Ajax-loader

Hoffmann Istvánné könyvei a rukkolán


Hoffmann Istvánné - Reklámmérték ​'88
A ​könyv sajátságos együttműködés eredményeként jött létre. A SKÁLA REKLÁM STÚDIÓ KV. vezetőinek kezdeményezésére a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Piackutató és Piacszervezési Tanszéke 1987 január - február hónapokban olyan kutatásokat végzett, amelyeknek segítségével választ kívánt kapni arra, hogy 1. a felnőtt lakosság, 2. az ifjúság (15-24 évesek), 3. a gyermekek (6-14 évesek), 4. a gazdasági vezetők és 5. a tömegkommunikátorok hogyan vélekednek a reklámról, milyen beállítódások (attitűdök) jellemzik magatartásukat és annak változását. A kutatások tehát az alkotók kivételével minden érdekelt vagy érintett társadalmi csoportot átfogtak, olyan ismereteket hozva felszínre, amilyeneket mindeddig Magyarországon összefüggésükben nem tártak fel. Hasonlóan átfogó kutatási eredményeket még a tőkésországokban is csak elvétve találunk, sokkal inkább jellemzőek a rétegvizsgálatok: például a gyermekek, az ifjúság vagy egyes jelentős társadalmi-gazdasági rétegek reklámmal szembeni attitűdjeiről számot adó munkák. A gazdaság minden szférájában, így a rekláméletben is elengedhetetlen az ismeret, az információ a ráfordítások hatékonyabbá tételéhez. Bízunk abban, hogy a közreadott ismeret jó kezekbe kerül és hasznosul a napi munkában, előbbre viszi a piaci feladatok megoldását s felhívja a figyelmet az azonosságokra és az eltérésekre egyaránt. A szerző köszönetet mond Dr. Takács Ildikónak és Dr. Décsi Gyulának, akik nemcsak ösztönözték, de támogatták is a kutatásokat.

Hoffmann Istvánné - Direkt és interaktív marketing
A Szerző s magyar nyelven írt marketing irodalmat az elmúlt években számos művével gazdagította. Ezúttal a direkt, azaz a közvetlen marketinget vette nagyító alá. A mű a Szerző által írt, 1997-ben megjelent "Direk marketing és módszerei" című könyv továbbfejlesztése. A magyar marketing irodalomban a könyv hézagpótlást jelent mind tartalmi gazdagsága, mind terjedelme, a fontosabb kérdéskörök részletes tárgyalása tekintetében.

Auer Katalin - Béhm Imre - Czipszer Károlyné - Hoffmann Istvánné - Vállalkozás
A ​tankönyvből megtanulható, hogyan kell elindítani és vezetni egy vállalkozást.

Hoffmann Istvánné - Stratégiai ​marketing
"A ​marketing időszerű, tettre serkentő és izgalmas tudományterület, s ma már megszokottnak mondható, hiszen Magyarországon sem jár gyerekcipőben. A szerző abban a szerencsésnek mondható helyzetben van, hogy a marketing oktatásának megszületésénél bábáskodhatott, szerzője lehetett a tízezernél is több példányban értékesített első magyar nyelvű, felsőoktatásban használt marketing szakkönyvnek, és éppen 30 éve oktatja, kutatja a marketinget és a csatlakozó ismeretköröket, szolgálva ezt a feladatot mitegy 40 önálló és társszerzővel készült szakművével. Egyértelmű tehát, hogy a szerző a 2000. évben a hazai marketingelmélet és -gyakorlat 30 éves jubileumának is tisztelegni kíván az új marketing szakkönyvvel, amelyet nemcsak a felsőoktatásnak, de minden, a téma iránt érdeklődő gyakorlati szakembernek is szán. Reméli, hogy azok a ma már vezetői, irányító munkakörökben, marketingben dolgozó, és főként gondolkodó tanítványai új könyvét olyan kritikusan és szeretettel fogadják, mint eddigi munkásságát..."

