Ajax-loader

Móricz Éva könyvei a rukkolán


Móricz Éva - Téglássy Tamás - Kreatív ​tervezés a reklámban
ELSŐ ​RÉSZ Az első rész áttekinti a kreatív gondolkodás témakörét mint a tudományos és az esztétikai elemzések tárgyát, és azzal összefüggésben, hogy mint ilyen, mi a szerepe a reklámalkotás folyamatában. Mi a kreativitás tehát mint fogalom és hogyan kapcsolódik a marketingkommunikáció fogalomrendszeréhez. MÁSODIK RÉSZ Amásodik rész ismerteti, hogy melyek a "vizuális nyelv" elemei, azaz hogyan beszélünk - képekben, melyek ennek a kommunikációs formának a sajátosságai, milyen törvényszerűségek alapján és hogyan módosulnak ezek az egyes reklámeszközök esetében. HARMADIK RÉSZ A harmadik rész arra világít rá, hogy a szónak, a beszédnek és az írás művészetének milyen jelentősége van a gazdasági meggyőzés terén. A mondatfűzés, a kifejező szavak ereje hogyan hat a médiában. Hogyan sajátíthatók el tehát azok a technikák, amivel megtaláljuk a pontos választ a kommunikáció alapkérdéseire "Kinek, mikor, mit, mivel és hogyan mondjunk? NEGYEDIK RÉSZ A negyedik rész arra ad útmutatást, hogyan adjuk el ötleteinket, hogyan mutassuk be a "kreatív terméket" a megrendelőnek, milyen ismeretek és technikák szükségesek ahhoz, hogy sikeres és eredményes legyen egy prezentáció.

Móricz Éva - Reklámpszichológia
E ​kézikönyv alapvetően a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem marketingkommunikáció szakirány képzéséhez nyújt speciális ismeretanyagot, amikor a humán tudományok oldaláról közelít a gazdálkodási eszmerendszerhez.

Kollekciók