Ajax-loader

C. H. Spurgeon könyvei a rukkolán


C. H. Spurgeon - A ​hit nemes harca
C.H. ​Spurgeon ószövetségi igemagyarázatai azt bizonyítják, hogy nem elegendő csupán harcolni, hanem közben úgy is kell cselekedni, ahogyan azt a Biblia mondja. A tüzes prédikátor a bűnt világos szavakkal bűnként leplezi le, és a kegyelmet kegyelemnek nevezi. Akár tévelygés és langyosság ellen, akár az igazságért küzd, fegyverzete szíve minden dobbanásában Isten Igéje. Ennek a felrázó könyvnek a témái között találjuk: "Nóé bárkája és az özönvíz", "Mózes döntése", Családi reform avagy Jákób második látogatása Bételben", "Nincs kímélet", "A férfi, akinek hozzáragadt a keze kardjához" és "Az érett hit, amelyről Izsák feláldozása tesz bizonyságot".

C. H. Spurgeon - Van ​segítség! - Mennyit ér a jótett?
Charles ​Spurgeon ebben a két rövid írásban azokhoz szól, akik még nem hisznek Jézusban. Bemutatja, hogy Ő az igazi segítség az életünk nehéz helyzeteiben, és hogy egyedül az Ő kegyelme által nyerhetünk örök életet, nem a mi erőfeszítéseink árán.

C. H. Spurgeon - 1500 ​bölcs gondolat
Egy-egy ​gondolattal, kis változtatással, talán többször is találkozhatunk, de mivel az ismétlés a tudás anyja, ez csak segítségünkre lehet. A magyar kiadásnak az a vágya, hogy az olvasottak által Isten beszéde, a Biblia még nagyobb tiszteletben álljon előttünk. C. H. Spurgeon minden, a kötetbe felvett gondolata mélyen a Szentírásban gyökerező és így szinte reflektorfénybe állítja a szellemi-lelki – sokszor rejtett – isteni igazságokat.

C. H. Spurgeon - Egy ​vidám földműves életbevágó tanácsai
...Higgyétek ​el, hogy csak lépésenként juthatunk előre az életben. Ne higgyetek abban, hogy hirtelen gazdagok lehettek. A kapzsiság nem biztos, hogy gyarapítja a vagyont. Jobb haladni lassan de biztosan, mint gyorsan de bizonytalanul! A kitartó munka naponkénti eredménye gazdagabbá teszi az embert, mint a ritkán előforduló szerencsés üzlet. A kis halak legtöbbször jóízűek. Ha megelégszel naponta egy vékony fonállal, egy év alatt vastag köteled lesz. Ha egyik tégla a másikat követi, hamar felépül a házad. Aki járni tanul, előbb mászni szokott és fussunk előbb, mielőtt kocsiba ülünk. Az elhamarkodottság saját lábába botlik. Gyors hegymászók egy pillanat alatt a mélységbe zuhannak...

C. H. Spurgeon - A ​kapu előtt
... ​vagy barátságos beszélgetés keresőkkel az Úr Jézus Krisztusban való hitről. A nagy prédikátor népszerű füzete magyarul 1921-től 1925-ig három kiadásban jelent meg. Spurgeon halála centenáriumának közeledtével a szerző emlékének is adózunk a mű negyedik, átdolgozott kiadásával.

C. H. Spurgeon - All ​of Grace
In ​All of Grace, C.H. Spurgeon outlines the plan of salvation in such clear, simple language that everyone can understand and be drawn to the Master. Any attemt to reach God based upon our own works brings self-righteousness and a coldness of heart. It is the free grace and mercy of God that makes the heart glow with warmth and thankfulness for God's love. The heartfelt goal of this dynamic classic is summed up in Spurgeon's final cry to the reader, "Meet me in heaven!!"

C. H. Spurgeon - Tanácsok ​azoknak, akik az Úr Jézusnak szeretnének szolgálni
A ​közkedvelt igehirdető, Spurgeon meglátásai, gyakorlati tanácsai tanítanak, bátorítanak minket az Úr Jézusnak való Isten szerinti helyes szolgálatra.

C. H. Spurgeon - Hogyan ​nyerek meg gyermekeket az Úr Jézusnak?
Charles ​H. Spurgeon prédikációja gyermekmunkások számára: Elizeus és a súnémi asszony fiának a feltámasztása 2Királyok 4, 17-37

C. H. Spurgeon - Minden ​kegyelem! / Házának ajtaja nyitva áll
Charles ​Haddon Spurgeon az angliai Kelvedon-Essex falucskában született, elsőként egy 17 gyermekes családban. Prédikátor apja istenfélelemre nevelte. 16 éves korában egy hirtelen hóvihar bekényszerítette a methodista kápolnába, ahol Jézus Krisztusban új életre jutott, elnyerve bűnei bocsánatát. Fiatal élete egész hevével, odaszánásával lépten-nyomon bizonyságot tett Isten megváltó, hívogató szeretetéről; két évvel később már egy kis gyülekezet lelkésze lett. Önszorgalomból megtanulta az ógörög és héber nyelvet, bibliamagyarázatokat tanulmányozott, mindenekelőtt Kálvin írásait. 20 évesen egy londoni gyülekezet lelkipásztorának hívta meg. Igehirdetései annyira hatással voltak egyre növekvő hallgatóságára, hogy Londonban a legnagyobb csarnok sem volt elegendő a tömeg befogadására. Felépítették a 7000 férőhelyes "Metropolitan Tabernacle" imaházat, ahol Spurgeon 30 éven át mindig telt ház előtt hirdette a Szentírás titkait. A Biblia volt életének és mondanivalójának középpontja és egyedüli mércéje. Térden állva kérte el és kapta Istentől, amit mély átéléssel adott tovább hallgatóinak. Prédikációit példákkal illusztrálta és egészséges, nemes humorral fűszerezte. Spurgeon 40 éven át, megalkuvás nélkül szolgálta Megváltóját. Igehirdetéseit, könyveit sok nyelvre lefordították, keresztyének között az egész világon ismerik és szeretik.

C. H. Spurgeon - Engem ​keressetek!
Ez ​a könyv a tematikusan válogatott "Tizenkét prédikáció" sorozat egyik kötete. A beszédek néhány ének elhagyásával követik az eredeti beosztásokat és kiemeléseket. "Mi a titka igehirdetései hatásosságának?" - kérdezték egyszer Spurgeontől. "Nem az igehirdetéseim hatásosak, hanem az ige, amit hirdetek" - válaszolta Spurgeon.

C. H. Spurgeon - Ígéret ​szerint
"Ha ​azt akarjuk, hogy az evangélium úgy terjedjen itt is, mint egykor Genfben, mint egykor – John Knox alatt – Skóciában, mint Luther idejében Németországban, akkor istenfélő életet kell élnünk. Miután elmondtuk a prédikációt, az emberek megkérdezik: „Milyenek azok az emberek, akik ide járnak? Milyenek a gyülekezet tagjai, becsületesek? Milyenek az otthonaik? Jó férjek-e? Jó szolgák-e? Jó gazdák-e?” Az emberek biztosan érdeklődnek ezek iránt, és ha azt hallják, hogy nem vagyunk jellemesek, befellegzett a bizonyságtételünknek. Az orvos hirdetheti magát, de ha a páciensei nem gyógyulnak meg, nem valószínű, hogy megalapozhatja a hírnevét, mint a szakmájához értő ember. A prédikátor is prédikálhat, de ha a hívei nem szeretik az evangéliumot, akkor szétrúgják a lábukkal, amit ő felépít a kezével."

C. H. Spurgeon - Gondolatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

C. H. Spurgeon - Isten ​ígéreteinek tárháza
Ez ​a könyv az év minden napjára ad útmutatást, biztatást. 1834-1892-ig élt a prédikátor fejedelme. Charles Haddon Spurgeon az angliai Kelvedon/Essex faluban született, elsőként egy 17 gyermekes családban. Prédikátor apja istenfélelemre nevelte. 16 éves korában Jézus Krisztusban új életre jutott, elnyerve bűnei bocsánatát. Fiatal élete egész hevével, odaszánásával lépten-nyomon bizonyságot tett Isten megváltó, hívogató szeretetről; két évvel később már egy kis gyülekezet lelkésze lett. Önszorgalomból megtanulta az ógörög és héber nyelvet, bibliamagyarázatokat tanulmányozott, mindenekelőtt Kálvin írásait. 20 évesen egy londoni gyülekezet lelkipásztorának hívták meg. Igehirdetései annyira hatással voltak egyre növekvő hallgatóságára, hogy Londonban a legnagyobb csarnok sem volt elegendő a tömeg befogadására. Felépítették a 7000 férőhelyes "Metropolitan Tabernacle" imaházat , ahol Spurgeon 30 éven át mindig telt ház előtt hirdette a Szentírás titkait. A Biblia volt életének és mondanivalójának középpontja és egyedüli mércéje. Térden állva kérte el és kapta Istentől, amit mély átéléssel adott tovább hallgatóinak. Prédikációit példákkal illusztrálta és egészséges, nemes humorral fűszerezte. Spurgeon 40 éven át megalkuvás nélkül, szenvedélyesen szolgálta Megváltóját. Igehirdetéseit, könyveit sok nyelvre lefordították, keresztények között az egész világon ismerik és szeretik.

Kollekciók