Ajax-loader

Czakó István könyvei a rukkolán


Czakó István - Európa lelke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czakó István - Kortársaim
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czakó István - A ​Jelenések Könyve az egri Bazilikában
Az ​egri Bazilika hazánk egyik legjelentősebb műemléke. Ebben a csodálatos épületben sok értékes művészi alkotást találunk. Az egyik legjelentősebb a nagykupola freskója, ami művészi szempontból, de vallási szempontból is kiemelkedő alkotás. A freskó a Jelenések Könyvét ábrázolja. Szent János ezt a művet hívei vigasztalására akkor írta, amikor Patmosz szigetén száműzetésben volt.

Czakó István - A ​hit világa
A ​jegyesekhez, ifjú házasokhoz. ___ Az isteni kinyilatkoztatás meghirdetésének magasztos élményei feledhetetlenné tették számunkra az együtt töltött időt. Most írásban is átadom. Idézzék fel, éljék át újra, mélyítsék el, amit hallottak, és szerezzenek újabb élményeket az isteni kinyilatkoztatás még általánosabb megismerése által. A papokhoz. ___ Az alábbiakban a jegyesoktatás anyagát adom. Abból az alapállásból indultam ki, hogy ifjúságunknak vallási ismerete nagyon csekély, de amikor a jegyesoktatásra eljön, mégis akar valamit, jóakarattal fogadja az isteni kinyilatkoztatás igazságait. Az igazságok meghirdetését korunkhoz és felnőtt hallgatókhoz mértem. Hét előadást foglal magában, amiből nyilvánvalóan következik, hogy nem lehet teljes, és ezért nem is jó. De a legjobb -- a körülményekhez képest. Minden pap másként látja, és kell is, hogy saját elgondolása, valamint hívei helyzete szerint hirdesse meg Isten világát. Szerény véleményem szerint azonban mindenki számára szilárd kiindulást biztosít az alább közreadott anyag. Isten kegyelme kísérje munkánkat! ___ ___ ___ Czakó István ___ ___ ___ pápai prelátus, ___ ___ az egri bazilika plébánosa

Czakó István - "Tegyen ​valami jót..."
Színes ​elbeszélések a magyar egyház életéből. Olyan a könyv, mint a szürke kődarab keresztmetszete: csak a metszetben tárul fel, micsoda csillogó, szép mélységei vannak a kőnek. A könnyedén előadott elbeszélések a hétköznapok észre nem vett hőseiről szólnak. Egy lelkipásztor évtizedeket felölelő élményei és meglátásai jelennek meg a könyv lapjain. A könyvet olvasva úgy érezzük, mintha a plébánián lennénk és lelkipásztorunk meglátásait hallgatnánk az életről. Közben megtanulunk mi is az ő szemüvegén keresztül nézni, észrevenni a hétköznapok hőseit és Isten távlatából mosolyogni az emberi gyarlóságok felett.

Czakó István - Hit ​és egzisztencia
Manapság ​mi sem könnyebb mint könyvet írni: jól bevált szokás szerint veszünk tíz korábbi munkát ugyanarról a témáról, és írunk belőlük egy tizenegyediket" - idézi Czakó István Kierkegaard egyik ironikus mondatát. Hogyan lehet hát úgy írni, hogy egyszerre maradjunk hűek a választott témához, és egyszerre tudjunk valami újat, eredetit is mondani? Jelen munkájában a szerző éppen erre tesz kísérletet, amikor Soren Aabye Kierkegaard hitfelfogását a szöveghez hűen, ugyanakkor egy tágabb filozófiai-teológiai kontextusba állítva vizsgálja, átfogó és alapos kritikai elemzést kínálva olvasóinak.

Kollekciók