Ajax-loader

Almeida Garrett könyvei a rukkolán


Almeida Garrett - Utazás ​szülőföldemen
A ​portugál romantika kimagasló alakjának, a kétszáz esztendeje, 1799. február 4-én született Almeida Garettnek egyik legjelentősebb művét tartja kezében az olvasó. Az 1846-ban, egy tejo-i hajóút nyomán született Utazás szülőföldemen című regényes útleírás a korabeli Portugália viszonyainak éles szemű bemutatása, amelyet át- meg átszőnek Garett ironikus megjegyzései politikáról, szokásokról, művészetről és irodalomról. Az útirajzba belefoglalt "csalogányos leány" története pedig a portugál romantika legmegindítóbb szerelmes regénye.

Almeida Garrett - Garrett ​több hangon
Kiadványunk ​talán szokatlan vállalkozás. Egy versfordítási pályázat majdnem teljes anyagának megjelentetésére vállalkozik, tisztelgésül a portugál irodalom egyik jeles alakja, Almeida Garrett költő, dráma- és regényíró előtt A versfordítási pályázatot a lisszaboni Camoes Intézet Portugál Nyelvi és Kulturális Központja, és az ELTE Bölcsészettudományi Karának Portugál Tanszéke hirdette meg az elmúlt esztendőben, Almeida Garrett születésének kétszázadik évfordulója alkalmából. A pályázati felhívásra mintegy két tucat fordító küldte el több mint száz versfordítását - a kötelezőként megjelölt Garrett-verseken kívül érkeztek más fordítások is, a portugál romantika előfutárának számító Marquesa de Alorna szonettjeiből, a múlt századi realista Cesario Verde verseiből, és néhány mai portugál költőtől válogattak a pályázók. Mivel célunk elsősorban a portugál irodalom népszerűsítése volt azáltal is, hogy már szakmabeli és még csak készülődő, vagy idegen művek magyarítását esetleg magasrendű szabadidős tevékenységnek tekintő fordítók érdeklődését felébresszük az ibér-félszigeti ország költészete és általában véve irodalma és kultúrája iránt úgy döntöttünk, hogy ösztönzésül - és kuriózumként is - megjelentetjük a pályázatra beérkezett összes Garrett-fordítást. Más költők verseinek fordítását elsősorban abból a meggondolásból hagytuk el, hogy ne bontsuk meg a jeles portugál romantikus alkotó emlékére összeállított kis kötet egységét.

Kollekciók