Ajax-loader

Misz József könyvei a rukkolán


Bocskay Katalin - Dr. Gacsályi István - Misz József - Dr. Simonits Zsuzsanna - Makroökonómiai ​példatár és feladatgyűjtemény
A ​feladatgyűjtemény szerkezete szorosan követi a makroökonómiai tankönyv fejezetbeosztását, és az egyes fejezetek végén tartalmazza az összes feladat megoldását. A feladatgyűjtemény a következő feladattípusokból áll: igaz-hamis kérdések, feleletválasztás, relációanalízis, számítási feladatok, geometriai feladatok. A példatár végén néhány írásbeli felvételi feladatsort közlünk a felvételi felkészülés elősegítésére.

Dr. Gacsályi István - Dietmar Meyer - Misz József - Dr. Simonits Zsuzsanna - Közgazdaságtan ​II. Makroökonómia
Mikor ​az előző, középiskolai Makroökonómia című tankönyv írásához készülődtünk, felmerült bennünk a kérdés: mennyi legyen a tananyag és milyen szinten kell azt a szakirányú középiskolában oktatni? Tapasztalatainkat csak az egyetemi oktatásból meríthettük, s ezek azt mutatták, hogy a makroökonómia a közgazdaságtan nehéz tárgyai közé tartozik. Az új tankönyv elkészítését már sok visszajelzés segítette, amelyeket az elmúlt évek során tanároktól és diákoktól kaptunk. A régi kiadáshoz képest néhány változtatást hajtottunk végre. A legfontosabb közülük az, hogy könyvünket kibővítettük a nemzetközi gazdasági kérdéseket tárgyaló fejezettel, amellyel a tárgykör teljessé vált. Ezenkívül módosult - főleg didaktikai megfontolások alapján - a makroökonómiai alapismereteket bemutató fejezet, amelynek egyszerűbb tárgyalási módja inkább a lényegesebb összefüggésekre irányítja az olvasó figyelmét. Az egyik legnehezebb témának, a pénznek a bemutatását most nem egy önálló fejezet keretében oldottuk meg, hanem az egész könyv gondolatmenetének megfelelően a piaci kategóriákba beágyazva. Reméljük, hogy ezekkel a változtatásokkal sikerült az időigényes és fáradságot követelő tanulási folyamatot megkönnyítenünk. Vitás kérdésekről lévén szó, távol áll tőlünk a döntőbíró szerepének eljátszása. Tananyagunk írásakor az a szándék vezérelt bennünket, hogy az olvasót meglévő mikroökonómiai ismeretei alapján a makroökonómia terén is önálló gondolkodásra késztessük, s megkönnyítsük egyéni véleményének kialakítását, határozottabb állásfoglalásának megfogalmazását. A szerzők

Misz József - Közgazdaságtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Misz József - Bevezetés ​a makroökonómiába
Új, ​korszerű tankönyvet vehet kezébe az olvasó, mely azzal a céllal készült, hogy világos, érthető és érdekes bevezetést nyújtson a mikrogazdaság alapelveibe. A tananyag nem a közgazdasági felsőoktatásban tanulóknak készült, hanem mindazoknak, akiket mint magánembert vagy mint munkavállalót érdekel a gazdaság. A tankönyvben bemutatott ismeretek megértésére középszintű végzettséggel bárki bátran vállalkozhat. A tananyag önálló feldolgozásához a szerző a távoktatásban is használatos módszerek alkalmazásával szeretne segítséget nyújtani.

Czagány László - Fenyővári Zsolt - Misz József - Közgazdaságtan ​I
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Misz József - A ​mikroökonómia alapjai
A ​mikroökonómia a közgazdasági tanulmányok alapköve szerte a világban. Ez a közgazdaságtan nyelve, a közgazdászok szakmai kommunikációjának eszköze. A közgazdaságtan legtöbb ága, mint például a makroökonómia, a nemzetközi gazdaságtan, a munkagazdaságtan, a pénzügytan vagy a közösségi gazdaságtan a mikroökonómiában kialakult és használt eszközöket alkalmazza, sőt ezek az elemzési metódusok áthatják az olyan, a közgazdaságtan középpontjától távol eső területeket is, mint például a jogtudomány egyik ágát (a jog- és közgazdaságtant) vagy a politikatudomány egyik megközelítését (a közösségi választás gazdaságtanát). A mikroökonómia jellegzetes módszere a racionális egyéni cselekvés vizsgálata, s a közgazdászok ebből kiindulva, az egyéni cselekedetek egymásra hatásából magyarázzák és jelzik előre a társadalmi élet jelenségeit. A kötet szerzője 15 éve a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdaságtan oktatója és 2003 óta Zsigmond Király Főiskolán is tanít mikroökonómiát, makroökonómiát és nemzetközi gazdaságtant. Hivatásának jelentős részben azt tekinti, hogy a közgazdasági gondolatokat az egyetemi és főiskolai hallgatóknak, illetve a szélesebb olvasóközönségnek is érthető formában tolmácsolja.

Bock Gyula - Misz József - Nemzetközi ​közgazdaságtan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Misz József - Mikroökonómia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Misz József - Palotai Dániel - Makroökonómiai ​feladatgyűjtemény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Czagány László - Fenyővári Zsolt - Misz József - Közgazdaságtan ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók