Ajax-loader

Mihalovics Árpád könyvei a rukkolán


Laczik Mária - Mihalovics Árpád - Szabó Tibor - Székely Gábor - Melléknévi vonzatok és mellékneves szószerkezetek öt nyelven
A szótár elkészítéséhez az alapötletet részben a nyelvtanári tevékenységből eredő tapasztalat (ti. az idegen nyelvű vonzatok helyes elsajátítása a nyelvtanulás egyik allergiás pontja - vö. erre vonatkozóan: Apreszjan-Páll 1982: 7), részben az utóbbi években éppen ezen a területen megélénkülő kutatómunka eredményeként megjelent számos könyv, szótár (vö. Szótári rész 1. fejezet) sugallta. Célunk mindazoknak a magyar mellékneveknek az összegyűjtése volt, amelyekhez jellemző vonzat kapcsolódik, illetve amelyek gyakran előfordulnak tipikusnak tekinthető szókapcsolatokban, majd megfelelő példaanyag kiválasztása után ezeknek a fordulatoknak az angol, francia, német és orosz ekvivalenseit kívántuk feldolgozni. Munkánkkal elsősorban gyakorlati célokat szeretnénk szolgálni. Főként a nyelvtanuláshoz akarunk segítséget nyújtani, de úgy véljük, hogy a hasonló típusú segédkönyvek a fordítók munkáját is megkönnyítik. A feldolgozott nyelvi anyag, valamint a munkavégzés során szerzett és az első részben összefoglalt tapasztalatok talán némi alapot nyújthatnak a későbbi elméleti jellegű összefüggések feltárásához is. Megfigyelésünk szerint a melléknevekkel kapcsolatban kevesebb valencia és vonzatszótár van forgalomban, míg az igét ilyen szempontból tüzetesebb vizsgálatnak vetették alá. Az előzetes felmérések azt mutatták, hogy a vonzatos, illetve vonzatszerű szókapcsolatban gyakrabban előforduló magyar melléknevek olyan korpuszt alkotnak, amely nagyságrendjét tekintve alkalmas többnyelvű, mégis jól kezelhető, tehát méreteit tekintve nem túlságosan terjedelmes kiadvány elkészítéséhez.

Mihalovics Árpád - Politikai ​és diplomáciai nyelvhasználat / Langage politique et diplomatique
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók