Ajax-loader

Falus György könyvei a rukkolán


Falus György - A ​Valentino-terv
Carrin ​az országúti reflektor éles fényénél átlátott az üldöző kocsi szélvédő üvegén. Valósággal megdermedt, amikor felismerte Coopert a volánnál. - Én következem! - görcsölt agyába a gondolat. Már nem tudott kitérni a támadó kocsi elől. Az egyetlen megoldás, ha megáll. Beletaposott a fékbe. A Volvo ugrott egy nagyot, a blokkolástól kissé jobbra kapott. Ekkor ért mellé a másik kocsi. Cooper kezében megvillant a fegyver. Carrini lebukott a kormány mellé. Csak a torkolattüzet látta, érezni nem érzett semmit. A lövés az út szélén parkoló kocsi ablakát érte. Carrini felkapta a Berettát. Nyugodtan várt, és célzott. Előnyösebb helyzetben volt mint az előbb. Nem remegett a keze. Tudta, hogy az életéért harcol...

Falus György - Betörők, ​rablók, gyilkosok...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Falus György - József Gábor - A ​Katamarán akció
Valahol ​Nyugat-Európában egy bizonyos Mr. Banks eligazítást tart három hírszerző ügynöknek. A kémakció egy magyar energetikai vállalat igazgatója ellen irányul és végső célja az áldozat kompromittálása, majd informátorként való beszervezése. Nos, ez így felsorolva sem jelentéktelen program, Falus György és József Gábor regényében azonban valóságos esemény-zuhataggá válik. A regény arénájának egyik oldalán a kémek, a másikon a kémelhárítók; a pergő cselekményben az egyik izgalmas fordulat a másikat követi. A színhelyek változnak: hol Pesten, hol Nyugat-Németországban, hol pedig Ausztriában vagyunk. A Néma dosszié című, nagy sikert aratott magyar kémfilm és regény szerzőpárosa a számos érdekfeszítő epizóddal mindvégig feszült várakozásban tartja olvasóját, míg végül az - némi meglepetés után - elégedetten teszi le kezében A Katamarán akció történetéről szóló könyvet.

Falus György - Leszámolás
A ​gép egyet döccent és megállt. Ebben a pillanatban _Madame_ kicsatolta biztonsági övét, és mint aki csak a kijárat felé indul, végigsétált a széksorok között. Megállt a vezetőfülke lezárt ajtaja előtt, és elővette a tokból a hangtompítós pisztolyt. Nyugodtan célzott, és belelőtt a zárba, amely azonnal felpattant; a nő belépett. Megdöbbenve nézett hátra a vezető pilóta, a navigátor és az ott lévő légikisasszony. _Madame_ szólalt meg: - Aki megmozdul, lelövöm. Kezet a tarkóhoz, rádiót kikapcsolni! Ugyanebben az időben Banks is az utastér elejére sétált, és pisztolyát felemelve közölte: - A gépet elfoglaltuk. Mindenki tegye kezét a tarkójára!...

Falus György - Végrendelet ​családirtásra
A ​fegyver egy régi, 1936-os mintájú Browning marokfegyver volt. Kalibere 9 mm. A lövedékkel történt vizsgálat megállapította, hogy ugyanezzel a fegyverrel követték el a ma reggeli merényletet is. A lövedéken, a huzagolás okozta nyomok azonosak. A vizsgálatot és eredményét igazoló két fényképet megküldik. Megy ez, megy ez - és zsebre vágta a cédulát, - csak nem elég gyorsan. Nem tudja, mi lett a délelőtti rugby nagy eredménye? - fordult az őrmester felé. - Egész megfelejtkeztem róla, bár az időpont sem volt alkalmas. - Nem tudom, - felelte Gerry. - Egyszóval a nyakláncot kipipálhatjuk, de ki ölhette meg a lányt? - Nem tudom - húzta fel a szemöldökét Cooper. - Annyi azonban biztos, hogy a két gyilkosság szoros összefüggésben van egymással. Csak nehogy a mi hibánkból legyen egy negyedik is. - fűzte hozzá szinte önmagának. - A mi hibánkból? - hökkent meg Gerry. - Hogy érti ezt? - Csak úgy, hogy résen kell lennünk. Az az érzésem, ha ismernénk már a kapcsolatot, nem kellene félnünk a negyediktől. Meg kellene találni azt a logikai szálat, amit a gyilkos gombolyít. Azon haladva gyerekjáték lenne lekörözni és elébe kerülni.

Falus György - Tettes ​a túlvilágról
Bálint ​és Teréz kiszálltak a kocsiból és fedezéket keresve a sarkon maradtak. Pintér és Kerpesics gépkocsin a tér felé hajtott. Ott ugrottak ki és a rendőrök közt foglaltak tüzelőállást. - Lobó! - kiabálta Bálint. - Be van kerítve, adja meg magát! Lobó kinézett egy pillanatra és már tüzelt is. A golyó Bálint mellett csapódott a falba. Teréz valamit súgott Bálintnak. Az bólintott, és a lány eltűnt. Rohant végig a Váczi utcán, befordult a Régiposta utcába és onnan a Galamb utcába, a Százéves vendéglőbe. Az amúgyis megriadt vendégek elhűltek, amikor meglátták a pisztollyal belépő lányt. - Nyugalom! Rendőrség! - mondta, és elkapta az egyik pincér karját. - Vezessen oda, ahonnan kilátni az egyetem kapujára! De ne gyújtson világosságot! Közben odaért hozzá Pintér is. Ketten követték a pincért. Beléptek egy sötét helyiségbe. Az utcáról fény derengett befelé. Kint csönd volt. Pintér Terézhez fordult. - Te lőjél a jobb oldali ablakból, bár takarva van, de megijed a lövéstől, és átugrik a másik oldalra, hogy fedezze magát. Akkor lövök én.

Falus György - Ördögi ​kör
- ​Majd én tisztázom magam. Gordon Banks különben egyáltalán nem fontos! - Közben a párna felé nyúlt, és gyors mozdulattal egy pisztolyt vett elő. Rózsára fogta. - Mit csinál? - kérdezte Rózsa, bár meglepődött, de nem mutatta. - Magyarázza meg! - Elmondom! - nézett gúnyosan a lány. - Magát nagyon okos és veszedelmes embernek tartják. Csalódnom kellett. - Miben? - és Rózsa agyában megvillant, hogy nagyot tévedett. Húzni akarta az időt. - Miben? - ismételte. - Én most végzek magával. Hangtompítós. Nekünk nem Gordon Banks volt a fontos, hanem maga. Eddig négy alkalommal hiúsította meg a terveinket. Elegünk van magából. Az a feladatom, hogy likvidáljam. Érti? - Elég világos. De folytassa. Látom, élvezi hogy, Rózsa Bálint itt ül magával szemben tehetetlenül. - Őszinte leszek! Erről, hogy magát lelövöm, és örökre megszabadítom magunkat a tevékenységétől, még az erődben se tudnak. A tervet a hivatal dolgozta ki, és engem szemeltek ki a végrehajtására.

Falus György - A ​pesti maffia
Légiós ​erre nem számított, de megőrizte a nyugalmát. Kinyitotta a bőröndöt és kivette távcsöves puskáját. Fölcsavarta a végére a hangfogót és az ablakhoz lépett. Az utcán nagy volt a forgalom. Nézelődött, szemével kereste a lányt. Az éppen átszaladt az úttesten, és egy villamos takarásában volt. Belépett az üzletbe. Légiós látta, hogy csomagolnak be neki egy üveg pezsgőt. Kati fizetett, indult kifelé. A férfi pontosan kitámasztotta a könyökét és célzott. Az üzlet ajtajában megjelent a lány alakja. Egy férfi haladt el az úton, meglátta a csinos nőt, lelassította a lépteit. Katinak várakoznia kellett. Amikor a férfi elment, kilépett. Abban a pillanatban húzta meg a ravaszt Légiós. Tudta, hogy pontosan célzott, bár a lány megállt a lábán. Egy kicsit megremegett a teste, elvágódott arccal az aszfaltra. A férfi, aki nézte, ugrott hozzá elsőnek. Ezt Légiós már nem látta. Rohant lefelé a lépcsőn. A liftet se használta. Kiugrott az utcára. Sietős léptekkel a kocsija felé indult, amit jó előre a Madách tér legvégén helyezett el. Közben egy pillantást vetett a túloldalra. Nagy tömeg állt a kávé-tea üzlet előtt. Nem indult el. Várt. Nem kellett sokat, mert hamarosan mentő szirénázását hallotta.

Falus György - A ​bűn bábui
Kis ​Teréz gépkocsija - egy 1600-as Lada - viszonylag távolabb állt a többitől. Futva érkezett oda, és beugrott a kocsiba. Még jóformán el se helyezkedett, amikor valami hideget érzett a tarkóján. Meg akart fordulni, de egy határozott hang szólalt meg mögötte: - Ne nézzen hátra! Azt teszi, amit mondok! - Mit akar? - Indít és kimegyünk a ligetből. Semmit ne merészeljen tenni, mert meghúzom a ravaszt és magának vége! - Merre menjünk? - Azt menet közben mondom meg! - Feltehetem az övet? Ahogy látom, mind a kettőnkre nézve jobb. - Tegye! - ezzel Teréz keze a biztonsági öv után nyúlt, de még jobban érezte tarkóján a pisztoly csövét. Lekapcsolta az övet és az ülés melletti helyére dugta. Feje egy pillanatra se mozdult, így a kocsiban hátul ült, nem követte a keze mozgását. Amint be akarta illeszteni, szándékosan mellé dugta, és megint megkísérelte. Tudta, hogy az első tovább ülésen fekszik a rádiótelefon mikrofonja, egy mozdulattal megnyomta az adás gombját. Érezte, hogy sikerült. Bízott benne, hamarosan keresik, mert késik, és akkor meghallják, amit beszélnek. - Indítson! - hangzott a parancsoló hang.

Falus György - Dohány Zoltán - A ​Vipera-akció
- ​Vigyázz magadra! - búcsúzott Pecci, és elindult a gépkocsi felé. Ebben a pillanatban Gonzáles felemelte a pisztolyát. A semmit sem sejtő Pecci fejét célozta meg, és nyomban meghúzta a ravaszt. Halk pukkanás hallatszott, Pecci megállt, majd hangtalanul összerogyott. Gonzáles néhány pillanatig mozdulatlanul figyelt. Miután semmi zajt nem észlelt, odament földön fekvő áldozatához. A látványtól kissé megrázkódott, mert hátul a koponya teljesen szétnyílt. Tudta, hogy a halál azonnal beállt. Ettől kezdve rendkívüli gyorsasággal, begyakorolt mozdulatokkal cselekedett.

Falus György - Dohány Zoltán - A ​megbízott
1943. ​augusztus 18-án egy Moszkva melletti repülőtérről fényjelzés nélküli Douglas típusú repülőgép szállt fel, és a fülsiketítő tűzpárbajban tomboló frontok felett, felhőktől takarva haladt Magyarország felé. A titokzatos gép hét utast szállított, valamennyien felderítők, kipróbált internacionalista harcosok voltak. Parancsnokuk: Pataki Ferenc 28 év után, a gép fedélzetén készült visszatérni szülőhazájába. Hajnalban ejtőernyővel értek földet. Kövesliget község mellett, a Mencsuk hegyen. Messze a frontvonalaktól, az ellenség hátában kezdték el megbízatásuk telejsítését. Feladatuk nehéz volt. Mégis, Pataki Ferenc és kicsi, de bátor csapata számtalan olyan nyílt és titkos akciót hajtott végre, amely akadályozta és zavart keltett a hitleri és a vele szövetséges hadseregek életében. 215 napon át telesítették küldetésüket. A csendőrség, a politikai rendőrség, a VKF-2 és a Gestapo minden elkövetett elfogásuk érdekében. Pataki mellől hősi halált haltak társai, de helyükre önkéntesek álltak. Pataki Ferencet is elfogták és kivégzik. Különös könyv. Megdöbbentő és realista, valóságos történelmi adatokra épül.

Falus György - Urak ​és banditák
"A ​vendéglőben olyan csend lett. hogy még a lélegzetvételt is hallani lehetett. Bálint óvatosan indult az ajtó felé. Megkerülte a férfit és a vergődő lányt. Hirtelen előttük termett. Arcán feszültség látszott, Amikor majdnem az ajtónál volt, egy pillantást vetett Pintér felé, Az megértette. A söröspoharat. amely a kezében volt, belevágta az egyik tükörbe. Hatalmas csörömpölés hallatszott. Mindenki odakapta a fejét. Ebben a pillanatban Bálint kezében már ott volt a pisztoly." "A pihenőfülkében Maca és Piri mozdulatlanok maradtak Furdalta őket a kíváncsiság és főleg szerettek volna minél előbb eltűnni a Kamion közeléből. Maca kisandított a függöny mögül. Megdöbbentette. amit látott. Halkan társnője súgta; - Te. ez nem rendőr. hanem finánc! - Piri lefogta a száját, Visszasúgott: - Azok is ellenőrizhetnek, - Ketten álarcban vannak. Ettől annyira megrémültek. hogy mozdulni se tudtak. - A kamion mellé! Kezeket a kocsihoz támasztani! - vezényelte Doki. Közben tapogatta a telex felirat betűit. hogy megtalálja a gombot. Nehezen ment. Nem merte használni a zseblámpát, Maga elé kapta a törököt. Mutatta. hogy mit keres. Az olyan mozdulatot tett, mint aki nem érti. miről van szó. Rákiabált: - Kokain! Bálint megremegett. és akaratlanul a gombra nézett, Doki követte a tekintetét, Megnyomta a gombot. Lassan nyikorogva, a kamion alján kicsúszott a rejtett fiók."

Falus György - József Gábor - A ​néma dosszié
Nyári ​csúcsforgalom az országúton. Egy kényelmes tempóban haladó gépkocsi a sok bravúrra szomjazó szabálytalankodó között. És a baj mégis megtörténik. Hatalmas csattanás, s a fegyelmezetten közlekedő kocsi vezetője véresen hanyatlik a volánra. Riadalom, URH-kocsi, mentők, és a sebesültet elszállítják. Egyenesen a börtönbe... Az összeroncsolódott gépkocsiajtó burkolatából kipotyogó fémkapszulák ugyanis kódolt kémjelentéseket tartalmaznak. És kezdődik a szabályos játék: bűnösök és bűnüldözők mérik össze erejüket az izgalmas fordulatokban gazdag történetben. Rózsa ezredes és fiatal munkatársa szinte a semmiből kell hogy felderítsék az igazságot: miért hallgat oly konokul a lebukott Kovács Pál, kik a bűntársai és miben sántikálnak? Falus György és Mészáros Gyula filmje ezt a történetet dolgozza föl, mégis, a regény tartogat olyan meglepetéseket a mozilátogatóknak is, amiket csak saját eszközeivel oldhat meg. De ezek felderítését már az olvasóra bízzuk.

Falus György - Mocskos ​ügy
Amikor ​a központi ügyeletre beérkeztek, azzal fogadták őket, hogy megtalálták a gázoló gép kocsit. - De lehet. hogy azt a gépkocsit, amellyel egy igen pontosan kitervelt gyilkosságot követtek el - módosította a hallottakat Tálas őrnagy. - Lehet. A Népligetnél találtuk meg, és bevontattuk a Bűnügyi Technikai Intézetbe. Sőt - folytatta az ügyeletvezető -, már azt is tudjuk, hogy aki kikölcsönözte, az Hans Falke nyugatnémet állampolgár. - Bravó! - nyugtázta Tálas. - Csodálatosak vagytok! - Folytatnám - mondta fanyarul az ügyelet vezetője. - Egy kis formai hiba van! Ez a Hans Falke legutoljára két hónapja érkezett hozzánk, s itt-tartózkodása alatt ellopták az útlevelet. Akkor nyomban bejelentette. Másnap elutazott, és azóta nem lépte át a határt. Erről mi a véleményed? - Ha a Köztársaság téri Volkswagen gépkocsi gumiját, hogy mozgásképtelen legyen, tőrrel lyukasztották ki, akkor sürgősen szólni kell Bálint László ezredesnek. mert erre kért benneteket. - Így igaz. Ő pedig nem szokott tévedni. Csak azt nem tudom, milyen összefüggés lehet egy nagy értékű kép elrablása és egy fiatal, nagyon csinos állattenyésztési ágazatvezető - mondjuk, mert bizonyíték még nincs - szándékos, előre kitervelt meggyilkolása közt. Te érted ezt?

Falus György - Dohány Zoltán - A ​mig-66 ügynöke
A ​regény cselekménye valós eseményre épül. de szereplői a Képzelet szülöttei. Írásunk megkísérli bemutatni. hogy hazánk ellen ellenséges tevékenységet folytató szervek milyen jól kitervelt. körmönfont módszereket alkalmaznak aknamunkájuk sikerre vitele érdekében, Ártatlannak tűnő cselekményeken keresztül teremtenek olyan helyzetet főhősünknek. amelyből a haza iránti szeretete és saját emberi becsülete menti ki. A regény mondanivalóját tanulságul szánjuk elsősorban azoknak a fiataloknak, akik esküjükhöz híven, férfias helytállással teljesítik kötelességüket hazánk határain.

Falus György - A ​"főnök" nyomában
Egy ​árnyék suhant a Mercedes felé. Mielőtt odalépett, még megnézte az óráját, és a digitális betűk szinte ingerelve, villogva mutatták: 21 óra 55 perc. Közelebb lépett, hogy a kocsiban ülők meglássák, de egyben figyelte azt a láthatatlan, csak idegszálaival érzékelhető mozgást, ami óvatosan körülvette a kocsit. Már a vezetőülés melletti ablaknál állt, amikor megszólalt: - Főnök vagyok! Jeges és Kacsa feszült idegállapotban voltak, de uralkodtak magukon. Kicsit kihívó hangon Kacsa szólalt meg. - Bizonyítsa be! - Lehet! - válaszolta Pintér, és hangja nyugodtan csengett. Kicsit hangosabban beszélt, hogy a bokrok közt meghúzódó nyomozók mindent pontosan halljanak. - A táskában, amit kivettek a csomagmegőrzőből, pontosan 1 044 350,- forint van! Igaz? - Helyes! - szólalt meg Jeges. - De látni akarom az útleveleket. - Maguk túl kíváncsiak, de megmutatom! - ezzel belső zsebébe nyúlt, és pisztolyt rántott elő.

Falus György - A ​gyilkos is áldozat
Az ​Állatkerti úton csend volt. Az Alfa Romeo ugyanott állt, ahol előzőleg. Alatta lassan megmozdult a csatornanyílást lezáró tető. Bresanello Guorrini feje jelent meg. Egy pillanatig mozdulatlan maradt, csak a szeme csillogott, amint végigpásztázta a terepet. Semmi nem mozdult. Kezével lenyúlt, eligazította pontosan a csatorna nyílászáróját. Nem akarta, hogy észrevegyék és gyanút keltsen. Tudta, hogy amióta a képlopás volt, és csak nehezen került elő az Eszterházy Madonna, jobban ügyelnek az épületre.

Kollekciók