Hoffmann Istvánné - Direkt ​és interaktív marketing
A ​szerző a magyar nyelven írt marketing irodalmat az elmúlt években számos művével gazdagította. Ezúttal a direkt, azaz a közvetlen marketinget vette nagyító alá. A mű a Szerző által írt, 1997-ben mejelent "Direkt marketing és módszerei" című könyv továbbfejlesztése. A magyar marketing irodalomban a könyv hézagpótlást jelent mind a tartalmi gazdagsága, mind terjedelme, a fontosabb kérdéskörök részletes tárgyalása tekintetében. A könyv tartalmának aktualitását aláhúzza az a tény, hogy napjainkban a fejlett piacgazdaságokkal rendelkező országokban a direkt marketing a hagyományos kiskereskedelemmel versenyző, fontos értékesítési forma.

Hoffmann Istvánné - Molnár László - Marketing
A ​könyv részletesen tárgyalja a marketing kialakulásának történetét, elméletét és gyakorlatát. Piacok, piaci formák, eszközrendszer, marketing tervezés, marketing mix, marketing döntések megalapozása, piac szegmentálás, fogyasztói magatartás, termékpolitika, termékéletciklus, innováció, stb. Megemlítendő még, hogy a könyv részletesen tárgyalja a fedezeti számítás módszerét, valamint számos korabeli, közte színes kép és rajz illusztrációt tartalmaz a reklám és a védjegyek világából.

Hoffmann Istvánné - Háztartás-közgazdaságtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hoffmann Istvánné - Buzási János - A ​reklám birodalmából
A ​könyv-amelynek harminc év utáni második kiadását látja az Olvasó - akkor született, amikor a magyar gazdaságban remények ébredeztek a központi tervirányításos rendszer változására... A könyvben foglalkozunk a reklám történetével csak úgy, mint funkciójával, az egyes médiák hatékonysága közötti különbségekkel, a minőség és a bizalom kérdésével... Az új generációnak és a korábbiaknak is jó szívvel merem ajánlani a könyvet, amely nemcsak szakmai, de kortörténeti szempontból is élvezetes lehet mindazoknak, akiket érdekel Magyarország 1970-ben... - Hoffmann Istvánné .A reklám birodalmából valódi örökzöld a maga műfajában. Szórakoztató szakkönyv, amely olvasójával nemcsak megismertetni, hanem megszerettetni is képes a szakterületet. Ez pedig most, a mindennapok reklámáradatában legalább olyan aktuális, mint harminc éve.

Hoffmann Istvánné - Sportmarketing
„Just ​do it” - „Csak csináld” - szól a Nike jól ismert szlogenje. Ha egy sportoló így gondolkodik, nem baj. Legfeljebb nem fog megélni a sportból. Ma már ugyanis hazánkban, hasonlóan a kultúrához, erre a területre is egyre erőteljesebb „piacosodás” jellemző. Ma már nem elég „jól csinálni” - el is kell adnunk, amit „csinálunk”. Ez a könyv a sportmarketingről szól. Arról, hogy miként adjuk el azt, amit „csinálunk”. Akár kézilabda-mérkőzésre szóló jegyről, akár futócipőről, akár fittnessterem-bérletről van szó. Rengeteg hazai példán bemutatva megtudhatjuk belőle, miként alkalmazható a marketing eszköztára sportesemények és sportfelszerelések értékesítésében. A szerző több évtizedes marketingszakmai, valamint az általa oktatott sportmenedzser szakemberek gyakorlati tapasztalatára épülő mű méltán nevezhető a terület alapművének.

Hoffmann Istvánné - Modern ​marketing
„A ​marketing túl fontos dolog ahhoz, hogy egyetlen osztályra bízzuk” – állapította meg egy neves marketingszakértő. Ezt az elvet vallja a szerző is, amikor tematikusan vezeti végig az Olvasót a marketingdiszciplína kulcskérdésdin. Áttekintést ad a piaci formákról és azok módosulásáról, a hatékony marketingszervezetekről, a döntések kockázati elemeiről, az adatgyűjtés módszereiről, a vásárlási magatartásról, a termékekhez, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó tervezési feladatokról, a csomagolásról, a védjegyekről, az árról és a kommunikációs tennivalókról. A könyv a változó magyar gazdaságban nélkülözhetetlen marketingvezetési, -irányítási és -tervezési tennivalókra összpontosít, kiszolgálva azt az igényt, hogy vértezzük fel a vállalkozókat mindazokkal az ismeretekkel és képességekkel, amelyekkel már bizonyítottan részt lehet venni a piaci versenyben.

Kollekciók