Ajax-loader

Paál Éva könyvei a rukkolán


Jánosa András - Paál Éva - Számvitelszervezés ​és vezetés II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paál Éva - Számvitelszervezés ​a vállalkozásoknál
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paál Éva - Könyvelési ​technikák
A ​könyv a képesített könyvelői tanfolyamok hallgatói számára készült a Könyvelési technikák című tárgy tananyagaként, a tantárgy oktatásához. Tartalmazza mindazon ismereteket, amelyek megszerzése - véleményünk szerint - nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az itt végzett hallgatók általános áttekintéssel rendelkezzenek a könyvelés technikai megoldásait és alkalmazásait illetően, különös tekintettel a számítógépes technikára. A könyv két nagy fejezetből áll. Az első fejezet rendszerelméleti, számítástechnikai alapismeretekkel foglalkozik. Fontosnak tartjuk, hogy a nevezett témákban a hallgatók bizonyos minimális ismereteket sajátítsanak el, gondolkodásmódjuk rendszerszemléletű legyen, s csak ezen ismeretek birtokában kezdjenek hozzá a könyvelési rendszerek tanulmányozásához. Miután a könyvelési rendszerek bemutatása alapvetően számítógépet tételez fel, szükségesnek tartjuk a számítógépes és a számítástechnikai alapok megszerzését, a hozzá tartozó szervezési feladatok elsajátításával együtt, mint például a kódszámok, a bizonylatok, az inputok és az outputok meghatározása, illetve megtervezése. A nevezett ismeretek birtoklása nélkül - úgy gondoljuk - csak felületes tudás biztosítható. A második fejezet a könyvelési rendszerekkel foglalkozik, leírja a rendszerek lényeges jellemzőit, a számítógépes feldolgozás alkotóelemeit, majd minden részfejezet végén - kapcsolódva a rendszerekhez - bemutat néhány egyszerű feladatot és megoldást. A könyvelési rendszereket a fejezet az alábbi bontásban tárgyalja: főkönyvi könyvelés, pénzügyi nyilvántartás, beruházások és a befektetett eszközök nyilvántartása, készletek nyilvántartása, bérnyilvántartás, leltározás. Őszintén reméljük, hogy a könyv segítséget fog adni a tanuláshoz. Felhasználásához jó munkát kívánunk!

Ligeti Gábor - Lengyel József - Paál Éva - Péteri József - Szervezés ​és számítástechnika II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paál Éva - Sütő Gergely - Szervezés ​és számítástechnika I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hauserné Dénes Éva - Jánosa András - Juhász Imre - Paál Éva - Pénzügyi ​és számviteli szoftverek ügyintézőknek
A ​pénzügyi-számviteli ügyviteli tevékenységben ma már egyre magától értetődőbb eszköze a munkavégzésnek a számítógép. Nem is igazán képzelhető el gyakorlatilag érvényes módon sem a feladat mennyiségi követelményeihez igazodó adatfeldolgozási igény, sem pedig a vállalkozás működésére vonatkozó információk, vezetői információk kinyerése, s ismét csak mennyiségi, de főleg minőségi követelmények kielégítése számítógépes feldolgozás nélkül, pusztán hagyományos eszközökkel. Ezzel a kiadvánnyal a pénzügyi, valamint a számviteli ügyintézők szakterületén szükséges adatfeldolgozási ismereteknek a megszerzéséhez, a pénzügyi-számviteli ügyviteli szoftverekkel történő munkavégzéssel való megismerkedéshez szeretnénk hozzájárulni. Ez itt annál is inkább indokolt, mert a pénzügyi számviteli szakképzésnek ez az első lépcsőfoka, ez szolgál a szakma egyes olyan alapismereteinek, készségeinek az elsajátítására, melyekre a szakképzés magasabb szintjei adottként támaszkodnak. Ezért a szakképzési rendszerben itt találkoznak a jelöltek alapvető adatfeldolgozási ismeretekkel, s a munkavégzés egyes gyakorlati, technikai elemeivel.

Jánosa András - Paál Éva - Munkafüzet ​a Számvitelszervezés és vezetés című tananyaghoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jánosa András - Juhász Imre - Kaderják Gyula - Kálmán Endre - Paál Éva - A ​számítástechnika gyakorlati alkalmazása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kálmán Endre - Paál Éva - Sütő Gergely - Példatár ​és feladatgyűjtemény a Szervezés és számítástechnika I-II. c. tankönyvekhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paál Éva - Számvitelszervezés ​és vezetés I.
A ​könyv - a négy részből álló tankönyvcsalád első részeként - a pénzügyi és számviteli képzésben részt vevő hallgatók számára készült. Tartalmazza a rendszer- és információelmélettel kapcsolatos alapismereteket, a számítástechnikára épülő szervezéstechnológia általános feladatait, ismertet egy-két kiemelt számítógéppel támogatott rendszertervezési módszert. A tananyag döntő mértékben alapozó jellegű. A fejezetek végén a gyakorlásra alkalmas feladatok és megoldásaik a tananyag megértéséhez és a vizsgára történő felkészüléshez nyújtanak segítséget.

Paál Éva - Gyakorlófüzet ​a számvitelszervezéshez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Paál Éva - A ​számvitelszervezés módszertana
A ​könyv a 2009-ben megjelent Számvitelszervezés a vállalkozásoknál című tankönyv bővített, korszerűsített, továbbfejlesztett változata. Paál Éva szerző célja szerint e munka egy híd szerepét tölti be, amelynek segítségével a felhasználói igények könnyebben találkozhatnak a számítógépes feldolgozás adekvát módszereivel. A kiadvány nem ígéri, hogy segítségével kiküszöbölhető a sokszor fáradságos és hozzáértést feltételező emberi tevékenység, a gondolkodás, de támogatja, segíti azt a megfelelő eredmény elérése érdekében.

Kollekciók