Ajax-loader

Pintér Zoltán könyvei a rukkolán


Pintér Zoltán - Német-magyar ​útiszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér Zoltán - Európa ​az új évezred küszöbén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér Zoltán - Mitológiai ​kislexikon
Mint ​ahogy az egyén is sok területen gyermekkorának okozata, úgy az emberiség kultúrájának egésze is csak azzal világítható meg teljesebben, ha a régmúlt - bármennyire is "naivnak és primitívnek" tűnő - világába betekintést nyerünk. - Nagy Zoltán

Pintér Zoltán - Fehér ​foltok, kérdőjelek
Középiskolai ​történelemoktatásunk minden bizonnyal hagy megválaszolatlan kérdéseket a tanulókban, illetve hagy fehér foltokat a történelmi ismeretanyagban. Ezekre a kérdőjelekre és fehér foltokra utal e könyv címe, s ezek számát szeretné csökkenteni. Tankönyvet kiegészítő segédanyag, elsősorban olyan diákok számára, akik a történelmet a törzsóraszámon túl fakultációs keretek között is tanulják, vagy akik e tárgyból felvételizni kívánnak.

Juhász Katalin - Kiss Géza - Pintér Zoltán - Rózsa Endre - Szénási Lászlóné - Szőlősi Irén - Tóth József - Kissné Nagy Éva - Nagy Zoltán - Alapismereti ​kislexikon
A ​szerzők törekvése szerint a lexikon tartalmazza mindazokat a fontos fogalmakat, elméleti ismereteket, amelyek az általános iskolában - nem okvetlenül csak az ismert tankönyvekben - előfordulhatnak. Az általános műveltséghez biztosan hozzátartozik e könyvnek a tartalma, ezért nemcsak azoknak ajánljuk, akik most végzik tanulmányaikat, hanem azoknak is, akik úgy érzik, hogy fel kell frissíteni emlékezetüket, tudásukat. Így szerepelnek biológiai, fizikai, földrajzi, irodalmi, kémiai, közgazdasági, matematikai, történelmi, művészeti és számítástechnikai fogalmak, ismeretek. A terjedelmi korlátok miatt az egyes szakterületek tudománytörténetileg is kiemelkedő művelőit említhettük csak meg és sajnos el kellett hagynunk pl. a technikával, politológiával, sporttal kapcsolatos fogalmakat, kiemelkedő személyeket.

Pintér Zoltán - Egyetemes történeti topográfia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér Zoltán - Magyar történeti topográfia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér Zoltán - A NATO-ról diákoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér Zoltán - A ​NATO-ról diákoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér Zoltán - Mesterséges ​élet
Ez ​a könyv ízelítő a jövő század irodalmából. A holnaputánban játszódó történetek tökéletesen hihetőek, amellett, hogy teljességgel fantasztikusak. A szerző ugyanis a jövőkutatók eredményeire épít, és mindvégig a lehetőségek határain belül marad. Egyetlen fizikus sem érheti képtelenségen. Éppen ezért igazi science-fiction, azaz tudományos-fantasztikus mű, amilyenek a kezdetiek voltak. Lassan lecsengő 20. századunkban egyre inkább világpolgárokká kell válnunk. Ebben segít nekünk a szerző, aki humorosan és erotikusan, de mindvégig a mondanivaló igényével ír. A tizenkét meghökkentő végű novellában egyvalami közös: minden történetnek az ember a főszereplője.

Balogh Zsolt - Ferwagner Ákos - Miszlay Zsolt - Pintér Zoltán - Prantner Zoltán - Szirtes Krisztián - Szombat Tamás - Zámodits Attila - A ​tengelyhatalmak bukása
A ​Harmadik Birodalom romokban hever, Adolf Hitler napjai megszámláltattak. Még dörögnek a fegyverek, de a szövetséges hírszerzőtisztek már a német haditechnikai titkok és tudósok után kutakodnak. Németország kapitulál, de akad, aki folytatná az európai háborút: Patton tábornok a Szovjetunió megtámadása mellett érvel - röviddel később végzetes autóbaleset áldozatává válik. Okinava elvesztésével a japán haderő sorsa is megpecsételődik, a háború végére pedig egy új, minden korábbinál pusztítóbb erejű fegyver, az atombomba tesz pontot. Megtörténik a háborús bűnösök felelősségre vonása, és lezajlanak a béketárgyalások, amelyek végén egy új Európa születik.

Pintér Zoltán - Erdély
Erdély, ​Erdőelve, Erdélyország - nekünk magyaroknak, Ardeal a románoknak, Siebenbürgen a németeknek. Százezer négyzetkilométernyi terület a Kárpátok karéjában, a nyugati (latin) és a keleti (bizánci) kultúrkör metszéspontján, eltérő népek, vallások, szokások szintézise. Egyszerre példája az etnikumok ellentéteinek és együttélésének, de egymásrautaltságának is. Ami meg maradt anyagi- és szellemi kultúrájából, az közös kultúrkincse az itt élő magyaroknak, románoknak, németeknek, de egyszersmind szerves része az összmagyarság kulturális örökségének is. Ezért is érezzük magunkénak e tájat az országunktól elválasztó politikai határok ellenére is, meg azért is, mert talán alig akad magyar az anyaországban, akinek, ha közvetlen rokonai nem is élnek Erdélyben, ne lenne onnan elszármazott ismerőse, barátja. S nem csak a múltban volt ellentétek világa e föld, az kissé ma is. A történelmi idő tétovázni látszik: nem tudja, megálljon-e, vagy igyekezzen behozni lemaradását. Őrizze-e "transsilvánus" elkülönültségét, háborítatlanságát, ízét-zamatát, vagy kövesse a rohanó kor parancsát, "európaizálódjék"? A mai Erdély az archaizmus és a lassú modernizáció keveréke. Ez utóbbiból a turista még nem sokat tapasztal. Talán nem is bánja. A magyar utas elsősorban történelmi gyökereket, érzelmi feltöltődést keres Erdély földjén, s ha ezt tudatosan teszi, bizton meg is találja. Ehhez kíván segítséget nyújtani ezen útikönyv, Erdély nevezetességeit hét útvonalra fűzve oly módon, hogy Nagyváradról, Aradról és Szatmárinémetiből kiindulva hat - valamilyen módon - Brassóba érkezik. Induljunk hát több mint háromezer kilométeren át megismerni Erdélyországot!

Pintér Zoltán - Sipos Norbert - Kalandozások ​a kultúránkban
A ​keresztény kultúrában való eligazodásához, az ismeretek feltérképezéséhez hívják a gyerekeket "kalandozásra", egyfajta kvízjátékra a szerzők. A 46 témakör köré rendezett anyag a nyugati kultúra számos területét érinti: a történelmet és segédtudományait (címertan, hadtudomány stb.), a művészeteket (építészet, zene, festészet, szobrászat, film), a néprajzot, filozófiát, mitológiát, nyelvtudományt, vallástörténetet. A témakörökben 5-6 kérdést tesznek fel a szerzők, amelyek megválaszolásában színes illusztrációk nyújtanak segítséget, az ellenőrzést a kötet második felében található Megoldások közreadása teszi lehetővé. - A kötet az általános iskola felső osztályos tanulóinak ígérnek jó szórakozást, lehetőséget a további búvárkodáshoz.

Pintér Zoltán - Csabai István - Illyés Csaba - A ​történelmi Magyarország szépségei
Ebben ​a gyönyörű albumban megismerkedhet az egykori Magyar Szent Korona országainak 92 természeti és épített csodájával. A kísérőszövegek angol és német fordításban is helyet kaptak az oldalakon, ezért a könyv impozáns ajándék lehet külföldi ismerőseinek is.

Pintér Zoltán - Történelmi ​vaktérképgyűjtemény
Vaktérképgyűjteményünkkel ​szeretnénk megkönnyíteni az általános és középiskolások tájékozódását a történelmi topográfiai anyagban. Jelen kötet tartalmazza a törzsanyag teljes egészét, de a közismertebb kiegészítő anyagból is ad ízelítőt. A feladati részt egy megoldási rész követi, amelyben választ kaphatnak az egyes topográfiai egységekhez tartozó évszámok és a hozzájuk kapcsolódó történelmi események összefüggéseiről is.

Pintér Zoltán - Vetkőző ​lelkek
Az ​élet tanításához régen sok bölcseletet írtak ún. szútra stílusban. Ennek a lényege az volt, hogy ha valamit hat szóval el lehet mondani, akkor csak ötöt mondott el. A hatodikra rá kellett találni. Hitték, hogy az élet csak így érthető meg. A Vetkőző lelkekben Gestalt-terapeutaként és magánemberként is egy „hatodik szó” nyomába indulok. Közben terápiás eseteim, irodalmi hőseim, saját életem meghatározó élményei elevenednek fel. Ahol a tanulásnál fontosabbá vált a kitanulás. A vetkőzés… Régi mintáink fellazítása, kigombolása, netán eldobása. Amikor lelki ruházatok nélkül találkozunk egymással… A sok-sok történetben saját érzéseid, dilemmáid, élethelyzeteid is szembe jöhetnek. Magaddal is találkozhatsz. Meg velem is. Hiszen a lélek kigombolkozásáról elmélkedve a terapeuta sem maradhat felöltözve.

Pintér Zoltán - Zugor Zoltán - Képes ​civilizációtörténeti kronológia
Hogyan ​éltek a nomád magyarok? Milyen céllal és hogyan építették a piramisokat? Mikor épült a Lánchíd? Mire jött rá Kopernikusz? Mi történt a magyar szabadságharc idején Európán kívül? Mikor és hol írták alá az Európai Unió alapokmányát? Mi történt Nyugat-Európában Amerika felfedezésének idején? Ezekre és még számtalan hasonló kérdésre kaphat választ az Olvasó, ha kezébe veszi ezt az egyedülálló kiadványt. Egyedülálló, hiszen – ahogyan azt a címe is mutatja – kronologikus rendben, külön fejezetekben, színesen illusztrálva szemléli négy terület történéseit: Magyarország, Kelet- és Közép-Európa, Nyugat-Európa és az Európán kívüli országok. A másik vezérfonal – ami szintén fontos a könyv különlegességét és hasznosságát alátámasztandó – az a négy témakör, amelyek köré az információk rendeződnek. Ezek a politika, a művészetek, a vallás és a tudomány. Minden korról általános ismertetőt kapunk a fenti témakörök alapján, s mindez rengeteg olvasmányos és néhol meghökkentő érdekességgel párosul, ami igazi csemege a könyvet forgató gyermekek számára. Élményteli és hasznos olvasást kívánunk mindenkinek!

Pintér Zoltán - Bakó Krisztián - A ​mi 20. századunk
Sorsfordító ​eseményekben bővelkedő, viharos évszázad van mögöttünk. Eme kötethez közel kétszáz, jegyzetekkel ellátott fényképet válogattunk össze. Minden egyes fotónak megvan a maga históriája.

Pintér Zoltán - Izmusok ​könyve
Az ​iskolai tananyagban, olvasmányokban, a médiákban és sokszor a köznyelvben is használunk olyan idegen szavakat, amelyek "izmusra" végződnek. Használatuk olykor pontos, olykor pedig kevésbé az, sokuk jelentését pedig egyáltalán nem ismerjük. Valljuk meg, kicsikét néha mindenki zavarba jön e szavak használatakor. Ez szülte a Kiadó ötletét, hogy egy kis könyvecskét adjon ki az "izmusokról", belefoglalva azokat közülük, amelyekkel a diák az iskolában és az iskolán kívül a leggyakrabban találkozik. A mintegy 300 fogalom összeállításánál - az egyes szaktárgyakat oktató pedagógusok véleményének kikérésén keresztül - éppen az iskolai szempontokat helyeztük előtérbe, másodlagosan pedig azt a megfoghatatlan fogalmat, amit "általános műveltségnek" szoktunk nevezni.

Kollekciók