal nagy vihart felkavaró képek egyike alatt a következő állott: Impresszió, a felkelő nap. Erről a képről kapta nevét az impresszionizmus művészeti mozgalma, amely rövid idő alatt forradalmasította az egész nyugati festészetet. A kép festője a mozgalom úttörője és legkövetkezetesebb híve Claude Monet volt. Az új festői felfogás első remekművét, a "La Grenouillère" című képet 1869-ben festette, amikor még a biedermeier ízű arcképfestészet és a mozgalmas történelmi kompozíciók élték virágkorukat. Utolsó alkotásai, az impresszionista festészet késői gyümölcsei 1920 táján láttak napvilágot, amikor Európa szerte kibontotta már szárnyait az expresszionizmus és az absztrakt művészet. Pataky Dénes tanulmánya nyomon követi Monet és társainak küzdelmes útját az első kísérletektől az általános elismertetésükig. A szöveget Monet alkotásainak 57 reprodukciója díszíti, közöttük 6 színes lenyomat.

Pataky Dénes - Pissarro
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pataky Dénes - A ​rajzművészet mesterei - XIX. és XX. század
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pataky Dénes - A ​magyar rézmetszés története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pataky Dénes - Csontváry
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók