Ajax-loader

Pierre Corneille könyvei a rukkolán


Pierre Corneille - Jean Racine - Cid ​/ Phaedra
Cid, ​Phaedra

Pierre Corneille - Le ​Cid
Rodrigue ​et Chimène sont sur le point de se marier mais une grave querelle oppose leurs pères: à la suite d'une rivalité, le Comte, le père de Chimène, gifle don Diègue, père de Rodrigue. L'affront ne peut être réparé que par la mort du Comte, mais don Diègue, trop vieux, remet son épée à Rodrigue pour venger son honneur. Rodrigue doit alors faire face à un douloureux dilemme: perdre Chimène ou son honneur. Que fera Rodrigue? - Le texte intégral annoté - Des questionnaires au fil du texte - Des documents iconographiques exploités - Une présentation de Corneille et son époque - Un aperçu des genres de la tragi-comédie et de la tragédie - Un groupement de textes: "Amour de théâtre, amour impossible"

Pierre Corneille - Le ​Cid / Horace / Polyeucte
Considéré ​par Voltaire comme le „Père du théâtre”, Pierre Corneille (1606-1684) est l'un des plus grands auteurs tragiques. Ses pesonnages sont des grandes âmes confrontées à des choix difficiles – des choix cornéliens –, mais ce chantre du culte du héros se révèle aussi, par la densité de son vers, et son éloquence, un grand poète classique. _Le Cid_ (1637) "tragi-comédie", lutte entre l'amour et l'orgueil, le devoir et la passion, est la pièce la plus célèbre du répertoire dramatique français, une parfaite alliance entre le romanesque et le tragique. Dans _Horace_ (1641), autre chef-d'oeuvre de Corneille, remarquable par sa sobriété, c'est le choix ente l'amour et le patriotisme qui est magnifié. _Polyeucte_ (1943) contient des „Stances” qui sont un morceau d'anthologie de la poésie religieuse du XVII. siècle.

Pierre Corneille - Jean Racine - Klasszikus ​francia drámák
A ​XVII. századi francia dráma a Napkirály udvarának fegyelméből merít tápot az ókori dráma szigorú formai-eszmei fegyelmében gyökerező művészetéhez. Az előtte, mellette és utána elszabadult képzelettel kavargó, romantikus szellemű színház viszontagságai közepette világirodalmi színvonalon képviseli a klasszikus drámai hármasegység és a pallérozott dramaturgiai rend igényét. A hősies szellemű Corneille és az érzelmileg árnyalatosabb Racine képviseli gyűjteményünkban azt a nagy múltú francia neoklasszikus műfajt amelyet a kötelesség és a szerelem, a becsület és az érzések fonfliktusa feszít. Ez a két mester, az egyetemes drámatörténet ikercsillaga egymást múlja fölül a pompás versekbe foglalt színpadi tűzijátékban, és ha Corneille az emberfölöttiben nyomozza a szív egy-egy lankadását, Racine a lélek egy-egy rezdülésében kutatja az emberfölöttit.

Pierre Corneille - Le ​Cid
Rodrigue ​et Chimène sont sur le point de se marier mais une grave querelle oppose leurs pères: à la suite d'une rivalité, le Comte, le père de Chimène, gifle don Diègue, père de Rodrigue. L'affront ne peut être réparé que par la mort du Comte, mais don Diègue, trop vieux, remet son épée à Rodrigue pour venger son honneur. Rodrigue doit alors faire face à un douloureux dilemme: perdre Chimène ou son honneur. Que fera Rodrigue? - Le texte intégral annoté - Des questionnaires au fil du texte - Des documents iconographiques exploités - Une présentation de Corneille et son époque - Un aperçu des genres de la tragi-comédie et de la tragédie - Un groupement de textes: "Amour de théâtre, amour impossible"

Pierre Corneille - Molière - Jean Racine - Victor Hugo - Királyok, ​hősök, doktorok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pierre Corneille - Cinna
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pierre Corneille - Jean Racine - Drámák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pierre Corneille - Cid
1636-ban ​volt a Cid bemutatója. A szerzőt viharos ünneplésben részesítették. Richelieu, a vaskezű kardinális, aki a politikai dicsőség mellett drámaírói babérokra is vágyott, féltékenységében ingerült támadást indított Corneille ellen. Sikertelenül! A közönség az Akadémia hivatalos becsmérlése ellenére megérezte, hogy a darab remekmű; és a francia nép mind a mai napig ünnepli, nemzeti drámájának tartja. Joggal! Hiszen nemcsak a színpadi mű ragyogó szerkezete, az erkölcsi erő megrendítő ábrázolása, a nagyszerűen épített monológok ékesszólása ragad meg mindenkit, hanem lángra lobbantja a nézőben vagy olvasóban a hazaszeretet nemes érzését is. Ezzel lelkesítette magát a francia öntudat történelme nehéz éveiben, úgy, ahogyan népünk is akkor köszöntötte a legdübörgőbb tapssal a Bánk bán-t, amikor függetlenségét fenyegette veszély.

Kollekciók