Ajax-loader

Harsányi Zsolt könyvei a rukkolán


Harsányi Zsolt - Csak ​azért is
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harsányi Zsolt - Ember ​küzdj'...
Madách ​Imrének, Az ember tragédiája szerzőjének élettörténetét írta meg Ember küzdj'... című regényében Harsányi Zsolt (1887-1943), a magyar szórakoztató irodalom neves művelője. Az Ember küzdj'... - mint alcíme mondja: "Madách életének regénye" - nem készült ismeretterjesztő, még kevésbé tudományos célzattal. A nagy magyar író életének legfontosabb eseményei peregnek le szemünk előtt, Harsányi azt emeli ki, ami izgalmas, ami egy életregényt vonzóvá és olvasmányossá tehet: Madách szerelmét Fráter Erzsi iránt, boldognak induló, de csakhamar összeomló házasságát, részvételét a negyvennyolcas eseményekben, a börtönben töltött hónapokat, későbbi szerelmeit, irodalmi műveinek, közöttük Az ember tragédiájának a keletkezését. A történet háttereként a XIX. század magyar életéről kapunk - ha nem is mindenben hiteles és nem mindig történelmileg hű, de mindenesetre vonzó - képet; a nógrádi nemesség, a magyar arisztokrácia, a megyei élet, az országgyűlés, a kor új, haladó eszméinek feltűnése, a szabadságharc, az utána következő abszolutizmus, majd a kiegyezés: ezekből a kockákból áll össze a múlt század valóságos filmje. Érdekesen rajzolja meg Harsányi Az ember tragédiája szerzőjének arcképét. Rendkívül plasztikus a többi szereplő alakja is: Fráter Erzsié, Madách Imre édesanyjáé, testvéreié, Szontágh Pálé, utolsó szerelméé, Borkáé stb. Képek, arcok, alakok hosszú sora vonul el előttünk ebben a regényben. Harsányinak ez a műve - akárcsak többi életrajzi regénye, mint a Magyar rapszódia, az Ecce homo, a Szegény János az Élni jó - a harmincas és negyvenes évek olvasóközönségének széles rétegeit hódította meg, elsősorban - annak is készült -, ez pedig eleve feleslegessé tette a komolyabb elmélyülést és szigorúbb esztétikai követelmények tiszteletben tartását. Tagadhatatlan azonban, hogy az Ember küzdj'... harmincnyolc évvel keletkezése után is frissen hat; az ügyes meseszövés, a szerző emberismerete, eleven, színes stílusa, párbeszédeinek természetessége, könnyed hangja ma is kedves olvasmánnyá teszi művét. Érdemes megemlíteni, hogy nyugati nyelveken újabban egymás után jelennek meg s nagy sikert aratnak Harsányi könyvei. Azzal, hogy Harsányinak ezt a regényét besoroltuk szórakoztató könyveink közé, Zilahy Lajos, Margaret Mitchell, Erdős Renée, Cronin művei mellé, kiegészítjük a sorozatot, mely eddig is szép sikereket ért el s vált népszerűvé idehaza és külföldön egyaránt. Reméljük, az olvasók ezt a művet is oly érdeklődéssel fogadják, mint a Halálos tavaszt, az Elfújta a szelet vagy a Réztábla a kapu alatt című regényt.

Harsányi Zsolt - Whisky ​szódával
Egy ​kifogástalan eleganciájú fiatal úriember áll az előkelő társaság közepén, kissé már elázva, kezében whisky szódával. Miután egy átvirrasztott éjszaka végén letesszük minden idők egyik legnagyobb példányszámban eladott magyar világsikerét, így jelenik meg előttünk Balogh Tihamér, a pesti arisztokrácia kedvelt Titije. Miközben hihetetlen karrierjét, szerelmét, kalandjait idézzük vissza, drukkolunk érte és Annáért, aki egyáltalán nem örül Titi őrületes örökségének, üstökösszerű társadalmi emelkedésének; miközben érezzük a zsigereinkben, hogy Pethő Andor ügyvéddel vigyáznia kellene, tudjuk, hogy Totó, az ivócimbora igazi jó barát, hogy Rhédey grófné egy lelketlen hideg kőszobor; miközben ügyvédek, bankárok, bárók, hercegek jelennek meg és tűnnek el ebben a hihetetlen kavalkádban, a vidéki iskolák, pesti lokálok, művészlakások, kastélyok, a régi Gundel és a Gellért fürdő váltakozó képei villognak előttünk, úgy érezzük, hogy megismertük és megértettük a háború előtti Pest társadalmát, a gátlástalan zsidó ügyvédtől a lelketlen arisztokratáig, megtudtuk hogyan élt, mulatott és unatkozott a pénz-, és nemesi arisztokrácia. Úgy érezzük, mintha Titivel jártuk volna be mindezt, a kicsiny pesti polgári lakásoktól fel egészen a főúri kastélyokig. Mintha vele ettünk, ittunk, öltözködtünk, táncoltunk, szerettünk és küzdöttünk, utáltunk és imádtunk, vesztettünk és nyertünk volna. Talán nincs még egy olyan regény a magyar- és a világirodalomban, ami ilyen szórakoztatóan vezetne be egy egész korszak társadalmába és annak magánéletébe, mint Harsányi Zsolt, a Márai előtti korszak talán legnagyobb magyar világsztárjának csak Németországban 11 kiadást és több százezer eladott példányt elért sikerkönyve.

Harsányi Zsolt - Magyar ​rapszódia
A ​Magyar rapszódia Harsányi Zsolt életrajzi regénye. A gyermekkortól a halálos ágyig kíséri nyomon Liszt életét, s kereteként megrajzolja a viharos tizenkilencedik századot. A regényben megelevenedik a kor művészvilága - Chopin, Wagner, Geroge Sand, Berlioz, Schumann, Munkácsy, Erkel életének egy-egy pillanata, szakasza fonódik Liszt sorsába-, s a szórakoztató, fordulatos regények kedvelői megismerkedhetnek a Liszt-művek keletkezésének történetével is.

Harsányi Zsolt - És ​mégis mozog a föld
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harsányi Zsolt - Az ​arany holló
Hősöm ​és kedves barátom, Litteráti László zeneszerző ült a zongoránál és felszisszent. Hirtelen kiesett annak a melódiájából, harmóniájából és ritmusából, amit komponált. Felugrott a zongora mellől és gyilkos dühvel nézte a telefont. A kagylóra haragudott, pedig a telefonnak nem is a kagylója csörögte azt a rikító, hosszan szaggatott és éles Bé-t, amely a "Mici ebédel" című kuplékompozíció Gé-dúr sorát felborította. Felvette a kagylót és beleszólt.

Harsányi Zsolt - Ungarische Rhapsodie
Der Lebensroman von Franz Liszt. Er war das Genie der großen Welt, Liebling und Geliebter der vornehmsten Frauen, Freund der bedeutendsten Musiker, Dichter und Politiker. Das Wunderkind aus dem kleinen ungarischen Ort Raiding gibt in Wien seine ersten Klavierkonzerte, wird von Beethoven auf dem Podium geküsst, reißt später die Pariser zum Entzücken hin, findet frühzeitig im Kreise des Hochadels Eingang, bereist Europa von London bis St. Petersburg, immer von rauschenden Erfolgen begleitet. Mit der Treue eines Chronisten arbeitet Harsanyi das Kenn- und Kainszeichen des Genies Franz Liszt heraus. Die Sehnsucht nach dem Unerreichbaren im ewigen Kampf mit der Wirklichkeit, der Triumph des phänomenalen Könners und sein Fluch, der Liszt zu einem ewigen ruhelosen Wanderer zwischen Frauen und Erfolg macht. Sein bedeutendes und erfolgreichstes Werk. Zsolt von Harsanyi gehört zu den meistgelesenen Romanciers der Welt. Seine Werke sind in alle Kultursprachen übersetzt. Sowohl seine großen historischen Roman-Gemälde als auch seine modernen Gesellschaftsromane zeichnen sich durch eine hervorragende Gestaltung der Charaktere, durch einen überlegenen Aufbau in der Handlung und durch außergewöhnliche Spannung aus.

Harsányi Zsolt - Az ​üstökös
Petőfi ​Sándor életregényét tartja kezében a tisztelt Olvasó, azét a költőét, akit valamilyen mértékben mindannyian ismerünk már. Tudjuk, hogy értékrendjében első helyet foglalt el szabadságvágya és hazaszeretete, valamint az is, hogy szerelméért képes volt áldozatot hozni. Ez a regény Petőfit, az Embert mutatja be vívódásaival, örömeivel, sikereivel, rövid életének minden kínjával. Barátai is, olvasói is a kiszámíthatatlan, de szókimondó zsenit tisztelték és tisztelik benne ma is.

Harsányi Zsolt - Szegény ​János
A ​magyar történelemnek tragikus alakja Mátyás király fia, Harsányi Zsolt új regényének hőse, "Szegény János". A magyarság nagy tragédiája, hogy MÁtyás király fia testben, lélekben gyenge, nem tudta megvédeni Mátyás örökségét, nem tudott igazi Hunyadi lenni. De nem csak történelmi hivatását nem tölthette be, mint ember sem lehett nagyon boldog. A nemzet elindult a Mohácshoz vezető úton. Korvin János pedig, a név sápadt, sánta örököse hamarosan végigjárta rövid, olyan fényesen induló és olyan szomorúan végződő életútját. A hanyatló magyar reneszánsz színes, tragikus története Korvin János életének regénye.

Dr. Bende-Szabó Gábor - Farkas Imre - Harsányi Zsolt - Ivancsics Imre - Kilényi Géza - Dr. Puss Lajos - Szittner Károly - Kézikönyv ​a Ket. módosításáról
A ​Ket. átfogó felülvizsgálata nyomán született törvény úgyszólván a Ket. valamennyi rendelkezését érintette kisebb vagy nagyobb mértékben. Vadonatúj jogintézmények kerültek a Ket.-be, máshol kimaradtak belőle a jogalkalmazók által már megszokott szabályok, az indokolt és helyénvaló pontosítások mellett feltűnően sok benne a bármi áron való változtatni akarás - gyakran teljesen indokolatlan - terméke. Mindezek miatt legalább annyira fel kell készülni az október elsejei hatályba lépésre, mint ahogyan az 2005-ben történt. Bonyolítja a helyzetet, hogy a módosított Ket. összesen 19 végrehajtási rendelet megalkotására ad felhatalmazást, már pedig 2005-ben is tapasztalhattuk, hogy ezek egy része az alapos felkészülést megnehezítő módon, késve, úgyszólván az utolsó pillanatban jelent meg. E vékony könyvecske közreadásával a Kiadó azzal kívánja segíteni a jogalkalmazók felkészülését, hogy nem csupán egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a Ket. október elseje után alkalmazandó szövegét, hanem egyrészt felhívja a figyelmet a változásokra, másrészt tanácsokat ad az új vagy megváltozott tartalmi rendelkezések helyes értelmezésére és alkalmazására nézve. Noha a szerzői kollektíva azonos a 2005-ben kiadott, s a szakmában "zöld könyvként" emlegetett kommentár szerzőivel, a könyv mégsem tekinthető a "zöld könyv" naprakész állapotba hozott új változatának, hiszen annak elkészítéséhez hosszabb időre van szükség. Ez a könyv alapvetően a szervezett továbbképzések és az egyéni felkészülések hasznos segédanyaga kíván lenni, s a változásokat állítja középpontba. 2009 májusától már kapható a "zöld könyv" átdolgozott, korszerűsített, új kiadása is.

Harsányi Zsolt - Madách
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harsányi Zsolt - Kertész K. Róbert - Fabinyi Tihamér - Say Géza - Az ​utas könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harsányi Zsolt - Mathias ​Rex
A ​legendák Mátyás királyát írta meg Harsányi: az álruhában járó, keménykezű, de igazságos, a trónra született uralkodót. Ez a Mátyás harcra és tudományra nevelődött: országa első bajvívója, s műveltsége, gyors észjárása tudósokat megszégyenítő. Apja - a család hite szerint Zsigmond király természetes fia - a törekvő Hunyadi János és bátyja, a Czillei-Gara szövetség áldozatául esett László a lovag eszményképei, a királyé azonban Nagy Lajos is, Zsigmond is: erős hadsereget, fejlett gazdaságot, virágzó tudományt és művészetet akar. Titkos álma, a német-római császárság űzi, hajtja egyre nyugat felé, miközben már a török is készülődik. A nemzeti király mítoszát Harsányi ügyesen egyezteti, kapcsolja össze a történeti valósággal. A modern történeti kutatások, elsősorban Szekfű Gyula, Mályusz Elemér eredményeit az életrajz, a történelmi regény színes, vonzó módszerével közvetítette olvasóinak. Mátyás királya hús-vér ember, reneszánsz zsarnok, szerelmében megcsúfolt, meggyötört férfi, fiáért aggódó, büszke apa.

Harsányi Zsolt - Az ​aranyalma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harsányi Zsolt - Hajnali ​cigaretta
A ​HŐS Bodnár úr és felesége, valamint Kincz úr egy szép napon elhatározták, hogy másnap elmennek a moziba, őnagysága másnap egész délután azzal foglalkozott, hogy milyen frizurát válasszon estére. Mikor végre megállapodott és a fényes, fekete kis loknikon semmi igazítanivalót nem talált, kacér pózban odaállott a barnakeretű falitükör elé és magára mosolygott. A tükör azonban foltos volt és ez némileg elkedvetlenítette. De azután fürge madárlépésekkel odament a kombinált szekrényhez, kicsit kutatott, aztán kivette, amit keresett. Megfogta két végén az akasztóját, messze eltartotta magától és nagy, fekete szeméből csak úgy sugárzott a boldogság, amint meleg tekintettel simogatta végig. Ez volt a Ruha! Komolyan mondom, nagy betűvel gondolta a kis Bodnárné. Ezt veszi fel estére, ma először, mert a próbálásokon kívül még nem volt rajta. Az ura egy végkiárusításon vette a ciklámenszínű anyagot és az asszony megcsináltatta olyanra - mondta - amilyent egy nagyon elegáns hölgyön látott nemrég a Váci-utcában. Hét óra elmúlt. Ideje öltözni. Odament az ajtóhoz és ráfordította a kulcsot. Aztán levetkőzött és festeni kezdte magát a tükör előtt. Közben kacér, lemondó, büszke és szerelmes mosolyokat próbálgatott...

Babits Mihály - Gárdonyi Géza - Harsányi Zsolt - Kosztolányi Dezső - Krúdy Gyula - Mikszáth Kálmán - Móra Ferenc - Móricz Zsigmond - Tömörkény István - Hans Christian Andersen - Christoforo Colombo - Karácsonyi ​emlékek
Ezt ​a hangoskönyvet a meghitt, téli estékre ajánljuk. A tél, a téli ünnepek, a Karácsony misztériuma, a kerszténység legszebb mítoszának születése megérintette sok író szívét. A legtöbb keresztény szerző legalább egy művében biztosan írt már a Karácsonyról. Reméljük, hogy hangoskönyvünk hallgatása, a régi emlékek felidézése, a Régi Karácsonyok most is elhozzák a varázslatot és az Áldott Ünnepet kiegészítik egy forró tea és a kedves mellett, a tűz mellett ülve, amely biztosan nem csak a kandallóban lobog...

Harsányi Zsolt - Jókedvű ​könyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harsányi Zsolt - Rozmaring
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harsányi Zsolt - Magdolna
Egy ​asszony életén, három szerelmén keresztül a magyar társadalomnak pompás rajzát adja Harsányi Zsolt ebben a nagyszabású regényében. A fiatal leány, a fiatal asszony és az anya élete egyben a század elejének és a két világháború közötti korszaknak története. A regény eddig hét nyelven jelent meg és most, mint magyar és német film is elindul világhódító útjára.

Harsányi Zsolt - Ecce ​homo
Közel ​hetven év után ismét kezünkbe vehetjük szüleink, nagyszüleink sokat emlegetett, legendás Munkácsy-regényét, Harsányi Zsolt Ecce homóját. Egy régi könyv új kiadása, ami azonban mégis az újdonság erejével hat. Képek, fotók teszik élményszerűbbé az egyébként is élvezetesen megírt regény olvasását. Egy regény, melyben szemtanúi lehetünk az Ásító inas, a Golgota vagy épp az Ecce homo megszületésének. Munkácsy Mihály regénye ez, amelyben megelevenedik a 19. század miliője a békéscsabai asztalosműhelytől a bécsi, düsseldorfi és párizsi festőműtermekig, a magyar pusztától a fényes francia palotákig. "Családunk nagyrabecsülése Munkácsy művészete iránt nemcsak a nagyapámhoz, Harsányi Zsolthoz, a Munkácsyról szóló regény, az Ecce homo írójához vezethető vissza. A Munkácsyhoz fűződő kapcsolataink gyökerei nagyapám nagyapjához, Harsányi Pálhoz vezetnek. Harsányi Pál, mint az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat igazgatója, az 1860-as években egyik első és lelkes támogatója volt az ifjú Munkácsy Mihálynak. Nagy megtiszteltetésnek tartom és örömmel tölt el, hogy Munkácsy Mihály művészetét most az Ecce homo 21. századi kiadásával ünnepelhetjük." (Dr. Harsányi Zsolt)

Harsányi Zsolt - Corvin ​János
Harsányi ​Zsolt regényének hőse Corvin János, Mátyás király fia, aki nem követte apját a trónon. Dicsőséges uralkodás helyett a tragikus hős szerepét osztotta rá a sors. A magyarság nagy vesztesége is egyben, hogy nem tudta megvédeni Mátyás örökségét, nem tudott igazi Hunyadi lenni. Vajon mi okból történt mindez? Talán nem volt méltó felmenőihez? Esetleg törvénytelen származásából fakadó hátrányosságai akadályozták? Talán túl korán vesztette el atyját, aki egyúttal legfőbb támogatója is volt? Vagy talán túl erős ellenfelei voltak a trónutódlási harcban? Ami biztos: Mátyás halálával – mely esemény a regény kiindulópontja – házasságon kívül született fia, Corvin János mellett mindössze néhány nemesi pártfogó maradt, miközben olyan erős trónkövetelőkkel kellett szembenéznie, mint Habsburg Miksa, Jagelló Ulászló, valamint János Albert lengyel herceg. Mostohaanyja, Aragóniai Beatrix szintén a hatalom megszerzésére törekedett, és ebből a célból Ulászlónak házasságot is ajánlott. Az 1490-es csontmezei csatával vált véglegessé János számára a korona elvesztése, melyet végül Ulászló szerzett meg, aki később Mátyás özvegyét is kisemmizte a hatalomból. Corvin János nem csak történelmi hivatását nem tölthette be, mint ember sem lehetett nagyon boldog. Élete a csontmezei ütközetet követően sem szűkölködött küzdelmekben. Váltakozó sikerű harcait – köztük a fényes jajcai diadalt –, pereskedéseit, Frangepán Beatrixszel kötött házasságát, gyermekei születését, fiatalon bekövetkezett halálát mind-mind megörökíti a regény, mely egyúttal a „hanyatló magyar reneszánsz színes, tragikus története” is egyben.

Babits Mihály - Dallos Sándor - Harsányi Zsolt - Móricz Zsigmond - Örökzöld ​- Az ünnep könyve
A ​karácsony a szeretet ünnepe… Mára már talán közhelynek tűnik, de ha a szavak mögé és a szívünk mélyére nézünk, rá kell jönnünk, hogy a szeretet mindennek az alapja, a világ és az életünk alapja. S bár az életünk, és talán a világ is mulandó, a szeretet soha el nem fogy, a szeretet örök, ahogyan a karácsony is, amely olyan az ünnepek sorában, mint az örökzöld a növények között. Készüljünk hát rá mélységes tisztelettel, kellő méltósággal és szívünk minden melegével. Legyenek rohanó életünkben ezek a napok olyan állomások, amelyeken megpihenünk, és amelyekre egész életünkben szívesen emlékezünk. Ez a kötet, mely méltán neves írók és költők karácsonyi témájú műveiből válogat, társ lehet a karácsonyi hangulat megidézésében – a szeretet ünnepének fénykörébe von.

Harsányi Zsolt - Sacra ​Corona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Harsányi Zsolt - Szólalj, ​szólalj, virrasztó!
Zrínyi ​a költő életének regénye

Harsányi Zsolt - Édes ​fiam
Egy ​asszony megbízást ad egy ifjú titkárnak rég eltűnt fia felkutatására. A fiatalember az anya és annak csinos lánya társaságában nekilát az izgalmas nyomozásnak. Miközben bizonyos nyomokat követve számos külföldi várost felkutatnak, sőt még Afrikába is eljutnak, a két fiatal között szerelem szövődik. De vajon sikerül-e megtalálni az eltűnt fiút? Harsányi Zsolt (1887-1943) elsősorban életrajzi műveiről (többek között Mátyás királyról, Petőfiről, Madáchról, Lisztről vagy Munkácsyról írott regényéről) ismert. Ugyanakkor több, a saját korában játszódó szórakoztató regény is fűződik a nevéhez (például a nemrég újra megjelentetett, nagy sikerű Whisky szódával). Ezt az 1935-ben írott kötetét, csakúgy, mint a többi művét, a színes meseszövés, az igényes stílus, a gazdag környezet- és jellemábrázolás teszi emlékezetessé.

Kollekciók