Ajax-loader

Vörös László könyvei a rukkolán


Csaba György - Vörös László - Ma ​és holnap
Korunk ​hatalmas méretű tudományos-technikai forradalma és a biológiai tudományok felgyorsult fejlődése hozta magával, hogy az ember mint biológiai lény egyre gyakrabban kerül ellentétbe társadalmi mivoltával. Ez a probléma éppúgy vezethet robbanáshoz, mint ahogy jóra is fordulhat az ember megfelelő adaptációja vagy ésszerű cselekedetei révén. A „Ma és holnap" irói, akik orvosok, a biológia és a társadalom-orvostan szemszögéből közelítik meg jelenkori súlyos problémáinkat és vázolják a ránk váró jövőt. A mai tudomány talaján állva tárgyalnak olyan izgalmas kérdéseket, mint az ember biológiai jövője, a bio-lógiai tudományok belső feszültségei, az ember- és állatkísérletek problémái, a szociálbiológia egyes kérdései, az oktatók és az oktatás dilemmái korunkban, az ifjúság jelene és jövője stb. A kötetet két science-fiction novella egészíti ki.

Vörös László - Szigorúan ​ellenőrzött mondatok
Vörös ​László a Tiszatáj főszerkesztőjeként tizenkét éven keresztül készítette följegyzéseit a főszerkesztői értekezleteken. Jegyzeteit - más dokumentumok mellett - felhasználva mutatja be a kor (kultúr)politikai légkörét. Amit ír, több mint visszaemlékezés, több mint személyes élménybeszámoló. Könyve izgalmas és tanulságos olvasmány azok számára, akik "belülről" élték át azt a kort, de azok is haszonnal forgathatják, akiket érdekelnek a 70-80-as évek történései.

Vörös László - Kányádi ​Sándor
Egy ​félbemaradt monográfiát tart most az olvasó a kezében. Félbemaradt, mert a szerző, Vörös László, a Tiszatáj folyóirat egykori főszerkesztője 2005-ben elhunyt; a Kányádi Sándorról írt monográfiája a hagyatékból került elő. A szerző gyakorlatilag halála napjáig dolgozott a könyvön, mellyel a barátot, az általa egyik legnagyobbnak tartott magyar költőt szerette volna köszönteni. 2002-ben több napon keresztül beszélgetett Kányádi Sándorral, a beszélgetéseket magnetofonra rögzítette, s a készülő kötetben igyekezett felhasználni a költő visszaemlékezéseit, így téve személyessé a művet, így mutatva be a versek mögött az élő, létező embert...

Vörös László - Vitairat ​az 1970-es, 1980-as évek felsőoktatásáról 1-2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Birher Ilona - Sztanó Imre - Vladár Ferencné dr. - Vörös László - Vállalkozások ​ellenőrzése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Blumné Bán Erika - Vörös László - Az ​ellenőrzés rendszere és általános módszertana
A ​mulasztások, a hibák, a hiányosságok jövedelemcsökkenésben, műszaki elmaradásban, gazdasági hátrányokban, vagyonvesztésben jelennek meg, amelyeknek megelőzése és a hátrányos következmények gyors kijavítása a vállalkozó alapvető érdeke. Ennek fontos segítő eszköze az ellenőrzés, amely a vezetés minden szintjén nélkülözhetetlen funkció. Mindez egyre inkább szükségessé teszi az ellenőrzési ismeretek elsajátítását. A változások nemcsak az ellenőrzés rendszerét alakították, hanem hatással voltak az ellenőrzések tartalmára, feladataira, az ezek keretében alkalmazott módszerekre, eszközökre is. A kötet elsősorban a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzéséhez kíván segítséget nyújtani, a vizsgára való felkészülést szolgálja, de időszerűsége folytán segítségére lehet minden érdeklődőnek. Az egyes fejezetek végén az olvasók ellenőrző kérdéseket találnak, amelyek segítik a vizsgára való felkészülést.

Vörös László - Az ​ellenőrzés rendszere és módszertana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Birher Ilona - Sztanó Imre - Vladár Ferencné dr. - Vörös László - Mintapéldák ​az ellenőrzés tantárgyhoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók