Ajax-loader

Rózsa Endre könyvei a rukkolán


Arday István - Rózsa Endre - Ütőné Visi Judit - Földrajz ​II. középiskolásoknak
A ​tartalomjegyzék tagolt és áttekinthető, az egyes témakörök részletesek. Esztétikus kiadvány, emeli értékét a sok színes kép és ábra, amelyek sokszor egy adott földrajzi fogalom könnyebb megértését is lehetővé teszik (pl természeti és földrajzi környezet). Ugyancsak pozitívum a számos bekeretezett és a tananyaghoz kapcsolódó  Jó, ha tudod!  kezdetű rész. Alkalmasak a törzsanyag kiegészítésére, a szaktanár beépítheti azokat az órai magyarázatokba A tanórai leckék végén lévő ismétlő kérdések, feladatok is hasznosak., amelyekkel a tanuló ellenőrizheti felkészültségét, tudását.  

Arday István - Rózsa Endre - Ütőné Visi Judit - Földrajz ​I. középiskoláknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Katalin - Kiss Géza - Pintér Zoltán - Rózsa Endre - Szénási Lászlóné - Szőlősi Irén - Tóth József - Kissné Nagy Éva - Nagy Zoltán - Alapismereti ​kislexikon
A ​szerzők törekvése szerint a lexikon tartalmazza mindazokat a fontos fogalmakat, elméleti ismereteket, amelyek az általános iskolában - nem okvetlenül csak az ismert tankönyvekben - előfordulhatnak. Az általános műveltséghez biztosan hozzátartozik e könyvnek a tartalma, ezért nemcsak azoknak ajánljuk, akik most végzik tanulmányaikat, hanem azoknak is, akik úgy érzik, hogy fel kell frissíteni emlékezetüket, tudásukat. Így szerepelnek biológiai, fizikai, földrajzi, irodalmi, kémiai, közgazdasági, matematikai, történelmi, művészeti és számítástechnikai fogalmak, ismeretek. A terjedelmi korlátok miatt az egyes szakterületek tudománytörténetileg is kiemelkedő művelőit említhettük csak meg és sajnos el kellett hagynunk pl. a technikával, politológiával, sporttal kapcsolatos fogalmakat, kiemelkedő személyeket.

Rózsa Endre - Kavicsszüret
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rózsa Endre - Az ​anyag emlékezete
"Az ​életet, a nyerset!" akarja versbe írni Rózsa Endre, untig ismerve s tagadón folytatva a költészeti kánonokat, megcsalatva is szeretve az elérhetetlen formát, legyen az költői, természeti avagy asszonyi. Számára boldogítóan egyek. A nincstelen szükség és a hétköznapokból magasba lüktető kényszer diktálja neki a verset, mely mintha mindegyre írója fölé akarna szárnyalni, valami fogalmi vagy tisztán képi létezésbe - egy más világba -, ahol a szavaknak még ősi értelme ragyog, és helyére kerül minden, ami a szeretett földön már roncsokban, emléktöredékekben hever a háborúk és a megalkuvó kényelem tarolta síkokon. A felrepülő vers mintha a költőt magát is itt hagyná, egyetlen szülőhazában, de kitépett félszárnya tollán viszi földi morzsáit, szinte táplálékként: az emlékeket, a múltat s a visszanéző jelen időt. Magával ragad kicsit az érzésekből is, melyeket még átélni merünk ezen az országokra, tájakra szabdalt tekén. Mintha veszteségeinkkel is gazdagodnánk. Rózsa Endre költészete örökös, ám kettőbe szakító sóvárgás a ma már egymást tagadni látszó valóság és vers után; egyik leírható elemeivel, másik érzelmes-játékos rímeivel kísérti meg. Drámaian szép ez a kettősség, mert megélten igaz: ember áll a szavak mögött, átérződik a mondatokon. Ezt az utat a testmeleg élménytől a szabadító gondolatig minden versében és ciklusában, negyedik kötete egészében bejárja, kiküzdi magának Rózsa Endre. Gyötrelmes út ez, és legnagyobb érdeme, hogy látszik: miképpen és miért lesz egy emberből költő, honnan hova vágyik.

Rózsa Endre - Az ​ámokfutó álmai
Rózsa ​Endre (1941, Pécs-1995, Budapest) kevéssel váratlan halála előtt állította össze ezt a posztumusszá lett kötetet. Ezt megelőzően 1993-ban jelentek meg válogatott és új versei (Árnyékszobrok, Széphalom Könyvműhely). Igényes gondolati líra az övé, amely a lét sokféle veszélyeztetettségével szemben keresi az ellenerőt, s azt elsősorban a fegyelmezett gondolkodásban, a tudatosságban, a pontos analízisben találja meg. Eközben látja a valóság és az azt elemző tudat korlátozottságát, de feltételezi ugyanezeknek határtalanságát is. A gondolat költői megreformáltsága és a költőiség gondolatisága szüntelenül egymásra utal. A megformálás korszerűen klasszicizáló jellegű, egy igazi poeta doctus lírája ez, amelynél a forma is világképet szervező elv.... A kötet változatosságában is egységes, korai, de méltó lezárása Rózsa Endre költői pályájának. (Vasy Géza)

Rózsa Endre - 500 ​kérdés és válasz a földrajz köréből
Kiknek ​és miért ajánljuk ezt a kiadványt? - Az általános iskola felső tagozatos tanulóinak és a középiskolásoknak, hogy tantárgyi ismereteiket ki tudják egészíteni. - A földrajztanár kollégáknak, akik tanóráikat és foglalkozásaikat egy-egy érdekességgel színesíteni szeretnék. - Mindazoknak, akik érdeklődnek a földrajz iránt, de nincs idejük, hogy elmélyedjenek az egyes részterületekben. Az elmúlt időszakban megszaporodtak azok a vetélkedők, amelyeken egy-egy kérdésre az általános műveltség, tájékozottság birtokában kell választ adni. Ajánljuk ezt a könyvet a vetélkedőkre való felkészüléshez, vagy azok kérdéseinek összeállításához.

Kollekciók