Ajax-loader

Megyery Sári könyvei a rukkolán


Megyery Sári - Én ​is voltam jávorfácska...
Első ​regénye, Gál, a becsüs, 1926-ban jelenik meg Dick Manó kiadásában. 1932-ben felhagy a filmezéssel, s Berlinből visszatér Budapestre, hogy idejét az irodalomnak szentelhesse. 1938-ban könyveinek francia kiadása ügyében Párizsba utazik, s többé nem tér vissza Magyarországra. 1939-ben André Lang ismert francia újságíró, színpadi szerző felesége lesz, s egyetemi tanulmányokat folytat francia és angol egyetemeken. Cambridge-ban angol tanári diplomát szerez 1955-ben. Francia, és külföldön megjelenő magyar lapok, folyóiratok munkatársa. "Saint-Exupéry gyermekkorát vallotta hazájának. Én a magyar nyelvet. A magyar irodalmat. S nemcsak hogy nem próbálom lerázni anyanyelvem bilincseit, de naponta ijedten vizsgálgatom, nem lazult-e meg a lánc. Rendszeresen ugyanannyi időt fordítok kedves magyar klasszikusaim, a kortárs-írók, s a legifjabb nemzedék avant-garde hangját hallató műveinek olvasására, az új szavak, kifejezési módok, eszközök megismerésére, mint hajdan az idegen nyelvek, s a külföldi irodalom alapvető elemeinek elsajátítására. Emlékeim megírását is a magyar nyelv iránti szeretet sarkallta. A félelem, hogy a felnőtt koromban vasszorgalommal az agysejtjeimbe tömött francia, angol tudásanyag kiszorítja, túlharsogja a gyermekfejembe akaratlanul rögződött, a környezetem szájából hallott beszédet. Úgy és azzal a hangsúllyal, ahogyan több mint egy félszázaddal ezelőtt szüleim hozzám szóltak, az "akkori" magyar nyelven. Én is voltam jávorfácska...

Megyery Sári - A ​szerelem a szerelmesé
Megyery ​Sári, a német film ünnepelt Sacy von Blondelje azok közé a ritka csillagok közé tartozik, akinek a tollal is sikerült önmagukat kifejezni. Viharzó életét, sziporkázó egyéniségét, fiatalon is gazdag élettapasztalatát a 30-as évek elejétől írott nagy sikerű regényeiben tette közkinccsé. Az sem mellékes, hogy a regények megnyerték a kor jelentős íróinak, köztük Karinthy Frigyesnek megbecsülését, szeretetét, de a legfontosabb mégiscsak az, hogy olyan nőközpontú műveket alkotott, amelyek a lelki problémákkal küszködő nők tanácsadói lettek. Ahogy ezt egy szellemes francia kritikus megfogalmazta, könyve elengedhetetlen kellék a nők számára, "kis cipzáras pszichoanalízis a kézitáskában a púder és a szájrúzs mellett". 1936-ban írt híres regénye, a most újra megjelenő A szerelem a szerelmesé ezen túlmenően a férfi olvasókat is beavatja abba a rejtélybe, hogy a hogyan él és gondolkodik a szerelmes nő. Vigyázat! Senki ne járjon úgy, mint az a milliomos amerikai bélyegkirály, aki a könyv olvastán felbuzdulva azon nyomban feleségül akarta venni az írónőt, vélvén, hogy ő maga a főszereplő, a csodálatos Anna...

Megyery Sári - Játékszerelem
"A ​közelmúltban elhunyt Megyery Sári, aki az Én is voltam jávorfácska című 1979-ben megjelent önéletírásával méltán aratott nagy sikert, ebben az utolsó művében lazán összekapcsolódó emlékeiben és kedvenceiről - főleg írókról - rajzolt portréiban is a saját, élményekben gazdag, harmonikus és végtelenül sokoldalú életéről mesél. Ez a mindig megújhodásra kész, változtatni, a tudástól újabb és újabb területeket elhódítani akaró és tudó asszony - túl a nyolcvanon is - csodálatra méltó nyitottságával, mély és egyszerre bájosan naiv emberismeretével, megejtő derűjével valóságos természeti tünemény. Vigasz minden olvasónak a hanyatlás, az öregedés szorongató érzésére;" A kötet a színésznő-írónő portré műfajába tartozó írásaiból válogat. Az Emlékek franciaországi élményeit tartalmazza: De Gaulle bevonult Párizsba, Ignotus Pálnak iránta érzett szerelmének dokumentumairól számol be. Olvashatunk még A halászó macska utcája írójáról, Földes Jolánról, Shakespeare szülőföldjéről, egy párizsi vécés néni nagy bajáról , Körmendi Ferencről, Simone de Beauvoir-ról és Illyés Gyuláról is. A Portrék című második részben külföldi írók és más hírességek életét mutatja be.

Megyery Sári - De ​uraim...!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Megyery Sári - A ​vendég
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Megyery Sári - ...és ​könnyűnek találtatott
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók