Ajax-loader

K. Csilléry Klára könyvei a rukkolán


K. Csilléry Klára - A ​magyar nép bútorai
A ​Magyar Népművészet sorozat negyedik kötete a magyar népi bútorformákról, a magyar lakásrend múltjáról és a bútordíszítő stílusokról nyújt áttekintést. Végigvezeti az olvasót a parasztbútorok kialakulásának történetén, rámutatva az európai összefüggésekre, az antik, középkori, reneszánsz előzményekre, illetve az idegenből érkező hatások elmagyarosodásának folyamatára. Az archaikus jellegű bútorfélék mellett (pl. geometrikus díszítményű ácsolt láda) megismerjük az újkori falusi otthonok festett puhafa bútorait is s a bútorokkal együtt az ország különböző területein kialakult készítőközpontok sajátos díszítőstílusát, többek között a híres komáromi asztalosok jellegzetes ornamentikáját. A kötetet 30 magyarázó rajz, 19 színes és 37 fekete-fehér fénykép illusztrálja.

K. Csilléry Klára - A ​magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

K. Csilléry Klára - Az ​ácsolt láda
A ​magyar néprajztudomány közelmúltban elhunyt jeles személyisége, dr. K. Csilléry Klára emléke előtt kíván tisztelegni a három tanulmányát megjelentető kötet. Az első írás a hagyatékából 2002-ben előkerült, akvarell képekkel illusztrált szakdolgozata Szökrönyök Sumonyból és Cserdiből címmel, amelyet 1947-ben a Képzőművészeti Főiskola rajztanári szakának végzős hallgatójaként írt, első önálló Baranya megyei gyűjtését feldolgozva. A további két, kiadásban már megjelent, de mára nehezen hozzáférhető dolgozat, Az ácsolt láda (1951, a Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei), valamint A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei (1982) című könyvének két kiemelt fejezete: Az ácsolt láda és Az ácsolt ládák ornamentikája címmel. A három, azonos témát feldolgozó írásmű nem csupán egy tárgycsoport, az ácsolt ládák példaértékű bemutatása. Tudománytörténeti jelentőségét az adja, hogy kiválóan szemlélteti Csilléry Klára kultúrakutató munkásságának lényegét, interdiszciplináris szemléletét. A magyar tárgyi néprajzban újszerű összehasonlítási módszerével nem csupán a földrajzi elterjedési területet, a szomszéd népekkel való átadás-átvétel kérdését kutatja, hanem időt és teret tágítva európai összefüggésrendszerben, fejlődésmenetben vizsgálódik, s ebben keresi helyét a magyar bútortípusoknak, díszítőelemeknek. Tartalom Előszó Szökrönyök Sumonyból és Cserdiből, 1947 Az ácsolt láda, 1951 Az ácsolt láda, 1982 Az ácsolt ládák ornamentikája, 1982 Irodalom Képmelléklet

Kollekciók