Ajax-loader

Török Rezső könyvei a rukkolán


Török Rezső - Péntek ​Rézi
Egy ​nagyon jóképű, ám léha és csapodár férfi, doktor Gerle, a Budai Hölgyek Leányárvaháznak egészségi felügyelője hazugságával borzasztó helyzetbe sodorja Péntek Rézit, a kis árvalányt. A tizenhét éves leány elszökik az intézetből, fölkeresi lakásán az egészségi felügyelőt, akitől igazságot és védelmet akar kérni. A tapasztalatlan fruska belebonyolódik dr. Gerle életébe, egész ártatlanul felborítja a férfi tervezett házasságát a milliomos útépítő lányával. És mikor jóvá akarja tenni hibáját, még képtelenebb helyzeteket idéz elő, botrányokba keveri és úgyszólván tönkreteszi éppen azt az embert, akit gyerekes szerelemmel imád. De a kislány önfeláldozása végül is rendbe hozza a léha fiatalember kusza ügyeit.

Török Rezső - Mister ​Egyenes itthon nősül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török Rezső - D. ​N. C.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török Rezső - Vannak ​még férfiak
Akár ​hiszi, akár nem a kedves olvasó, vannak még férfiak, akik fiatalon nyomorogtak, keményen dolgoztak és milliomosokká váltak. Vannak még elhagyott gyermekek, akik Amerikába vetődnek, jószándékú nevelőapára lelnek, de Magyarországon találják meg vérszerinti, szerető és milliomos édesapjukat. Vannak szerelmesek, akikről mindenki - önmagukat is beleértve - azt hiszi, hogy gyűlölik egymást. Vannak még félreértések, amelyekből hol nagyon sok jó, hol nagyon sok rossz származik. Van még testvérpár - ó helyzetek és látszatok - amelyik szerelmespárnak tűnik. Vannak még fellángoló öreg szívek, de csüggedő ifjú szívek is. És szerencsére, vannak még mesék, olyan mesék, amelyek derűt csempésznek borongós napjainkba. Hát ilyen ez a "Vannak még férfiak".

Török Rezső - Az ​önző lány
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török Rezső - Jó ​házból való tanársegéd
"Várom ​a víg olvasótól, hogy jót nevet ezen a könyvön, mely nagyképű megrendülés pápaszemén át láttatja a nevetnivalóan olcsó és tehetetlen életet. Várom az orvostól, hogy elnézéssel húny szemet fecsegéseim fölött és nem felejti: az íróból csak néha lesz olvasó, de az orvosból mindig paciens lesz. Várom a kritikustól, hogy megint csak nem veszi észre sündörgésemet a kertek alatt; vígan és közvetlenül sündörögtem eddig is, nagyon szeretem ezt az igénytelen, de egyben zavartalan és mulatságos sorsocskát. Várom a tudóstól, hogy magasról lenézze és Várom a jótét lélektől, hogy a földről szemeihez emelje ezt a könyvemet."

Török Rezső - Puszipajtás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török Rezső - A ​férjnek nem szabad!
Török ​Rezső levele A férjnek nem szabad című új regényéről: T. Nova Irodalmi Intézet, Budapest Megkaptam b. levelüket, melyben az iránt érdeklődnek, hogy mit nem szabad a férjnek? Nem szándékom igen tisztelt uraim, új regényem boritólapján vitát kezdeni arról, hogy mennyi és minő drákóian szigorú tilalmat vállal a szegény jó férj abban a pillanatban, midőn nemes homlokát a házasság igájába hajtja. Ne feledjük, a férfi boldog, szabad életet él, sem emberek sem konvenciók nem akadályozzák abban, hogy akkor, oda, ahhoz és azért menjen, amikor, ahova akihez és amiért akar. A férf viszont akkor, oda, ahhoz... szóval a férj otthon marad. A férfinak minden szabad. A férjnek nem szabad éppen az amiért érdemes volt férfinak születnie. Például... no de uraim, hiszen Önök is házasemberek! Őszinte részvéttel hívük: Tőrök Rezső

Török Rezső - A ​férfi mind őrült
A ​férfi mind őrült - kiáltja elkeseredetten Olivia Klára, a nyolcvanhét kilós menyasszony, mikor megtudja, hogy vőlegénye, Csopaki-Csihula Róbert, neoprimitív festő miatt áll ott, egy nappal esküvőjük előtt, cipő nélkül. A férfi mind őrült - suttogja boldog-szerelmesen Madame El Paso, a milliárdos dél-amerikai ültetvénytulajdonos özvegy. Míg eljutunk a fájós talpú menyasszony vészjósló kiabálásától a szerelemre éhes Madame El Paso elégedett sóhajáig, igazi, békebeli vígjátékot követhetünk végig, Sóvári-Spatz Egonnal, a ,,világhírű" portréfestővel, pesti bohémokkal, művészlakásokkal, kávéházi ugratásokkal, és nem utolsósorban egy kutyával és egy pár cipővel. Török Rezső - a pesti polgárság kedvelt alakja, népszerű regény- és forgatókönyvíró, olyan emlékezetes művek szerzője, mint a Péntek Rézi - első, kirobbanó sikerű regényében ugyanazt a korabeli, de máig ismerős pesti hangulatot idézi meg, amelyet Vaszary János és Vaszary Gábor ma is oly népszerű, Párizst megörökítő regényeiben.

Török Rezső - Garas ​nélkül I-II.
A ​két világháború közt egy Cynthus nevű fiatalember fogadásból meghatározott időt tölt Magyarországon egy fillér, azaz garas nélkül. Számos vidám és szomorú kaland közben ismerhetjük meg a Horthy Miklós vezette Magyarország lakosainak életét, s közben erkölcsi tanulságokra is szert teszünk.

Török Rezső - Békebeli ​béke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török Rezső - A ​sötét huszár és a többiek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török Rezső - Enyv ​és szappan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török Rezső - A ​feleség is ember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török Rezső - Nehéz ​ma férjhez menni
"Nehéz ​ma férjhez menni - mondja Török Rezső új bohózatának címe. Hát bizony nehéz. Hogy a lányos anyák tennék nehézzé az udvarlókkal szemben támasztott magas kívánalmaikkal, arról lehetne vitatkozni, ha érdemes volna vitatkozni egy bohózattal. Mi semmi esetre sem vitatkozunk, már csak azért sem, mert a cím nem is egyezik pontosan a darab tartalmával. Nem is olyan nehéz férjhez menni, olvassuk ki a darabból, nem kell hozzá más, mint hogy a lány azt hazudja a rémült szülőknek, hogy nagy bajba jutott a szobaúrral és hogy a könnyelmű apa végül nyerjen egy kis vagyont a lóversenyen, ahol eddig mindig csak vesztett. Három lány is férjhez megy ennek örömére. Közben egész mulatságos bonyodalmak bonyolódnak össze és bonyolódnak ki s így egészen rendben volna a számadásunk a szerzővel." Schöpflin Aladár, Nyugat

Török Rezső - Vadevezős
A ​történet főhőse Szekér Anna 22 éves iparművésznő. A regény elején éppen szakít szerelmével. Hogy mi történik a továbbiakban az most lényegtelen. E pillanatban csak annyi érdekes, hogy az evezés, mint életmódsport, nem csak fizikai, hanem lelki állapotunk romlásakor is segítségünkre van.

Török Rezső - Az ​elúszott sziget
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók