Ajax-loader

Tóth József könyvei a rukkolán


Juhász Katalin - Kiss Géza - Pintér Zoltán - Rózsa Endre - Szénási Lászlóné - Szőlősi Irén - Tóth József - Kissné Nagy Éva - Nagy Zoltán - Alapismereti ​kislexikon
A ​szerzők törekvése szerint a lexikon tartalmazza mindazokat a fontos fogalmakat, elméleti ismereteket, amelyek az általános iskolában - nem okvetlenül csak az ismert tankönyvekben - előfordulhatnak. Az általános műveltséghez biztosan hozzátartozik e könyvnek a tartalma, ezért nemcsak azoknak ajánljuk, akik most végzik tanulmányaikat, hanem azoknak is, akik úgy érzik, hogy fel kell frissíteni emlékezetüket, tudásukat. Így szerepelnek biológiai, fizikai, földrajzi, irodalmi, kémiai, közgazdasági, matematikai, történelmi, művészeti és számítástechnikai fogalmak, ismeretek. A terjedelmi korlátok miatt az egyes szakterületek tudománytörténetileg is kiemelkedő művelőit említhettük csak meg és sajnos el kellett hagynunk pl. a technikával, politológiával, sporttal kapcsolatos fogalmakat, kiemelkedő személyeket.

Bódi Zoltán - Tóth József - Számítástechnikai ​kisszótár
Ajánljuk ​szótárunkat az általános és középiskolák tanulóinak, a számítógépet munkájuk során használóknak, a számítástechnikával most ismerkedőknek, egyszóval mindazoknak, akiket érdekel mindaz, ami napjaink e nélkülözhetetlen eszközével kapcsolatos.

Burján Ákos - dr. Szebellédi István - Dr. Sztanó Imréné - Tóth József - Adók ​és támogatások alapjai
Az ​olvasók a kiadványból megismerhetik - a jövedelemelosztás indokait, folyamatát, - az adópolitika jellemzőit, - az adóztatás alapelveit, - az adók legfontosabb jellemzőit, - az adórendszer változásait, - a hazai adórendszer legfontosabb jellemzőit, - a nemzetközi adózás alapjait. A könyv szerzői fókuszálnak a hazai adórendszert alkotó legfontosabb adónemek rövid, összefoglaló bemutatására, amelynek keretében az olvasók megismerhetik az adók indokoltságát és alapvető jellemzőit. A kötet elsősorban az üzleti alapképzés igényeit hivatott kielégíteni, de alapozó jellege miatt a különböző OKJ szerinti képzésekben - így például a mérlegképes könyvelő képzésben - résztvevők is jól hasznosíthatják.

Tóth József - Általános társadalomföldrajz II.
"A történeti földrajz - a legtömörebb meghatározás szerint - az elmúlt korok leíróföldrajza. A leírás " mai értelmezésünk és gyakorlatunk szerint nem egyszerűen a tények, jelenségek, jelenségcsoportok és mozgásfolyamatok regisztrálását, hanem az összefüggés- és kölcsönhatásrendszer feltárását és szintézisalkotást is jelenti. A földrajzi térben és történelmi időben gondolkodó geográfusok egyre inkább arra is törekednek, hogy a mai valóságfeltáró és jelenségmagyarázó tevékenységüket a történelmi gyökerek" (előzmények) ismertetésével egy nagyobb fejlődésfolyamatba építsék be. A társadalom- és gazdaságföldrajzban a történeti visszatekintés" (mint háttérmagyarázat) általában a 18-19. századig terjed, mélyebbre csak egyes ágazati témáknál, pl. az agrárföldrajzban a létfenntartási rendszerek ismertetésénél nyúlnak vissza. (A nagy földrajzi felfedezések és feltáró munkák vizsgálata nem tartozik a történeti geográfia témaköréhez, ez a földrajztudomány történetével foglalkozó stúdiumok feladata.) A humángeográfia történeti szemléletmódja már a 20. század első felében is általánosnak mondható és mind jelentősebbé válik, ahogy a történeti földrajz - kezdetben mint a társadalomföldrajzi szintézisek bevezető fejezete", majd önálló diszciplínaként -fejlődik. A történeti földrajz - az általános felfogás szerint - nemzeti tudomány, s az eddig megjelent ilyen jellegű munkák (és szakmai bibliogáfiák) is ezt igazolják. (Az egyes országok, régiók, szubrégiók stb. történeti földrajzi feldolgozásai mellett készültek nagyobb területeket átfogó szintézisek, mint pl. NORMAN J. G. POUNDS 1997-ben magyarul megjelent Európa történeti földrajza" c. műve)." Részlet a könyvből

Köpeczi Béla - Tóth József - Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról
A kötetben az olvasó tizenhárom tanulmányt talál múltunk 1000-1526 közötti időszaka művelődéstörténetének tárgyköréből. I. István - és vele együtt még négy férfi - szentté avatásáról, László király jellemzéséről, középkori iskolázásunkról, annak eredményeként megjelenő "értelmiségünkről", de ezektől messze eső témákról is, mint amilyen a fennmaradt főúri síremlékek "vallomása" a plébánia-hálózat és faluszervezet közötti összefüggés, vagy például a hitélet olyan jelenségeiről, mint amilyen a szent vér tisztelete és a későbbi felfedező expedíciókkal felérő jeruzsálemi zarándoklat. A tanulmányok kiindulópontja is különböző: szövegeket hasonlítanak össze, művészeti, zenei emlékeink egy-egy csoportját gyűjtik egybe és értékelik, s még az sem meglepő, hogy egy parányi üvegdarab eredetét és díszítését véve alapul II. András királyunk keresztes hadjáratának háttere bontakozik ki. De akár szentről, akár királyról, főúrról vagy falusi emberekről, esetleg kolduló barátról van is szó, akár nyelvészeti vagy régészeti a megközelítés módja, minden esetben a mi elődeink szellemi élete, gondolkodása, magatartása bontakozik ki a kötet lapjain.

Fertő Imre - Tóth József - Piaci ​kapcsolatok és innováció az élelmiszergazdaságban
A ​nemzetgazdaságba teljesen integrálódott és vertikálisan összekapcsolódó élelmiszerlánc koordinálása ma már a kiskereskedelem irányából történik. Ez folyamatosan komoly kihívást jelent nemcsak a termelők, hanem a feldolgozók számára is. A Budapesti Corvinus Egyetem Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszékén a területen folyó kutatások az elmúlt években két fontos problémakörre koncentráltak. Egyrészt, mi jellemzi az élelmiszerláncok egyes lépcsői közötti kapcsolatokat, különös tekintettel a kistermelők és a kis- és közepes vállalkozások lehetőségeire. Másrészt, mi a szerepe az innovációnak az élelmiszerláncok versenyképességének alakulásában. A kötetben az eddigi kutatások részleges összefoglalása olvasható. A könyv két nagyobb részből áll, amelyek egyaránt foglalkoznak az élelmiszer-gazdaság piaci kapcsolataival és az innovációval. Az első részben a TÁMOP-kutatást megalapozó tanulmányok eredményei olvashatók. Az eredmények tanúsága szerint két évtizeddel az átmenet kezdete óta a mezőgazdasági termelők még mindig komoly alkalmazkodási problémákkal néznek szembe, amelyek nem kizárólag csak a kistermelőkre jellemzőek. A második rész a TÁMOP-kutatás során elvégzett kérdőíves felmérés alapvető eredményeit mutatja be. Ebben a részben az üzleti tranzakciók körülményei, a szerződések, a vállalatok közti kapcsolatok jellemzői, továbbá az innovációs attribútumok mentén elvégzett empirikus vizsgálatok összegzését olvashatja az érdeklődő.

Tóth József - Bali
Bali, ​e csodálatos, paradicsomi sziget méltán lett világhírű. Ma már nemcsak a szörfösök zarándokolnak el ide minden évben, hogy meglovagolják híres hullámait, hanem a turisták és világutazók is felfedezték és visszajáró vendékeggé váltak, nem véletlenül. A sziget tengerpartjai, a festői szépségű rizsteraszok és a helyiek által istenként tisztelt vulkánok és azok tündöklő tavai mindig nyújtanak valami újat és izgalmasat. Akik már jártak a Távol-Keleten, azoknak is kellemes meglepetéssel fog szolgálni az itt élő emberek élete és kultúrája, amely érdekes egyvelege mindannak, amit Délkelet-Ázsia többi részén már megismerhettek.

Tóth József - Málta ​és Gozó
Útikönyvünk ​naprakész információkkal, praktikus tanácsokkal és a legfontosabb nevezetességek felsorolásával segíti a Máltára utazókat, legyen szó közlekedésről, szállásról, sportról, kulturális vagy természeti látnivalókról. A szigetország valamennyi főbb települése, szigete és vidéke bemutatásra kerül -Vallettától egészen Gozóig. Útikalauzunk nem csak az utazás alatt, hanem már annak megszervezése során is hasznos segítőtársnak bizonyul: az egyes látnivalók bemutatásán túlmenően az ország történelmi múltjával, vallásával, a helyi szokásokkal, a szórakozási- és sportolási lehetőségekkel, a közlekedési eszközökkel és útvonalakkal kapcsolatban is részletes tudnivalókkal szolgál. Felhívja a figyelmet az utazás során adódó esetleges veszélyes helyzetekre, valamint mindenre kiterjedő részletes információkat nyújt többek között térképek, szálláshely címek, a rendőrség és kórházak elérhetősége, az árak, a kapcsolódó weboldalak, a búvár- és merülőhelyek stb. tekintetében.

Tóth József - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv a gimnáziumok IV. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth József - Most ​hová...?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth József - Magyar ​szenátor voltam a román parlamentben
Az ​1989-től az RMDSZ-ben csírázó belső feszültségekről, a román parlamentről, a magyar-román tárgyalásokról, a nyelvtörvény vitáiról, az alkotmányozás nehézségeiről, a román nacionalistákról, a Zsil-völgyi bányászokról, a kormányokról mesélnek az írások.

Farkas János - Tóth József - Boros Szilvia - Berta Mihály - Szloboda Éva - Kézikönyv ​nem csak Testépítőknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth József - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv a gimnáziumok III. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth József - Davaj, ​Davaj
A ​szovjet megszállás Pest-megyében 1944-48 Dr. Tóth József helytörténész, Zsámbok község kutatója a „Davaj, davaj” című könyvében a II. világháborút közvetlenül követő eseményeket Zsámbok községben és környékén, szélesebb kitekintésben is feldolgozva adta közre. Egy kevésbé ismert és hálásnak egyáltalán nem mondható témát dolgozott fel indulatmentesen, a torzításokat elkerülve, csupán a tényekre hagyatkozva. A Vörös Hadsereg itt lévő egységeinek ellátása, a falu és környékének közbiztonsága, a népi önvédelem, a fogolytáborokban szenvedő magyar hadifoglyok iránti részvét nagyon tárgyilagosan fogalmazódik meg a citált jegyzőkönyvekben, beadványokban és kimutatásokban egyaránt. A könyvből kirajzolódik az a heroikus élni akarás, az ország újjáépítésének szándéka és a veszteség feletti gyászos érzelem, amely a nép akaratától függetlenül az ország polgáraira zuhant. Holló Ilona polgármester szerint kivételes értéke és jelentősége van ennek a helytörténeti munkának. Nagyon kevés tanulmány foglalkozik ilyen részletességgel ezzel a témával, ezért nemcsak az általános és középiskolák tanulói számára jelent tankönyvet, hanem a szélesebb olvasókör számára is nagyon sok érdekes, eddig ismeretlen tényt és eseményt tár fel a szerző. Ezért mindenkinek ajánlja, akiket érdekel a szűkebb pátriájuk történelme, azoknak is, akik a nagyobb összefüggéseket kutatva hiteles dokumentumokat keresnek a további kutatásaikhoz.

Nagy Sándor - Pisztrai László - Tóth József - Zimonyi István - A ​magyar katonai ellátó (hadtáp) szolgálat története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth József - Petőfi ​fényképezőgéppel
A ​Petőfi versek megragadó képszerűsége természetesen fotográfusként régóta izgatja a fantáziámat. Sokat töprengtem, hogyan lehetne a modern fotográfia eszközeivel, mégis mindenféle aktualizáló ideológiai és szimbolikus tartalomtól, korszerűségre törekvő ábrázolásmódtól mentesen, a maguk tisztaságában és egyszerűségében visszaadni ezek lényegét. Miképpen lehetne elérni, hogy onnan is rápillanthassunk a valóságra, ahonnan egykor Petőfi szemlélte? Hogy mire jutottam, arról tanúskodik ez a könyv. (Tóth József)

Tóth József - Mesél ​a Tisza, regél a Hortobágy
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth József - Ha ​a lelkeddel látsz
Ajánló ​Tóth József képeihez és verseihez Csak röviden... ...mert hát rövidke e könyv, s benne minden vers. De nem biztos, hogy aki kevés szavú, az egyben gondolat nélküli is. Íme a cáfolat! A szerény, esendő ember lelke gazdagsága tárul ki itt. Nem csak szavakban, de maga Készítette képekben is. Verses kép és képek a strófákban. Oly sokat mondanak... útravalóul. Vidd magaddal - olvasó - e könyvet! Tedd zsebedbe! Meríts erőt belőle... ha megfáradsz! Törökbálint, 2002. május 22. Szent Rita napján. Turai István

Tóth József - A ​gyorsabb tudományos előrehaladás útjai és buktatói
A ​könyv hosszú évek egyetemi oktatói, tudományos kutatói, valamint gyakorlati szaktanácsadási és publikálási tevékenység alapján kíséreli meg segítséget nyújtani diákoknak, kezdő és nem kezdő oktatóknak és kutatóknak, a tudományos munkában történő gyorsabb előrehaladáshoz. Most kivételesen nem tudományos munkát kíván közreadni, hanem saját tapasztalatok alapján tett megállapításokat, következtetéseket. Segítséget szeretne nyújtani a buktatók elkerüléséhez is, ahhoz, hogy bárki a gyorsabb előrehaladás érdekében szerzői jogok megsértésével jusson tudományos érdemekhez. Éppen ezért jelentős teret szentel a szerzői jogi törvénynek, a jogsértő technikák ismertetésének, s a jogsértés ellen való védekezések lehetőségének és hatékonyságának, vagy hatástalanságának az ismertetésére. Konkrét eseteket is felvillant a szerzői jogsértések eseteiről. Csupán rövid összefoglalást ad, hogy a szerző tapasztalatai szerint melyek a tudományos kutató legfontosabb jellemvonásai, s kikből, hogyan lehetnek egyetemi oktatók, illetve tudományos kutatók. Végül nagyobb teret szentel annak, hogy általános és konkrét segítséget nyújtson a gyorsabb tudományos előrehaladáshoz. A célul kitűzött feladat nem könnyű, s biztosan nem sikerül maradéktalanul megoldani. Annál inkább nem, mert a könyv igen röviden, könnyen olvasható formában kíséreli meg a célul kitűzött problémakör tárgyalását.

Tóth József - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv a gimnáziumok I. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth József - Ősi ​épített tájak a Kárpát-medencében
A ​Kárpát-medence dúsan kiépített. A földkiépítések a földtani viszonyokhoz alkalmazkodva tájegységenként változnak. E földépítő gazdálkodásnak műveltségi, szellemi és lelki háttere van: valaha általános volt az egész országban, nem csak az ártereken.

Tóth József - Varga János - Táborozási-turisztikai ​ABC
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth József - Trócsányi András - Ki ​kicsoda a magyar geográfiában?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth József - Állatorvosi ​aneszteziológia, analgézia és intenzív terápia
Ez ​a mű kézikönyve lehet a praktizáló állatorvosoknak, a gyógyszerkutatóknak, az állatorvoslást most elsajátító egyetemi hallgatóknak. A szerző ugyanis a gyakorló állatorvos szemszögéből foglalkozik a belgyógyászati, sebészeti, szülészeti okok miatt létrejött fájdalom csillapításával, tárgyalja a parenterális érzéstelenítés formáit, részletezi az inhalációs anesztéziát és technikáját. Külön fejezetben foglalkozik a rizikóbetegek altatásával és újraélesztésével. Részletesen tárgyalja a gazdasági állatok (ló, szarvasmarha, sertés stb.), a kutya és a macska, valamint a kedvtelésből tartott madarak, kisemlősök, hüllők altatási módjait. Ismerteti a traumás sokk pathomechanizmusát és gyógykezelését, a speciális betegek fájdalomcsillapítási, altatási lehetőségeit. A könyv zárófejezete az eutanáziára alkalmazható készítményeket és a fájdalommentes halál technikai kérdéseit taglalja. A tárgymutató a szakkönyv mindennapi használatához, a gyors eligazodáshoz nyújt segítséget.

Almási János - Barabás György - Bognár Mária - Egri Kiss Tibor - Kalmár László - Kovalik András - Németh Imre - Pálmai Vencel - Tóth József - Székely Zsolt - Szűcs Miklós - Túravezetők ​általános ismeretei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth József - Podonyi Hedvig - Rejtőzködő ​Budapest
Budapest ​kevéssé látható arcát azok ismerhetik meg igazán jól, akik nem csak a főutakon autóznak, de a mellékutcákba is be-betérnek. Azok, akik jövet-menet nem kizárólag a lábuk elé néznek. Azok, akik az épületek őrizte kincsek felkutatására is szánnak időt és energiát. Azok, akik a mindennapok sürgető teendői közepette is képesek rátalálni olyan dolgokra, amelyeknek örülni lehet. Közülük való Tóth József fényképész (ahogyan ő nevezi magát); hivatalosan: Érdemes és Kiváló Művész, nem hivatalosan: Érdemes és Kiváló Ember. Képeivel e könyvben izgalmasan csapongó, kalandos felfedezőútra invitál, melynek során emlékezetes emlékművektől figyelemreméltóan szép ipari műemlékeken át szemnek-szívnek kedves épületekig vezet – bemutatva a magyar főváros néhány elfeledett és rejtőzködő csodáját.

Tóth József - Világföldrajz
A ​földrajz jóval több a hegyek-völgyek-folyók puszta ismertetésénél; ez a komplex tudomány azt is bemutatja, kik laknak e területeken, hogyan és miből élnek, s létük milyen gazdasági-kulturális hatással van azokra, akik a világ más részein élik mindennapjaikat. A Világföldrajz teljes, átfogó képet ad bolygónkról, s a földrajz legfontosabb tudományágainak révén (geográfia, népességföldrajz, etnikai, gazdasági és vallásföldrajz stb.) érthetően, mégis tudományos igénnyel mutatja be az olvasónak, milyen logikusan működő egység is a minket körülvevő világ. A könyv mintegy harminc magyar földrajztudós tanulmányait tartalmazza, akik valamennyien a szakma nemzetközileg is elismert képviselői. Az Akadémiai kézikönyvek sorozatban megjelent kötet ezért értékes, könnyen feldolgozható és mindenre kiterjedő információforrás a gimnáziumtól a diplomáig - sőt még azon is túl bárki számára, akit érdekel a földrajztudomány. Sorozatunkban hamarosan újra várható egy földrajzi vonatkozású mű, hiszen jövőre jelenik meg a Kárpát-medence földrajza.

Tóth József - Szontagh Pál - Erdővédelmi ​útmutató
Az ​erdő növényvédelme alapvetően különbözik a szántóföldi vagy a kertészeti növények védelmétől. Ennek a sajátos, nem kis jelentőségű feladatnak speciális, a gyakorlat számára fontos legkorszerűbb ismereteit foglalják össze a szerzők jelen könyvünkben. A második kiadásban teljesen új a színes ábraanyag, némely új károsító is helyet kapott, mint pl. a nematodák vagy a vírusok, és természetesen jelentőségének megfelelő mélységben tárgyalják az erdőpusztulások okait, az elhárítás, megelőzés, gyógyítás lehetőségeit - amennyire mai tudásunk ezt megengedi. A könyv legfőbb erénye a tömör információközlés és a gazdag illusztrációs anyag.

Tóth József - Thaiföld
Útikönyvünk ​naprakész információkkal, praktikus tanácsokkal és a legfontosabb nevezetességek felsorolásával segíti a Thaiföldre utazókat, legyen szó közlekedésről, szállásról, viselkedési szokásokról, sportról, kulturális vagy természeti látnivalókról. Az ország valamemryi főbb települése, szigete és vidéke bemutatásra kerül Chiang Maitól egészen Phuketig. Útikalauzunk nem csak az utazás alatt, hanem már annak megszervezése során is hasznos segítotársnak bizonyul: az egyes látnivalók bemutatásán túlmenően az ország történelmi múltjával, vallásával, a helyi szokásokkal, a szórakozási- és sportolási lehetőségekkel, a közlekedési eszközökkel és útvonalakkal kapcsolatban is részletes tudnivalókkal szolgál. Könyvünk felhívja a figyelmet az utazás során adódó esetleges veszélyes helyzetekre, valamint mindenre kiterjedő részletes információkat nyújt többek között térképek, szálláshely-címek, a rendőrség és kórházak elérhetősége, az árak, a kapcsolódó web-oldalak, a búvár- és merülőheIyek stb. tekintetében

Tóth József - Lehel ​kürtje
A ​mitológiákban a kezdetektől jelen van az Életfa, a Föld, a Víz, a Tűz, és a Levegő elem, mint a Földet és az életet alkotó fogalmak. Ezek képezik több más ismerettel együtt az első Isteni Kinyilatkoztatások tudásanyagát és általánosan jelen vannak a mitológiától, a néprajztól az irodalomig az emberi szellemiségben. A kinyilatkoztatásokon alapuló kultúra az egyetlen olyan emberi magatartást tanítja, amely szerint a Földön az idők végéig lehet élni. A kinyilatkoztatott kultúra a földi életet Egészként ragadja meg, és így a működő valóságnak pontos modellje. Ezt a modellt faragták valamikor a Kürtre. Minden eltérés a kinyilatkoztatásoktól szükségszerűen a körülmények romlását okozza.

Csóka György - Tóth József - Traser György - Erdészeti ​rovartan
Az ​erdészeti rovartan az erdőkben és az erdők közelében élő rovarok leírásával, életmódjával, elterjedésével, esetleges kártételével és hasznával foglalkozik. Tekintettel arra, hogy az erdő a legmagasabban szervezett növénytársulás és ismerve a rovarvilág rendkívüli fajgazdagságát, az Erdészeti rovartan c. könyv több, mint félezer fajra vonatkozóan közöl ismereteket, az ízeltlábúak törzsén belül a rovarok és a pókszabásúak osztályából. Az általános rész a rovarok külső és belső alaktanát, élettanát és környezetükkel kialakított kapcsolatrendszerüket tárgyalja, kiemelve a fajok erdőgazdasági jelentőségét. A fajok részletes tárgyalása során külön hangsúlyt kaptak a jellemzően erdei rovarcsoportok. Ugyancsak részletesen tárgyaltak a faanyagvédelmi szempontból is jelentőséggel bíró fajok.

Tóth József - Az ​akác növényvédelme
Az ​akác Észak-Amerikából került át Európába. Ellenálló faj, ám az utóbbi években számos betegség támadta meg ezeket a növényeket is. Jelenleg 90 biotikus kártétel ismert. A könyv részletesen ismerteti az akácot érintő kárformákat, a károkat okozó szervezeteket, a helytelen gazdálkodói tevékenységet és az időjárási anomáliákat is. Mindeközben számos tanáccsal lát el bennünket a fával kapcsolatos telepítési technológiákkal, gondozással kapcsolatban.

Kollekciók